Przewalutowanie transakcji – karty Visa i MasterCard

0

Robiąc na co dzień zakupy nie myślimy raczej o dodatkowych opłatach. Z konta zostanie potrącone tyle, ile wynosi cena naszych zakupów, nic więcej. Inaczej jest jednak przy transakcjach walutowych, kiedy kupujemy coś w innym kraju. Nieważne, czy wybierzemy za granicą gotówkową, czy bezgotówkową formę rozliczenia, zawsze wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Koszty te mogą stać się znaczącym obciążeniem naszego budżetu. Warto więc wiedzieć coś o pośrednikach, z jakimi mamy do czynienia oraz jakiego rodzaju opłaty trzeba uwzględnić chcąc dokonać opłat w obcej walucie.

Przewalutowanie przy zagranicznych płatnościach kartą w złotówkach

Jeśli chodzi o możliwość płatności polską kartą Visa lub MasterCard, nie ma żadnych wątpliwości – płacić za granicą nimi można. Gorzej z przewalutowaniem transakcji bezgotówkowych na złotówki. Jeśli mamy kartę walutową, prowadzoną w walucie kraju, w którym przebywamy, zapłata za zakup będzie wyglądała analogicznie jak w Polsce. Potrącone z konta zostanie tyle, ile kosztował zakup. Niestety jednak często nie posiadamy karty walutowej, bo nie pomyśleliśmy, by ją sobie wyrobić albo wyrobienie okazało się niemożliwe. O ile bowiem takie karty można wyrobić w najważniejszych walutach (Euro, Dolary, Funty), o tyle może być trudno wyrobić kartę w Koronach czy Forintach. Wtedy zmuszeni jesteśmy płacić kartą w polskich złotych, wydawaną przez jedną z dwóch organizacji płatniczych – Visa lub MasterCard. Niestety niekorzystne kursy walut oraz opłaty za przewalutowanie powodują, że płacimy znacznie więcej niż za zakupy w kraju. W dodatku niełatwo obliczyć sobie, ile zostanie potrącone z konta i zrozumieć dlaczego. Wszystko zależy od operatora karty oraz polityki banku, który nam ją wydał. Przewalutowanie transakcji ma miejsce zarówno w przypadku kart debetowych jak i przy kartach kredytowych.

Przewalutowanie płatności kartą Visa

Visa jest największym operatorem kart płatniczych na świecie. Zasady rozliczania transakcji kartami tego operatora są stosunkowo proste. Cała procedura zazwyczaj wygląda tak, że po dokonaniu płatności w obcej walucie, nieważne jakiej, kwota przeliczona zostaje bezpośrednio na złotówki, a całe rozliczenie odbywa się według korzystnej dla klientów tabeli kursów walut, którą stosuje Visa. Spready walutowe zwykle wynoszą tam od 1 do 1,5% i jest to nawet 3-4 razy mniej niż w bankach. Walutą rozliczeniową kart Visa są zawsze złotówki, więc nie musimy przynajmniej martwić się podwójnym przewalutowaniem. Poznanie zaś kwoty, jaka zostanie zabrana z naszego konta jest możliwe zaś za sprawą specjalnego kalkulatora walutowego Visa i wykonać kilka prostych obliczeń. Na przykład, wyobraźmy sobie, że kupujemy w Szwecji 2 wypasione kebaby z ostrym sosem o 1 w nocy w dniu 6 lipca 2022 roku za 1000 szwedzkich koron. Transakcja zostaje więc przeliczona na złotówki według tabeli kursowej Visa na dany dzień, co da kwotę nieco ponad 450 złotych. Niestety, w rzeczywistości koszt płatności może być wyższy niż wskazany przez kalkulator, gdyż większość banków dolicza jeszcze za opłaty w innych walutach niż złoty dodatkową prowizję od przewalutowania. Jej wysokość zależy od banku. Bywa jeszcze nawet, że i na samej prowizji banku koszty się nie kończą. Niekiedy może się zdarzyć, że bank nie będzie akceptował wytycznych Visa, co do stosowania jej własnej tabeli kursowej i zastosuje własne, inne przeliczniki, często mniej korzystne. Najczęściej spotykaną praktyką jest jednak pozostawienie rozliczeń walutowych Visie, a bank nalicza tylko prowizję za przewalutowanie. Niektóre banki jednak obciążają nas nie tylko prowizją, ale także spreadem wynikającym ze stosowanej przez nie tabeli kursowej. Jest to wyjątkowo niekorzystny przypadek, ponieważ tracimy na tym pieniądze dwukrotnie, a wszystko kosztuje o nawet 6-8% więcej niż gdyby transakcje rozliczała tylko Visa. Biorąc przykład naszych Kebabów – po doliczeniu prowizji kwota może wynieść ponad 470 zł, a może i nawet 490 zł, jeśli jeszcze dojdzie do tego spread.

Kalkulator kursów VISA dostępny jest na stronie operatora karty.

Przewalutowanie transakcji kartą MasterCard

W przypadku kart MasterCard, czyli drugiego na świecie giganta wśród operatorów kart, przewalutowanie wygląda zupełnie inaczej. Tutaj walutą rozliczeniową nie są zlotówki, a euro lub/i dolary amerykańskie. Złoty, to tylko waluta karty, czyli ta, w której środki znajdują się na jej rachunku. Natomiast waluta rozliczeniowa jest walutą ustalaną przez bank z operatorem karty, służącą do rozliczania transakcji. Jeśli więc walutą transakcji jest euro, MasterCard nie robi nic, a z kolei jeśli jest to inna waluta niże euro, operator dokonuje przewalutowania na euro i zostawia dalsze rozliczenia bankowi. Niestety dla klienta oznacza to same przykre niedogodności. Bank musi bowiem dokonać kolejnego przewalutowania, tym razem na złotówki i robi to według własnej tabeli kursów, która, jak wiadomo, jest znacznie mniej korzystna niż tabela operatora płatności. W przypadku MasterCard również można skorzystać z kalkulatora, aby wyliczyć, ile mniej więcej stracimy na zakupie opłaconym kartą tego operatora. Trzeba jednak także skorzystać ze strony z przelicznikami kursowymi banku, w którym mamy konto i naszą kartę. Teoretycznie więc płacąc na Szwecji 1000 koron szwedzkich za 2 kebaby, po przeliczeniu na euro otrzymamy kwotę 93,01 euro, co po przeliczeniu na złote po kursie tabeli banku da nam mniej więcej od 457 zł do 463 zł. Jednak to tylko teoria, bo praktyka znów rządzi się swoimi prawami, tak samo, jak i w przypadku Visa. Większość banków, które oferują karty MasterCard, nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie transakcji dokonanych tymi kartami. Prowizję pobiera tylko 6 banków, w tym Bank Millennium oraz Citi Handlowy. Banki te zarabiają więc na naszych transakcjach walutowych dokonanych kartą MasterCard podwójnie, bo po pierwsze obciążają nas spreadem, a po drugie pobierają prowizję za przewalutowanie. Więc tak naprawdę zapłacimy nie 460 złote, a nawet powyżej 480 zł. Niestety więc na dodatkowe opłaty w postaci prowizji, spreadów czy kosztów przewalutowania musimy być gotowi zawsze.

Przewalutowanie transakcji kartami wybranych banków

Specjalnie dla was sprawdziliśmy jak wygląda przewalutowanie transakcji kartami w wybranych instytucjach finansowych.

W skrócie dla kart VISA ogólny koszt przewalutowania wynosi ok. 2,5%. Dla kart Mastercard sytuacja jest dużo gorsza i koszt tej operacji wzrasta do ponad 7,5%.

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

Wypłata pieniędzy za granicą kartami Alior Banku i płatność kartą za granicą Alior bank

Przewalutowanie płatności w EUR/USD/GBP dokonane kartą Visa lub w EUR kartą Mastercard przeliczane jest po tabeli kursowej banku.

Transakcje kartą Visa w innej walucie niż EUR/USD/GBP zostaną najpierw zamienione na dolary (zgodnie z tabelą Visa), a następnie na złote po tabeli banku.

W przypadku innych walut płatności kartą Mastercard będą początkowo przewalutowane na euro według tabeli Mastercard, a z euro na złote po kursie banku.

W Banku Millennium musimy liczyć się z prowizją na poziomie 2,0%, co znacząco podnosi ogólny koszt takiej wymiany.

 

Najlepiej wygląda sytuacja z przewalutowaniem dla kart Visa Debit FX, Mastercard Debit FX – jest ono dokonywane po kursach Visa/Mastercard z dowolnej waluty na PLN i to beż żadnej dodatkowej prowizji.

Transakcje w obcej walucie wykonane kartami debetowymi Visa/Mastercard zostaną przewalutowane na dolary, a potem na złote zgodnie z tabelą kursową Visa/Mastercard.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytówek Visa/Mastercard. Jeśli operacja odbywa się w walucie, którą Bank Pekao obsługuje, przewalutowanie zostanie zrealizowane po kursie banku.

Płatności w pozostałych walutach zamieniane są na dolary według tabeli operatora karty. Kolejna wymiana (z USD na PLN) dokonywana jest na podstawie tabeli banku.

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

Wypłata pieniędzy za granicą kartami PEAKO i płatność kartą za granicą PEAKO

Płacąc kartą Visa lub Mastercard w obcej walucie zostanie ona wymieniona na polskie złote na podstawie tabeli operatora karty.

BNP Paribas pobiera 5,0% prowizji dla kart debetowych oraz 2,0% dla kredytówek.

Bank oferuję 2 ciekawe produkty Karty Otwartej na Świat Mastercard (debetowa) oraz Mastercard World Elite (kredytowa), gdzie nie jest pobierana prowizja za przewalutowanie! 

Płacąc kartą debetową Mastercard w euro, przewalutowanie odbędzie się według tabeli kursowej Mastercard.

Jeśli wypłacimy gotówkę w walucie innej niż euro z bankomatów z oznaczeniem Citi/Citibanku pierwsze przewalutowanie (na dolary amerykańskie) realizowane jest według kursu Mastercard, a z USD na PLN stosownie z tabelą banku. W przypadku EURO przewalutowanie nastąpi po tabeli bankowej.

Dla pozostałych walut bank przewalutuje transakcje na GBP/USD/CHF lub na EUR, w zależności od posiadanej karty, samo przewalutowanie odbywa się z zastosowaniem kursów Mastercard. Kolejno następuje wymiana z EUR/GBP/USD/CHF na PLN zostanie wykonana po tabeli kursowej banku (słaby przelicznik). W efekcie zapłacimy i tak sporo, przynajmniej kilka % straty na kursie waluty.

Płatności w obcej walucie wykonane kartą kredytową, wymieniane są na polskie złote w oparciu o tabelę kursową Mastercard.

Posiadacze kart debetowych mogą cieszyć się brakiem prowizji za przewalutowanie (otrzymują kursy z tabeli banku – czyli bardzo słaby przelicznik). Użytkownicy kart kredytowych zostaną obciążeni opłatą na poziomie 6,8% (oprócz kart Citibank World Elite Mastercard Ultime oraz Citibank Mastercard World Signia Ultime).

Jeżeli waluta transakcji (karta Visa/Mastercard) znajduje się w tabeli banku, przewalutowanie odbywa się według niej.

W przypadku płatności „plastikiem” Visa walutą spoza oferty Credit Agricole przeliczenie następuje w oparciu o tabelę kursową Visa. W podobnej sytuacji, ale posługując się kartą Mastercard, pierwsza wymiana (na euro) realizowana jest zgodnie z kursem Mastercard, natomiast kolejna (z EUR na PLN) po tabeli banku.

Bez względu na to, czy płacimy kartą debetową Visa, czy Mastercard, bank pobierze prowizję za przewalutowanie w wysokości 4,0% (karta do Konta dla Ciebie VIP – brak prowizji). Dla kart kredytowych opłata ta wynosi 3,0%.

Podczas płatności kartą Visa wymiana waluty transakcji na złote odbywa się według tabeli kursowej Visa.

Operacje kartą Mastercard opłacone w euro będą przeliczone na złote zgodnie z kursem stosowanym przez bank (tabela bankowa). Jeśli sytuacja dotyczy innych walut pierwsze przewalutowanie (na euro) nastąpi w oparciu o tabelę Mastercard. Następne (z EUR na PLN) po kursie banku.

Getin Bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie.

W przypadku kart Visa waluta transakcji jest zamieniana na polskie złote na podstawie tabeli Visa.

Użytkownicy kart debetowych tego operatora za płatności w obcej walucie zostaną obciążeni prowizją w wysokości 3%. Karty kredytowe Visa są zwolnione z tej opłaty.

W przypadku „plastików” Mastercard transakcje w euro są przeliczane po kursie banku. Jeśli zapłacimy w innej walucie, zostanie ona najpierw wymieniona na EUR (wg tabeli Mastercard), a później na PLN stosownie z tabelą kursową banku.

Posiadacze kart Mastercard mogą cieszyć się brakiem prowizji za przewalutowanie

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

płatność kartą za granicą ING Banku Śląskiego

W mBanku obowiązują takie same zasady przewalutowania zarówno dla klientów posługujących się kartami Visa, jak i Mastercard.

Płatność w obcej walucie jest przeliczana na polskie złote w oparciu o kurs stosowany przez operatora karty (Visa/Mastercard).

mBank zazwyczaj pobiera prowizję za przeliczenie transakcji w wysokości 5,9%. Istnieje kilka sposobów na unikniecie czy obniżenie tej prowizji.

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

Wypłata pieniędzy za granicą kartami mBank i płatność kartą za granicą mBank

Nest Bank pobiera prowizję za przewalutowanie transakcji dokonanych kartami Visa na poziomie 4,9%.

Przeliczenie na polskie złote jest realizowane zgodnie z kursem stosowanym przez Visa.

Płatności kartą Visa są wymieniane na PLN według tabeli kursowej Visa. Prowizja za przewalutowanie wynosi 3,5%. Karta kredytowa Visa Infinite jest z niej zwolniona.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku korzystania z kart debetowych Mastercard. Jeśli dokonamy transakcji w walucie, dla której bank prowadzi tabelę kursową, wówczas wymiana nastąpi zgodnie z nią. Operacje w innych walutach zostaną początkowo przeliczone na euro według kursu stosowanego przez Mastercard, a potem na złote po kursie banku. Debetówki są zwolnione z prowizji za przewalutowanie.

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

Wypłata pieniędzy za granicą kartami PKO BP i płatność kartą za granicą PKO BP

Dla kart Visa transakcje w walutach, które bank uwzględnia w swojej tabeli kursowej, wymieniane są zgodnie z nią. Dla pozostałych przeliczenie na polskie złote odbywa się w oparciu o kurs stosowany przez Visa (egzotyczne waluty).

W przypadku kart debetowych Mastercard, płatności w EUR, GBP, USD, DKK, AUD, SEK, NOK są realizowane po tabeli banku. Inne waluty zamieniane są na EUR według tabeli kursowej Mastercard, a następnie na PLN na podstawie kursu banku.

Przewalutowanie transakcji w euro wykonanych kartą kredytową Mastercard następuje stosownie z tabelą kursową banku. Przeliczanie płatności w innych walutach wygląda tak samo, jak przy debetówkach.

Santander Bank Polska pobiera 2,8% prowizji za przewalutowanie. Wyjątek stanowi karta kredytowa Visa Platinum, dla której opłata ta wynosi 2,0%. Karty kredytowe Mastercard World Elite i World Mastercard są zwolnione z prowizji.

Dodatkowe informację na ten temat w dedykowanych artykułach:

Wypłata pieniędzy za granicą kartami Santander i płatność kartą za granicą Santander

Dla kart Mastercard przewalutowanie transakcji w euro realizowane jest w oparciu o tabelę kursową banku.

Jeśli zapłacimy w innej walucie niż euro, kwota najpierw zostanie wymieniona na euro zgodnie z tabelą Mastercard, a kolejno na złote po kursie banku.

Prowizja za płatności w obcej walucie kartami debetowymi poza EOG (Europejki Obszar Gospodarczy) wynosi 1% (min. 5 zł). Opłata nie dotyczy kart kredytowych.

Przewalutowanie z euro realizowane jest po kursie banku (karta Mastercard). W przypadku innych walut kwota transakcji zamieniana jest na euro zgodnie z tabelą Mastercard, a następnie na złote w oparciu o kurs banku.

W BOŚ Banku prowizja za taką operację wynosi 3,0% dla debetówek i 4,0% dla kart kredytowych.

Jeśli zapłacimy kartą Visa w obcej walucie, kwota zostanie wymieniona na złote w oparciu o tabelę kursową Visa.

Natomiast płacąc kartą Mastercard, wszystko zależy od waluty transakcji. Jeżeli będzie to EUR przewalutowanie nastąpi w oparciu o kurs stosowany przez procesora kartowego, tj. Santander Bank Polska. Gdy mamy do czynienia z inną walutą, płatność zostanie przeliczona na euro według tabeli Mastercard i kolejno na złote zgodnie z kursem obowiązującym w Santander Bank Polska.

W Plus Banku nie zostaniemy obciążeni prowizją za tego typu operacje.

Płatności w obcej walucie zrealizowane kartą Visa będą zamienione na polskie złote w oparciu o kurs stosowany przez operatora karty. W Toyota Bank obowiązuje 4-procentowa prowizja za przewalutowanie.

Przewalutowanie transakcji kartami do kont walutowych

Często chcąc uniknąć dodatkowych opłat przy płatnościach w innych walutach decydujemy się na założenie konta walutowego z kartą debetową. Jednak wszystko jest proste, kiedy wykonujemy opłatę w euro kartą w tej samej walucie. Gorzej w sytuacji, gdy płatność jest w dolarach, a karta w euro. Mechanizm rozliczania takich transakcji zależy od banku i przyjętych zasad. Najczęściej jest tak, że kwota transakcji zostaje przeliczona na walutę konta po kursie operatora płatniczego, ale czasami może się zdarzyć, że rozliczenie nastąpi po kursie banku, a wtedy koszt przewalutowania wzrośnie. Dlatego planując założenie konta walutowego warto sprawdzić, co będzie w sytuacji, gdy dokonamy opłaty w innej walucie niż waluta konta. W naszym rankingu kont osobistych najlepiej do płatności za granicą wypada Karta Rewolucyjna w banku Pekao. Karta miesięcznie może kosztować od 0 do 3 zł, zaś nie ma żadnych kosztów przewalutowania, a prowizje za korzystanie z bankomatów wynoszą 0 złotych lub 2,3 % (minimum 5 zł), w zależności od wieku klienta czy aktywności, do wyrobienia karty wymagane jest konto przekorzystne. Pozostałe miejsca na podium zajmują Fintechy – karta Revolut oraz Aion Bank.

Jednocześnie polecamy kilka artykułów dotyczących wymiany czy wypłaty walut:

Visa czy MasterCard – która karta lepsza?

Wybór pomiędzy Visą a MasterCard, to naprawdę skomplikowana sprawa. Nie ma tak, że zawsze dla kart Visa płatności będą rozliczane po korzystniejszym kursie, a rozliczenie dla kart MasterCard będzie zawsze mniej korzystne. Mimo korzystnego mechanizmu rozliczenia bank i tak może obciążyć naszą transakcję prowizją, przez co koszty wzrosną i stanie się ona mniej korzystna. Na szczęście nie jesteśmy całkowicie skazani na dodatkowe koszty płatności za granicą. Dla osób chcących uniknąć tych kosztów dobrym rozwiązaniem będzie karta wielowalutowa pozwalająca uniknąć większości bankowych opłat albo płatność kartą Fintechu, takiego, jak na przykład Revolut, która też jest wydawana przez któregoś z tych dwóch operatorów. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że obsługiwane jest niewiele walut. Zwykle obsługiwane są tylko te najważniejsze – dolary, euro, funty czy franki szwajcarskie. Jednak może się okazać, że użycie do opłaty za zakupy w innym kraju karty dolarowej wyjdzie korzystniej niż użycie karty w polskich złotych, ale i tak jest to mniej korzystne rozwiązanie niż karta w lokalnej walucie, którą nie zawsze można mieć. Tak źle i tak niedobrze, więc trzeba dobrze to wszystko przemyśleć, aby wybrać mniejsze zło.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *