Jak zamknąć konto w banku, krok po kroku zlikwiduj rachunek

12

Standardowa procedura zamknięcia rachunku bankowego trwa około 30 dni. W zależności od banku będziemy mieć kilka możliwości zamknięcia rachunku; możemy wysłać wypowiedzenie listem poleconym, udać się do placówki banku lub w niektórych przypadkach złożyć wniosek online lub na infolinii. Zanim złożymy wypowiedzenie rachunku sugerujemy, o ile to możliwe, zrezygnować z wszelkich produktów bankowych które mogą obciążyć nasz rachunek tj. karta do rachunku, limit w rachunku bieżącym, naklejka zbliżeniowa etc. W przypadku, gdy bank pobiera comiesięczna opłatę za prowadzenie rachunku, powinniśmy zapewnić środki na pokrycie tej opłaty lub spróbować zmienić taryfę na rachunku tak, aby był on bezpłatny.

Ile pieniędzy zostawić na likwidowanym rachunku?

Odpowiedz jest prosta; tyle aby wystarczyło na ewentualne opłaty. Żaden bank nie zamknie konta, jeżeli będzie na nim debet! Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia nas z opłat za prowadzenie karty/konta w danym okresie. Warto sobie zostawić kartę oraz dostęp do bankowości internetowej i w okresie wypowiedzenia rachunku spełnić warunki zwalniające nas z opłat. Po wykonaniu tych czynności najlepiej wypłacić wszystkie środki, ponieważ część banków nalicza opłatę za przelew pieniędzy, które zostaną po zamknięciu ror.

Dodatkowe czynności, które powinniśmy wykonać

W trakcie składania wypowiedzenia warto wycofać wszystkie zgody marketingowe na przetwarzanie naszych danych. Jeśli tego nie zrobimy, bank dalej może do nas dzwonić i oferować kredyty,ubezpieczenia oraz inne produkty. Część banków np. Alior Bank przy składaniu rezygnacji online pozostawia umowę ramową aktywną. Tym samym dalej możemy logować się do bankowości internetowej, ale nie mamy tam żadnych produktów finansowych. Umowę ramową możemy wypowiedzieć podczas wizyty w oddziale, a jej prowadzenie nic nas nie kosztuje.

Jakie konto wybrać zamiast starego?

Jeżeli szukają Państwo nowego, lepszego konta warto sprawdzić nasz aktualny ranking kont bankowych. Przy zakładaniu nowego konta mogą Państwo skorzystać z aktualnych promocji na start.

Wzory wypowiedzenia umowy o konto osobiste

W załącznikach znajdą Państwo przykładowe wzory wypowiedzeń, których można użyć podczas zamykania rachunków. Proszę pamiętać o uzupełnieniu pism własnymi danymi oraz numerami rachunków.  

Jak zamknąć rachunek w Alior Banku

Update 20.01.2020 – Od nowego roku mamy możliwość zamknięcia na infolinii Aliora. Wystarczy zadzwonić pod numer 12 19 502, przejść weryfikacje i możemy wypowiedzieć umowę.

Przed złożeniem wypowiedzenia rachunku, warto zrezygnować z karty debetowej. Te czynność możemy wykonać na infolinii bądź poprzez bankowość internetowa (Karty i Kredyty —> Zamknij Kartę).  Z chwilą zamknięcia produktu bank przestaje pobierać opłaty. Jednocześnie nie zostanie do nas wysłany nowy plastik, co mogłoby mieć miejsce w przypadku zastrzeżenia karty.

Alior Bank wkroczył w 21 wiek i oferuje możliwość zamknięcia rachunku online. Po zalogowaniu się do bankowość internetowej wybieramy „Wiadomość” –>Zapytanie/Rachunki Bankowe/Zamkniecie konta, w treści wiadomości należy podać numer rachunku, który chcemy zamknąć. W przypadku wypowiedzenia umowy online, umowa ramowa pozostaje aktywna. Tym samym dalej możemy logować się do bankowości internetowej, ale nie zobaczymy żadnych rachunków. Sama umowę ramową możemy wypowiedzieć przy okazji wizyty w oddziale lub wysławiając list. Jej prowadzenie jest bezpłatne i z pewnością ułatwi ponowne wnioskowanie o usługi.

jak zamknąć konto w Alior banku

Zamknąć konto w Alior Banku możemy również drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w oddziale lub listownie (adres do wysyłki listu Alior Bank SA ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa). Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni. Pełne informacje dostępne w artykule „jak zamknąć konto w Alior banku?

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Update 15.01.2020. Od tego dnia bank umożliwia zamknięcie konta podczas rozmowy telefonicznej. Wystarczy zadzwonić na jeden z numerów i proces zamknięcia rachunku można wykonać podczas jednej rozmowy. Telefony do kontaktu:

 • 801 321 123
 • 500 990 500

W przypadku tego banku najszybszą i najpewniejszą drogą jest wizyta w oddziale lub wysłanie listu na adres korespondencyjny banku (BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa). W zależności od wersji konta, dobrym pomysłem jest uprzednia rezygnacja z karty debetowej. Powyższą czynność możemy wykonać poprzez kontakt z infolinia (numer telefonu +48 22 566 99 99 lub 801 321 123). 

Nie polecamy zastrzegania karty poprzez wniosek w internecie, ponieważ bank wyśle nam nową kartę. Dodatkowo możemy zostać obciążeni prowizją za jej wydanie.

Przy wypowiedzeniu umowy możemy poprosić o pozostawienie dostępu dostępu do bankowości internetowej. Jeśli tego nie zrobimy bank od razu zablokuje możliwość logowania się. W przypadku pozostawienia tego kanału dostępu będziemy mogli się zalogować jeszcze przez 30 dni . Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni.

Ważne! O ile Bank dopuszcza wypowiedzenie umowy poprzez infolinie, to wypowiedzenia wysłane online będa ignorowane. Nie zalecamy wykonywania tej czynności, ponieważ będzie ona bezskuteczna. Pełen wpis „jak zamknąć konto w BNP Paribas” dostępny w linku.

Jak zamknąć konto Santander Bank

Konto w Santander Bank Polska możemy zamknąć na 3 poniższe sposoby:

 • Telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią banku (1 9999 z numerów stacjonarnych lub 781 119 999 z pozostałych). Wystarczy poprosić o przełączenie rozmowy do odpowiedniego konsultanta. Tym samym dzwonimy na infolinie i mówimy, że chcemy wypowiedzieć konto w Santander Bank.
 • Online poprzez video rozmowę. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie kamery oraz mikrofonu. Tego typu rozmowę możemy przeprowadzić z poziomu aplikacji mobilnej przy użyciu smartphona lub poprzez stronę internetową banku. Po wejściu do aplikacji mobilnej wystarczy wybrać ikonę „kontakt” następnie  „Twoje Sprawy” –>”Dyspozycje (w górnym pasku)”–> „Konta” i „zrezygnuj z konta”. Pojawią nam się 3 opcje wypowiedzenia umowy w Santander Bank. W naszym przypadku wybieramy wideo rozmowę.
 • Standardowe wypowiedzenie umowy poprzez wizytę w oddziale.
 • wysyłając list na adres korespondencyjny(Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław)

Santander Bank wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu w przypadku wysłania wypowiedzenia na adres korespondencyjny banku.

Dwa pierwsze sposoby będą najwygodniejsze. Wypowiedzenie umowy na infolinii możemy złożyć od pon-pt w godzinach 8-18. Pełen wpis jak zamknąć konto w Santander Bank Polska dostępny tu.

Jak zamknąć konto/rachunek w Citi Bank

To kolejny bank w zestawieniu, który nie utrudnia klientom rezygnacji ze swoich usług. Oprócz tradycyjnej drogi, mamy możliwość zamknięcia rachunku w Citi Banku online lub telefonicznie. Często podczas rezygnacji możemy otrzymać tzw. ofertę na zatrzymanie, czyli bonus za nie składanie wypowiedzenia konta/karty. Zazwyczaj jest to cashback np. 10% maksymalnie 100 zł od transakcji dokonanych w danym okresie. Jak zdalnie zrezygnować z rachunku:

 • CitiPhone dzwoniąc pod numer +48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84
 • Online po zalogowaniu się do bankowości internetowej Kontakt –>Napisz nową wiadomość–>Zapytania–>Rachunki Osobiste/Oszczędnościowe–>Mój rachunek
Jak zamknac konto w Citi bank

Oprócz powyższych metod możemy zrezygnować z konta w Oddziale lub wysyłając list na adres Pełen wpis jak zamknąć konto w Citi Banku dostępny w artykule.

Jak zamknąć Kartę Kredytową w Citi Bank

W przypadku tego produktu mamy analogiczne możliwości rezygnacji. W moim przepadku Citibank dwa razy z rzędu zaproponował ofertę utrzymaniową, w postaci 10 % cashbacku od transakcji w okresie 3 miesięcy (maksymalnie 100 zł). Wypowiedzenia karty online możemy złożyć:

 • Zalogować się do bankowości internetowe i następnie wybrać: Kontakt z bankiem -> Zapytaj/Złóż zlecenie -> Karty Kredytowe

Pamiętaj o podaniu odpowiedniej formie wypowiedzenia; przykłady podaliśmy na początku wpisu.

Jak zamknąć konto w Getin Banku

W tym banku również możemy skorzystać ze zdalnej drogi wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku. Oprócz tradycyjnej formy rezygnacji, możemy zamknąć rachunek online poprzez bankowość internetową Getin Banku. Co ciekawe, zakładając konto w tym banku możemy poprosić o zamkniecie rachunków w innym banku. W tym przypadku to Getin Bank w naszym imieniu złoży dyspozycje zamknięcia wskazanych ROR,

 • Zamkniecie konta online; Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy wybrać „Oferta i Wnioski” –> „Obsługa”—>”Wypowiedzenie Umowy Rachunku”. Najlepiej zrobić zrzut ekranu (printscreen) jako dowód złożenia dyspozycji.
wypowiedzenie umowy getinbank

Oprócz tej metody możemy zamknąć rachunek w oddziale lub wysłać list polecony na adres korespondencyjny banku (Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa).

Wzór wypowiedzenia umowy o konto GetinBank

Jak zamknąć konto w Credit Agricole

Niestety bank pod tym względem nie wkroczył w 21 wiek, konto założyć możemy online ale wypowiedzieć już nie. Bank dopuszcza jedynie możliwość zamknięcia konta w placówce lub korespondencyjnie. Jednocześnie wymaga od klienta następujących rzeczy przed zamknięciem:

 • Zwrotu kart płatniczych, tokenów do autoryzacji oraz spłaty ewentualnego zadłużenia.

W przypadku wypowiedzenia korespondencyjnego należy wysyłać list polecony na adres (Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław)

Dodatkowe informacje dostępne w artykule „jak zamknąć kont w Credit Agricole?

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim

Podejście ING Banku jest dość mocno specyficzne, z jednej strony brak okresu wypowiedzenia, z drugiej strony rachunek możemy zamknąć jedynie w oddziale (druga opcja jest nieopłacalna). Jak najlepiej zamknąć konto w ING? Pierwszym krokiem będzie zastrzeżenie karty. Dobrze to zrobić, ponieważ bank przestanie pobierać prowizje za jej prowadzenie (w przypadku karty do konta direct to 7 zł/m-c). Można to zrobić dzwoniąc na infolinię banku pod numer 801 222 222 lub (32) 357 00 69. Drugim sposobem jest zalogowanie się do bankowości internetowej; wybieramy „dane i ustawienia” –> „bezpieczeństwo” –>”Zastrzeż kartę”. Jeśli nie spełniliśmy warunku zwalniającego z opłaty za prowadzenie karty debetowej, to bank obciąży nas prowizją proporcjonalną do wykorzystanego okresu w danym miesiącu.

Najlepiej przed zamknięciem przelać środki z konta. Wypłata gotówki w oddziale wiąże się z naliczeniem prowizji 9 zł. Co ciekawe, możemy poprosić o przelanie środków na konto oszczędnościowe, a następnie dokonać wypłaty z tego rachunku (pierwsza wypłata w danym miesiącu jest darmowa!).

Zamkniecie konta w ING

 • Wizyta w jednym z oddziałów. Konto zamykane jest w momencie złożenia wypowiedzenia. W tym przypadku prowizji naliczane są one proporcjonalnie do wykorzystanego okresu (np. za pól miesiąca korzystania z karty).
 • Wysyłając list polecony na adres korespondencyjny banku. UWAGA! Zgodnie z regulaminem podpis na piśmie powinien zostać potwierdzony notarialnie! Adres korespondencyjny banku to  ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34,40-086 Katowice

Chyba najciężej zamknąć konto w tym banku, jednak z drugiej strony zrobimy to najszybciej (zamkniecie konta w czasie wizyty, bez okresu wypowiedzenia).

Dodatkowe informacje dostępne w artykule „jak zamknąć kont w ING Banku Ślaskim?

Jak zamknąć konto  w mBanku

Jak przystało na nowoczesny bank, w mBanku mamy szeroki wachlarz możliwość zamknięcia konta. Warto zacząć od rezygnacji z karty, ponieważ to własnie jej prowadzenie może nasz kosztować kilka złotych miesięcznie. W tym przypadku bank nalicza opłatę za danym miesiąc na sam jego koniec. Dlatego powinniśmy zastrzec kartę przed końcem danego miesiąca, jeśli się spóźnimy bank naliczy prowizje za kolejny okres. Najprościej to zrobić logując się do systemu bankowości internetowej mBanku, następnie wybieramy „Moje Finanse”–> „Karty”(klikamy na odpowiednia kartę z listy) –> „Zastrzeż kartę”, jako powód powinniśmy podać „rezygnacja z karty”.

jak zamknąć kartę w mBanku
jak zamknąć kartę w mBanku

Jak zamknąć konto w mBanku;

 • Online, po zalogowaniu do bankowości internetowej wybieramy „Pasaż”–>”Market”–>”Usługi”–>”Wypowiedzenie Umowy”(na samym dole strony ). Wypełniamy wniosek i gotowe.
 • Telefonicznie, poprzez kontakt z mLinią pod numerem 783 300 800 lub 801 300 800.
 • W jednej z  Placówek mBanku
 • Wysyłając list polecony na adres korespondencyjny bank ( mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź)
Jak zamknąć konto w mBanku

Standardowy okres wypowiedzenia w tym banku to 30 dni, ale mając czystą kartę można spróbować zamknąć konto natychmiast (bank na rozpatrzenie takiej prośby ma 7 dni). Co ciekawe w podobny sposób możemy zrezygnować z konta mBiznes (Pasaż/Uslugi/Dyspozycje/Wypowiedzenie umowy).

Pełen wpis jak zamknąć konto w mBanku dostępny tu.

Jak zamknąć konto w Millennium Bank

Konto 360 w Millennium bank możemy zamknąć bez wychodzenia z domu. Warto jednak to dobrze zaplanować. W okresie 30 dniowego wypowiedzenia Bank

może pobrać opłatę za prowadzenie rachunku lub/i karty (odpowiednio 7 i 8 zł). Dlatego po złożeniu rezygnacji powinniśmy spełnić warunek zwalniający nas z tej prowizji (1000 zł wpływu oraz 1 transakcja kartą/BLIkiem). Po wykonaniu tych czynności możemy wyczyści konto do 0 i czekać na jego zamknięcie. Najlepiej nie zostawiać żadnych pieniędzy na rachunku, ponieważ za przelew środków podczas zamknięcia konta bank nalicza prowizje 8 zł. Wypowiedzenie umowy prowadzenia ROR w Millennium Bank:

 • Online po zalogowaniu się do Bankowości internetowej. Wybieramy w menu „Konta” –>”Zamykanie Konta” i postępujemy zgodnie z instrukcją.
 • Telefonicznie dzwoniąc na infolinie banku Millennium (kontakt 801 331 331  lub 22 598 40 40 )
 • W dowolnej placówce

Co ciekawe nie ma możliwości wysłania wypowiedzenia listem poleconym. Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni.

Pełen film w artykule „jak zamknąć konto w Millennium banku?

Jak zamknąć konto w Nest Banku

W przypadku darmowego Nest konta nie musimy za bardzo planować naszej rezygnacji, bank i tak nie obciąży nas opłatami za prowadzenie rachunku. W przypadku Nest banku mamy 3 sposoby na zamkniecie konta:

 • Telefonicznie pod numerem (801-800-188 lub 22 438-41-41). 
 • Mailowo, w tym przypadku skan wypowiedzenia z naszym podpisem powinniśmy wysłać na e-mail (kontakt@nestbank.pl). Wzór wypowiedzenia dostępny pod tym linkiem.
 • Listownie wysyłając wypowiedzenie na adres (Nest Bank SA, ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa)
 • W dowolnej placówce Nest Bank

Składając rezygnacje zdalnie najlepiej wyczyścić konto do 0 zł, bank i tak nie pobierze żadnych opłat (konto jest w 100% darmowe).

Pełen wpis „jak zamknąć konto w Nest Banku” dostępny tu.

Jak zamknąć w konto w PKO BP

W przypadku PKO BP jedyną opcją zamknięcia rachunku jest wizyta w oddziale, bądź wysłanie pisma na adres korespondencyjny banku (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala, ul. Puławska 15 02-515 Warszawa). Całe szczęście PKO BP posiada największa liczbę oddziałów w kraju, więc najprościej będzie odwiedzić jeden z nich. Wzór wypowiedzenia umowy możemy pobrać ze strony banku. Podobnie jak w przypadku PEKAO zastrzeżenie karty nie zwolni nas z opłat za nią. Skuteczne zamkniecie karty debetowej możliwe jest przy okazji wizyty w jednej z placówek. Standardowy okres wypowiedzenia umowy to 30 dni.

Pełen wpis dostępny po kliknięciu w link: Jak zamknąć konto w PKO BP?

Jak zamknąć konto w PEKAO SA

Niestety w przypadku banku PKO SA nie będzie łatwo. Jedyną droga na wypowiedzenie umowy jest:

 • Wizyta w oddziale
 • Wysłanie wypowiedzenia na adres korespondencyjny banku

Co ciekawe, jeśli wysyłamy wypowiedzenie to powinniśmy również zwrócić przeciętą kartę do konta. Aby nie bawić się w jej wysyłanie możemy ją zastrzec dzwoniąc na infolinie banku (801 365 365 lub (42) 68 38 232). Uwaga! Zastrzeżenie karty debetowej nie zwalnia nas z opłaty za jej prowadzenie, jedyną drogą jest jej zamkniecie (można to zrobić jedynie w oddziale lub wysyłając list polecony ). Sieć placówek PKO SA jest naprawdę duża, więc najłatwiejsza drogą rezygnacji jest wizyta w jednym z oddziałów banku. Standardowy okresy wypowiedzenia to 30 dni. Przelew środków z zamykanego rachunku w zależności od rodzaju ror to 5-10 zł. Ważne, przy złożeniu wypowiedzenia bank blokuje nasz dostęp do bankowości internetowej od razu.

Wzór wypowiedzenia umowy o konto PEKAO SA

Pełen wpis „jak zamknąć konto w PEKAO” dostępny tu.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 2)
Komentarze
12 komentarzy on “Jak zamknąć konto w banku, krok po kroku zlikwiduj rachunek”
 1. JWStalin

  Dyspozycję można złożyć serwisie internetowym: “Moje sprawy” ->”Dyspozycje/ Zaświadczenia”-> “Nowa dyspozycja” -> “Dyspozycja” -> “Dotycząca produktów depozytowych” -> “Zamknięcie rachunku oszczędnościowego/walutowego”.

  Odpowiedz
 2. Andrzej

  Dziękuję za informacje

  Odpowiedz
 3. Andrzej

  Witam.
  Ponieważ mieszkam na stałe za granicą zdecydowałem się zamknąć konto PKO BP. Chcę wysłać wypowiedzenie pocztą. Czy 30 dniowy okres wypowiedzenia biegnie od daty złożenia wniosku czy od daty otrzymania wypowiedzenia przez bank. Czy wzór wypowiedzenia jest aktualny? Czy rezygnacja z karty debetowej wymaga także złożenia pisemnego wypowiedzenia? A jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć wzór takiego wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. finhack

   Wypowiedzenie jest aktualne, nie trzeba osobno wypowiadać karty debetowej. Sugerujemy zostawić nadwyżkę na koncie, która zostanie przelana na wskazany rachunek(zaraz po zamknięciu konta).
   Data od której liczymy okres wypowiedzenia to data wpłynięcia korespondencji do banku. Najlepiej wysłać je listem z potwierdzeniem odbioru.

   Odpowiedz
   1. Andrzej

    Dziękuję.
    Przepraszam ale zapomniałem, że mam Inteligo. Czy zostanie zamknięte też automatycznie?
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
    1. finhack

     Tak, karta zamknie się automatycznie wraz z rachunkiem. Nie ma potrzeby składania osobnego wypowiedzenia.

     Odpowiedz
 4. Piotr

  Chcę zerwać umowę z Pekao SA, bo nawet nie mogłem ani razu się zalogować do ich aplikacji i nie dostałem jeszcze karty płatniczej. Dodam jeszcze, że konto założyłem 3 dni temu on-line przez selfie. W jaki sposób mogę wtedy zerwać z nimi tą umowę? Muszę drukować jakieś umowy o odstąpienie czy mogę udać się też do pobliskiego Banku?

  Odpowiedz
  1. finhack

   Może Pan udać się po prostu do oddziału banku i tam wypowiedzieć rachunek, nie trzeba nic drukować. Proszę się upewnić w jakim terminie nalicza się pierwsze opłaty, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni. Bank nie zamknie rachunku, jeżeli będzie na nim debet.

   Odpowiedz
 5. Kinga

  Dzień dobry chciałam zapytać o zamknięcie konta telefonicznie czy jest taka możliwość ?

  Odpowiedz
  1. finhack

   Pani Kingo, o który bank Pani pyta?

   Odpowiedz
 6. paweł

  Konto BNP można zamknąć telefonicznie.

  Odpowiedz
  1. finhack

   Już zaktualizowalismy, dziękujemy.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.