fbpx

Jak zamknąć konto w banku, krok po kroku zlikwiduj rachunek

Uniwersalne zasady zamykania konta bankowego

Standardowa procedura zamknięcia rachunku bankowego trwa około 30 dni. W zależności od banku będziemy mieć kilka możliwości zamknięcia rachunku; możemy wysłać wypowiedzenie listem poleconym, udać się do placówki banku lub w niektórych przypadkach złożyć wniosek online lub na infolinii. Zanim złożymy wypowiedzenie rachunku sugerujemy, o ile to możliwe, zrezygnować z wszelkich produktów bankowych które mogą obciążyć nasz rachunek tj. karta do rachunku, limit w rachunku bieżącym, naklejka zbliżeniowa etc. W przypadku, gdy bank pobiera comiesięczna opłatę za prowadzenie rachunku, powinniśmy zapewnić środki na pokrycie tej opłaty lub spróbować zmienić taryfę na rachunku tak, aby był on bezpłatny.

Ile pieniędzy zostawić na likwidowanym rachunku?

Odpowiedz jest prosta; tyle aby wystarczyło na ewentualne opłaty. Żaden bank nie zamknie konta, jeżeli będzie na nim debet! Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia nas z opłat za prowadzenie karty/konta w danym okresie. Warto sobie zostawić kartę oraz dostęp do bankowości internetowej i w okresie wypowiedzenia rachunku spełnić warunki zwalniające nas z opłat. Po wykonaniu tych czynności najlepiej wypłacić wszystkie środki, ponieważ część banków nalicza opłatę za przelew pieniędzy, które zostaną po zamknięciu ror.

Dodatkowe czynności, które powinniśmy wykonać

W trakcie składania wypowiedzenia warto wycofać wszystkie zgody marketingowe na przetwarzanie naszych danych. Jeśli tego nie zrobimy, bank dalej może do nas dzwonić i oferować kredyty,ubezpieczenia oraz inne produkty. Część banków np. Alior Bank przy składaniu rezygnacji online pozostawia umowę ramową aktywną. Tym samym dalej możemy logować się do bankowości internetowej, ale nie mamy tam żadnych produktów finansowych. Umowę ramową możemy wypowiedzieć podczas wizyty w oddziale, a jej prowadzenie nic nas nie kosztuje.

Jakie konto wybrać zamiast starego?

Jeżeli szukają Państwo nowego, lepszego konta warto sprawdzić nasz aktualny ranking kont bankowych. Przy zakładaniu nowego konta mogą Państwo skorzystać z aktualnych promocji na start. Jednocześnie w naszej porównywarce jest możliwość zestawienia wybranych rachunków osobistych i porównania najpopularniejszych opłat czy prowizji.

Przykładowe wzory wypowiedzenia umowy

W załącznikach znajdą Państwo przykładowe wzory wypowiedzeń, których można użyć podczas zamykania rachunków. Proszę pamiętać o uzupełnieniu pism własnymi danymi oraz numerami rachunków.  

Klikając na logo danego bank zostaniesz przeniesiony do opisu jak zamknąć konto:
 

Jak zamknąć rachunek w Alior Banku

Update 20.01.2020 – Od nowego roku mamy możliwość zamknięcia na infolinii Aliora. Wystarczy zadzwonić pod numer 12 19 502, przejść weryfikacje i możemy wypowiedzieć umowę.

Przed złożeniem wypowiedzenia prowadzenia ror, warto zrezygnować z karty debetowej. Te czynność możemy wykonać na infolinii bądź poprzez bankowość internetowa (Karty i Kredyty —> Zamknij Kartę).  Z chwilą zamknięcia produktu bank przestaje pobierać opłaty. Jednocześnie nie zostanie do nas wysłany nowy plastik, co mogłoby mieć miejsce w przypadku zastrzeżenia karty.

Alior Bank wkroczył w 21 wiek i oferuje możliwość zamknięcia rachunku online. Po zalogowaniu się do bankowość internetowej wybieramy “Wiadomość” –>Zapytanie/Rachunki Bankowe/Zamkniecie konta, w treści wiadomości należy podać numer rachunku, który chcemy zamknąć. W przypadku wypowiedzenia umowy online, umowa ramowa pozostaje aktywna. Tym samym dalej możemy logować się do bankowości internetowej, ale nie zobaczymy żadnych rachunków. Sama umowę ramową możemy wypowiedzieć przy okazji wizyty w oddziale lub wysławiając list. Jej prowadzenie jest bezpłatne i z pewnością ułatwi ponowne wnioskowanie o usługi.

jak zamknąć konto w Alior banku

Zamknąć konto w Alior Banku możemy również drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w oddziale lub listownie (adres do wysyłki listu Alior Bank SA ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa). Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni.

Wzory dokumentów jak wypowiedzieć umowę o konto w Alior Banku:
Alior Bank Wzór wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunków poprzez wiadomość w bankowości internetowej
Alior Bank bankowy wzór wypowiedzenia umowy

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Update 15.01.2020. Od tego dnia bank umożliwia zamknięcie konta podczas rozmowy telefonicznej. Wystarczy zadzwonić na jeden z numerów i proces zamknięcia rachunku można wykonać podczas jednej rozmowy. Telefony do kontaktu:

 • 801 321 123
 • 500 990 500

W przypadku tego banku najszybszą i najpewniejszą drogą jest wizyta w oddziale lub wysłanie listu na adres korespondencyjny banku (BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa). W zależności od wersji konta, dobrym pomysłem jest uprzednia rezygnacja z karty debetowej. Powyższą czynność możemy wykonać poprzez kontakt z infolinia (numer telefonu +48 22 566 99 99 lub 801 321 123). 

Nie polecamy zastrzegania karty poprzez wniosek w internecie, ponieważ bank wyśle nam nową kartę. Dodatkowo możemy zostać obciążeni prowizją za jej wydanie.

Przy wypowiedzeniu umowy możemy poprosić o pozostawienie dostępu dostępu do bankowości internetowej. Jeśli tego nie zrobimy bank od razu zablokuje możliwość logowania się. W przypadku pozostawienia tego kanału dostępu będziemy mogli się zalogować jeszcze przez 30 dni . Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni.

Wzory wypowiedzenia BGŻ BNP Paribas:

Wzór wypowiedzenia umowy o konto BGŻ BNP Paribas

Jak zamknąć konto Santander Bank

Konto w Santander Bank Polska możemy zamknąć na 3 poniższe sposoby:

 • Telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią banku (1 9999 z numerów stacjonarnych lub 781 119 999 z pozostałych). Wystarczy poprosić o przełączenie rozmowy do odpowiedniego konsultanta.
 • Online poprzez video rozmowę. W tym przypadku niezbędne jest posiadanie kamery oraz mikrofonu. Tego typu rozmowę możemy przeprowadzić z poziomu aplikacji mobilnej przy użyciu smartphona lub poprzez stronę internetową banku.
 • Standardowe wypowiedzenie umowy poprzez wizytę w oddziale
 • wysyłając list na adres korespondencyjny(Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław)

Santander Bank wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu w przypadku wysłania wypowiedzenia na adres korespondencyjny banku.

Dwa pierwsze sposoby będą najwygodniejsze. Wypowiedzenie umowy na infolinii możemy złożyć od pon-pt w godzinach 8-18.

Wzór wypowiedzenia umowy Santander Bank:

Wzór wypowiedzenia umowy o konto Santadner Bank

Zamykanie rachunku w Citi Bank

To kolejny bank w zestawieniu, który nie utrudnia klientom rezygnacji ze swoich usług. Oprócz tradycyjnej drogi, mamy możliwość zamknięcia rachunku w Citi Banku online lub telefonicznie. Często podczas rezygnacji możemy otrzymać tzw. ofertę na zatrzymanie, czyli bonus za nie składanie wypowiedzenia konta/karty. Zazwyczaj jest to cashback np. 10% maksymalnie 100 zł od transakcji dokonanych w danym okresie. Jak zdalnie zrezygnować z rachunku:

 • CitiPhone dzwoniąc pod numer +48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84
 • Online po zalogowaniu się do bankowości internetowej Kontakt –>Napisz nową wiadomość–>Zapytania–>Rachunki Osobiste/Oszczędnościowe–>Mój rachunek

Jak zamknac konto w Citi bank

Oprócz powyższych metod możemy zrezygnować z konta w Oddziale lub wysyłając list na adres korespondencyjny banku(Citi Handlowy , ul. Senatorska 16,00-923 Warszawa).

Citi Bank wzór wypowiedzenia umowy o rachunek poprzez wiadomość w bankowości internetowej

Wzór wypowiedzenia umowy o konto Citi Bank

Likwidacja Karty Kredytowej w Citi Bank

W przypadku tego produktu mamy analogiczne możliwości rezygnacji. W moim przepadku Citibank dwa razy z rzędu zaproponował ofertę utrzymaniową, w postaci 10 % cashbacku od transakcji w okresie 3 miesięcy (maksymalnie 100 zł). Wypowiedzenia karty online możemy złożyć:

 • Zalogować się do bankowości internetowe i następnie wybrać: Kontakt z bankiem -> Zapytaj/Złóż zlecenie -> Karty Kredytowe

Pamiętaj o podaniu odpowiedniej formie wypowiedzenia; przykłady podaliśmy na początku wpisu.

Wypowiedzenie umowy w Getin Banku

W tym banku również możemy skorzystać ze zdalnej drogi wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku. Oprócz tradycyjnej formy rezygnacji, możemy zamknąć rachunek online poprzez bankowość internetową Getin Banku. Co ciekawe, zakładając konto w tym banku możemy poprosić o zamkniecie rachunków w innym banku. W tym przypadku to Getin Bank w naszym imieniu złoży dyspozycje zamknięcia wskazanych ROR,

 • Zamkniecie konta online; Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy wybrać “Oferta i Wnioski” –> “Obsługa”—>”Wypowiedzenie Umowy Rachunku”. Najlepiej zrobić zrzut ekranu (printscreen) jako dowód złożenia dyspozycji.

wypowiedzenie umowy getinbank

Oprócz tej metody możemy zamknąć rachunek w oddziale lub wysłać list polecony na adres korespondencyjny banku (Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa).

Wzór wypowiedzenia umowy o konto GetinBank

Zamknięcie konta w Idea Banku

Chociaż Idea Bank i Getin Bank mają jednego właściciela, to formy wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunku są nieco inne. W przypadku tej instytucji finansowej poza tradycyjnymi sposobami, konto możemy wypowiedzieć poprzez infolinię:

 • Bank daje możliwość zamknięcia konta poprzez infolinię (dzwoniąc na numer  22 101 10 10 lub 801 999 111)

Oprócz tego możemy zamknąć ror w oddziale lub wysyłając list polecony na adres (Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa)
z dopiskiem Departament Operacji. W przypadku tego podmiotu przelew nadwyżki środków po zamknięciu rachunku wykonywany jest za darmo.

Wzór wypowiedzenia umowy o konto Idea Bank

Rezygnacja z konta w ING Banku Śląskim

Podejście ING Banku jest dość mocno specyficzne, z jednej strony brak okresu wypowiedzenia, z drugiej strony rachunek możemy zamknąć jedynie w oddziale (druga opcja jest nieopłacalna). Jak najlepiej zamknąć konto w ING? Pierwszym krokiem będzie zastrzeżenie karty. Dobrze to zrobić, ponieważ bank przestanie pobierać prowizje za jej prowadzenie (w przypadku karty do konta direct to 7 zł/m-c). Można to zrobić dzwoniąc na infolinię banku pod numer 801 222 222 lub (32) 357 00 69. Drugim sposobem jest zalogowanie się do bankowości internetowej; wybieramy “dane i ustawienia” –> “bezpieczeństwo” –>”Zastrzeż kartę”. Jeśli nie spełniliśmy warunku zwalniającego z opłaty za prowadzenie karty debetowej, to bank obciąży nas prowizją proporcjonalną do wykorzystanego okresu w danym miesiącu.

Najlepiej przed zamknięciem przelać środki z konta. Wypłata gotówki w oddziale wiąże się z naliczeniem prowizji 9 zł. Co ciekawe, możemy poprosić o przelanie środków na konto oszczędnościowe, a następnie dokonać wypłaty z tego rachunku (pierwsza wypłata w danym miesiącu jest darmowa!).

Zamkniecie konta w ING

 • Wizyta w jednym z oddziałów. Konto zamykane jest w momencie złożenia wypowiedzenia. W tym przypadku prowizji naliczane są one proporcjonalnie do wykorzystanego okresu (np. za pól miesiąca korzystania z karty).
 • Wysyłając list polecony na adres korespondencyjny banku. UWAGA! Zgodnie z regulaminem podpis na piśmie powinien zostać potwierdzony notarialnie!

Chyba najciężej zamknąć konto w tym banku, jednak z drugiej strony zrobimy to najszybciej (zamkniecie konta w czasie wizyty, bez okresu wypowiedzenia).

Likwidacja konta w mBanku

Jak przystało na nowoczesny bank, w mBanku mamy szeroki wachlarz możliwość zamknięcia konta. Warto zacząć od rezygnacji z karty, ponieważ to własnie jej prowadzenie może nasz kosztować kilka złotych miesięcznie. W tym przypadku bank nalicza opłatę za danym miesiąc na sam jego koniec. Dlatego powinniśmy zastrzec kartę przed końcem danego miesiąca, jeśli się spóźnimy bank naliczy prowizje za kolejny okres. Najprościej to zrobić logując się do systemu bankowości internetowej mBanku, następnie wybieramy “Moje Finanse”–> “Karty”(klikamy na odpowiednia kartę z listy) –> “Zastrzeż kartę”, jako powód powinniśmy podać “rezygnacja z karty”.

jak zamknąć kartę w mBanku

jak zamknąć kartę w mBanku

Jak zamknąć konto w mBanku;

 • Online, po zalogowaniu do bankowości internetowej wybieramy “Pasaż”–>”Market”–>”Usługi”–>”Wypowiedzenie Umowy”(na samym dole strony ). Wypełniamy wniosek i gotowe.
 • Telefonicznie, poprzez kontakt z mLinią pod numerem 783 300 800 lub 801 300 800.
 • W jednej z  Placówek mBanku
 • Wysyłając list polecony na adres korespondencyjny bank ( mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź)

Jak zamknąć konto w mBanku

Standardowy okres wypowiedzenia w tym banku to 30 dni, ale mając czystą kartę można spróbować zamknąć konto natychmiast (bank na rozpatrzenie takiej prośby ma 7 dni). Co ciekawe w podobny sposób możemy zrezygnować z konta mBiznes (Pasaż/Uslugi/Dyspozycje/Wypowiedzenie umowy).

Wzór wypowiedzenia umowy mBank

Jak zamknąć konto w Millennium Bank

Konto 360 w Millennium bank możemy zamknąć bez wychodzenia z domu. Warto jednak to dobrze zaplanować. W okresie 30 dniowego wypowiedzenia Bank

może pobrać opłatę za prowadzenie rachunku lub/i karty (odpowiednio 7 i 8 zł). Dlatego po złożeniu rezygnacji powinniśmy spełnić warunek zwalniający nas z tej prowizji (1000 zł wpływu oraz 1 transakcja kartą/BLIkiem). Po wykonaniu tych czynności możemy wyczyści konto do 0 i czekać na jego zamknięcie. Najlepiej nie zostawiać żadnych pieniędzy na rachunku, ponieważ za przelew środków podczas zamknięcia konta bank nalicza prowizje 8 zł. Wypowiedzenie umowy prowadzenia ROR w Millennium Bank:

 • Online po zalogowaniu się do Bankowości internetowej. Wybieramy w menu “Konta” –>”Zamykanie Konta” i postępujemy zgodnie z instrukcją.
 • Telefonicznie dzwoniąc na infolinie banku Millennium (kontakt 801 331 331  lub 22 598 40 40 )
 • W dowolnej placówce

jak zamknąc konto w Millennium

Co ciekawe nie ma możliwości wysłania wypowiedzenia listem poleconym. Standardowy okres wypowiedzenia to 30 dni.

Wypowiedzenie rachunku w Nest Banku

W przypadku darmowego Nest konta nie musimy za bardzo planować naszej rezygnacji, bank i tak nie obciąży nas opłatami za prowadzenie rachunku. W przypadku Nest banku mamy 3 sposoby na zamkniecie konta:

 • Telefonicznie pod numerem (801-800-188 lub 22 438-41-41). 
 • Mailowo, w tym przypadku skan wypowiedzenia z naszym podpisem powinniśmy wysłać na e-mail (kontakt@nestbank.pl). Wzór wypowiedzenia dostępny pod tym linkiem.
 • Listownie wysyłając wypowiedzenie na adres (Nest Bank SA, ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa)
 • W dowolnej placówce Nest Bank

Składając rezygnacje zdalnie najlepiej wyczyścić konto do 0 zł, bank i tak nie pobierze żadnych opłat (konto jest w 100% darmowe).

Nest Bank wzór wypowiedzenia umowy

Rezygnacja z konta w PKO BP

W przypadku PKO BP jedyną opcją zamknięcia rachunku jest wizyta w oddziale, bądź wysłanie pisma na adres korespondencyjny banku (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala, ul. Puławska 15 02-515 Warszawa). Całe szczęście PKO BP posiada największa liczbę oddziałów w kraju, więc najprościej będzie odwiedzić jeden z nich. Wzór wypowiedzenia umowy możemy pobrać ze strony banku. Podobnie jak w przypadku PEKAO zastrzeżenie karty nie zwolni nas z opłat za nią. Skuteczne zamkniecie karty debetowej możliwe jest przy okazji wizyty w jednej z placówek. Standardowy okres wypowiedzenia umowy to 30 dni.

Jak zamknąć konto w PKO SA (PEKAO)

Niestety w przypadku banku PKO SA nie będzie łatwo. Jedyną droga na wypowiedzenie umowy jest:

 • Wizyta w oddziale
 • Wysłanie wypowiedzenia na adres korespondencyjny banku

Co ciekawe, jeśli wysyłamy wypowiedzenie to powinniśmy również zwrócić przeciętą kartę do konta. Aby nie bawić się w jej wysyłanie możemy ją zastrzec dzwoniąc na infolinie banku (801 365 365 lub (42) 68 38 232). Uwaga! Zastrzeżenie karty debetowej nie zwalnia nas z opłaty za jej prowadzenie, jedyną drogą jest jej zamkniecie (można to zrobić jedynie w oddziale lub wysyłając list polecony ). Sieć placówek PKO SA jest naprawdę duża, więc najłatwiejsza drogą rezygnacji jest wizyta w jednym z oddziałów banku. Standardowy okresy wypowiedzenia to 30 dni. Przelew środków z zamykanego rachunku w zależności od rodzaju ror to 5-10 zł. Ważne, przy złożeniu wypowiedzenia bank blokuje nasz dostęp do bankowości internetowej od razu.

Wzór wypowiedzenia umowy o konto PKO SA

 

 

[FM_form id="1"]
12 komentarzy
 1. Odpowiedz Avatar
  paweł 23 stycznia 2020 14:12

  Konto BNP można zamknąć telefonicznie.

  • Odpowiedz finhack
   finhack 23 stycznia 2020 16:40

   Już zaktualizowalismy, dziękujemy.

 2. Odpowiedz Avatar
  Kinga 15 lipca 2020 21:53

  Dzień dobry chciałam zapytać o zamknięcie konta telefonicznie czy jest taka możliwość ?

  • Odpowiedz finhack
   finhack 16 lipca 2020 09:34

   Pani Kingo, o który bank Pani pyta?

 3. Odpowiedz Avatar
  Piotr 21 lipca 2020 00:02

  Chcę zerwać umowę z Pekao SA, bo nawet nie mogłem ani razu się zalogować do ich aplikacji i nie dostałem jeszcze karty płatniczej. Dodam jeszcze, że konto założyłem 3 dni temu on-line przez selfie. W jaki sposób mogę wtedy zerwać z nimi tą umowę? Muszę drukować jakieś umowy o odstąpienie czy mogę udać się też do pobliskiego Banku?

  • Odpowiedz finhack
   finhack 21 lipca 2020 13:29

   Może Pan udać się po prostu do oddziału banku i tam wypowiedzieć rachunek, nie trzeba nic drukować. Proszę się upewnić w jakim terminie nalicza się pierwsze opłaty, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni. Bank nie zamknie rachunku, jeżeli będzie na nim debet.

 4. Odpowiedz Avatar
  Andrzej 22 lipca 2020 19:37

  Witam.
  Ponieważ mieszkam na stałe za granicą zdecydowałem się zamknąć konto PKO BP. Chcę wysłać wypowiedzenie pocztą. Czy 30 dniowy okres wypowiedzenia biegnie od daty złożenia wniosku czy od daty otrzymania wypowiedzenia przez bank. Czy wzór wypowiedzenia jest aktualny? Czy rezygnacja z karty debetowej wymaga także złożenia pisemnego wypowiedzenia? A jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć wzór takiego wypowiedzenia?
  Pozdrawiam

  • Odpowiedz finhack
   finhack 23 lipca 2020 09:30

   Wypowiedzenie jest aktualne, nie trzeba osobno wypowiadać karty debetowej. Sugerujemy zostawić nadwyżkę na koncie, która zostanie przelana na wskazany rachunek(zaraz po zamknięciu konta).
   Data od której liczymy okres wypowiedzenia to data wpłynięcia korespondencji do banku. Najlepiej wysłać je listem z potwierdzeniem odbioru.

   • Odpowiedz Avatar
    Andrzej 23 lipca 2020 17:54

    Dziękuję.
    Przepraszam ale zapomniałem, że mam Inteligo. Czy zostanie zamknięte też automatycznie?
    Pozdrawiam

    • finhack
     finhack 24 lipca 2020 11:59

     Tak, karta zamknie się automatycznie wraz z rachunkiem. Nie ma potrzeby składania osobnego wypowiedzenia.

 5. Odpowiedz Avatar
  Andrzej 24 lipca 2020 17:30

  Dziękuję za informacje

 6. Odpowiedz Avatar
  JWStalin 5 września 2020 10:26

  Dyspozycję można złożyć serwisie internetowym: “Moje sprawy” ->”Dyspozycje/ Zaświadczenia”-> “Nowa dyspozycja” -> “Dyspozycja” -> “Dotycząca produktów depozytowych” -> “Zamknięcie rachunku oszczędnościowego/walutowego”.

  Dodaj swoją opinie

  Finhack
  Login/Register access is temporary disabled
  Porównaj wybrane konta
  • Total (0)
  Porównaj
  0