Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?

0

Czasami zdarza się, że konto w banku trzeba zamknąć. Na przykład, gdy mamy ich kilka i jedno staje się nam niepotrzebne albo, gdy w innym banku znajdziemy lepszą ofertę. Każdy bank ma swoje zasady, co do zamknięcia konta. Stawia swoje warunki i wyznacza sposoby, w jakie można to zrobić. Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim? Oto, kilka pewnych sposobów:

Jak zamknąć konto w banku ING?

ING Bank Śląski jest jednym z najpopularniejszych banków w Polsce, oferującym wiele różnych produktów finansowych. Można tu założyć nie tylko konto osobiste, ale także Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) czy konto walutowe. Potrzeba zamknięcia konta, niezależnie od rodzaju, jednak też czasem się zdarza. Tymczasem szukając banku do założenia konta interesujemy się zwykle samymi ofertami kont. Rzadko kiedy szukamy informacji o tym, jak takie konto zamknąć, a to przecież także jest ważne. Jak więc można zamknąć konto w ING Banku Śląskim?

Znając bankowość elektroniczną czy aplikację mobilną ING Banku Śląskiego wydaje się, że zamknięcie konta, tak jak i otwarcie nowego nie powinno być niczym skomplikowanym. Z jednej strony tak jest, ale wszystko zależy od okoliczności, na przykład od tego, czy dla tego konta mamy zaciągnięty jakiś kredyt, który spłacamy albo używamy kart kredytowych. Konto można zamknąć zarówno przez internet bądź aplikację, jak i w tradycyjne sposoby w postaci papierowego listu lub wizyty w oddziale banku. Te rozwiązania docenią na pewno osoby starsze, niekorzystające z internetu i nowoczesnych urządzeń, które mogą chcieć np. zamknąć konto przed swoją śmiercią, jeśli są ciężko chore.

Jak zamknąć konto ING przez internet?

Przez internet można zamknąć konto oczywiście po uprzednim zalogowaniu się do bankowości elektronicznej Moje ING. Na dole podstrony ze szczegółami konta znajduje się opcja „zamknij konto”. Po wybraniu tej opcji wyskoczy najpierw taki komunikat:

„Jeśli Twoje konto jest powiązane z kredytem lub pożyczką hipoteczną, pożyczką odnawialną, masz na nim zajęcie egzekucyjne w trakcie realizacji lub jesteś współkredytobiorcą (pożyczki lub limitu zadłużenia), niestety nie zamkniesz konta w Moim ING. Konto zamkniesz tylko w oddziale banku.”

Bank oczywiście będzie się również starał nakłonić klienta do rezygnacji z zamknięcia konta podpowiadając różne rozwiązania dotyczące np. uniknięcia opłat za kartę czy wypłacania środków z bankomatu. Ostrzega również, że zamknięcie konta będzie oznaczało, że klient straci dostęp do historii konta w Moim ING, zamknięte zostaną wszystkie karty wydane do konta oraz konieczne będzie spłacenie wykorzystanego debetu. Jeśli z zamykanego konta zaś spłaca się kredyt, niezbędna będzie zmiana sposobu dalszego opłacania rat. Przez internet możliwe jest również zamknięcie Otwartego Konta Oszczędnościwego, ale jest jeden warunek. W banku ING trzeba posiadać inne konto (osobiste) i wskaże się je jako miejsce, na które mają zostać przelane środki z zamykanego OKO.

Zamknięcie konta poprzez aplikację mobilną ING

W aplikacji bardzo łatwo znaleźć właściwe miejsce do zamknięcia konta. Wystarczy po zalogowaniu kliknąć w ikonę wybranego konta i przejść na sam dół ekranu ze szczegółami rachunku. Tam znajduje się ikona kosza oraz opcja „zamknij konto”. Po kliknięciu w nią ukaże się identyczny komunikat, jak w bankowości elektronicznej, a także zapytanie, czy na pewno chce się zamknąć konto. W tym momencie jeszcze można zrezygnować z zamykania konta. Po potwierdzeniu będzie już za późno.

Zamknięcie konta ING poprzez list z wypowiedzeniem

Brak możliwości skorzystania z bankowości elektronicznej czy aplikacji mobilnej nie sprawia, że jedyną opcją pozostaje wizyta w oddziale banku, która może nie być dogodnym rozwiązaniem, bo nie zawsze oddział jest w pobliżu miejsca zamieszkania, zwłaszcza jeśli ktoś mieszka na wsi. Na szczęście ING Bank Śląski umożliwia również zamknięcie konta poprzez przesłanie tradycyjną pocztą wypowiedzenia na papierze. Nie istnieje jednak żaden wzór takiego wypowiedzenia ani specjalnego formularza, który należałoby wydrukować i wypełnić. Bank wskazuje jednak, jakie informacje muszą znaleźć się w wypowiedzeniu, aby zamknięcie konta było możliwe.

Decydując się na tę opcję zamknięcia konta trzeba mieć na uwadze, że bank nie domyśli się, o którego klienta i jakie konto chodzi, jeśli się tego nie napisze w wypowiedzeniu. Dlatego w piśmie trzeba podać następujące informacje:

  • swoje dane osobowe;
  • adres zamieszkania taki sam, jaki figuruje w systemie bankowym;
  • serię oraz numer dowodu osobistego i datę jego ważności – niezbędne w celu weryfikacji danych osobowych;
  • numer zamykanego konta;
  • wskazanie innego konta do wypłaty środków posiadanych na tym, które chce się zamknąć – numer oraz nazwę banku. W przypadku zamykania OKO konto do wypłat trzeba mieć w banku ING;
  • własnoręczny podpis – do niedawna trzeba było nawet potwierdzać go u notariusza, ale na szczęście bank poszedł po rozum do głowy i z tego zrezygnował;

List z wypowiedzeniem należy wysłać do ING Banku Śląskiego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 (kod pocztowy 40-086). Najlepiej aby była to przesyła polecona z potwierdzeniem odbioru. Wtedy będzie można otrzymać potwierdzenie, że bank odebrał przesyłkę. Dyspozycja zamknięcia konta jest wprowadzana do systemu banku od razu po otrzymaniu przez bank pisma. Nie ma żadnego okresu wypowiedzenia. W razie niejasności konsultant banku może skontaktować się jeszcze z klientem telefonicznie.

Automatycznie likwidowane są wszystkie zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty. Zamknięta zostaje również karta debetowa i zablokowany dostęp do bankowości elektronicznej. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że na koncie znajdują się środki wystarczające na pokrycie należności wobec banku i nie ma się w ING Banku innych produktów. W przypadku posiadania kredytu czy karty kredytowej, bankowość elektroniczna nie zostanie zamknięta. Niestety bank nie ma w zwyczaju informować o dokonaniu zamknięcia konta. Dlatego właśnie warto nadać przesyłkę z potwierdzeniem odbioru, bo gdy je otrzymamy, możemy podjąć próbę zalogowania się do e-bankowości. Jeśli się nie powiedzie, to znaczy, że konto jest zamknięte.

Zamknięcie konta ING w oddziale banku

Oddział banku jest znacznie szybszą, ale mniej wygodną opcją od korespondencyjnej. Trzeba pojawić się w oddziale banku z dowodem osobistym, by możliwe było dopełnienie wszystkich formalności. Warto pamiętać, że są sytuacje, w których zamknięcie konta w oddziale jest jedynym wyjściem. Na przykład, gdy mamy kredyt zaciągnięty w Moim ING. Tak samo w przypadku osób niepełnoletnich zamknąć konto można tylko w oddziale i wraz z opiekunem. Aby móc zamknąć konto w oddziale, nie można mieć żadnych zaległości względem banku albo posiadać środki na ich pokrycie oraz trzeba mieć ze sobą dane innego konta, na które mają zostać przelane środki z tego zamykanego.

Jeśli w oddziale jest obsługa gotówkowa to niezbędne opłaty czy zaległości można opłacić w kasie oraz wypłacić środki z zamykanego konta w postaci gotówki do ręki. Pamiętać należy jednak, że bez wcześniejszego zawiadomienia można pobrać w ten sposób tylko 20 tys. zł. Wpłata i wypłata na Konto Direct jest płatna, ale można tego uniknąć wypłacając środki na OKO, jeśli się je posiada. Po wyzerowaniu konta konsultant drukuje i daje do podpisu dyspozycję zamknięcia konta i dostępu do Moje ING, co kończy procedurę trwającą kilkanaście minut.

Pamiętajmy jednak, że rezygnacja z Moje ING jest możliwa wyłącznie po zamknięciu wszystkich umów. Likwidacja konta to często tylko pierwszy etap rozstania z bankiem.

Lista oddziałów dostępna na dedykowanej stronie banku.

Zamknięcie konta walutowego ING Banku Śląskiego

Zamknięcie konta walutowego jest trudniejsze niż osobistego czy OKO. Jest możliwe bowiem tylko korespondencyjnie lub w oddziale banku. Przy pierwszej opcji należy napisać wypowiedzenie z takimi samymi danymi, jak wymienione wyżej.

Rezygnacja z usługi Moje ING

Nie można zamknąć Moje ING, mając rozpoczęte wnioski kredytowe. Trzeba najpierw je anulować lub zakończyć. Ponadto mając konto firmowe i nie mając konta osobistego w ramach tych samych danych logowania, Moje ING można zamknąć tylko w oddziale banku, tak samo, jak w przypadku osób nieletnich, które dodatkowo muszą przyjść do banku z opiekunem. Jest jednak pewien sposób na zamknięcie Moje ING przed wizytą w oddziale. Wystarczy zmienić typ rachunku na Komfort. Może jednak pojawić się problem z opłatą za to konto.

Zanim zrezygnuje się z Moje ING trzeba pamiętać, że traci się wtedy dane logowania, wszystkie dane z konta w Moim ING, a z produktów czy usług niemożliwych do zamknięcia będzie można korzystać już tylko w oddziale. Traci się też dostęp do aplikacji mobilnej. W formularzu zamknięcia należy jednak podać dane, które będą służyły do logowania się w internetowym archiwum dokumentów bankowych, gdzie można jeszcze mieć do niektórych dostęp. Z tych powodów warto przemyśleć zamykanie bankowości elektronicznej. Można jednak też zamknąć Moje ING samemu logując się do bankowości elektronicznej i w menu wybierając opcję Kontakt i Pomoc oraz temat Twoje produkty i konto oraz ostatni temat z listy, o zamykaniu Moje ING. Na samym dole będzie opcja „zamknij bankowość”.

Karta, opłaty, zgody marketingowe

Kartę można zamknąć samemu wybierając opcję zamknięcia w szczegółach karty w Moim ING. Pamiętajmy jednak, że to nie to samo, co zastrzeżenie. Zamykając konto trzeba uiścić pełną opłatę za dany okres, a opłata za kartę jest naliczana proporcjonalnie, chyba że zdążyło się spełnić warunki bezpłatności. Opłaty są pobierane ze środków na zamykanym koncie lub można opłacić je w kasie oddziału. Jeśli definitywnie chcemy rozstać się z bankiem, pamiętajmy o anulowaniu wszystkich zgód marketingowych, dzięki czemu bank nie będzie nas nękał ofertami kont, kredytów itp. Zgody można też wyłączyć w Moim ING, wybierając w menu opcję Moje dane – zgody i oświadczenia.

A co z kontem firmowym? Konto firmowe także można zamknąć tylko osobiście lub korespondencyjnie. W oddziale zostanie to załatwione od ręki. W przypadku drugiej opcji trzeba sporządzić pismo, tak samo, jak zostało to wyżej opisane. Trzeba tylko podać dane firmy, a nie osobiste. Konto nie zostanie jednak od razu zamknięte, jeśli na rachunku VAT będą środki. Bank dokończy procedurę po uzyskaniu od urzędu skarbowego zgody na przekazanie środków na inne konto. Lepiej przed zamknięciem konta utworzyć nowe w innym banku razem z kontem VAT i przelać samemu środki z konta VAT w ING na nowe.

Jak nie ING Bank Śląski to co?

Skoro jesteśmy zdeterminowani do rezygnacji z tego rachunku, warto sprawdzić jakie są alternatywy. W tym przypadku, zalecamy sprawdzenie naszego rankingu kont osobistych. W którym porównanym najpopularniejsze opcje w komercyjnych bankach. Jednocześnie warto sprawdzić, jak wygląda zamykanie konta w pozostałych bankach.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.