Działalność gospodarcza, czy spółka z o. o. – co się bardziej opłaca

0

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza

Wiele osób w momencie podjęcia decyzji o założeniu własnego biznesu stoi przed dylematem jaką formę prowadzenia firmy wybrać. Często oczywistym wyborem wydaje się być jednoosobowa działalność gospodarcza. Na pierwszy rzut oka przemawia za nią między innymi: minimum formalności i prosta rejestracja. Jednak po większym zastanowieniu i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw duża część przyszłych przedsiębiorców decyduje się na spółkę z o. o. Czym są obie działalności? Kiedy bardziej opłaca się założyć spółkę z o. o., a kiedy jednoosobową działalność gospodarczą?

Porównanie kosztów spółki z o.o. i działalności gospodarczej

Rodzaj działalnościDziałalność GospodarczaSpółka z o. o
Koszt założenia0 zł350 zł (online), od 850 zł (notariusz)
Wymagany kapitał0 zł5 000 zł
ZUS za 1 miesiącSky is the limit (nowy ład)* od 1630 zł0 zł
Księgowość100-200 złod 500 zł netto
Podatek17-32% (zasady ogólne) lub 19% (podatek liniowy)9 % lub 19%
Koszt wypłaty zysku0%0-19%

*W 2022 roku preferencyjna składaka na ubezpieczenia społeczne to 285,71 zł, w przypadku normalnej wysokości składek koszt dla przedsiębiorcy wyniesie 1124,43 zł. Razem mamy ponad 1400 zł za wszystkie składki (społeczne + zdrowotne). W 2023 składki społeczne na preferencyjnych warunkach to min. 331,26 zł (prawie 650 zł wraz ze zdrowotną) Pełnej wartości składki wyniosą min. 1316,54 zł, wraz ze składką zdrowotną duży ZUS wyniesie prawie 1630 zł. Niestety są to minimalne kwoty, ponieważ w nowym ładzie składka zdrowotna jest zależna od dochodu. Osoby, o dochodach np. 20 tyś zł /m-c w przypadku wyboru skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w kwocie 1800 zł/m-c, więc razem z ubezpieczeniem społecznym będzie to obciążenie w wysokości 3116,54 zł.

Jak widać powyżej koszt założenia spółki z o.o. jest wyższy i wynosi co najmniej 5350 zł vs 0 zł w przypadku JDG. W przypadku miesięcznego kosztu prowadzenia – dla spółki z o.o. mamy min. 500 zł, w przypadku działalności gospodarczej będzie to min. 1630 zł (dla dużego ZUSu) + ewentualna ksiegowość. Co da nam ok. 1800 zł. Jeżeli łapiemy się na ulgę koszt może być zredukowany do ok. 650 zł /msc za ZUS plus kolejne 150-200 zł za ksiegowość.

Różnice – działalność gospodarczą czy spółką z o. o.

Działalność gospodarcza

 1. niski koszt założenia
 2. łatwy sposób prowadzenia
 3. brak podwójnego opodatkowania
 4. tańsza księgowość
 5. wpłata comiesięcznych składek na ZUS

Spółka z o. o.

 1. koszt założenia od 350 zł
 2. wniesienie kapitału zakładowego – 5 000 zł
 3. wyższy koszt prowadzenia księgowości
 4. podwójne opodatkowanie (9% lub 19%-spółka oraz od 0% do 19% – podatek od wypłaty zysku)
 5. brak składek na ZUS przy przynajmniej 2 udziałowcach.

Firma jednoosobowa, czy spółka – proces założenia

Przedsiębiorca wybierając dla siebie odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności powinien wziąć pod uwagę między innymi wielkość i zakres prowadzonego biznesu oraz korzyści jakie może uzyskać. Najczęściej wybieranymi formami są jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z o. o. W obu przypadkach istotne znaczenie ma wybór nazwy firmy oraz określenie jak najszerszej działalności za pomocą kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Numery i opis kodów można znaleźć w Internecie. Są one dość długie, dlatego warto wcześniej się z nimi zapoznać, aby podczas wypełniania druku w urzędzie wiedzieć, który wpisać. Lepiej wybrać większą ilość, ponieważ w razie rozszerzenia działalności nie trzeba będzie dokonywać zmian.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Obecnie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest zbyt skomplikowaną czynnością. Rejestracji dokonujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak założyć działalność gospodarczą opisaliśmy w naszym artykule. Co ciekawe założenie JDG, jest możliwe całkowicie online, jednocześnie niektóre banki z rankingu rachunków bankowych dla firm oferują zakładanie firmy wraz z kontem firmowych (w jednym procesie).

Standardowy proces opisujemy poniżej. Na początku należy złożyć wniosek CEIDG-1 i dołączyć do niego wymagane załączniki. Wniosek można złożyć do wyboru:

 1. w urzędzie gminy/miasta w formie papierowej, gdzie zostanie przetworzony na wniosek elektroniczny
 2. wysłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy/miasta. Podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie
 3. wypełnić wniosek online w CEIDG i wysłać go. Z otrzymanym kodem należy udać się do urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji online celem podpisania i uwierzytelnienia wniosku
 4. wypełnić wniosek w CEIDG i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać drogą elektroniczną do urzędu.

Wpis do CEIDG jest dokonywany w momencie przyjęcia wniosku. O tym fakcie informowany jest również ZUS i US. Przedsiębiorca może podjąć działalność od razu.

We wniosku musi podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie może ona być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Rejestracja spółki z o. o. u notariusza

Pierwszym krokiem jest udanie się do notariusza celem sporządzenia umowy spółki. Po podpisaniu dokumentów u notariusza, konieczne jest wysłanie wniosku online poprzez PRS (Portal Rejestrów Sądowych). Obecnie droga elektroniczna to jedyna forma rejestracji spółki oraz wprowadzania ewentualnych zmian. Od 2021 roku nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej (osobiście lub korespondencyjnie). Taki wniosek zostanie automatycznie zwrócony do wnioskodawcy.

Rejestracja spółki u notariusza wiąże się z zapłatą kosztów notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość opłat zależy od wysokości kapitału zakładowego. Przy najniższej wysokości kapitału 5 000 zł opłaty kształtują się następująco:

 1. taksa notarialna od ok. 200 zł
 2. koszty odpisów umowy w wysokości (6 zł + VAT za stronę)
 3. opłata sądowa za wpis do KRS – 500 zł
 4. wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego – 100 zł.

Rejestracja spółki przez Internet (online S24)

Droga elektroniczna jest nieco tańsza. W tym wypadku trzeba zapłacić jedynie kwotę 350 zł razem z wpisem do Monitora Sądowego i Gospodarczego (100 zł). Wszystkie opłaty można uregulować podczas zakładania spółki z o.o. online, oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość zależy od wysokości kapitału zakładowego (0,5% wartości kapitału zakładowego). Obecne przepisy nakazujące zapłaty podatku PCC-3 są sprzeczne z Unijną dyrektywą. Część osób nie płaci tego podatku, ze względu na sprzeczność krajowych przepisów z Unijnymi (Dyrektywa Rady dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału)

Proces zakładania spółki z o,o, u notariusza oraz zakładania spółki z o.o. online opisaliśmy w dedykowanych artykułach.

Księgowość w spółce i przy działalności gospodarczej

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma konieczności prowadzenia bardziej skomplikowanej księgowości. Jeżeli firma w roku podatkowym nie osiąga dochodu powyżej 2 000 000 euro przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest to na tyle proste, że w wielu przypadkach właściciele firm sami prowadzą księgowość i w tym celu wykorzystują dostępne programy online.

Księgowość w spółce z o. o. wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dodatkowo jest wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, a do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Spółki w zakresie księgowości korzystają z usług biura rachunkowego, co przekłada się na zwiększenie miesięcznych kosztów. Zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest przejrzystość operacji finansowych. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, jeżeli w spółce mamy kilku udziałowców.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka z o.o. podatki

Działalność gospodarcza

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel firmy jest płatnikiem podatku jako osoba fizyczna. Co miesiąc musi odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Przedsiębiorca przy rejestracji firmy jest zobowiązany do wyboru formy opodatkowania. Może wybrać:

 1. zasady ogólne (skala podatkowa 12% i 32% płaci się po przekroczeniu progu podatkowego) lub
 2. podatek liniowy w wysokości 19%.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 3%

Największym minusem przy działalności jest obowiązek zapłaty składek na ZUS. Składki są na tyle wysokie, że pochłaniają sporą część dochodu przedsiębiorcy. Co więcej nowy ład wprowadził bardzo niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców. Składka zdrowotna od 2022 jest uzależniona od dochodu i nie można jej odliczyć od podatku jak to miało miejsce dotychczas. Więcej o formach opodatkowania JDG przeczytacie w dedykowanym artykule.

Spółka z o. o. jako odrębny podmiot prawny jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% lub 9% od osiągniętego zysku brutto. Następnie podatek płacony jest jeszcze raz przez wspólników w momencie wypłaty wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (opodatkowanie 17% i 32%) lub z tytułu dywidendy (19%). Oznacza to, że opodatkowane są zarówno dochody spółki jak i dochody wspólników.

Podatek CIT

Obecnie obowiązują dwie stawki CIT (19% i 9%). Obniżona stawka jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność (w pierwszym roku podatkowym) oraz tych, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód ze sprzedaży poniżej wartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu progu przedsiębiorca musi zapłacić podatek w wysokości 19%.

Rozliczenie na druku CIT-8

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku CIT składają zeznanie podatkowe na druku CIT-8 w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. Przeważnie jest to 31 marzec danego roku.

Jeżeli w danym roku podatkowym firma lub organizacja nie wykaże zysku, to nie płaci podatku, ale musi złożyć tzw. CIT-8 zerowy. Dodatkowo przed wypełnieniem deklaracji rocznej spółka musi sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe. Ma na to termin pół roku licząc od dnia bilansowego.

Przy obliczaniu podatku płatnicy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych, jak np.: na cele naukowe, czy charytatywne oraz odliczeń od wykazanego dochodu (darowizny na cele religijne lub społeczne). Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% podatku o ile podmiot korzysta z obu możliwości odliczeń.

Spółka z .o.o podwójne opodatkowanie

Problem podwójnego opodatkowania w spółce można rozwiązać na kilka sposobów. Dobrym wyjściem jest podpisanie przez wspólników umowy współpracy ze spółką w ramach której wspólnik jako osoba prywatna wynajmuje jej różne przydatne rzeczy w działalności, zaczynając od wynajmu mieszkania na biuro, samochodu, czy garażu. W ramach wynajmu spółka wypłaca wspólnikowi pieniądze za czynsz, które wrzuca w koszty, a wspólnikowi pozostaje jedynie rozliczenie PIT-u. Kolejną opcją jest powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu, zatrudnienie na umowę o dzieło, jak również rozliczanie wyjazdów służbowych, wypłata środków na delegacje, czy zapłata za szkolenia. Więcej o podatkach w spółce z o.o przeczytacie: Spółka z o.o. kiedy się opłaca, formy opodatkowania, jak wypłacać zysk?

JDG a spółka z o.o. księgowość

Spółka z o. o. musi prowadzić pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Wymaga tego ustawa o rachunkowości. Dodatkowo obowiązkiem spółki jest sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Taka księgowość wymaga zatrudnienia profesjonalnego księgowego lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Dla spółki oznacza to wyższe koszty. Biuro rachunkowe przeważnie za prowadzenie pełnej księgowości pobiera miesięczną opłatę w wysokości od 500 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze koszt sporządzenia sprawozdania finansowego, kolejne 500 zł lub więcej dla małej spółki.

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej i dochodzie w roku podatkowym nie przekraczającym 2 000 000 euro, podatnik może prowadzić uproszczoną księgowość na podstawie KPiR, ewidencję przychodów (ryczałtowcy) lub kartę podatkową (wycofana w 2022). Taka księgowość nie zawsze wiąże się z powierzeniem tych obowiązków osobie trzeciej. Można prowadzić ją samodzielnie, np.: wykorzystując w tym celu programy online. Uproszczona księgowość przy małej działalności i korzystaniu z usług biura rachunkowego to miesięczny koszt od 150-200 zł netto.

Koszt ZUS-u działalność gospodarcza i spółka z o.o.

Prowadzenie firmy w Polsce nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki. Oprócz rozliczenia podatków w Urzędzie Skarbowym jest zobowiązany do odprowadzania miesięcznych składek do ZUS-u za siebie oraz pracowników i to niezależnie od sytuacji finansowej firmy. Składki na ZUS obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne oraz chorobowe (którego opłacanie jest dobrowolne).

Osoba, która dopiero rozpoczyna działalność ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie następuje na podstawie wniosku CEIDG-1 wypełnianego przy rejestracji działalności. Unikanie płacenia składek skutkuje nałożeniem kary w postaci: odsetek za zwłokę, innych dodatkowych opłat, kary grzywny do 5 000 zł. W efekcie może się to skończyć na postępowaniu egzekucyjnym, czy wpisania do Rejestru Dłużników.

Składki na ZUS obowiązujące w 2022 i 2023 roku

Na wielkość składki ZUS ma wpływ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 20223 r. zostało ono przyjęte na poziomie 5 922 . 60% tej kwoty daje nam wartość 3 553,20 zł. Od tej wartości zostały naliczone poszczególne składniki ubezpieczenia. Obecnie pełna składka na ZUS wynosi: co najmniej 1 211,28 zł (z ub. chorobowym) lub 1 124,23 zł (bez chorobowego). Do tego musimy doliczyć składkę zdrowotną o wartości min. 270,90 zł (do odliczenia: 0 zł – zgodnie z dobrą zmian w nowym ładzie). Razem mamy minimum 1394 zł

W 2023 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 6935, to daje nam wartość ok, 4 161 zł. Od tej wartości naliczamy składki, w efekcie wyniosą one wraz z ubezpieczeniem chorobowym ponad 1418,48 zł (bez ubezpieczenia chorobowego 1316,54 zł). Dodatkowo składka zdrowotna, która wyniesie min. 314,10 zł Razem mamy min. 1630,64 zł, to prawie 250 zł więcej niż w 2022 roku!

Preferencyjne składki na ZUS dla nowych firm w 2022/23 roku

Osoby, które rozpoczynają działalność mogą skorzystać z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne.  Przez kolejne 24 miesiące płaci niższe składki (bez składki na Fundusz Pracy) przy rocznym przychodzie niższym od 120 000 zł. Przedsiębiorca skorzysta z preferencyjnej wartości jeżeli złoży oświadczenie o nieprowadzeniu innej działalności gospodarczej na 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia obecnej działalności. 

Składka obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi minimalnie 556,61 zł (z chorobowym) lub 534,49 zł (bez chorobowego). W 2023 te wartości będą wynosić od ok. 650 zł (bez chorobowego).

Obniżona składka na ZUS nie dotyczy wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej oraz właścicieli jednoosobowej spółki z o. o. jak również twórców i artystów.

Spółka z o. o. bez składek na ZUS

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sam spółkę z o. o., w której jest jedynym wspólnikiem obowiązkowo płaci składki na ZUS bez możliwości skorzystania ze składki preferencyjnej. Przy dwóch i więcej wspólnikach składki na ZUS nie są płacone. Firma bez ZUS – jak to działa – sprawdzicie w naszym poradniku. 

Odpowiedzialność jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.

Przedsiębiorca, który jako formę prowadzenia działalności wybrał jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy wynikające z jej prowadzenia. W tej kwestii lepszym rozwiązaniem wydaje się być założenie spółki z o. o. gdzie przedsiębiorca nie odpowiada majątkiem własnym za jej zobowiązania. Ewentualni wierzyciele mogą domagać się zapłaty jedynie z majątku spółki. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich udziałów. W kodeksie spółek handlowych znajduje się zapis, że za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponosi jedynie jej zarząd, który po spełnieniu pewnych warunków może również uniknąć odpowiedzialności. W tym celu zgodnie z art. 299 kodeksu musi wykazać, że w odpowiednim terminie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub, że wniosek o upadłość nie został wniesiony z jego winy. Kolejną opcją jest wykazanie przez zarząd, że wierzyciel nie poniósł szkody w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość i nie rozpoczęciem postępowania układowego

FAQ

Co lepsze spółka z o.o. czy działalność gospodarcza?

To zależy od potrzeb przyszłego przedsiębiorcy. Spółka z o.o. pozwoli ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu, dodatkowo możemy uniknąć ZUS. Z drugiej strony mamy podwójne opodatkowanie i bardziej skomplikowaną formę prowadzenia działalności. W przypadku JDG przedsiębiorcy cenią – prostsze prowadzenie i założenie biznesu. Z drugiej strony mamy wysokie składki ZUS.

Czy można mieć JDG i spółkę z o.o. jednoczesnie?

Jak najbardziej taka opcja jest możliwa. Przedsiębiorca może mieć zarejestrowana JDG oraz jedną lub więcej spółek z o.o. Może posiadać również udziały w spółkach akcyjnych. Oczywiście możliwości i kombinacji jest znacznie więcej.

Czy moje JDG może wystawiać faktury na moją spółkę z o.o.?

Tak, przedsiębiorca prowadzący JDG może wystawiać faktury spółce w której posiada udziały lub sprawuję funkcje zarządcze. Jednocześnie należy pamiętać, iż podpisanie ewentualnej umowy nie może odbywać się na tzw. dwie ręce. Chodzi tu o podpisanie dokumentów z samym sobą (reprezentując jednocześnie JDG i spółkę z o.o.)

Co zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej?

Alternatywną formą prowadzenia działalności gospodarczej może być spółka z o.o. Jest to bardzo popularna forma ze względu na brak składek ZUS, ograniczoną odpowiedzialność czy niskie opodatkowanie.

Czy spółka z o.o. to działalność gospodarcza?

Spółka z o.o. to nie jednoosobowa działalność gospodarcza (są to 2 rożne sposoby prowadzenia biznesu). Jednak spółka z o.o. może prowadzić działalność gospodarczą, np. sprzedawać towary, wystawiać faktury, podpisywać umowy itp.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.9/5 (Ilość ocen: 14)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *