Jak założyć spółkę z o.o. przez internet s24 poradnik

48

Rejestracja i zakładanie spółki s24

Postępująca cyfryzacja znacznie ułatwia nam życie, obecnie rejestracja spółki z o.o. możliwa jest całkowicie online (portal S24). Chociaż w ostatnim czasie stało się to minimalnie trudniejsze, ponieważ do wniosku musimy dołączyć dodatkowe dokument, to dzięki naszemu poradnikowi jak założyć spółkę z o.o. przez internet nie będą mieli państwo żadnego problemu. Warto zaznaczyć, że jeśli pominiemy jakiś punkt i nie załączymy wszystkich wymaganych dokumentów, to sąd albo odrzuci wniosek albo wezwie nas do dosłania ich pocztą i cały proces ulegnie wydłużeniu nawet o kilka tygodni. Oczywiście podobnych „pułapek” jest znacznie więcej. W poniższym poradniku powiemy jako krok po kroku dokonać rejestracji spółki w s24. Nasze doświadczenie pokazuje, że już po kliku dniach od złożenia dokumentów nasz nowy podmiot otrzyma wpis do KRS. Z kompletem dokumentów będziemy mogli założyć konto firmowe np. poprzez ranking kont firmowych oraz zarejestrować podmiot do VAT/VAT EU.  Oczywiście podpowiemy, które konta najlepiej nadają się dla spółki z o.o. i jak je założyć bez wychodzenia z domu.

S24 rejestracja spółki krok po kroku 2024

Pierwszym krokiem jest założenie konta na portalu eKRS(S24) przez wszystkich wspólników spółki. Jest to konieczne do potwierdzenia dokumentów wygenerowanych w systemie, w tym układzie jedna osoba tworzy dokument, który wszyscy wspólnicy podpisują. Ważne, aby podpisać dokumenty online wymagany jest ePUAP lub podpis kwalifikowany. Ten pierwszy znacznie łatwiej uzyskać, wystarczy konto w odpowiednim banku. Jeśli mamy konto w np. w PKO BP, Santander, PEKAO (ten z żubrem), mBank, ING, Millennium czy Alior Bank’u to bez problemu potwierdzimy wszystkie operacje. Jeśli nie mamy ROR w żadnym z tych banków, zawsze możemy skorzystać z rankingu kont osobistych i założyć odpowiedni rachunek w kilka minut bez wychodzenia z domu. Alternatywnie możemy dokonać rejestracji w ePUAP i potwierdzić naszą tożsamość w jednym z punktów stacjonarnych.

Po wykonaniu pierwszego kroku powinieneś mieć założone konto na portalu eKRS(S24) oraz profil zaufany lub konto w jednym z powyższych banków. Również ewentualny wspólnik musi posiadać konto eKRS(S24) i profil zaufany, aby podpisywać wygenerowane przez Ciebie dokumenty.

Założenie spółki przez internet – kwestie praktyczne

W poniższym wpisie znajdziecie jedynie instrukcję jak dokonać rejestracja spółki w s24. Jako uzupełnienie wiedzy polecamy zapoznanie się z naszymi innymi poradnikami: zakładanie spółki z o.o. (kwestie praktyczne), czym jest spółka z o.o., ile kosztuję założenie spółki z o.o., czy spółka musi być płatnikiem VAT. spółka z o.o. formy opodatkowania. Warto przeczytać o tych kwestiach jeszcze przed rejestracją podmiotu. Dzięki temu nic nas nie zaskoczy.

S24 zakładanie spółki instrukcja

Zaloguj się do S24 (eKRS), przejdź do zakładki „moje przedsiębiorstwa” i kliknij „Dodaj przedsiębiorstwo”. W tym kroku określamy nazwę firmy, formę prawną oraz siedzibę (miasto), po określeniu tych warunków całość zatwierdzamy przyciskiem „zapisz” . Przykład jak to powinno wyglądać przedstawiam na zdjęciu poniżej.

Jak założyć spółkę przez internet

Najlepiej przed przystąpieniem do dalszych prac udostępnić nasz wniosek przyszłemu wspólnikowi/wspólnikom.

Teraz możemy przystąpić do kompletowania wszystkich potrzebnych dokumentów. Ich tworzenie umożliwia przycisk „nowy dokument”, zacznijmy może od umowy spółki, ponieważ jest ona najdłuższa (reszta pójdzie bardzo szybko). Wybieramy wzorzec dokumentu i przystępujemy do działań, większość wartości, które uzupełniamy jest bardzo intuicyjna.  W pierwszym kroku wpisujemy dane wspólników zakładających spółkę, każdego z nich musimy dodać osobno oraz określamy PKD naszej firmy. Po wykonaniu tych kroków możemy przejść do kolejnego etapu, klikając na krok2. Przykładowy wniosek przedstawiam poniżej.

Zakładanie spółki przez internet 1
zakładanie spółki zoo przez internet 2
zakładanie spółki zoo przez internet 3
zakładanie spólki zoo przez internet 4
zakładanie spólki przez interner 5
zakładanie społki zoo przez s24 6
zakładanie spólki przez s24

Krok 2

Na następnej stronie określamy wartość udziałów oraz przydzielamy ich odpowiednia liczbę każdemu ze wspólników. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5 000 zł. W naszym przykładzie własnie taką spółkę rejestrujemy. Dodatkowo musimy zaznaczyć check box przy odpowiednim wariancie w paragrafie 8.

Krok 3-6

W tych krokach tworzymy naszą umowę spółki, poprzez zaznaczenie odpowiednich check boxów. Nie będę opisywał każdego punktu osobno, ponieważ są one całkiem logiczne. Na przykładowych zdjęciach zaznaczyłem jest w sposób losowy. Dodatkowo w kroku 5 musimy podać członków pierwszego zarządu, aby powołać nową spółkę musimy wyznaczyć przynajmniej jedną osobę.

Podpisy

W ostatniej zakładce musimy podpisać umowę spółki przez profil zaufany lub ePUAP. Wystarczy kliknąć na przycisk podpis i zostaniemy przekierowani na odpowiednia stronę.

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o. w s24

Skoro najważniejszy dokument mamy już wygenerowany, możemy przystąpić do tworzenia kolejnych. Teraz powinno już pójść z górki. Dwa następne dokumenty wygenerujemy w ten sam sposób co umowę spółki, klikając na „Nowy dokument”. Tym razem z listy wybieramy „Oświadczenie o wniesieniu kapitału”, uzupełniamy datę i podpisujemy dokument. Oświadczenie jest niezbędne do założenia spółki. Oczywiście po zawiązaniu się spółki, wspólnicy muszą podstawić środki do dyspozycji nowego podmiotu. Forma jest dowolna (zasilenie kasy gotówka, bądź przelew na nowo otwarte konto).

jakie dokumenty do wniosku zakładanie spółki s24

Z gotowych wzorców musimy wygenerować jeszcze „Listy Wspólników”, uzupełniamy datę i sprawdzamy czy dane pobrane z naszej umowy spółki są poprawne. Jeśli wszystko się zgadza, możemy podpisywać dokument. Uwaga! Listę Wspólników podpisuję zarząd, a nie wspólnicy. Jeżeli w spółce będzie inny zarząd i inni wspólnicy, należy podpisywać dokumenty przez odpowiednie osoby (w tym przykładzie zarząd). 

Dodatkowe dokumenty rejestracja spółki s24

Ze względu na zmianę przepisów, do wniosku musimy dołączyć 3 dodatkowe dokumenty. Niestety w systemie S24 nie znajdziemy wzorów. Sami musimy je stworzyć, wydrukować, podpisać, zeskanować oraz wgrać do portalu eKRS. Jeśli tego nie zrobimy, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków i cała procedura wydłuży się nawet o kilka tygodni. Poniżej mogą Państwo pobrać wzór dokumentów, jednocześnie opisuje krok po kroku jak je wgrać.

Mogą Państwo dokonać edycji naszych wzorów lub stworzyć własne dokumenty od podstaw. Dla pewności sugeruje wydrukowanie gotowego dokumentu, podpisanie przez osoby uprawnione (zarząd/wspólników) i zeskanowanie pliku lub wykonanie zdjęcia. Uwaga! Jeżeli w spółce będzie inny zarząd i inni wspólnicy, należy podpisywać dokumenty przez odpowiednie osoby (zarząd/wspólnicy). Przykładowo listę wspólników powinien podpisać zarząd. Uwaga! do eKRS możemy wgrać tylko pliki w formacje PDF (w przypadku zdjęć, niezbędna jest konwersja do pdf). Aby wgrać zeskanowany dokument wybieramy „Nowy dokument” i na dole strony „Wczytaj”. Powinno pojawić nam się nowe okno, w którym wybieramy rodzaj dokumentu (z rozwijanej listy), następnie wgrywamy plik na serwer poprzez przycisk „wczytaj dokument” i „zapisz”.

Dodatkowe dokumenty do rejestracji spółki s24

Tak zapisany plik musimy jeszcze „podpisać”. Na stronie eKRS przechodzimy do zakładki „Dokumenty”, dostępnej w lewym menu strony. Z listy zaznaczamy odpowiedni dokument (ten, który wcześniej „zapisaliśmy” i wczytujemy go poprzez przycisk „wybierz dokument”. Ostatnim krokiem jest podpisanie wczytanego dokumenty poprzez profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Możemy to zrobić przechodząc do zakładki „podpisy”, przed podpisaniem dokumentu niezbędne jest dodanie osoby uprawnionej do tej czynności. Możemy to zrobić poprzez przycisk „dodaj osobę podpisująca”. Instrukcje przedstawiamy na zdjęciach poniżej. W ten sam sposób musimy dodać wszystkie 3 dokumenty z listy. Po wykonaniu tych czynności możemy przejść do kolejnego kroku.

dodatkowe dokumenty do wniosku s24
zakładanie spólki przez s24

zakładanie spółki z o.o. przez internet w S24 – Ostatni krok

Przystępując do tego kroku w zakładce „dokumenty”, powinniśmy mieć 6 podpisanych dokumentów. Wszyscy wspólnicy/zarząd powinni zatwierdzić każdy dokument z osobna, tak by nie było żadnych wątpliwości. Nasza zakładka powinna wyglądać jak na zdjęciu poniżej:

podpisane dokumenty s24 zakładanie spółki

Mając wszystkie wymagane dokumenty w portalu S24, możemy przystąpić do składania wniosku. W tym celu klikamy na okno „Wnioski”, następnie „Nowy Wniosek” wybieramy „Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców……” i całość zatwierdzamy przyciskiem „wybierz wzorzec wniosku”. Po wykonaniu powyższej czynności powinno nam się ukazać poniższe okno:

Składanie wniosku s24 rejestracja spółki

W tym kroku dodajemy dokumenty, które zostaną wysłane wraz z naszym wnioskiem. W górnym oknie powinniśmy mieć dodane dokumenty „Umowa spółki zoo”, „lista wspólników” oraz „oświadczenie o wniesionym kapitale”.  Dodatkowo w dolnym oknie przy użyciu przycisku „dodaj” załączamy nasze 3 zewnętrzne dokumenty ( Oświadczenie czy spółka nie jest cudzoziemcem, oraz adresy do doręczę dla wspólników i członków zarządu). Po dodaniu wszystkich 6 dokumentów, nasz ekran powinien wyglądać jak na screenie, jeśli wszystko się zgadza klikamy „ok” i przechodzimy do kolejnego kroku.

wzór wniosku s24

W finalnym etapie mamy 4 zakładki do wypełnienia:

 • w 1 kroku wypełniamy sąd, do którego kierujemy wniosek
 • przechodzimy do dwójki i wypełniamy adres siedziby spółki.
 • w 3 etapie musimy zaznaczyć, iż członek zarządu nie jest zawieszony. Przechodzimy do tabeli „dane osób wchodzących w skład…….”, zaznaczamy wiersz z danym członkiem zarządu i klikamy „edytuj”, następnie zaznaczamy „nie” przy pytaniu czy dana osoba jest zawieszona. Całość zatwierdzamy przyciskiem „zapisz” 
awieszenie członka zarządu s24
 • w przedostatniej zakładce wypełniamy przeważająca działalność spółki
 • Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku przez wspólników. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, możemy podpisać i opłacić wniosek. Aby to zrobić, wystarczy z dolnego panelu wybrać odpowiedni kafelek.

Proces był dość długi, ale teraz powinni Państwo już wiedzieć jak założyć spółkę z o.o. przez s24. Zachęcamy do zadawania pytań lub dzielenia się uwagami w sekcji komentarzy. Warto to zrobić, ponieważ staramy się zawsze uwzględniać tego typu uwagi w naszych artykułach.

Jak pobrać umowę spółki z S24

Z różnych względów możemy chcieć pobrać umowę spółki z portalu s24. Tą czynność można zrobić w kilku prostych krokach. Po zalogowaniu się do platformy wybieramy interesujące nas przedsiębiorstwo, następnie wchodzimy w dokumenty, wybieramy „umowę spółki” i klikamy wybierz dokument. W ostatnim kroku scrollujemy w dól strony i klikamy „pobierz PDF” Całość jak na screenie poniżej:

jak pobrac umowe spólki z s24
Jak pobrać umowę spółki z S24

Istotna kwestia, to pobranie odpowiedniego dokumentu. W przypadku procesowania zmian, możemy mieć kilka takich dokumentów z rożnych okresów czasowych. Warto zweryfikować, czy pobraliśmy ten, który chcieliśmy.

Rachunek firmowy dla spółek z o.o.

Po założeniu spółki z o.o. staniemy przed wyborem rachunku firmowego. Warto wiedzieć, iż szeroko reklamowane konta firmowe w różnych internetowych rankingach są w 90% przypadków przeznaczone dla JDG lub spółek jawnych/cywilnych operujących na uproszczonej księgowości. Konta firmowe przeznaczone dla spółek z o.o. na pełnej księgowości są znacznie droższe i mniej popularne. Na potrzeby spółek, zebraliśmy oferty wszystkich komercyjnych banków w naszym dedykowanym rankingu kont bankowych dla spółek z o.o.

Rejestracja spółki s24 podsumowanie

Przeprocesowanie wniosku powinno zając maksymalnie kilka dni roboczych. Informacja zwrotna zostanie zamieszczona na portalu S24 w zakładce korespondencja. Po załażeniu spółki powinniśmy od razu założyć rachunek firmowy dla spółki z o.o., dokonać zgłoszenia konta w urzędzie oraz w razie potrzeby dokonać zgłoszenia do VAT. Najłatwiej będzie nam założyć rachunek już po rejestracji spółki z o.o. w KRS, dla spółek w organizacji założenie konta jest znacznie bardziej problematyczne. Sama rejestracja w KRS nie powinna trwać długo, wnioski S24 procesowane są całkiem sprawnie.

FAQ

Jak założyć spółkę zoo przez internet (S24) krok po kroku?

W pierwszym kroku należy dokonać rejestracji na portalu eKRS(S24). Warto by konta mieli wszyscy wspólnicy. Do podpisywania dokumentów niezbędny będzie ePuap lub podpis kwalifikowany. Gdy już wykonamy te kroku możemy przystąpić do rejestracji podmiotu zgodnie z instrukcją na naszej stronie. Na całość najlepiej przyszykować sobie 2-5h (pierwsza rejestracja).

Jak pobrać umowę spółki z s24?

Po zalogowaniu się do portalu eKRS(S24). Należy wybrać w zakładce „moje przedsiębiorstwa” odpowiedni podmiot. Następnie w zakładce „dokumenty” wybieramy z listy „umowa spółki” (oczywiście dokument musi być uprzednio stworzony). Jego pobranie jest możliwe po wybraniu przycisku „pobierz PDF” lub „pobierz XML” na dole strony.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji spółki z o.o. przez S24?

W celu zarejestrowania nowej firmy, będziemy musieli stworzyć/dodać m.in 6 dokumentów. Jest to minimalna ilość potrzebna do rejestracji nowej spółki z o.o. Ze wzroców na portalu S24 musimy stworzyć Umowa spółki zoo, listę wspólników oraz oświadczenie o wniesionym kapitale. Dodatkowo sami musimy dodać 3 kolejne dokumenty Oświadczenie czy spółka nie jest cudzoziemcem, oraz adresy do doręczę dla wspólników i członków zarządu. Taki komplet pozwala na rejestracje nowego podmiotu.

Po jakim czasie rejestracja firmy w S24?

Jeśli wszystkie kroki wykonamy poprawnie, nasz podmiot może pojawić się w KRS już po 24 godzinach. Zwykle sama rejestracja nie trwa dłużej niż kilka dni. Niestety, w przypadku nie dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów proces może się wydłużyć do kilku tygodniu lub nasz wniosek może zostać odrzucony.

Co robić w przypadku odrzucenia wniosku w S24?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić przyczynę odrzucenia naszego wniosku. Następnie konieczne jest złożenie nowego poprawnego wniosku. Jeśli mamy jakiś problem, warto przeczytać nasz poradnik, gdzie krok po kroku prezentujemy jak dokonać rejestracji nowej spółki z o.o. w S24.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.7/5 (Ilość ocen: 57)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze
48 komentarzy on “Jak założyć spółkę z o.o. przez internet s24 poradnik”
 1. Anna

  Chcę złożyć zmianę danych wspólnika (który nie jest w Zarządzie) sp. z o.o. przez s24 i nie mogę znaleźć dok. Z3 i ZE. Chodzi o zmianę nazwiska. Gdzie to znaleźć???

  Odpowiedz
 2. Robert

  Rewelacyjna ściąga!
  Bardzo dziękuję 🙂

  Odpowiedz
 3. Sebastian

  Świetne poprowadzenie przez arkusze i wnioski. Artykuł był mega pomocny. Właściwie tylko dzięki artykułowi i wiedzy autorów udało się przejść przez proces bez problemu. Gorąco polecam, a sam baaaardzo dziękuję,

  Odpowiedz
 4. Justyna

  1. Czy zakładając spółkę z o.o. w systemie S24 jest jakiś limit wspólników? Czy może być ich dowolna liczba?
  2. Czy można przez system S24 podjąć uchwałę o likwidacji spółki z o.o założonej przez S24 w 2012r., czy należy taką uchwałę podpisać w formie tradycyjnej u notariusza, a elektronicznie taka opcja jest dostępna tylko dla nowszych spółek?

  Odpowiedz
  1. Biuro rachunkowe Modrzejewski

   1. Liczba dowolna
   2. Likwidacja przez S24 odbywa się wyłącznie wtedy, gdy nie dokonywano po rejestracji spółki zmian u notariusza.
   Obecnie wszelkie procedury odbywają się elektronicznie, za pomocą S24 lub PRS

   Odpowiedz
 5. Jurek

  Skorzystałem z wskazówek zawartych w artykule, dziękuję. Parę dodatkowych uwag:
  1) Wybierając firmę spółki (potocznie nazwę) należy upewnić się, że nie została już w Polsce zarejestrowana spółka o takiej firmie (kiedyś mogła być, byle nie w danej siedzibie). System tego nie sprawdza, więc trzeba na piechotę wejść do wyszukiwarki KRS i sprawdzić, czy coś się nie „złowi”. W przypadku „plagiatu” sąd owszem, kasuje opłatę, ale nie rejestruje spółki i wszystko trzeba zaczynać od początku.
  2) Jeżeli jednym ze wspólników jest osoba prawna (np. spółka), należy mieć na uwadze, że jeżeli wśród wspólników ma się pojawić także członek jej zarządu, to spółkę musi reprezentować nie członek Zarządu a specjalnie powołany pełnomocnik. Inaczej konsekwencje jak w p. 1. Podpowiem tylko, że prościej jest zawiązać spółkę bez takiej osoby a następnie ktoś z pozostałych wspólników może jej sprzedać udziały – tu nie ma umowy między spółką a członkiem jej zarządu.
  3) Jeżeli jednym ze wspólników jest osoba prawna (np. spółka), to lista adresów osób upoważnionych do powołania Zarządu powinna dodatkowo zawierać imiona, nazwiska i adresy osób uprawnionych do reprezentacji tej spółki.
  4) Nie da się ani dodać, ani usunąć, ani zmienić załącznika do wniosku po jego utworzeniu, więc zanim się to zrobi trzeba się upewnić, że wszystkie załączniki akceptujemy w tej postaci, w jakiej już są wprowadzone.
  5) Podpisywanie papierowego dokumentu i skanowanie go po to, żeby go ta sama osoba podpisała elektronicznie imho nie ma sensu, więc utworzyłem pliki pdf wprost zapisując plik utworzony w MS Word w tej formie. Sąd przyjął to bez zastrzeżeń, ale zdaję sobie sprawę, że w kaczystanie to nie gwarantuje, że inne też tak postąpią – proponuję zadzwonić i upewnić się przed skorzystaniem z tego uproszczenia.
  6) Nie ma potrzeby zakładania kont S24 dla każdego ze wspólników. Wystarczy jedno, na którym zostanie przygotowane dokumenty (nawet nie musi należeć do jednego ze wspólników). Owszem, podpisy każdy musi złożyć za siebie, ale do tego potrzebne jest tylko posiadania profili zaufanych.
  7) W przypadku odmowy rejestracji nie tylko traci się pieniądze ale i całą pracę włożoną w przygotowanie wniosku. Niech was nie zmyli możliwość eksportu do pliku xml i wczytania pliku xml. Owszem wyeksportować można, ale wczytać nie (zawsze pojawia się błąd). Trzeba zaczynać od początku albo (jeżeli zrobiło się poprawki, które się chce wycofać) przeredagować dokument usuwając ręcznie wszystkie zmiany.
  8) System się wiesza co chwilę, nie ma co liczyć na wykonanie pełnej edycji dokumentu. Najlepiej zapisywać po każdej zmianie, wtedy dużo się nie traci. Nie należy też dziwić się, że pliki pdf tworzą się ekstremalnie ślamazarnie (parę minut!), tylko należy cierpliwie czekać. Podobno to chwilowe problemy (parę dni temu zmieniła się wersja oprogramowania portalu), więc może ta uwaga jest już nieaktualna, gdy ją czytacie.

  Na koniec uwaga o innym charakterze. Pamiętajcie, że nie sztuka założyć spółkę, sztuka ją rozwiązać. O ile zakładanie jest proste, łatwe i tanie, to likwidacja przeciwnie, jest skomplikowana, trudna i kosztowna. Należy mieć to na uwadze zawiązując spółkę.

  Odpowiedz
 6. Roman

  Rewelacja ta wasza instrukcja. Dziękuję bardzo godna polecenia.

  Jeśli chodzi o KRS i rejestrację to porażka, musiałem się kilkanaście razy logować.

  Odpowiedz
 7. Adam

  Witam,

  Zostałem wezwany do uzupełnienia wniosku o załączniki, czy można to zrobić przez system s24?

  Odpowiedz
 8. Adrian

  Poradnik bardzo przydatny, ale zawiera też błędy – lub nastąpiły zmiany od czasu jego publikacji. Mianowicie część dokumentów podpisuje tylko zarząd, a w poradniku jest mowa o podpisaniu przez wszystkich wspólników. Np. “Lista Wspólników” jest podpisywana tylko przez Zarząd. Przez podpisanie zgodnie z poradnikiem przez dwóch wspólników, jacy mają być w spółce, nie dało się złożyć wniosku – wywalał błąd podpisu. Na infolinii podpowiedzieli, że trzeba od nowa dodać ten dokument i podpisać tylko przez Zarząd. A więc cały wniosek trzeba było wypełniać od nowa. Podobnie było z kilkoma innymi dokumentami. Niemniej poradnik i tak bardzo pomógł, także dziękujemy

  Odpowiedz
  1. finhack

   Dziękujemy za cenna uwagę, dodaliśmy ją dla kolejnych czytelników. Zazwyczaj w małych spółkach, zakładanych przez np. S24 lista wspólników jest ta sama co zarząd i tego typu problem nie występuje.

   Odpowiedz
 9. Anna

  Mam pytanie :przy rejestracji spółki należy dołączyć oświadczenie o wpłacie kapitału ; niestety nie da sie założyć konta w banku bez zarejestrowania spólki …..( mały kapitał można wnieść gotówka a jak zrobić z większymi kwotami?

  Odpowiedz
 10. Paweł

  A co w sytuacji, gdy się pomyliłem z jednym załącznikiem. Lista osób uprawnionych dom powołania zarządu (błąd w nazwisku jednej osoby) Wniosek zostanie odrzucony czy zostanę wezwany do jego uzupełnienia/modyfikacji ??

  Odpowiedz
  1. finhack

   Prawdopodobnie wniosek zostanie odrzucony, otrzyma Pan zwrot opłat. W kolejnym kroku będzie Pan musiał złożyć wniosek ponownie z poprawnymi wnioskami.

   Odpowiedz
 11. Włodek

  Bardzo dobrze przygotowana instrukcja, prosto, klarownie, wszystko bardzo czytelne, gratuluję , pozdrawiam Zespół Finhack, Super nie znalazłem lepiej przygotowanej instrukcji

  Odpowiedz
 12. Filip

  Panie Michale, jak otworzyć plik sign.pro?

  Odpowiedz
  1. Andrzej

   Ja przeciągam normalnie do adobe acrobat reader i otwiera bez problemu pdfa, nawet bez kasowania końcówki .signpro

   Odpowiedz
 13. Michał

  Czy da się założyć Sp. z o.o. Sp. K. ?

  Odpowiedz
  1. finhack

   Panie Michale,
   Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwość. Z drugiej strony nie weryfikowaliśmy tego dokładnie więc, nie odpowiem Panu ze 100% pewnością.

   Odpowiedz
 14. arek

  Drodzy,

  Zakładam spółkę w S24 i napotkałem na jeden poważny problem, a mianowicie – czy da się na tym etapie powołać prokurenta, czy dopiero można dopiero po wpisaniu podmiotu do KRS.

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 15. Tomasz

  Polecam stronkę.
  Profesjonalnie opisany krok po kroku jak postępować przy rejestracji spółki z o.o.
  na portalu S24
  Dziękuje za ułatwienia pozdrawiam.

  Odpowiedz
 16. Tomek

  Witam,
  na etapie dodawania załączników do wniosku (pierwszy etap), po dodaniu pierwszego dokumentu zewnętrznego zbyt wcześnie wcisnąłem „OK” i nie dodałem kolejnych niezbędnych załączników. Nie wiem jak cofnąć tą pomyłkę. Czy muszę wszystko skasować łącznie z danymi przedsiębiorstwa i zaczynać wszystko od nowa?

  Odpowiedz
  1. finhack

   Załączniki można dodać w dowolnym momencie, nie musi Pan nic kasować

   Odpowiedz
 17. Hub

  Witaj,
  Dziękuję za poradnik- pewnie wysłałbym opłacony wniosek bez tych wymaganych trzech dokumentów.
  Czy mógłbyś odpowiedzieć mi na jedno pytanie?
  Wnioskodawca: xxx
  czy
  Wnioskodawca: xxx sp. z o.o.?
  Czy nie ma to różnicy? Nie chcę, aby odrzucono mój wniosek, chcę jak najszybciej otworzyć spółkę 🙂
  Jeszcze raz dziękuję.

  Odpowiedz
 18. Dariusz

  Dzień dobry,

  Poradnik baaaaardzo pomocny!!! Dziękuję.

  Mam jednak pytanie, zakłądlaiśmy spółke 30 wrzesnia. Mamy juz opublikowany KRS (bez REGON jeszcze ale z NIP) niemniej jednak w informacji o kapitale jest nota że nie został on pokryty. Dołączyliśmy i podpisaliśmy oświadczenie wspólników o wniesieniu kapitału. Co ciekawe w wydruku Wniosku pojawia się taki punkt z pytaniem „Czy zostały wniesione wkłądy na pokrycie kapitału? A X ustawiony jest na NIE. Przechodząc przez wniosek roboczy nie pojawia się mozłiwość wyboru oraz samo pytanie.
  Czy to błąd czy za kilka dni zostanie to zaktualizawane przez sąd. Może jakaś opłata jest konieczna? Przy rejestracji zapłaciliśmy online 250 + 100 za monitor.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 19. Piotr

  Dzięki za artykuł ,bardzo pomocny

  Odpowiedz
 20. Mariusz

  Witam mam pytania
  1 .Czy Fundacja może założyć spółkę przez s24 .Jak tak to kto podpisuje dokumentacje Prezes własnym podpisem ePuap
  2 .Czy prezes Fundacji może być drugim udziałowcem spółki

  Odpowiedz
 21. Danka

  Czy jak muszę dosłać te 3 zgapione dodatkowe dokumenty w związku z wezwaniem sądowym, to robię to przez s24? w jaki sposób?

  Odpowiedz
  1. finhack

   Najlepiej zadzwonić i potwierdzić z danym działem gospodarczym sądu. Tam Pani powiedzą jaka forma wysyłki powinna być.

   Odpowiedz
 22. Lena

  Dzień dobry,
  czy z portalu https://ekrs.ms.gov.pl/ po zalogowaniu można pobrać swoją umowę spółki i oświadczenie o wniesieniu kapitału jeśli wcześniej nie zapisano ich na dysku?

  pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 23. Kryzsztof

  Drodzy,

  Zakładam spółkę w S24 i napotkałem na jeden poważny problem, a mianowicie – nie mogę dodać prokurenta do wniosku o rejestracje spółki. Zrobiłem uchwałę o powołaniu prokurenta, ale jego dane nie wpisały się automatycznie, nie mogę ich również w żaden sposób wpisać ręcznie w rubryce dane pełnomocników i prokurentów. W związku z tym mam pytanie – co z tym zrobić? Czy jest na to sposób ? Czy nie da się na tym etapie powołać prokurenta, a można dopiero po wpisaniu podmiotu do KRS.

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 24. kornel

  bardzo Wam dziękuje! Szczególnie za załączniki, szczególnie, ponieważ sp zakładałem z poradnikiem wideo na yt, niemniej czegoś w nim zabrakło i trafiłem do Was. Na pewno zostanę i odwiedzę nie raz. Dziś złożyłem wniosek i opłaciłem. Mam nadzieję na 24h relizacji 🙂

  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 25. Marta

  Dziękuję za zamieszczenie szczegółowego, rzetelnego opisu. Wasza instrukcja jest najlepsza, jaką znalazłam. Żałuję, że nie widziałam jej wcześniej, przy poprzedniej próbie rejestracji spółki.

  Będę bardzo wdzięczna za poradę – poprzednim razem nie dołączyłam załączników spoza systemu, w związku z czym dostałam zarządzenie o zwrocie wniosku. Następnego dnia, zaczęła się przerwa techniczna s24, która trwała 5 dni, w związku z czym nie miałam dostępu do platformy i zawartych w niej informacji. Nie zdążyłam ponownie wysłać pocztą tradycyjną poprawek.
  Bardzo zależy mi na czasie, dlatego stwierdziłam, że założę w S24 kolejny raz spółkę pod nieco inną nazwą – aby jak najszybciej spółka mogła zacząć działać. Natomiast wyślę pocztą pismo z prośbą o zwrot poniesionej opłaty na pierwszą (nieudaną) rejestrację.
  Co Państwo sądzą o tej decyzji, czy była ona właściwa? Czy powinnam wysłać jakieś dodatkowe pismo z prośbą o anulowanie pierwszej próby rejestracji, czy zostanie to wykonane z automatu?

  Dziękuję raz jeszcze za Państwa artykuł i serdecznie pozdrawiam,
  Marta

  Odpowiedz
  1. finhack

   Bez dodatkowych załączników wniosek nie może być przeprocesowany, tu najlepiej pytać u źródła czy należy wysłać prośbę o zwrot środków czy zostanie on automatycznie zwrócony. Sami na początku mieliśmy odrzucony/zwrócony wniosek ze względu na błędy formalne (brak danych wspólników). W naszym przypadku otrzymaliśmy automatyczny zwrot pieniędzy po kilku/kilkunastu dniach. Bardzo prawdopodobne, że automatycznie pieniądze wrócą do Pani, jeżeli tak się nie stanie sugerujemy zasięgnąć informacji u źródła.

   Odpowiedz
   1. Adrian

    Zwrot tzn 100 zł czy całości kosztów?
    Niestety u mnie wniosek został odrzucony – zjadło w formularzu ulicę z adresu członka zarządu..
    W s24 nie mogę nic zrobić z tym wnioskiem, jest zablokowany. Czy z automatu on się zamyka i będzie można złożyć jeszcze raz na te same dane spółki? Czy będzie trzeba już dopełnić formalności tradycyjnie?

    Super poradnik, szkoda że trafiłem na niego po fakcie i odrzuceniu wniosku 🙁

    Odpowiedz
    1. finhack

     cały koszt, opłata sądowa i opłata za wpis do monitora.

     Odpowiedz
 26. Aneta

  Przyłączam się do podziękowań. Poprowadziliście mnie krok po kroku. Na rejestrację w KRS czekałam dokładnie 32h! Gdyby nie instrukcja, nie wiedziałabym np. o załącznikach, a sam sposób opisania całej procedury jest przyjazny i niesie przekaz „dasz radę” 😉

  Odpowiedz
 27. Paweł

  Dzień dobry, powtórzę za innymi – świetnie opracowany poradnik!

  Mam taki problem, po wypełnieniu i wysłaniu wniosku (wniosek otrzymał sygnaturę), okazało się po długim czasie oczekiwania, że wniosek uchylono ponieważ minęło więcej niż 7 dni od podpisania umowy spółki do wysłania dokumentów. Pani w KRS poinformowała, że z opłat zostanie zwrócone 100zł oraz że trzeba teraz wszystko zacząć od początku. No trudno.
  Jednak wchodząc w pole „nowe przedsiębiorstwo” mam prawie wszystkie funkcje zablokowane – czerwony wykrzyknik. Bardzo proszę o pomoc.

  Pozdrawiam,

  Paweł

  Odpowiedz
 28. Damian

  Jak dla Mnie Mega. Udało mi się założyć spółkę przez jeden wieczór spokojnie czytając wasz opis. REWELACJA i WIELKIE PODZIĘKOWANIA!!!

  Odpowiedz
 29. kasia

  Z calego serca dziekuje za najbardziej rzetelny opis zakladania spolki w calym internecie.

  Odpowiedz
  1. finhack

   Dziękujemy za miłe słowa, to paliwo do dalszej pracy. Wiemy ile czasu traci się na zbieraniu informacji, w najbliższym czasie dodamy praktyczny artykuł o zawieszaniu spółki z o.o. (tylko musimy to zweryfikować w praktyce).

   Odpowiedz
 30. Kuba

  Dzięki! Gdyby nie Wy to bym pewnie złożył wniosek bez tych załączników. Bardzo fajnie wszystko opisane. To chyba jedyny tak dobrze przygotowany wpis o zakładaniu spółek przez ten system.

  Odpowiedz
  1. finhack

   Wpis bazuje na praktycznym przykładzie, cieszę się że pomogliśmy. W najbliższych dniach przetestujemy procedurę zawieszenia spółki z o.o. na wybrany okres (co również opiszemy).

   Odpowiedz
   1. Irka

    Proszę o informację czy można przez s24 założyć fundacje?

    Odpowiedz
    1. finhack

     Niestety nie, tylko spółki z o.o., jawne, komandytowe. Wynika to ze specyfiki podmiotu, w fundacji wymagany jest m.in Statut.

     Odpowiedz
   2. Piotr

    Witam, czy dokumenty zewnętrzne :
    oświadczenie o cudzoziemcach
    adresach wspólników i powołaniu zarządu trzeba wydrukować i podpisać również tradycjnie na papierze ?
    czy wystarczy uzupełnić danymi i podpisać elektroniczenie ?
    Pytanie nr 2 czy jeśli mamy 2 wspólników natomiast prezesem jest tylko jeden z nich to on tylko podpisuje to oświadczenia czy drugi wspólnik również ?
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
 31. Tomek

  bardzo dobrze opisane, wzorowałem się zakładając spółkę, użyłem też tych wzorów dokumentów i bez problemu wszystko przeszło

  Odpowiedz
  1. Ewa

   Bardzo pomocne opracowanie! A czy jest możliwość, aby spółkę założył w imieniu wspólników pełnomocnik i on podpisał wniosek?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *