Zgłoszenie zmiany konta firmowego do urzędu skarbowego

0

Jak zgłosić zmianę konta firmowego do urzędu skarbowego?

Firmę trudno jest prowadzić bez konta bankowego, dlatego przedsiębiorcy po załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności udają się do banku w celu złożenia firmowego rachunku. Choć w przypadku działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zakładania dedykowanego konta firmowego – można korzystać z rachunku osobistego. Tak dla firm na pełnej księgowości rachunek firmowy jest praktycznie koniecznością. Samo konto firmowe, pozwala na oddzielenie finansów firmy od tych osobistych, co w znaczącym stopniu poprawia „higienie” naszych finansów.

Ile czasu mamy na zgłoszenie zmiany rachunku bankowego?

Czas na dokonanie zgłoszenia to 7 dni od momentu wystąpienia zmiany. Cały proces możemy wykonać online, przy czym dla działalności gospodarczych wystarczy zmianę zgłosić przez CEIDG. Tym samym wystarczy nam e-dowód lub profil zaufany. W przypadku spółek niezbędny będzie profil zaufany, alternatywnie druk NIP-8 możemy zanieść do urzędu lub wysłać listem poleconym.
Za nie zgłoszenie faktu zmiany lub użytkowania nowego konta, grozi nam grzywna lub mandat.

Które rachunki musimy zgłaszać?

W przypadku spółek zgłaszamy wszystkie rachunki firmowe, które założyliśmy. Trochę inaczej wygląda sprawa działalności gospodarczych, ponieważ przy prowadzeniu operacji firmowych możemy używać zarówno rachunków prywatnych jak i firmowych. W tym przypadku zgłaszamy wszystkie rachunki, których używamy w obrocie firmowym.

Jak dokonać zmiany konta?

W praktyce sposób zmiany konta nie jest taki oczywisty, ze względu na okresy wypowiedzenia, kwestię transferu środków czy poinformowania kontrahentów. W efekcie przez pewien okres firma będzie posiadać oba rachunki (nowy oraz ten który chcemy zamknąć). Ten fakt implikuję pewne kwestię, które należy zaadresować. Przykładowo, chcemy zmienić konto z jednego banku na inny, aby zachować ciągłość operacji, przez pewien okres np, miesiąc będziemy musieli posiadać 2 rachunku. Więc jak w praktyce zgłosić tego typu zmianę do urzędu skarbowego. Niestety w takim przypadku będziemy musieli wysłać 2 zgłoszenia do urzędu. Pierwsze w momencie założenia nowego rachunku firmowego, drugie w momencie zamknięcia pierwotnego rachunku firmowego (po okresie wypowiedzenia). Z punktu widzenia przedsiębiorcy znacznie ważniejszy jest fakt zgłoszenia nowego rachunku, szczególnie jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Dopiero w momencie zgłoszenia, nasz rachunek trafi na biała listę i będzie umożliwiał przyjmowanie przelewów od kontrahentów.

Jednocześnie, w przypadku zmiany konta polecamy nasz dedykowany ranking kont firmowych. Znajdują się w nim zarówno rachunki dedykowane JDG jak i spółką w tym z o.o.

Bankowe rachunki firmowe

Przedsiębiorca dla celów prowadzonej działalności gospodarczej może założyć bankowy rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK.

Firmowe bankowe rachunki rozliczeniowe prowadzone są na potrzeby osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową na własny rachunek i również przedsiębiorców. Wymienionego konta bankowego nie mogą założyć spółki cywilne, ponieważ nie mają ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. Spółka cywilna może posługiwać się kontem bankowym założonym razem przez wspólników, będących osobami fizycznymi. Taki rachunek założony dla celów prowadzenia działalności gospodarczej traktowany jest jak rachunek firmowy spółki, chociaż formalnie jest rachunkiem wspólników. Powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego jako konto spółki cywilnej.

Inne rodzaje kont podlegające zgłoszeniu do urzędu skarbowego

Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do organów podatkowych również inne rodzaje kont związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, głównie rachunków powierniczych oraz lokat terminowych. Co prawda lokaty stanowią inwestycję i służą do pomnażania pieniędzy, ale pośrednio związane są z prowadzoną działalnością, ponieważ środki na nich zgromadzone pochodzą z działalności. Zgodnie z powyższym otwarcie i zamknięcie każdej lokaty powinno być zgłoszone do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy nie mają jedynie obowiązku informacyjnego związanego z rachunkiem VAT, ponieważ nie jest on samodzielnym rachunkiem, a jest powiązany z firmowym rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek VAT wykorzystywany jest do obsługi płatności za towar/usługę w ramach tzw. split payment.

Zgłoszenie zmiany rachunku firmowego

Przedsiębiorca może podać numer firmowego rachunku bankowego już podczas rejestracji działalności w zgłoszeniu rejestrowym. Jeżeli nie zdążył jeszcze go założyć, to w późniejszym terminie może to zrobić na formularzu aktualizacyjnym.

W przypadku osób zarejestrowanych w CEIDG zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz CEIDG-1. Jeżeli wystąpi taka potrzeba to do wniosku należy dołączyć załącznik CEIDG-RB. Wniosek można przesłać on-line za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl . Warunek: przedsiębiorca musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil Zaufany lub ePuap. Wniosek w formie papierowej powinien być podpisany przez podatnika i poświadczony przez notariusza. Można go wysłać listem poleconym.

Pozostałe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie podlegają wpisowi do CEIDG składają zgłoszenie rachunku bankowego oraz każdą zmianę bezpośrednio w urzędzie skarbowym na druku NIP-7. Natomiast podmioty zarejestrowane w KRS zobowiązane są złożyć NIP-8. Z kolei spółki cywilne korzystają z deklaracji NIP-2, która może być przesłana drogą elektroniczną, ale tylko w sytuacji kiedy jest zgłoszeniem aktualizacyjnym. Deklaracja NIP-2 lub NIP-8 przekazywana przez Internet musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo UPL-1. W przypadku tych deklaracji, nie podpiszemy ich przy pomocy ePuap.

Zmiana rachunku firmowego w przypadku spółki z o.o.

Informacje o otwieranym rachunku (rachunek do zwrotu podatku/nadpłaty), oraz pozostałych rachunkach wypełniamy w sekcji C druku NIP-8. W tym samym miejscu możemy zaznaczyć, iż dany rachunek ulega likwidacji. Całość powinna wyglądać jak na screenie poniżej.

Polecamy artykuły o podobnej tematyce:

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.