Czy spółka musi być płatnikiem vat?

0

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, czy to w formie spółki, czy JDG muszą już na starcie podjąć kilka ważnych decyzji, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy. Warto wiedzieć jakieś są różnicę miedzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą. Jednym z takich dylematów jest konieczność rejestracji do bycia czynnym płatnikiem VAT. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego nie każdy podatnik VAT musi płacić ten podatek. Sprawdzamy, jakie warunki powinna spełnić spółka, by uniknąć odprowadzania VAT-u?

Kogo można nazwać podatnikiem VAT?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mówi, że podatnikami VAT są:

 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej;
 • osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą.

Oznacza to, że są nimi wszystkie spółki i jednoosobowe działalności gospodarcze, jednak nie każda z nich musi odprowadzać VAT. Jak to możliwe? Podatnicy VAT dzielą się na czynnych i zwolnionych.

Czynny podatnik VAT może odliczyć od zakupów ten podatek i zobowiązany jest do:

 • prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów);
 • składania deklaracji VAT;
 • odprowadzania do US należnego podatku;
 • wysyłania plików JPK VAT (Jednolity Plik Kontrolny).

Zwolniony podatnik nie może odliczyć VAT-u od swoich zakupów, ponieważ go nie płaci. Na fakturach wystawionych przez takie firmy powinna znaleźć się informacja o podstawie prawnej zwolnienia z VAT-u. Czasem można spotkać się także ze skrótem „zw” (zwolniony).

Od września 2019 roku funkcjonuje tzw. biała lista. To wykaz wszystkich podatników VAT (czynnych, zwolnionych, wykreślonych, przywróconych). By sprawdzić kontrahenta, wystarczy w wyszukiwarce dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów, wpisać NIP, REGON, numer konta lub nazwę podmiotu.

Na jakiej podstawie firma może być zwolniona z VAT-u?

W tym przypadku mamy 2 możliwości, jest to przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT i Podmiotowe zwolnienie z podatku Vat. Pierwsze z nich dotyczy usług lub towarów będących przedmiotem obrotu, natomiast drugie dotyczy skali działania przedsiębiorcy.

Przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT

Zwolnione z VAT-u są branże określone w art. 43 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należą do nich firmy, które świadczą, m.in.:

 • usługi medyczne (dentyści, lekarze, położne, pielęgniarki, psycholodzy);
 • usługi pomocy społecznej;
 • usługi edukacyjne (np. nauczanie języków obcych, kształcenie zawodowe);
 • usługi ubezpieczeniowe;
 • usługi finansowe.

Takie zwolnienie nazywane jest przedmiotowym. Reguluje je ustawa i jest ono narzucane odgórnie. Oznacza to, że takie firmy nigdy nie wejdą na VAT bez względu na osiągane dochody.

Takim przykładem usługi może być wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe, gdzie stawka VAT wynosi 0%. Tu warto poruszyć jeden istotny aspekt. Jeśli wynajmujemy mieszkanie (prywatny najem) i prowadzimy działalność gospodarczą, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Przychody z takiego najmu również powinny zostać wliczone do limitu 200 000 zł. Po jego przekroczeniu będzie konieczna rejestracja jako czynny podatnik VAT.

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT

Niektóre spółki spoza branż wskazanych w ww. artykule również mogą uniknąć płacenia VAT-u, powołując się na art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wówczas korzystają one ze zwolnienia podmiotowego. Tutaj kluczową rolę odgrywa wartość sprzedaży. Nie może ona w poprzednim roku podatkowym przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Ustawa o VAT (art.113 ust. 9) umożliwia skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego także firmom, które rozpoczynają przygodę z własnym biznesem w trakcie roku podatkowego. Tutaj limit maksymalny obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności (wzór: 200 000 zł x LD/365, LD to liczba dni prowadzenia działalności, która pozostała do końca roku).

W obu przypadkach, jeśli limit będzie wyższy, firma straci podstawę do zwolnienia podmiotowego i będzie musiała przejść na VAT.

Które firmy nie mogą być zwolnione z VAT-u?

By ustalić, czy mamy prawo do zwolnienia z VAT-u, należy wziąć pod uwagę także art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w którym opisane są czynności odgórnie opodatkowane VAT-em.

Będą to firmy bez siedziby na terenie Polski oraz takie, które, m.in.:

 • świadczą usługi prawnicze, windykacyjne, doradcze lub jubilerskie;
 • sprzedają części motocyklowe i samochodowe;
 • dostarczają towary opodatkowane podatkiem akcyzowym;
 • prowadzą sprzedaż wysyłkową, m.in.: kosmetyków, komputerów, urządzeń elektrycznych.

Takie spółki nie mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Konsekwencje braku rejestracji do VAT

Jeśli firma, która powinna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i płacić należny podatek zaniecha tego obowiązku, może spotkać się z dotkliwymi karami. Oprócz konieczności zapłacenia należnego podatku, takie przeoczenie (w zależności od sytuacji) uznawane jest za wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe, za które grozi grzywna lub nawet ograniczenie wolności.

Czy spółka musi być płatnikiem vat podsumowanie

Jak widać, spółka nie zawsze musi płacić VAT. Zależy to przede wszystkim od charakteru spółki, tego, jakie usługi świadczy, jakie towary sprzedaje oraz jaki przychód osiąga. Czasem ustalenie prawa do zwolnienia nie jest proste, np. w przypadku, kiedy firma nie przekracza maksymalnego limitu, ale jednocześnie w swojej ofercie posiada produkty, które są odgórnie opodatkowane podatkiem VAT.

Za zaniedbanie obowiązku rejestracji do VAT grożą poważne sankcje, dlatego, w razie najmniejszych wątpliwości, warto zwrócić się po poradę do księgowej i spać spokojnie.

Jednocześnie w temacie podatku warto sprawdzić jaką formę opodatkowania możemy wybrać w spółce z o.o. i która jest najkorzystniejsza. Kolejnym ważnym aspektem jest konto firmowe, dlatego warto zweryfikować który rachunek dla spółki z o.o. będzie najbardziej opłacalny przy naszej działalności.

FAQ

Czy spółka musi być vatowcem?

Nie, podobnie jak inne działalności spółki, w tym spółka z o.o. mogą korzystać zarówno z podmiotowego jak i przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT.

czy spółka z o.o. płaci vat?

Tak, o ile podmiot jest aktywnym płatnikiem tego podatku. Pamiętajmy, iż spółka z o.o. może korzystać z podmiotowego jak i przedmiotowego zwolnienia z VATu.

Jak sprawdzić czy spółka jest płatnikiem vat?

Tak informację uzyskamy po wpisaniu numeru NIP/Regon w zapytaniu do rejestru podatników vat. Co ciekawe po wpisaniu numeru konta, otrzymamy również informację czy rachunek znajduję się na białej liście.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *