Sprzedaż spólki z o.o. i zmiana danych S24 – poradnik

36

Zbycie udziałów i zmiana danych w spółce z o.o s24

System S24 został stworzony z myślą uproszczenia procesu zakładania i obsługi spółek w KRS. Rzeczywiście proces założenia spółki uległ znacznemu skróceniu. Jeżeli chodzi o jego uproszczenie to w praktyce, wszystko jest proste, o ile mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Należy mieć na uwadze pewne ograniczenia całego tego procesu m.in. obowiązek korzystania z gotowych wzorców dokumentów. Tym samym umowa naszej spółki może być jedynie standardowym wzorcem, który oczywiście na dalszym etapie może być dowolnie zmieniony notarialnie. Jeżeli dokonamy/dokonaliśmy zmian naszej firmy u notariusza, to nie mamy dalszej możliwości korzystania z systemu S24. Dla takich podmiotów stworzony został system PRS. Oczywiście mogą Państwo skorzystać z naszego poradnika, ponieważ lista dokumentów, które należy wczytać do system PRS powinna być tożsama. Z tą różnica, iż umowę sprzedaży udziałów należy sporządzić u notariusza. Więcej informacji teoretycznych znajdziecie w naszym wpisie „jak sprzedać spółkę z o.o. „

Nasz poradnik jak założyć spółkę z o.o. przez S24 pomógł wielu osobom, za co otrzymaliśmy od czytelników sporo pozytywnych opinii. Dlatego tworzymy kolejny poradnik dotyczący systemu S24. W poniższym wpisie podpowiemy jak m.in: sprzedać spółkę z o.o., zmienić nazwę, zmienić adres/siedzibę, odwołać i powołać nowy zarząd czy zmienić wspólników. Instrukcja oraz wniosek o zmianę wpisu będzie dotyczył wszystkich powyższych pozycji (Zmiana wspólników, zarządu, siedziby i nazwy), oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystając z instrukcji zmienić tylko jedną lub kilka wybranych pozycji. W takim przypadku liczba zmian i dostarczanych dokumentów będzie odpowiednio mniejsza. We wpisie będziemy poruszać głownie aspekt praktyczny, więcej na temat poszczególnych zmian przeczytacie w naszych dedykowanych artykułach.

S24 zbycie udziałów i zmiany – Koszt

Mamy dla was kilka praktycznych informacji, dotyczących samego wniosku. Za sam proces w systemie S24 zapłacimy 300 zł i to nie zależnie czy dokonamy jednej czy wielu zmian jednocześnie. Oczywiście jeżeli całość będziemy wykonywać na „raty” to każdy pojedynczy wniosek będzie kosztował 300 zł. Dlatego najlepiej w jednym czasie dokonać wszystkich interesujących nas aktualizacji. Co ciekawe za darmo możemy zawiesić spółkę z .o.o. lub odwiesić spółkę z o.o.

Ważne! Jeśli w trakcje procesowania popełnimy jakiś błąd i sąd zwróci nasz wniosek. Zwrot opłaty za wpis do KRS otrzymamy dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Szybka zmiana danych spółki w KRS w S24​ – ile trwa?

Ile czasu będzie trwała aktualizacja danych w KRS? Na to wpływ ma kilka czynników, po pierwsze – główne znaczenie ma Sąd, do którego kierujemy wniosek. W przypadku mniej obłożonych placówek, procesowanie zmian będzie krótsze. Nie bez znaczenia jest rodzaj naszego wniosku i ilość aktualizacji, przykładowo odwieszenie/zawieszenie spółki trwało maksymalnie kilka dni (procesowanie takiego wniosku). W przypadku pełnej serii zmian: wspólnicy, nazwa spółki, adres, zmiana pkd, zmiana członków zarządu itp. Na wpis w Sądzie w Warszawie czekaliśmy 2 miesiące. Powyższy czas oczekiwania wynika m.in. z ręcznego sprawdzania i wpisywania przesłanych przez nas zmian. Tak dobrze przeczytaliście, o ile w przypadku samego składania wniosku wszystko obecnie odbywa się online (zarówno w systemie S24 jaki i PRS). To później te dane są „przeklepywane” ręcznie przez pracowników, taki ciekawy pomysł częściowej digitalizacji.

Sprzedaż udziałów i zmiana umowy spółki z o.o. S24

Zalecamy dużo uwagi przy wypełnianiu dokumentów, ponieważ jeden błąd może nas kosztować -zwróceniem wniosku. Warto wszystko sprawdzić 3 razy, tak żeby nie było konieczności ponownego przechodzenia procedury. W naszym przykładnie zaprezentujemy sposób wypełnienia wniosku, który prawidłowo został zarejestrowany w KRS. Jednocześnie zastrzegamy, iż nasz przykład może zawierać ewentualne drobne błędy. Tym samy, jeżeli mają państwo możliwość – zalecamy konsultacje z indywidualnym doradcą lub księgowym.

Przechodząc już do naszego przykładu, w naszym założeniu była sprzedaż przez jednego wspólnika udziałów na rzecz obecnego wspólnika oraz dodatkowo na rzecz nowego wspólnika. Wspólnicy byli osobami fizycznymi posiadającymi polską rezydencie podatkową. Dodatkowo nowi wspólnicy zmienili nazwę spółki, siedzibę/adres oraz zmieniony został zarząd w spółce (jeden z członków). W zależności od Państwa sytuacji i zakresu zmian, lista dokumentów oraz poszczególne pozycje we wniosku mogą się różnić. Należy jednocześnie pamiętać o generalnej zasadzie przy obsłudze spółek, do każdej zmiany powinniśmy posiadać odpowiedni dokument (uchwale wspólników lub uchwale zarządu). Jednym słowem potrzebny jest papier dla każdej zmiany.

Sprzedaż udziałów S24 jakie dokumenty

Poniżej prezentujemy listę dokumentów, które zostały przez nas dołączone do wniosku ZEL_3 w systemie S24:

 • 2x Umowa zbycia udziałów (pomiędzy obecnymi wspólnikami oraz pomiędzy obecnym a nowym wspólnikiem)(wzorzec w S24)
 • 2x Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów (wzorzec w S24)
 • Oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów (wzorzec w S24)
 • Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów (własny dokument PDF)
 • Uchwała zmieniająca umowę spółki (wzorzec w S24)
 • Uchwała o zmianie zarządu spółki (wzorzec w S24)
 • Lista wspólników (wzorzec w S24)
 • Uchwała zmieniająca adres spółki (wzorzec w S24)
 • Lista osób uprawnionych do powoływania zarządu (własny dokument PDF)
 • Oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcom w rozumieniu ustawy… (własny dokument PDF)
 • Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę (własny dokument PDF)

W kolejnych krokach omówimy poszczególne dokumenty oraz w jakiś sposób należy je wypełnić. Kwestię wgrywania dokumentów, podpisywania ich i poruszania się w systemie omówiliśmy i pokazaliśmy w artykule „jak założyć spółkę z o.o. przez s24″. W tym wpisie jedynie omówimy i pokażemy praktyczne aspekty wypełniania/dodawania poszczególnych dokumentów.

Zmiana umowy spółki s24 (zmiana nazwy, zmiana danych, zmian siedziby, zmiana PKD)

Wiele kluczowych zmian będziemy dokonywać poprzez zmianę umowy spółki z o.o.– wzorzec tego dokumenty znajdziemy w systemie S24. Celem dokonania interesujących nas zmian wystarczy wybrać odpowiednie paragrafy i wprowadzić odpowiednie wartości. W naszym poradniku dokonywaliśmy zmiany nazwy czy zmiany PKD). Lista możliwych jest znacznie szersza i obejmuje

 • Zmiana nazwy spółki z o.o.
 • Zmiana/dodanie/usuniecie kodów PKD z umowy spółki
 • Zmiana udziałów w spółce z o.o
 • Zmienić siedzibę spółki z o.o. (Miasto), oddzielną uchwała zmieniamy adres spółki z o.o. (ulicę)

Oprócz tego możemy zmienić wybrane zapisy z umowy spółki w kwestii zbycia udziałów, kadencji zarządu, władz spółki (zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza), reprezentacji.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o S24 krok po kroku

Pierwszym wypełnionym przez nas dokumentem była umowa zbycia udziałów. Dokument jest dość prosty w wypełnieniu dlatego nie dodajemy zrzutów ekranu. W pierwszym kroku wchodzimy w S24 na profil naszej spółki i przechodzimy do sekcji „dokumenty”. Należy kliknąć „nowy dokument” i wybrać z listy „umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.”. W naszym przykładzie jeden ze wspólników sprzedawał wszystkie posiadane przez siebie udziały. W „1 kroku” wypełniamy ilość sprzedawanych udziałów, cenę sprzedaży oraz wartość nominalną. „Krok 2” to dane zbywcy, natomiast „krok 3” to dane nabywcy. Na koniec należy podpisać dokument (podpis składa nabywca oraz zbywający). W naszym przypadku wypełnialiśmy 2 takie dokumenty, pierwszy dotyczył umowy zbycia udziałów przez wychodzącego ze spółki wspólnika na rzecz innego dotychczasowego wspólnika. Natomiast drugi dokument dotyczył sprzedaży udziałów na rzecz nowego wspólnika.

Korzystając z okazji, mam dość cenna uwagę dla Państwa. Nawet jeśli z jakiegoś powodu wniosek zostanie odrzucony w KRS, to nasza umowa zbycia udziałów jest ważna oraz wiążąca. Po ewentualny odrzuceniu pierwszego wniosku i składaniu kolejnego kompletu dokumentów musimy zawnioskować o przypisanie tych umów z odrzuconego wniosku do nowego wniosku. Nie powinniśmy ponownie wypełniać tych dokumentów!

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o s24 – udzielenia zgody na zbycie udziałów przez spółke

Ten dokument załączamy, jeżeli umową spółki tego od nas wymaga. Treść dokumentu powinna być zgodna z zawartymi umowami sprzedaży udziałów. Wzorzec ten również jest intuicyjny. W „1 kroku” wypełniamy KRS spółki oraz informacje o liczbie udziałów, która dany wspólnik może sprzedać. Krok drugi to zbywca, natomiast krok trzeci to nabywca. Kolejny 4 krok raczej nie wymaga komentarza, natomiast co do piątego, uchwałę podpisuję zarząd spółki. W naszym przypadku oba dokumenty podpisywał stary zarząd, zgodnie z reprezentacją.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. S24 – oświadczenie o przystąpieniu (wzór s24)

To kolejny wymagany dokument, który wypełnia nowy wspólnik przystępujący do spółki. Jeżeli przystąpi np. 2 nowych wspólników, to należy wypełnić 2 takie dokumenty. W przypadku braku nowych wspólników, nie wypełniamy tego oświadczenia. Sam dokument jest dość prosty, wypełniamy dane osobowe nowego wspólnika, KRS spółki i informacje o obejmowanych udziałach. Dane powinny być zgodne z umową sprzedaży udziałów. Ten dokument podpisuje jedynie nowy wspólnik.

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów

Ten dokument wypełnia obecny wspólnik spółki, który np. dokupił nowe udziału od wychodzącego ze spółki wspólnika. Co ciekawe, w S24 nie znajdziemy gotowego wzorca. Tym samy należy stworzyć własny dokument i następnie załadować go do systemu S24. Robimy to wykonując następujące kroki 1. klikamy na „nowy dokument”, 2. na dole strony wybieramy „dołącz dokument zewnętrzny : wczytaj”, 3. z rozwijanej listy wybieramy „Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów” i poprzez przycisk „wczytaj dokument” dodajemy wcześniej przygotowany PDF. Tak dodany plik powinien zostać podpisany przez danego wspólnika przy użyciu np. profilu ePuap.

Dodatkowe dokumenty do rejestracji spółki s24

Poniżej wklejamy nasz wzór, który wykorzystaliśmy w procesie: oswiadczenie-o-objeciu-udzialow.

Zmiany w S24 – pozostałe dokumenty

Trzy ostatnie dokumenty wymienione w naszym przykładzie, które powinniśmy załączyć, zostały omówione w naszym wpisie „jak założyć spółkę z o.o. przez internet – S24„. Celem pobrania naszych gotowych wzorców, odsyłamy do tego wpisu. Tam też znajdą Państwo dokładną instrukcje jak wgrać i podpisać te dokumenty. Są to następujące pliki:

 • Lista osób uprawnionych do powoływania zarządu
 • Oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcom w rozumieniu ustawy…
 • Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę…

Te dokumenty powinny być aktualne, dla zmian których dokonaliśmy. Tym samym są to adresy doręczeń nowego zarządu, nowych wspólników etc. Dokumenty podpisuję już nowa reprezentacja spółki. Tak było to wykonane w naszym przykładzie.

Zmiana zarządu spółki z o.o. S24 – Uchwała

Poniższy dokument wybieramy z gotowych wzorców w S24 (klikając w „Nowy Dokument” w systemie). Poniżej prezentujemy sposób w jaki wypełniliśmy dokument. W naszym przypadku został on już podpisany przez nowych wspólników. Sama zmiana dotyczyła wykreślenia jednego z członków i zastąpienia go nową osobą. Dlatego w środkowym polu wymieniliśmy członka, który został odwołany, natomiast w dolnym polu podaliśmy pełen skład nowego zarządu.

sprzedaż udziałów s24

Zmiana umowy spółki z o.o. S24 – Uchwała

Był to kolejny stworzony przez nas dokument (z gotowego wzorca w systemie S24), w którym zmieniliśmy m.in nazwę spółki z o.o. oraz inne interesujące nas punkty. Uchwała została podjęta przez nowych wspólników. Poniżej krótko opiszemy, jakie rzeczy możemy zmienić w poszczególnych paragrafach umowy.

 • w paragrafie pierwszym podaliśmy nowych wspólników, ponieważ to oni zmieniali umowę spółki po jej zakupie. To oni też byli osobami stawiającymi się.
 • w § drugim zmieniliśmy nazwę spółki, zwyczajnie podaliśmy już nową nazwę podmiotu.
 • trzeci paragraf zmieniamy w przypadku zmiany miejscowości siedziby spółki (gdy np. zmieni się miasto). W naszym przypadku zmiana adresu spółki miała miejsce w obrębie jednego miasta. Stąd też zostawiliśmy ten punkt bez zmian.
 • czwarty § zmieniamy ewentualnie przedmiot działalności, możemy np. dopisać nowe kody PKD.
 • w punkt piąty został zaznaczony niepotrzebnie, ponieważ ilość udziałów ani ich wartość nominalna nie uległa zmianie. Punkt powinien zostać zmieniony w przypadku utworzenia nowych udziałów.
 • W paragrafie szóstym podaliśmy ilość i wartość udziałów wspólników po realizacji umów kupna/sprzedaży udziałów. Lista ta w naszym przypadku zawierała nowych wspólników i aktualna ilość i wartość posiadanych udziałów.
 • Paragrafy od 8 do 14 obejmują kwestie umowy spółki, możemy je zmienić jeżeli mamy taką potrzebę. Ich interpretacje i ewentualna potrzebę pozostawiamy w Państwa kwestii.
 • W 15 § podaliśmy skład pierwszego zarządu (starego) oraz nowego zarządu po zmianach.
zbycie udziałów w spółce z o.o s24

Tak zmieniona uchwała została podpisana przez nowych wspólników, zgodnie z tym co pisaliśmy powyżej.

Zmiana adresu spółki z o.o. S24 – Uchwała

Ten dokument załączamy, jeżeli chcemy zmienić adres spółki. Tu możemy skorzystać z gotowego wzorca udostępnionego w systemie S24. Kwestie teoretyczne dotyczące różnic pomiędzy adresem a siedzibą spółki z o.o. wyjaśnialiśmy w naszym artykule „jak zmienić adres/siedzibę spółki?”. Sam dokument jest bardzo intuicyjny, podajemy poprzedni adres spółki oraz nowy adres. Uchwała w naszym przypadku została podjęta przez nowy zarząd, zgodnie z reprezentacją.

Sprzedaż udziałów przez s24 – Wniosek KRS ZEL_3

Gdy już zgromadziliśmy komplet dokumentów w zakładce dokumenty, możemy przejść do tworzenia wniosku. Warto sprawdzić czy wszystkie stworzone przez nas dokumenty są prawidłowe i zostały podpisane. Gdy już mamy tą pewność wybieramy kafelek wnioski, następnie „nowy wniosek” i z listy klikamy „wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców”.

W kolejnym dodajemy wcześniej przygotowane dokumenty, część dokumentów załączamy jako konkretne pozycję klikając w przycisk „wybierz” po prawej stronie. Dodatkowo dokumenty, których nie ma na liście a je przygotowaliśmy dodajemy poprzez przycisk „dodaj” pod dolnym polem (np oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcom).

sprzedaż spółki przez s24

Po wykonaniu tego kroku powinien nam się ukazać nasz wniosek. Krótko omówię zmiany i sposób w jaki został przez nas wypełniony ten dokument.

 • W zakładce „informacje o podmiocie” odznaczyliśmy kwadrat „zmiana” przy polu „nazwa/firma” wraz z dokonaną zmianą nazwy.
 • Przy „zmiana adresu/siedziby” zaznaczyliśmy kwadrat zmiana przy „Adres podmiotu”, odzwierciedlając zmianę adres spółki z o.o.
 • Kolejna zakładka gdzie były widoczne zmiany to „Zmiana składu zarządu”, w tym miejscu wymieniliśmy 3 członków zarządu (przy jednej widniała informacja o wykreśleniu, przy kolejnej o wpisie, natomiast dla trzeciej dokonaliśmy zmiany danych).
 • Ostatnim miejscem ze zmianami była „informacja o wspólnikach spółki”. W tym miejscu wykreślony został wspólnik sprzedający udziały i przypisana została do niego informacja o posiadanych udziałach „0”. Dodatkowo dopisany został nowy wspólnik wraz z zakupionymi udziałami oraz stary wspólnik z zaktualizowana ilością udziałów (dokupione udziałów oraz stare odziały).
Jak sprzedać spółke, zmienić współników, adres itp w S24

Tak stworzony, wypełniony i sprawdzony wniosek został podpisany zgodnie z nową reprezentacją spółki. Następnie go opłaciliśmy i wysłaliśmy. Niestety czas na wpisanie zmian w KRS w naszym przypadku wyniósł 2 miesiące i 2 dni. Dlatego zalecamy uzbroić się w cierpliwość.

Ranking kont firmowych

Zmiana właścicieli, jest dobrym momentem na zmianę rachunku firmowego. Dlatego korzystając z okazji, zachęcamy do sprawdzenia naszego rankingu kont firmowych (w tym dla rankingu rachunków dla spółek z o.o.). Zaznaczę, iż w konkurencyjnych rankingach, konta dla spółek z o.o. są przemieszane z kontami dla spółek prowadzących uproszczoną księgowość. Spółka z o.o. nie będzie mogła założyć takiego rachunku, a z wybranego banku zostaniemy odprawieniu z kwitkiem. Spędziliśmy sporo czasu celem weryfikacji, gdzie najlepiej i najtaniej założymy konto firmowe dla spółki z o.o. Okres zmiany właściciela jest najlepszym momentem do ewentualnej zmiany banku prowadzącego nasz rachunek firmowy.

S24 sprzedaż udziałów podsumowanie

Zachęcamy do dzielenia się w komentarzach Państwa spostrzeżeniami i uwagami. Państwa wkład pomaga innym użytkownikom unikać ewentualnych kosztownych błędów. Przed sprzedażą spółki polecamy ewentualną konsultacje prawną celem uporządkowania spraw i zabezpieczenia własnego interesu. W pewnych przypadkach poprzedni zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu, nawet po rezygnacji z funkcji. Szczególnie w przypadku zadłużonego podmiotu zalecamy wizytę u prawnika lub odpowiedniego doradcy.

FAQ

ile trwa zmiana w KRS – sprzedaż udziałów s24?

W naszym przypadku od złożenia wniosku w S24 do odzwierciedlenia zmian w KRS minęły 2 miesiące i 2 dni. Sam czas zależy od ilości procesowanych zmian oraz od sądu do którego kierujemy wniosek. Jednak polecamy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ będą to raczej tygodnie niż dni.

Jak sprzedać spółkę przez S24?

W tym przypadku wszyscy uczestnicy procesu powinni założyć konto w S24(eKRS) oraz posiadać podpis ePuap/podpis kwalifikowany. W kolejnym etapie należy stworzyć szereg dokumentów i sfinalizować proces poprzez złożenie i opłacenie wniosku.

Czy można zmienić wspólnika przez s24?

Tak, zarówno zmiana wspólnika jak i sprzedaż udziałów może odbyć się przez portal S24. Dodatkowo możemy dokonać szeregu innych zmian – adres spółki, nazwa spółki, zmienić zarząd itp.

Ile kosztuję sprzedaż spółki przez S24?

Koszt wniosku to standardowe 300 zł, niezależnie od ilości zmian. Oprócz samej sprzedaży możemy na jednym wniosku zmienić nazwę spółki, zmienić jej adres/siedzibę czy zmienić zarząd.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.8/5 (Ilość ocen: 24)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze
36 komentarzy on “Sprzedaż spólki z o.o. i zmiana danych S24 – poradnik”
 1. marek

  Witam Serdecznie,
  Wszystkie informacje są bardzo czytelne, ale mam dodatkowe pytania:
  1. Jeżeli dokonujemy sprzedaży udziałów w spółce, a następnie zmiany zarządu , nazwy, siedziby, pkd i adresu to jakie dane powinny zawierać: lista wspólników (jeszcze stara nazwa spółki – taka mi się generuje w S24, czy nowa wypisana w pDF i dodana do S24 jako dokument inny?) , oświadczenie „cudzoziemiec” , lista adresów osób reprezentujących oraz lista adresów osób uprawnionych do powołania zarządu? Czy ma to być nazwa i siedziba stara, czy wszystko nowe co udało nam się zmienić umową sprzedaży i wszelkimi uchwałami i zmianą umowy spółki.
  2. Czy jak zmieniam siedzibę, to koniczna jest też uchwała o zmianie adresu?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   1. W naszym przypadku lista wspólników była dostarczona ze wzorcem (podstawiona starą nazwa spółki). Natomiast oświadczenia (cudzoziemca, adresy) podpisywały już nowe osoby (dokumenty z nowymi danymi).
   2. Jeśli się zmieniła siedziba, to konieczna jest zmiana adresu (uchwała jest we wzorcu). Ten dokument był w naszym przypadku wygenerowany z nową nazwą spółki.

   Proszę pamiętać o wypełnieniu w ciągu 7 dni CRBR (skoro zmieniani są wspólnicy).

   Odpowiedz
 2. Piotr

  Mam takie pytanie co do pkt. 4c (Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów).
  Obecnie wzór o dokładnie takiej nazwie widnieje w systemie S24 i jego treść wygląda nieco inaczej niż przytoczony wyżej w artykule.
  Bardziej pasuje to do sytuacji, gdy kapitał zakładowy ulega zwiększeniu poprzez nowe udziały lub zwiększenie wartości nominalnej jednego udziału.
  Dlatego moje pytanie brzmi czy takie oświadczenie jest potrzebne w przypadku zbycia części udziałów przez jednego wspólnika na rzecz drugiego bez zmiany wartości kapitału zakładowego?
  Jeżeli jest wymagane to jak je teraz dodać? Jako „Inny”?

  Odpowiedz
 3. Daniel

  Bardzo dobry poradnik, jedna uwaga, należy wszelkie zmiany robić na przedsiębiorstwie w którym została otwierana spółka, w której są już wypełnione dokumenty takie jak Lista Wspólników oraz Umowa spółki. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wprowadzić uchwały do zmiany umowy, bo nie będzie widział umowy.

  Odpowiedz
 4. Slawek

  Oferujecie usługę zmiany zarządu i udziałowca przez s24? Jeśli tak, jak się z wami kontaktować?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Panie Sławomirze, niestety opracowujemy poradniki i odpowiadamy na potrzeby czytelników. Jeśli ma Pan jakieś pytania/wątpliwości to proszę pytać.

   Odpowiedz
 5. Joanna

  Dzień dobry. Czy zmiana adresu spółki z o.o. (zmienia się tylko nr budynku, ulica ta sama) wymaga uchwały? Spółka była rejestrowana przez S24. Jaki wniosek należy wypełnić? Czy taka zmiana będzie związana z opłatą?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Uchwała zarządu, S24 to koszt 300 zł – https://finhack.pl/jak-zmienic-adres-spolki/

   Odpowiedz
 6. KrzysztofP5

  Dzień dobry .Mam ogromny problem związany ze sprzedazą udziałów .Chciałbym dokonać jej przez system s24, bo tak tez była zakładana spółka ale nie przeze mnie . Nie wiem w jaki sposób mam tam wejść po zalogowaniu się na konto i znalezc odpowiednie dane i formularze .Czy mógłbym prosić o taką informację.

  Odpowiedz
 7. Julia Maj

  Dzień dobry,

  Czy jeśli spółka była zakładana przez s24, to czy można sprzedać udziały, bez wizyty u notariusza?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Tak, można sprzedać przez s24 (o ile w miedzy czasie umowa spółki nie była zmieniana u notariusza).

   Odpowiedz
 8. Przemysław

  Dobry Wieczór.
  Co mogłem zrobić/wypełnić źle? Gdyż sprzedaliśmy udziały jednej osobie i wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją tutaj (rozumiem, że wszystko miało być w jednym wniosku), a od sądu dostałem taką wiadomość:
  * nie należało wpisywać zmiany dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, gdyż nie uległ on zmianie – w
  stosunku do danych ujawnionych w Rejestrze
  * nie wpisano danych wspólników – do ich wykreślenia z Rejestru – wobec zbycia udziałów
  * nie wpisano danych członków zarządu – do ich wykreślenia z Rejestru
  * nie należało wpisywać zmiany sposobu reprezentacji spółki , gdyż nie uległ on zmianie – w stosunku do
  danych ujawnionych w Rejestrze
  * błędnie wpisano żądanie wykreślenia z Rejestru całego organu nadzoru , gdy tymczasem organ taki nie jest
  ujawniony w KRS

  Odpowiedz
 9. Marian

  Dzień dobry. Jeśli spółka została założona u notariusza w 2010 r. (od tego momentu nie było wprowadzanych żadnych zmian notarialnych), to czy jest możliwość dokonania sprzedaży udziałów w systemie s24, tak jak napisali Państwo w poradniku?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Niestety, jedyna opcja to wizyta u notariusza, następnie całość procesujemy przez portalu rejestrów sądowych (brak możliwości złożenia wniosku w sądzie).

   Odpowiedz
   1. Marian

    dziękuję za odpowiedź.

    Odpowiedz
 10. Ann

  Dzień dobry,
  Bardzo pomocny wpis. Mam jednak inne , techniczne pytanie. Chciałabym przeprowadzić większość zmian opisanych w wpisie, zastanawia mnie jednak jedno. Czy po dokonaniu zmian w s24 nowy udziałowiec (zakładając , że zostanie on jedynym wspólnikiem spółki a zmian dokonamy na koncie s24 założyciela spółki) będzie „widział” owe przedsiębiorstwo po zalogowaniu do swojego konta s24? a jeżeli nie to jak należy zadziałać ?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Dany podmiot możemy „udostępnić” innemu użytkownikowi w S24, to jest pierwsza kwestia. Wtedy spółka będzie widoczna dla nowego wspólnika. Drugą sprawa jest chronologia wprowadzanych zmian. Czy stary zarząd/wspólnicy dokonają wszystkich zmian, a następnie dokonają sprzedaży. Czy w pierwszym kroku będzie zmiana wspólnika –> zmiana zarządu/zmiana umowy. Ale jak dobrze kojarzę, to celem dokonania zmian, nowy wspólnik musi mieć udostępnione przedsiębiorstwo celem podpisania dokumentów.

   Odpowiedz
 11. Łukasz

  niestety postępując zgodnie z instrukcjami sąd odrzucił wniosek argumentując, że część historyczna jaką jest paragraf pierwszy – wskazujący osoby zawierające umowę spółki nie może ulegać zmianie. Czy w ogóle w przypadku samej sprzedaży udział trzeba zmieniać umowę spółki?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   To dziwne, my w tym przypadku mówimy o uchwale zmieniającej umowę spółki. Zmiany w naszym przypadku dokonywali nowi wspólnicy i to oni od danego dnia „zawiązywali spółkę”. W naszym przypadku to przeszło. „Czy w ogóle w przypadku samej sprzedaży udział trzeba zmieniać umowę spółki?” – skoro się zmieniają wspólnicy, to nie ma innej możliwości. Udziałowcy są wskazani w paragrafie 6.

   Odpowiedz
 12. Piotr

  Witam,
  nasz case dotyczy sprzedaży udziałów dwóch z trzech wcześniejszych członków zarządu i dodania nowego członka przejmującego udziały. Trzeci z pierwotnego składu zarządu nie zmienia ilości akcji. Nasze pytanie- czy w zakładce zmiana składu zarządu wymieniamy trzeciego z pierwotnego składu (pomimo braku zmiany ilości udziałów) i określamy go jako zmiana danych? Drugie pytanie po zaznaczeniu wykreślenie osoby, czyli dwóch z trzech z pierwotnego zarządu spółki nie możemy zaznaczyć w zakładce informacja o wspólnikach spółki wcześniej wykreślonych osób.

  Odpowiedz
  1. Spółka

   Witam, czy można wiedzieć jak ostatecznie złożył Pan wniosek – zakładka zmiana zarządu, czy z wpisaniem pierwotnego członka, który nie zwiększał akcji z zaznaczeniem jako zmiana danych? Aktualnie tez jestem na tym etapie wniosku i mam dylemat. Będę wdzięczna za odpowiedz.

   Odpowiedz
  2. Dominika

   Czy sąd zaakceptował wniosek z wpisem wcześniejszego członka zarządu jako zmiana danych?

   Odpowiedz
 13. Krzysztof

  Proszę o instrukcje w jaki sposób wykreślić wspólnika w s24 który posiała więcej niż 10% udziałów a po sprzedaży posiada mniej niż 10% i nie ma potrzeby ujawniać go w KRS. W S24 jedynym momentem takiego wykreślenia jest umowa całkowitej sprzedaży udziałów.

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał - Finhack

   Panie Krzysztofie, tego typu specyficzne pytania najlepiej kierować do właściciela systemu „Zgłoszenia prosimy kierować na adres krs@ms.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00″.

   Odpowiedz
 14. Michał Ocynkiewicz

  Dzień dobry,
  Sąd zwrócił mi wniosek z orzeczeniem że nie zgłoszono
  wniosku o wykreślenie z rejestru danych wspólnika oraz Prezesa Zarządu poprzedniego. W s24 nie widze takiego wniosku. Czy mogę prosić o informacje? Dziękuje

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał - Finhack

   Witam,

   Jak najbardziej – te dane uzupełniamy w zakładce „Zmiana składu zarządu” oraz „Informacje o wspólnikach”:

   „Kolejna zakładka gdzie były widoczne zmiany to „Zmiana składu zarządu”, w tym miejscu wymieniliśmy 3 członków zarządu (przy jednej widniała informacja o wykreśleniu, przy kolejnej o wpisie, natomiast dla trzeciej dokonaliśmy zmiany danych).”

   „Ostatnim miejscem ze zmianami była „informacja o wspólnikach spółki”. W tym miejscu wykreślony został wspólnik sprzedający udziały i przypisana została do niego informacja o posiadanych udziałach „0”. Dodatkowo dopisany został nowy wspólnik wraz z zakupionymi udziałami oraz stary wspólnik z zaktualizowana ilością udziałów (dokupione udziałów oraz stare odziały).”

   Najwidoczniej, nie uzupełnił Pan danych lub zrobił to w nieprawidłowy sposób.

   Odpowiedz
   1. Ogier

    Witam,
    w którym załączniku możemy znaleźć wymienione punkty?

    Odpowiedz
    1. Michał Król
     Michał - Finhack

     Te punkty są w samym wniosku.

     Odpowiedz
  2. MIchal Ocynkiewicz

   Dziękuje za pomoc. Faktycznie nie zaznaczyłem usunięcia

   Odpowiedz
 15. Magdalena

  Czy jest możliwa sprzedaż udziałów (należących do cudzoziemca) przez pełnomocnika, bez konieczności podpisywania wniosku w systemie S24 przez tego wspólnika? Oczywiście przy założeniu, że wspólnik podpisze kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkie dokumenty, pełnomocnik je wgra do systemu i wyśle wniosek.

  Odpowiedz
 16. Michał

  witam
  Czy macie także instrukcje jak dopisać/zmienić PKD w spółce z o.o.?

  Odpowiedz
 17. Wiktoria

  Artykuł bardzo pomocny. Mam do Państwa zapytanie, w przypadku zwrotu wniosku z przyczyny braku zgłoszenia żądania wykreślenia z rejestru danych wspólnika zbywającego udział, czy mam możliwość poprawić wniosek i wysłać go ponownie w systemie s24? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  1. finhack

   Pani Wiktorio,

   W przypadku zwrócenia wniosku, koniecznym będzie stworzenie i wysłanie nowego wniosku. Jednocześnie, w przypadku umów kupna-sprzedaży udziałów są one prawnie wiążące. Tym samy nie tworzymy ponownie tych dokumentów. „Po ewentualny odrzuceniu pierwszego wniosku i składaniu kolejnego kompletu dokumentów musimy zawnioskować o przypisanie tych umów z odrzuconego wniosku do nowego wniosku. Nie powinniśmy ponownie wypełniać tych dokumentów!”

   Odpowiedz
   1. OP

    Dzień dobry, jak zawnioskować o takie przypisanie umów do nowego wniosku? W systemie S24? Niestety nie widzę takiej opcji

    Odpowiedz
 18. PT

  Artykuł bardzo pomocny i zrozumiały. Jedyna moja uwaga dotyczy umowy sprzedaży udziałów. Chciałbym dokonać jej przez system s24, ale we wzorze umowy nie ma możliwości dodania numeru konta na który ma zostać wpłacona umówiona kwota za udziały w spółce z o.o.
  Zastanawiałem się czy należy w tym wypadku dodać również własną umowę sporządzoną pomiędzy zbywającym i nabywcą zawierającą taką informację. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na moje pytanie 🙂

  Odpowiedz
  1. finhack

   Sugeruje weryfikacje w KSH lub u prawnika. Jednak w tym przypadku mamy albo umowę standardową w S24 albo umowę można sporządzić u notariusza i ją załączyć. Oczywiście nie możemy zmienić umowy spółki, ponieważ w takim przypadku przeprocesowanie w s24 nie będzie możliwe. Niestety prawnie nie ma możliwość sporządzenia 2 umów, ta podpisana w s24 po podpisaniu będzie wiążąca. Dodatkowo należy pamiętać o zapisie KSH Przepis art. 180 k.s.h. reguluje, iż umowa zbycia udziałów musi mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest to forma kwalifikowana, bez zachowania której zbycie będzie nieważne. (lub w S24 – nowelizacja KSH)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *