Jak zmienić nazwę spółki?

0

Zmiana nazwy spółki/firmy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo w każdym momencie wprowadzić zmiany do nazwy (firmy). Wspólnicy najczęściej zmieniają nazwę wraz ze zmianą przedmiotu działalności spółki lub ze zmianą siedziby firmy. Warto wiedzieć, że jednocześnie możemy dokonać wielu zmian np. adresu spółki, siedziby, zarządu itp. Do samego procesowania zmian, potrzeby będzie jeden wniosek, plus ewentualnie inne dokumentu potwierdzające konkretne zmiany (np. uchwały). Jednocześnie, korzystając z okazji warto zweryfikować koszty ponoszone w związku z prowadzeniem rachunku bankowego. W razie potrzeby rachunek w łatwy sposób zmienimy korzystając z rankingu kont dla spółek z o.o.

Na czym polega zmiana nazwy spółki z o.o.?

Nazwę firmy można zmienić przez usunięcie lub dodanie niektórych elementów, które ją tworzą. Przy czym należy to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie w aspekcie praw do nazwy czy użycia niedopuszczalnych/mylących słów. Oznacza to, że przed dokonaniem zmian przedsiębiorca powinien najpierw sprawdzić, czy zmiana nazwy nie wywoła skutków prawnych – np. w formie konfliktu z innym przedsiębiorcą. Oczywiście samą nazwę możemy zmienić w wybranej części lub w całości.

Jak zmienić nazwę spółki z o.o?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić nazwę spółki, muszą jej dokonać poprzez zmianę umowy spółki z o.o. Nazwa spółki z o. o. jak wskazuje art. 157 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych jest nierozłącznym składnikiem umowy. Tym samym nie ma innej możliwości zmiany nazwy, niż poprzez zmianę samej umowy spółki. Co ciekawe w zależności od formy rejestracji, będziemy mieli 2 opcje zgłoszenia samych zmian – poprzez PRS lub S24. Przy czym Portal Rejestrów Sądowych jest dostępny dla wszystkich podmiotów, a S24 tylko dla niektórych spełniających konkretne warunki.

Zgłoszenie zmiany nazwy spółki z o.o przez PRS

Aktualnie zmiana nazwy spółki, powinna być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez system Portal Rejestrów Sądowych, a nie tak jak dotychczas miało to miejsce na formularzu KRS-Z3. Wniosek powinniśmy złożyć w terminie 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu (od dnia podjęcia uchwały). Warto mieć podpis elektroniczny, który umożliwi podpisanie dokumentów i załatwienie całości w 100% online. Oczywiście, jeżeli nie mamy podpisu kwalifikowanego/elektronicznego to dokumenty będziemy mogli dosłać w formie fizycznej. Niestety w przypadku PRS, nie ma możliwości podpisania dokumentów podpisem ePUAP. Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  1. uchwała ze zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego – wypis (co ciekawe notariusz może załadować plik do systemu – my tylko go załączamy później do wniosku). Naturalnie zmieniając umowę u notariusza – forma aktu notarialnego jest wymagana, konieczna będzie wizyta osobista.
  2. kopia uchwały w sprawie zmiany umowy spółki poświadczona przez zarząd
  3. jednolity tekst umowy spółki po wprowadzonych zmianach
  4. dowód wpłaty opłaty sądowej w wysokości 250 zł
  5. dowód wpłaty opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dokonując zmiany nazwy spółki, podczas składania wniosku możemy zmienić też inne dane takie jak siedziba/adres spółki, poinformować o sprzedaży udziałów w spółce z o.o. i zmienić udziałowców, zmienić PKD w spółce czy zmienić członków zarządu. W przypadku zmian innych danych, należy dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty takie jak Uchwały, Umowy (notarialnie poświadczone, jeżeli jest taki wymóg prawny) itp.

Podmioty podlegające rejestracji w KRS-ie ujawniają dane wg. następującego podziału:

  1. dane podstawowe – objęte treścią wpisu do KRS
  2. dane uzupełniające – informacje potrzebne dla urzędów.

Do danych uzupełniających zalicza się nazwę skróconą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli spółka posługuje się lub ma zamiar posługiwać się nazwą skróconą, to musi złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w terminie 21 dni licząc od dnia rejestracji spółki w KRS-ie. Dane przekazane na formularzu zostaną przekazane również do ZUS-u i GUS-u.

Zmiana nazwy spółki nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę przed zmianą.

Zmiana nazwy spółki s24

Zmiana nazwy spółki zarejestrowanej w s24, jeżeli umowa nie była zmieniana notarialnie, można dokonać online bez formy aktu notarialnego. Wystarczy dostęp do Internetu oraz podpis ePUAP lub inny akceptowany podpis elektroniczny. Tym samym umowa spółki musi być stworzona ze wzorcem dostępnym na portalu s24 i nie być zmieniona poza tym systemem. Taka zmianę wykonujemy przy wykorzystaniu wzorca dostępnego w w serwisie S24. Należy stworzyć uchwałę zmieniającą umowę spółki i dołączyć ją do wniosku.

Ten sposób naszym zdaniem jest znacznie przyjemniejszy. Cały proces może odbyć się online bez wychodzenia z domu. Co ciekawy sama procedura jest delikatnie tańsza (300 zł – 200 zł opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie w monitorze).

Informacje krok po kroku jak zmienić nazwę spółki z o.o. przez S24 dostępne w naszym artykule: „Sprzedaż spólki z o.o. i zmiana danych S24 – poradnik„. We wpisie dostępne są m.in. informacje jak możemy dokonać poszczególnych zmian (zmiana adresu, nazwy czy zarząd) oraz ewentualnie jak sprzedać samą spółkę z o.o. Co ciekawe zmiany możemy procesować osobno lub łącznie i będzie obowiązywała jedna opłata.

Uchwała o zmianie nazwy spółki wzór

Dokonując zmiany u notariusza to on dokona stworzenia dokumentu na podstawie obecnej umowy spółki. Musimy mu dostarczyć aktualna umowę spółki celem dokonania zmian. W przypadku systemu S24, taki dokument będzie dostępny w systemie – nazywa się Uchwała zmieniająca umowę spółki. Należy go wypełnić i dołączyć do wnioski. Tym samym, sami na własną rękę nie tworzymy tych dokumentów.

Zmiana nazwy spółki z o.o. podsumowanie

Najszybszą i najwygodniejszą opcja na zmianę nazwy firmy/spółki jest portal S24, o ile spełniamy warunku. Tam sprawę załatwimy najszybciej – czas tworzenia dokumentów i wypełniania wniosku to tylko kilkadziesiąt minut. Pozostałe firmy muszą korzystać z systemu PRS, dodatkowo niezbędne będzie udanie się do notariusza celem przeprocesowania uchwały zmieniającej umowę spółki. W tym przypadku, należy się liczyć z sumarycznym kosztem min. Kilkuset złotych (koszt notariusza, koszty dojazdu, koszt związany ze wpisem -350 zł). Ważne! Jeśli w trakcje procesowania popełnimy jakiś błąd i sąd zwróci nasz wniosek. Zwrot opłaty za wpis do KRS otrzymamy dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku.

FAQ

Czy zmiana nazwy spółki jest możliwa onlline?

Obecnie procesowanie wszelkich zmian w KRS odbywa się online – portal PRS lub S24. W przypadku S24, cały proces załatwimy w 100% online. Dla zmian procesowanych przez PRS, niezbędną będzie wizyta u notariusza, celem stworzenia i podpisania stosownej uchwały.

Ile kosztuje zimna nazwy spółki z o.o.?

W tym przypadku koszt to 300 zł (S24) lub 350 zł (PRS). Dodatkowo w przypadku PRS dochodzi koszt sporządzenia uchwały u notariusza.

Czy zmiana nazwy spółki wymaga zmiany umowy spółki?

Tak, nazwa spółki jest bezpośrednio wpisana do umowy spółki. Tym samym zmiana nazwy spółki wymaga zmienienia samej umowy spółki – czyli podjęcia odpowiedniej uchwały przez wspólników, a następnie zatwierdzenia przez zarząd.

Zmiana nazwy spółki a NIP/Regon/KRS?

W przypadku zmiany nazwy spółki dane takie jak NIP, Regon czy KRS pozostają te same. Podobnie jest z adresem spółki i innymi danymi o ile ich nie zmienialiśmy.

Jak zmienić nazwę spółki przez internet?

Zmiana nazwy spółki jest możliwa w 100% online poprzez portal S24. Jednak nie wszystkie spółki z o.o. mają prawo korzystania z portalu S24. Jeśli się nie łapiemy na S24, zmiany dokonamy również online w portalu PRS. Jednak w tym przypadku, uchwałę zmieniająca nazwę spółki musimy podpisać u notariusza.

Czy można zmienić nazwę spółki z o.o?

Tak, jednak taka zmiana wymaga zmiany samej umowy spółki. Celem dokonania tej zmiany konieczna może być wizyta u notariusza – akt notarialny zmieniający umowę spółki. Dla spółek zakładanych przez S24, możliwa jest zmiana nazwy w portalu S24. Koszt całej operacji to od 300 zł (S24) do 350 zł + taksy notarialne (zmiana u notariusza)

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.4/5 (Ilość ocen: 5)
Autor artykułu
Tomek Marczewski
Tomek Marczewski
Pozostałe publikacje autora
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *