Jak zmienić nazwę spółki?

0

Jak zmienić nazwę spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo w każdym momencie wprowadzić zmiany do nazwy (firmy). Wspólnicy najczęściej zmieniają nazwę wraz ze zmianą przedmiotu działalności spółki lub ze zmianą siedziby firmy.

Na czym polega zmiana nazwy spółki?

Nazwę firmy można zmienić przez usunięcie lub dodanie niektórych elementów, które ją tworzą. Przy czym należy to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie w aspekcie wyłączności i prawdziwości firmy. Oznacza to, że przed dokonaniem zmian przedsiębiorca powinien najpierw sprawdzić, czy po zmianie nazwa nie będzie w konflikcie z nazwą jaką zarezerwował dla siebie inny przedsiębiorca. Weryfikacji firmy można dokonać poprzez portal KRS.

W jaki sposób należy dokonać zmiany nazwy spółki?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić nazwę spółki muszą jej dokonać poprzez zmianę umowy spółki. Nazwa spółki z o. o. jak wskazuje art. 157 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych jest nierozłącznym składnikiem umowy.

Aktualnie zmiana adresu spółki, powinny być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez system Portal Rejestrów Sądowych, a nie tak jak dotychczas miało to miejsce na formularzu KRS-Z3. Wniosek powinniśmy złożyć w terminie 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu (od dnia podjęcia uchwały). Warto mieć podpis elektroniczny, który umożliwi podpisanie dokumentów i załatwienie całości w 100% online. Oczywiście, jeżeli nie mamy podpisu kwalifikowanego/elektronicznego to dokumenty będziemy mogli dosłać w formie fizycznej. Niestety w przypadku PRS, nie ma możliwości podpisania dokumentów podpisem ePUAP.  Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zmianę nazwy firmy

  1. uchwała ze zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego – wypis
  2. kopia uchwały w sprawie zmiany umowy spółki poświadczona przez zarząd
  3. jednolity tekst umowy spółki po wprowadzonych zmianach
  4. dowód wpłaty opłaty sądowej w wysokości 250 zł
  5. dowód wpłaty opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dokonując zmiany nazwy spółki, podczas składania wniosku możemy zmienić też inne dane takie jak siedziba/adres spółki, poinformować o sprzedaży udziałów w spółce z o.o. i zmianie udziałowców czy zmienić członków zarządu. W przypadku zmian innych danych należy dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty takie jak Uchwały, Umowy (notarialnie poświadczone, jeżeli jest taki wymóg prawny) itp.

Podmioty podlegające rejestracji w KRS-ie ujawniają dane wg następującego podziału:

  1. dane podstawowe – objęte treścią wpisu do KRS
  2. dane uzupełniające – informacje potrzebne dla urzędów.

Do danych uzupełniających zalicza się nazwę skróconą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli spółka posługuje się lub ma zamiar posługiwać się nazwą skróconą, to musi złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w terminie 21 dni licząc od dnia rejestracji spółki w KRS-ie. Dane przekazane na formularzu zostaną przekazane również do ZUS-u i GUS-u.

Zmiana nazwy spółki nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę przed zmianą.

Spółki s24 zmiana nazwy

Zmiana nazwy spółki zarejestrowanej w s24, jeżeli umowa nie była zmieniana notarialnie, można dokonać online bez formy aktu notarialnego. Wystarczy dostęp do Internetu oraz podpis ePUAP lub inny akceptowany podpis elektroniczny. Taka zmianę wykonujemy przy wykorzystaniu wzorca dostępnego w w serwisie S24. W tym przypadku do wniosku również dołączamy odpowiednie dokumenty tym uchwałę zarządu.

Polecamy artykuły o podobnej tematyce:

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.