Przelew zagraniczny w Alior Banku

0

Ciężko wyobrazić już sobie życie, w którym nie można rozliczyć się za pomocą przelewu. Stało się to dla nas czymś naturalnym. Wiemy, jak zlecić transfer krajowy, ile kosztuje i jak długo idzie. Sytuacja komplikuje się, kiedy trzeba wysłać środki za granicę. Pojawiają się wątpliwości, zwłaszcza że w każdym banku wygląda to trochę inaczej. W tym artykule wyjaśniamy, jak zlecić przelew zagraniczny w Alior Banku. Analizujemy koszty i czas realizacji.

Alior Bank przelew zagraniczny/walutowy – czym jest?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia opisywanych zagadnień (więcej szczegółów w artykule: Przelew zagraniczny wszystko co musisz wiedzieć). Otóż przelew zagraniczny to transfer środków między rachunkami prowadzonymi w bankach mających siedzibę w dwóch różnych krajach. Natomiast o przelewie walutowym mówimy, kiedy środki w obcej walucie przesyłane są między bankami krajowymi.

Choć mogłoby się wydawać, że to dwa różne pojęcia i, że przelew walutowy musi być tańszy niż zagraniczny i na pewno dotrze szybciej, to w praktyce realizacja obu transferów wygląda podobnie. Banki wykorzystują te same systemy. Obowiązują także te same opłaty i czas realizacji.

Klienci Alior Banku mogą zlecić przelew zagraniczny/walutowy:

 • SEPA – czyli zlecenie płatnicze w EUR wysłane do kraju należącego do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro;
 • SWIFT – służy do przesyłania środków w dowolnej walucie do niemal każdego zakątka na całym świecie.

Alior Bank przelew zagraniczny koszt

Wiemy już, że przelewy zagraniczne obsługiwane są przez systemy SEPA i SWIFT. Ich konstrukcja (zwłaszcza SWIFT) różni się od naszego krajowego ELIXIR-u, co wpływa na koszt takich transferów. Sprawdźmy, jak przekłada się to na wysokość prowizji w Alior Banku.

Przelew w EURO – SEPA

Zgodnie z unijnymi regulacjami opłata za transfer SEPA nie może być wyższa niż opłata za zlecenie krajowe. W związku z tym posiadacze Konta Jakże Osobistego, zaprezentowanego w rankingu kont osobistych, przelew europejski wyślą:

 • za 0 zł – przez bankowość internetową;
 • za 5 zł – przez bankowość telefoniczną;
 • za 8 zł – w oddziale.

Opłaty są takie same dla Konta Jakże Osobistego, Kont Walutowych oraz Konta Internetowego. W przypadku konta Elitarnego opłata to 0 zł dla wszystkich kanałów.

Przelew SWIFT np. w USD

Zasada ta nie obowiązują w przypadku zleceń SWIFT – tutaj wszystko zależy od polityki danej instytucji. Konstrukcja systemu SWIFT sprawia, że banki ponoszą wyższe koszty obsługi tego typu transferów. Jak łatwo się domyślić, wpływa to także na wysokość opłat, jakimi obciążani są klienci. W Alior Banku wygląda to następująco:

 • przelew w trybie zwykłym/pilnym/ekspresowym zlecony:
  • przez bankowość internetową lub telefoniczną – 30 zł/45 zł/50 zł
  • w oddziale – 50 zł/65 zł/70 zł
 • przelew w EUR (inny niż SEPA) w trybie ekspresowym wysłany:
  • przez bankowość elektroniczną lub telefoniczną – 32 zł
 • ryczałt za przelew w opcji kosztowej OUR (pokrycie kosztów banków pośredniczących) – 70 zł.

W przypadku SWIFT, sytuacja jest analogiczna jak dla SEPA. Czyli opłata dla Konta Jakże Osobistego, Kont Walutowych oraz Konta Internetowego jest taka jak powyżej. W przypadku konta Elitarnego opłata to 0 zł dla wszystkich trybów realizacji!

Warto wiedzieć!

Jeśli przelew zagraniczny zlecimy z konta złotówkowego, należy liczyć się z kosztami przewalutowania z PLN na daną walutę po kursie banku.

Przelew zagraniczny z konta firmowego w Alior Banku

Sprawdźmy jak wygląda poziom opłat dla kont firmowych Alior Banku, w szczególności dla rachunku iKonto Biznes z naszego rankingu kont firmowych:

Przelew internetowyiKonto BiznesRachunek 4×4Rachunek Partner
Przelew SEPA EURO w EOG0 zł0,5 zł0 zł
SWIFT zwykły20 zł20 zł20 zł
SWIFT pliny50 zł50 zł50 zł
SWIFT express70 zł70 zł70 zł

Oczywiście to nie są wszystkie możliwe koszty związane z przelewem zagranicznym z konta firmowego, oprócz opłat za banki pośredniczące, za opcję kosztową OUR zapłacimy 80 zł. Dodatkowo, jeśli przelew zlecimy z konta złotówkowego, dojdzie nam koszt przewalutowania transakcji po tabeli banku (koszt ponad 4,5% zależny od waluty).

Jak zrobić przelew zagraniczny Alior Bank?

Poprawnie wypełniony formularz przelewu, to pewność, że środki dotrą do właściwego odbiorcy w najszybszym możliwym terminie. Sprawdźmy, jakich danych wymaga Alior Bank.

Składając dyspozycję przelewu zagranicznego, klient musi podać/wybrać:

 • nazwę/imię i nazwisko oraz adres odbiorcy;
 • numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub innym obowiązującym w danym kraju;
 • kod BIC/SWIFT lub nazwę i adres banku odbiorcy (nie jest wymagane przy SEPA);
 • instrukcję kosztową – OUR, BEN, SHA (jeśli klient nie zaznaczy żadnej opcji, bank przyjmuje wariant SHA; przy SEPA obowiązuję tylko SHA);
 • walutę i kwotę transakcji;
 • kraj odbiorcy;
 • tryb realizacji – zwykły, pilny, ekspresowy;
 • tytuł przelewu (informacja zostanie przekazana odbiorcy w takim języku, w jakim wpisze ją klient).

Dodatkowo należy wskazać rachunek, który ma być obciążony kwotą przelewu i/lub kwotą prowizji Alior Banku oraz banków pośredniczących (przy opcji kosztowej BEN).

Przelew zagraniczny w Alior Banku – Instrukcja krok po kroku

Aby wykonać przelew zagraniczny w Alior Banku, po zalogowaniu się wybieramy „Płatności” –> „Nowa Płatność” –>”Przelew zagraniczny/walutowy”. W kolejnym kroku, w zależności od rodzaju transferu należy wypełnić odpowiednie pola. Jak to opisaliśmy poniżej:

Jak wykonać przelew SEPA EURO w Alior Banku?

Aby prawidłowo wypełnić formatkę przelewu wybierany:

 • Typ przelewu – Europejski /SEPA
 • Podajemy kraj odbiorcy lub wypełniamy IBAN
 • Wpisujemy odbiorcę, kwotę oraz tytuł przelewu
 • W „dodatkowych opcjach” mamy możliwość zmiany trybu realizacji czy wybrania przyszłej daty transferu.
Przelew zagraniczny EURO SEPA w Alior banku.

Po wypełnieniu powyższych pól można wysyłać transfer walutowy w EURO. Warto pamiętać o wybraniu odpowiedniego rachunku np. walutowego EURO. Dzięki temu unikniemy przewalutowania transakcji po tabeli banku – koszt ok. 4,5% dla EURO.

Jak wykonać przelew SWIFT USD w Alior Banku?

Aby prawidłowo wypełnić formatkę przelewu SWIFT wybierany:

 • Typ przelewu – Zagraniczny / Walutowy
 • Kraj odbiorcy – Zgodnie z BIC/SWIFT danego Banku
 • Musimy podać numer rachunku (proszę nie mylić np. z numerem oddziału banku)
 • Koniecznie wypełniamy BIC / SWIFT oraz pełną nazwę banku, Sort code zwykle jest stosowany dla banków w UK i Irlandii (w pozostałych przypadkach możemy pominąć to pole).
 • Dodajemy kwotę przelewu, wybieramy odpowiednią walutę oraz wpisujemy tytuł
 • W opłatach i prowizjach możemy wybrać tryb ich naliczania (SHA lub OUR).
 • W „dodatkowych opcjach” mamy możliwość zmiany trybu realizacji (np. Pilny lub Ekspres) czy wybrania przyszłej daty transferu.
jak wykonać przelew walutowy SWIFT USD w Alior Banku

Po wypełnieniu powyższych pól, możemy przejść do realizacji transferu.

Przelew zagraniczny Alior Bank czas oczekiwania

Zwykły przelew krajowy wysłany rano ma szansę dotrzeć do odbiorcy jeszcze tego samego dnia. A jeśli zależy nam na czasie, możemy skorzystać z systemu Express Elixir lub BlueCash. Wówczas środki trafią na docelowe konto w ciągu kilku minut, nawet jeśli złożymy dyspozycję w sobotę w środku nocy. W przypadku przelewów zagranicznych wykorzystuje się inne systemy niż przy transferach krajowych, co ma przełożenie na ich czas realizacji.

W Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, obowiązującym w Alior Banku czytamy, że

 • przelew SEPA; przelew w EUR w trybie zwykłym wysłany do państw członkowskich oraz przelew SWIFT w pozostałych walutach w trybie pilnym dotrze w następnym dniu roboczym;
 • przelew SWIFT w pozostałych walutach w trybie zwykłym trafi do banku odbiorcy w drugim dniu roboczym od daty wykonania zlecenia;
 • przelew SWIFT w trybie ekspresowym dotrze w tym samym dniu roboczym.

Co ważne, transfery zagraniczne wysyłane są wyłącznie w dni robocze. Dodatkowo, jeśli chcemy, by zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z wybranym trybem, musimy je złożyć przed wskazaną godziną graniczną (szczegóły w dalszej części artykułu). Nawet małe opóźnienie sprawi, że cały proces wydłuży się o co najmniej 1 dzień roboczy.

Przelew zagraniczny w EUR/USD z konta złotówkowego w Alior Banku?

Klienci Alior Banku nie muszą posiadać rachunku walutowego, by zlecić przelew w euro lub dolarach amerykańskich. W tym celu mogą wykorzystać swoje konto złotówkowe, np. Konto Jakże Osobiste. Wpłynie to jednak na wysokość opłat za taki transfer. Dlaczego?

Oprócz prowizji za przelew należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii – kosztach przewalutowania. Bank wymieni PLN na EUR lub USD po własnym kursie. W Alior Banku spread walutowy dla euro wynosi ok. 40 gr (ok. 9%), a dla dolara amerykańskiego ok. 37 gr (ok. 9%). W efekcie koszt takiej wymiany wyniesie ponad 4,5%. Dużo lepiej jest korzystać z rachunków walutowych i uprzednie wymienić walutę nawet w kantorze internetowym Alior Banku

Przelew z zagranicy na polskie konto w Alior Banku

Analogicznie, można także przyjąć przelew w euro lub dolarach amerykańskich na konto złotówkowe. W takiej sytuacji najczęściej nie musimy martwić się o wartość opłat za transfer. Pamiętajmy jednak, że na konto otrzymamy nie EUR czy USD, a równowartość danej kwoty w PLN. Jak łatwo się domyślić, bank przeliczy walutę według własnej tabeli kursowej, co będzie skutkowało stratą na kursie wymiany waluty na poziomie 4,5%.  

Księgowanie przelewów zagranicznych w Alior Banku – godziny graniczne

Nie każdy transfer w trybie ekspresowym dotrze do banku odbiorcy w dniu bieżącym. By tak się stało, musimy wysłać przelew przed ustaloną godziną graniczną. Dyspozycje złożone po tej godzinie bank rozlicza tak, jakby były złożone w kolejnym dniu roboczym.

Księgowanie przelewów wychodzących

W Alior Banku należy wysłać:

 • do 15:00
  • przelewy SEPA
  • przelewy zagraniczne w trybie zwykłym (oprócz zleceń w EUR w UE)
  • przelewy w PLN, EUR, USD, GBP w trybie pilnym
 • do 13:00 – przelew w pozostałych walutach w trybie pilnym
 • do 14:00 – przelew w EUR lub PLN w trybie ekspres
 • do 13:30 – przelew w USD lub GBP w trybie ekspres
 • do 8:50 – przelew w CHF w trybie ekspres.

Księgowanie przelewów przychodzących

Natomiast otrzymany przelew zagraniczny Alior Bank rozlicza do:

 • 17:00 – jeśli spełnia warunki Ustawy o Usługach Płatniczych;
 • 15:00 – jeśli nie spełnia warunków UUP.

Warto wiedzieć!

Alior Bank nie realizuje transferów w trybie pilnym w walutach ILS, CNY, HKD, THB oraz w trybie ekspresowym w walutach ZAR, MXN, HRK, CNY, THB, ILS, HKD, AUD, CAD, CZK, DKK, SEK, NOK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN.

Źródło: https://www.aliorbank.pl/

Z jakich kont można wykonać przelew zagraniczny w Alior Banku?

Klienci indywidualni Alior Banku wyślą przelew zagraniczny zarówno z konta walutowego, jak i rachunku złotówkowego, np. Konta Jakże Osobistego. Jednak w drugim przypadku każdy transfer w obcej walucie będzie oznaczał przewalutowanie po kursie banku.

W jakich godzinach księgowane są wychodzące przelewy zagraniczne w Alior Banku?

Przelew SEPA, przelew SWIFT w trybie zwykłym, przelew w PLN, USD, GBP, EUR w trybie pilnym należy wysłać do 15:00; przelew SWIFT w trybie pilnym w pozostałych walutach – do 13:00; przelew w trybie ekspres: w EUR, PLN – do 14:00, w USD, GBP – do 13:30, w CHF – do 8:50.

Kiedy dojdzie przelew zagraniczny w Alior Banku?

Przelew SEPA, przelew SWIFT w trybie pilnym oraz SWIFT w trybie zwykłym w przypadku zleceń w EUR do państw członkowskich dotrze do odbiorcy w następnym dniu roboczym. Czas realizacji zwykłego transferu SWIFT w pozostałych walutach to 2 dni robocze. Natomiast środki wysłane w trybie ekspresowym trafią na docelowe konto w tym samym dniu roboczym.

Jak zrobić przelew zagraniczny w Alior Banku?

Przelew zagraniczny w Alior Banku można zlecić za pośrednictwem bankowości internetowej (Płatności > Nowa płatność > Przelew walutowy/zagraniczny), telefonicznej lub w oddziale. Należy podać wszystkie niezbędne dane i zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunku.

Ile kosztuje przelew zagraniczny w Alior Banku?

W Alior Banku przelew SEPA jest darmowy. W przypadku transferu SWIFT koszt zależy od wybranego trybu: zwykły – 30 zł; pilny – 45 zł; ekspresowy – 50 zł. Dodatkową opłatę w wysokości 70 zł bank dolicza za zlecenie w opcji kosztowej OUR.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.6/5 (Ilość ocen: 11)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *