Przelew zagraniczny w Pekao

0

Pierwszy przelew zagraniczny to najczęściej spora dawka stresu. W głowie rodzi się wiele pytań. Który system wybrać? Jakie dane będą potrzebne? Ile to będzie kosztować? W artykule bierzemy na celownik Bank Pekao SA. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące transferów walutowych. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zlecić przelew zagraniczny w Pekao.

Czym jest przelew zagraniczny/walutowy?

Na wstępnie krótkie wyjaśnienie opisywanego zagadnienia (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Przelew zagraniczny wszystko co musisz wiedzieć). Otóż przelew zagraniczny to transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w bankach z różnych krajów, np. kiedy wysyłamy środki z Polski do USA, czy Włoch.

Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że za przelew zagraniczny uznaje się także przelew walutowy. To takie zlecenie płatnicze, w którym zarówno nadawca, jak i odbiorca mają konta w Polsce, ale przesyłają sobie środki w obcej walucie. Jak widać, przelew zagraniczny/walutowy możemy wysłać zarówno do Polski, jak i za granicę.

W zależności od kraju i waluty zlecenia wyróżniamy:

 • przelew SEPA, który służy do przesyłania środków wyłącznie w euro do krajów należących do Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (ang. Single Euro Payment Area);
 • przelew SWIFT, za pomocą którego wyślemy pieniądze w dowolnej walucie niemal do każdego kraju na świecie.

Ile kosztuje przelew zagraniczny w Pekao SA?

Przelewy zagraniczne obsługiwane są przez inne systemy niż zwykłe przelewy krajowe. W cały proces często zaangażowane są instytucje pośredniczące i banki korespondenci. Wszystko to przekłada się na koszty takiego transferu. Wysokość opłat zależy także od kilku innych czynników: przede wszystkim rodzaju przelewu, jego trybu, ale również wybranej instrukcji kosztowej, kraju, czy kwoty transakcji.

Pamiętajmy, że transfer walutowy możemy zlecić nie tylko z konta walutowego, ale także ze złotówkowego. W takiej sytuacji należy doliczyć jeszcze koszty przewalutowania. Sprawdźmy teraz, ile za przelew zagraniczny zapłacą klienci Banku Pekao SA.

Poniższe opłaty dotyczą zarówno konta Przekorzystnego, konta premium Swiat jak i rachunków walutowych.

SEPA

Użytkownicy rachunków PEKAO (w tym konta Przekorzystnego) mogą wysyłać przelewy SEPA za darmo, o ile zrobią to przez serwis transakcyjny lub aplikację mobilną. Ta sama dyspozycja zlecona w placówce lub w bankowości telefonicznej kosztuje odpowiednio 10 i 5 zł.

Dla przelewu SEPA możemy wybrać jedynie opcję kosztową SHA. Oznacza to, że nadawca pokrywa opłaty swojego banku, a odbiorca pozostałe należności.

SWIFT

Przy transferach SWIFT oprócz opcji SHA dostępne są jeszcze dwie instrukcje kosztowe:

 • OUR – nadawca reguluje wszystkie opłaty naliczone przy realizacji przelewu;
 • BEN – to odbiorca musi pokryć wszystkie koszty.

Jak możemy przeczytać w Taryfie Opłat i Prowizji, obowiązującej w Pekao SA, na koszt przelewu SWIFT składa się:

 • stawka podstawowa
 • zryczałtowana opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego/krajowego;
 • opłata za komunikat SWIFT – 22 zł.

Wysokość stawki podstawowej zależy od wybranego trybu zlecenia:

 • tryb zwykły – 0,5% kwoty przelewu, ale min. 30 zł i max. 250 zł;
 • tryb pilny – 0,6% kwoty przelewu, ale min. 50 zł i max. 300 zł;
 • tryb ekspres – 0,75% kwoty przelewu, ale min. 70 zł i max. 400 zł.

Natomiast na wartość wspomnianej zryczałtowanej opłaty wpływa, m.in. wybrana opcja kosztowa oraz kraj i waluta transakcji. I tak za:

 • rozliczenie przelewu SWIFT zleconego do państwa EOG w walucie EOG przy opcji SHA zapłacimy 20 zł;
 • pokrycie kosztów banku zagranicznego przy przelewie w USD w opcji OUR zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł;
 • pokrycie kosztów banku zagranicznego przy przelewach w pozostałych walutach, które obsługuje Bank Pekao (oprócz USD i waluty EOG) w opcji OUR pobierana jest prowizja stanowiąca 0,2% kwoty przelewu min. 50 zł i max. 450 zł;
 • pokrycie kosztów banku krajowego przy przelewach walutowych z opcją OUR zapłacimy 0,25% kwoty przelewu min. 30 zł i max. 250 zł.

Jak widać powyżej prowizja za przelew np. USD w trybie ekspress w opcji OUR do instytucja zagraniczne może wynieść bagatela 1% min. 100 zł max. 650 zł.

Przelew zagraniczny z konta firmowego PEKAO

Sprawdźmy jak wygląda poziom opłat dla kont firmowych, w szczególności konta Przekorzystnego Busines z naszego rankingu kont firmowych:

Przelew internetowyPrzekorzystne biznesRachunek MŚP w PEAKO
Przelew SEPA EURO w EOG0 zł*2 zł
SWIFT zwykly0,25% min. 30 zł – max. 120 zł0,25% min. 80 zł – max. 200 zł
SWIFT pliny0,25% min. 80 zł – max. 170 zł0,25% min. 120 zł – max. 220 zł
SWIFT express0,25% min. 80 zł – max. 200 zł0,25% min. 150 zł – max. 250 zł
*0 zł za pierwszych 15 przelewów, kolejne 1,5 zł

Poziom opłat w PEKAO jest na całkiem konkurencyjnym poziomie, co ciekawe jest on korzystniejszy niż dla kont osobistych w przypadku transferu SWIFT. Chociaż zwykle to konta osobiste mają niższy poziom opłat i prowizji.

Jakie dane są potrzebne do zlecenia przelewu zagranicznego w Pekao?

Poprawnie wypełniony formularz przelewu, to pewność, że nasze pieniądze trafią możliwie jak najszybciej do właściwiej osoby. By zlecić transfer zagraniczny w Banku Pekao SA, musimy podać/wybrać:

 • dane odbiorcy, czyli imię i nazwisko lub nazwę oraz adres;
 • numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (czasem NRB);
 • kraj odbiorcy;
 • kwotę i walutę operacji;
 • tytuł przelewu;
 • kod BIC/SWIFT i kraj banku odbiorcy (nie jest wymagane przy przelewie SEPA);
 • opcję kosztową BEN, SHA lub OUR (przy przelewie SEPA możliwa jest tylko opcja SHA);
 • tryb przelewu: zwykły, pilny, ekspres (dla zleceń SEPA tylko zwykły lub ekspres).

Jakie dane są potrzebne aby otrzymać przelew walutowy w PEKAO?

Są to te same dane jak w akapicie powyżej. W przypadku swift może być potrzebny adres banku PEAKO oraz kod BIC/SWIFT PEKAOPKOPPLPW. Te dane będą niezbędne nadawcy przelewu do PEKAO.

Ile czasu idzie przelew zagraniczny w Pekao?

By pieniądze trafiły do odbiorcy na czas, trzeba wysłać przelew z odpowiednim wyprzedzeniem. Jakim? Wyjaśniamy.

W Regulaminie rachunków bankowych dla osób fizycznych Bank Pekao SA zaznacza, że zlecenia wysłane w dniu roboczym do określonej godziny granicznej (więcej na ten temat w dalszej części artykułu) zostaną skierowane do rozrachunku w tym samym dniu. Natomiast złożenie dyspozycji po danej godzinie oznacza, że realizacja rozpocznie się dopiero w następnym dniu roboczym, czyli cały proces wydłuży się o co najmniej 1 dzień.

Zwykły przelew SEPA powinien dotrzeć do banku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym. Środki do państw EOG w PLN lub EUR można wysłać także w trybie ekspres. Wówczas dotrą one już tego samego dnia. Jednak taki przelew zostanie zrealizowany w systemie SWIFT lub TARGET2.

Dla transferów SWIFT dostępne są 3 tryby realizacji:

 • zwykły – do 2 dni roboczych od otrzymania dyspozycji;
 • pilny – pieniądze powinny dotrzeć do odbiorcy w następnym dniu roboczym;
 • ekspres – środki trafią do banku odbiorcy w tym samym dniu (możliwy tylko dla przelewów w PLN, EUR i USD).

Pamiętajmy także, że wskazując przybliżoną datę realizacji, bank bierze pod uwagę dni wolne od pracy zarówno w kraju nadawcy, jak i w kraju beneficjenta.

Jak zrobić przelew zagraniczny w Pekao? Instrukcja krok po kroku

Tu ścieżka postępowania jest całkiem prosta, przechodzimy do zakładki przelewów, tak jakbyśmy chciely wykonać zwykły przelew krajowy. Jedyną różnica jest inny wybór transferu – wybieramy przelew zagraniczny. Naturalnie w takim transferze mamy więcej pól do wyboru

Czy w Pekao da się zlecić przelew w EUR/USD z konta złotówkowego?

Jak już wspomnieliśmy, nie trzeba mieć konta walutowego, by zlecić transfer walutowy. Wystarczy zwykłe konto złotówkowe, czyli np. Konto Przekorzystne, by zrobić przelew w euro lub dolarach amerykańskich.

Jednak to, że jest możliwe, nie zawsze oznacza, że jest opłacalne. Każda transakcja w obcej walucie zrealizowana z rachunku w PLN oznacza przewalutowanie. Zatem musimy liczyć się z tym, że oprócz opłaty za przelew zostaniemy obciążeni kosztami wymiany walut. Bank Pekao SA przelicza je zgodnie z własnym kursem. Dla USD spread utrzymuje się na poziomie ok. 31 gr, czyli ok. 7,7%, natomiast w przypadku EUR wynosi on ok. 34 gr, tj. ok. 7,65%. W efekcie daje to koszt na poziome 3,7% – 3,75% wartości transakcji. Gdzie i jak najtaniej wymienić waluty, opisaliśmy w osobnym artykule.

Czy w Pekao można otrzymać przelew EUR/USD na konto złotówkowe?

Możliwa jest także transakcja w drugą stronę, tj. przyjęcie transferu w EUR lub USD na konto złotówkowe. Wówczas najczęściej nie musimy martwić się prowizją za przelew, jednak nadal dotyczy nas przewalutowanie po tabeli kursowej Pekao i związane z tym koszty. Należy je wypełnić zgodnie z akapitem „jakie dane są potrzebne do przelewu zagranicznego”. Tu warto 2 razy sprawdzić, czy wybraliśmy odpowiedni rachunek np. walutowy. Pozwoli to na unikniecie ewentualnej prowizji za przewalutowanie.

Kiedy najlepiej wysłać przelew zagraniczny w Pekao?

Jeśli chcemy, by bank „zabrał się” za realizację naszego przelewu jeszcze tego samego dnia, musimy złożyć dyspozycję do określonej godziny granicznej. Przedstawiamy, jak wygląda to w Banku Pekao SA. I tak, przelewy:

 • w trybie zwykłym SEPA i SWIFT (dla walut dostępnych w ofercie banku) należy wysłać do godziny 17:00 (przez Pekao24) lub 15:00 (w placówce);
 • w trybie pilnym w walutach: USD, CHF, PLN, GBP, SEK, RON, NOK, HUF, DKK, CZK, BGN, EUR – do 17:00 (Pekao24) lub 15:00 (placówka);
 • w trybie pilnym w innych walutach niż podane wyżej – do 13:00 (Pekao24) lub 12:00 (placówka);
 • w trybie ekspres w walutach PLN, EUR, USD – do 13:45 (Pekao24) lub 12:00 (placówka).

Źródło: https://www.pekao.com.pl/

Kiedy dojdzie przelew zagraniczny Pekao?

Przelew SEPA powinien dotrzeć do banku beneficjenta w kolejnym dniu roboczym od otrzymania zlecenia. Czas realizacji przelewu SWIFT w trybie zwykłym to 2 dni robocze, a w trybie pilnym 1 dzień roboczy. Środki wysłane w trybie ekspres trafią do odbiorcy jeszcze tego samego dnia.

Z jakich kont można wykonać przelew zagraniczny w Pekao?

W Banku Pekao SA można zlecać przelewy zagraniczne zarówno z kont walutowych, jak i złotówkowych. W drugim przypadku należy liczyć się z kosztami przewalutowania.

Do której godziny księgowane są wychodzące przelewy zagraniczne w Pekao?

Przelewy zagraniczne wysyłane za pośrednictwem serwisu Pekao24 w trybie zwykłym  i w trybie pilnym (waluty USD, CHF, PLN, GBP, SEK, RON, NOK, HUF, DKK, CZK, BGN, EUR) księgowane są do godziny 17:00; zlecenia w trybie pilnym w pozostałych walutach – do godziny 13:00; w trybie ekspres – do godziny 13:45.

Ile idzie przelew zagraniczny Pekao?

Czas oczekiwania na przelew SEPA to 1-2 dni robocze, natomiast na przelew SWIFT 1-3 dni robocze. Przy wyborze trybu ekspres pieniądze powinny trafić na konto odbiorcy tego samego dnia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.8/5 (Ilość ocen: 5)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *