Przelew zagraniczny w Pekao

0

Pierwszy przelew zagraniczny to najczęściej spora dawka stresu. W głowie rodzi się wiele pytań. Który system wybrać? Jakie dane będą potrzebne? Ile to będzie kosztować? W artykule bierzemy na celownik Bank Pekao SA. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące transferów walutowych. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zlecić przelew zagraniczny w Pekao.

Czym jest przelew zagraniczny/walutowy?

Na wstępnie krótkie wyjaśnienie opisywanego zagadnienia (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Przelew zagraniczny wszystko co musisz wiedzieć). Otóż przelew zagraniczny to transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w bankach z różnych krajów, np. kiedy wysyłamy środki z Polski do USA, czy Włoch.

Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że za przelew zagraniczny uznaje się także przelew walutowy. To takie zlecenie płatnicze, w którym zarówno nadawca, jak i odbiorca mają konta w Polsce, ale przesyłają sobie środki w obcej walucie. Jak widać, przelew zagraniczny/walutowy możemy wysłać zarówno do Polski, jak i za granicę.

W zależności od kraju i waluty zlecenia wyróżniamy:

 • przelew SEPA, który służy do przesyłania środków wyłącznie w euro do krajów należących do Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (ang. Single Euro Payment Area);
 • przelew SWIFT, za pomocą którego wyślemy pieniądze w dowolnej walucie niemal do każdego kraju na świecie.

Pekao przelew zagraniczny koszt

Przelewy zagraniczne obsługiwane są przez inne systemy niż zwykłe przelewy krajowe. W cały proces często zaangażowane są instytucje pośredniczące i banki korespondenci. Wszystko to przekłada się na koszty takiego transferu. Wysokość opłat zależy także od kilku innych czynników: przede wszystkim rodzaju przelewu, jego trybu, ale również wybranej instrukcji kosztowej, kraju, czy kwoty transakcji.

Pamiętajmy, że transfer walutowy możemy zlecić nie tylko z konta walutowego, ale także ze złotówkowego. W takiej sytuacji należy doliczyć jeszcze koszty przewalutowania. Sprawdźmy teraz, ile za przelew zagraniczny zapłacą klienci Banku Pekao SA.

Poniższe opłaty dotyczą zarówno konta Przekorzystnego, konta premium Swiat jak i rachunków walutowych.

SEPA w PEKAO

Użytkownicy rachunków PEKAO (w tym konta Przekorzystnego) mogą wysyłać przelewy SEPA za darmo, o ile zrobią to przez serwis transakcyjny lub aplikację mobilną. Ta sama dyspozycja zlecona w placówce lub w bankowości telefonicznej kosztuje odpowiednio 10 i 5 zł.

Dla przelewu SEPA możemy wybrać jedynie opcję kosztową SHA. Oznacza to, że nadawca pokrywa opłaty swojego banku, a odbiorca pozostałe należności.

SWIFT w PEKAO

Przy transferach SWIFT oprócz opcji SHA dostępne są jeszcze dwie instrukcje kosztowe:

 • SHA – opłaty reguluje odbiorca i nadawca (każdy za siebie)
 • OUR – nadawca reguluje wszystkie opłaty naliczone przy realizacji przelewu;
 • BEN – to odbiorca musi pokryć wszystkie koszty.

Jak możemy przeczytać w Taryfie Opłat i Prowizji, obowiązującej w Pekao SA, na koszt przelewu SWIFT składa się:

 • stawka podstawowa
 • zryczałtowana opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego/krajowego;
 • opłata za komunikat SWIFT – 22 zł.

Wysokość stawki podstawowej zależy od wybranego trybu zlecenia:

 • tryb zwykły – 0,5% kwoty przelewu, ale min. 30 zł i max. 250 zł;
 • tryb pilny – 0,6% kwoty przelewu, ale min. 50 zł i max. 300 zł;
 • tryb ekspres – 0,75% kwoty przelewu, ale min. 70 zł i max. 400 zł.

Natomiast na wartość wspomnianej zryczałtowanej opłaty wpływa, m.in. wybrana opcja kosztowa oraz kraj i waluta transakcji. I tak za:

 • rozliczenie przelewu SWIFT zleconego do państwa EOG w walucie EOG przy opcji SHA zapłacimy 20 zł;
 • pokrycie kosztów banku zagranicznego przy przelewie w USD w opcji OUR zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł;
 • pokrycie kosztów banku zagranicznego przy przelewach w pozostałych walutach, które obsługuje Bank Pekao (oprócz USD i waluty EOG) w opcji OUR pobierana jest prowizja stanowiąca 0,2% kwoty przelewu min. 50 zł i max. 450 zł;
 • pokrycie kosztów banku krajowego przy przelewach walutowych z opcją OUR zapłacimy 0,25% kwoty przelewu min. 30 zł i max. 250 zł.

Jak widać powyżej prowizja za przelew np. USD w trybie ekspress w opcji OUR do instytucja zagraniczne może wynieść bagatela 1% min. 100 zł max. 650 zł.

Koszt przelewu zagranicznego z konta firmowego PEKAO

Sprawdźmy jak wygląda poziom opłat dla kont firmowych, w szczególności konta Przekorzystnego Busines z naszego rankingu kont firmowych:

Przelew internetowyPrzekorzystne biznesRachunek MŚP w PEAKO
Przelew SEPA EURO w EOG0 zł*2 zł
SWIFT zwykly0,25% min. 30 zł – max. 120 zł0,25% min. 80 zł – max. 200 zł
SWIFT pliny0,25% min. 80 zł – max. 170 zł0,25% min. 120 zł – max. 220 zł
SWIFT express0,25% min. 80 zł – max. 200 zł0,25% min. 150 zł – max. 250 zł
*0 zł za pierwszych 15 przelewów, kolejne 1,5 zł

Poziom opłat w PEKAO jest na całkiem konkurencyjnym poziomie, co ciekawe jest on korzystniejszy niż dla kont osobistych w przypadku transferu SWIFT. Chociaż zwykle to konta osobiste mają niższy poziom opłat i prowizji.

Jakie dane są potrzebne do zlecenia przelewu zagranicznego w Pekao?

Poprawnie wypełniony formularz przelewu, to pewność, że nasze pieniądze trafią możliwie jak najszybciej do właściwiej osoby. By zlecić transfer zagraniczny w Banku Pekao SA, musimy podać/wybrać:

 • dane odbiorcy, czyli imię i nazwisko lub nazwę oraz adres;
 • numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (czasem NRB);
 • kraj odbiorcy;
 • kwotę i walutę operacji;
 • tytuł przelewu;
 • kod BIC/SWIFT i kraj banku odbiorcy (nie jest wymagane przy przelewie SEPA);
 • opcję kosztową BEN, SHA lub OUR (przy przelewie SEPA możliwa jest tylko opcja SHA);
 • tryb przelewu: zwykły, pilny, ekspres (dla zleceń SEPA tylko zwykły lub ekspres).

Jakie dane są potrzebne aby otrzymać przelew walutowy w PEKAO?

Są to te same dane jak w akapicie powyżej. W przypadku swift może być potrzebny adres banku PEAKO oraz kod BIC/SWIFT PEKAOPKOPPLPW. Te dane będą niezbędne nadawcy przelewu do PEKAO.

Ile czasu idzie przelew zagraniczny w Pekao?

By pieniądze trafiły do odbiorcy na czas, trzeba wysłać przelew z odpowiednim wyprzedzeniem. Jakim? Wyjaśniamy.

W Regulaminie rachunków bankowych dla osób fizycznych Bank Pekao SA zaznacza, że zlecenia wysłane w dniu roboczym do określonej godziny granicznej (więcej na ten temat w dalszej części artykułu) zostaną skierowane do rozrachunku w tym samym dniu. Natomiast złożenie dyspozycji po danej godzinie oznacza, że realizacja rozpocznie się dopiero w następnym dniu roboczym, czyli cały proces wydłuży się o co najmniej 1 dzień.

Zwykły przelew SEPA powinien dotrzeć do banku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym. Środki do państw EOG w PLN lub EUR można wysłać także w trybie ekspres. Wówczas dotrą one już tego samego dnia. Jednak taki przelew zostanie zrealizowany w systemie SWIFT lub TARGET2.

Dla transferów SWIFT dostępne są 3 tryby realizacji:

 • zwykły – do 2 dni roboczych od otrzymania dyspozycji;
 • pilny – pieniądze powinny dotrzeć do odbiorcy w następnym dniu roboczym;
 • ekspres – środki trafią do banku odbiorcy w tym samym dniu (możliwy tylko dla przelewów w PLN, EUR i USD).

Pamiętajmy także, że wskazując przybliżoną datę realizacji, bank bierze pod uwagę dni wolne od pracy zarówno w kraju nadawcy, jak i w kraju beneficjenta.

Jak zrobić przelew zagraniczny Pekao24? Instrukcja krok po kroku

Tu ścieżka postępowania jest całkiem prosta, przechodzimy do zakładki przelewów, tak jakbyśmy chciely wykonać zwykły przelew krajowy. Jedyną różnica jest inny wybór transferu – wybieramy przelew zagraniczny. Naturalnie w takim transferze mamy więcej pól do wyboru. Po niżej dokładna instrukcja wraz ze screenami jak wykonać takie przelewy.

W pierwszej kolejności po zalogowaniu do Pekao24 wybieramy „Płatności” następnie w panelu po prawej stronie „walutowy/zagraniczny”. To jakie dane musimy wypełnić zależy m.in. od rodzaju przelewu – dla transferu SEPA (EURO) sprawa jest prostsza niż w przypadku SWIFT (pozostałe waluty np. USD).

Przejdźmy teraz do konkretnych przykładów:

 • Przelew SEPA w EURO przez Pekao24 – dla tego transferu chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. Po pierwsze sprawdzamy czy konto z którego będzie wykonywany przelew SEPA to np. odpowiedni rachunek walutowy (EUR). Dalej przy numerze konta wpisujemy IBAN, czyli kod kraju + numer rachunku (przykładowo dla polski to numer konta poprzedzony „PL”). Po prawidłowym wypełnieniu powyższych danych należy wybrać jeszcze kraj (tu chodzi o bank odbiorcy). Naturalnie wpisujemy kwotę i sprawdzamy pole waluty. Na sam koniec zaznaczamy typ zlecenia „SEPA” lub „EXPRES”(opcja płatna).
 • Przelew SWIFT w USD przez Pekao24 – dla tego przekazu musimy sprawdzić/wypełnić więcej pól. Po pierwsze sprawdzamy u góry konto z którego wyjdzie transfer. Dla przesyłania dolarów amerykańskich, warto aby był to rachunek walutowy USD. Wpisujemy numer rachunku, wypełniamy KRAJ oraz pole BIC/SWIFT (tu możemy skorzystać z wyszukiwarki pekao, po kliknięciu w to pole: wybieramy kraj, nazwę banku i wyszukujemy kod BIC/SWIFT). Następnie sprawdzamy kwotę i informacje czy mamy zaznaczoną właściwa walutę. Na sam koniec musimy zaznaczyć jeszcze 2 pola – tryb realizacji to 3 opcje oraz ewentualnie 3 opcje kosztowe. Niektóre opcje są płatne – np. szybszy tryb realizacji lub opcja kosztowa OUR.

Zalecam dokładne sprawdzanie danych i brak pospiechu. Wybranie omyłkowo niewłaściwej wartości może nas narazić na wysokie koszty np. realizacja przelewu z konta złotówkowego zamiast dolarowego/eurowego.

Czy w Pekao da się zlecić przelew w EUR/USD z konta złotówkowego?

Jak już wspomnieliśmy, nie trzeba mieć konta walutowego, by zlecić transfer walutowy. Wystarczy zwykłe konto złotówkowe, czyli np. Konto Przekorzystne, by zrobić przelew w euro lub dolarach amerykańskich.

Jednak to, że jest możliwe, nie zawsze oznacza, że jest opłacalne. Każda transakcja w obcej walucie zrealizowana z rachunku w PLN oznacza przewalutowanie. Zatem musimy liczyć się z tym, że oprócz opłaty za przelew zostaniemy obciążeni kosztami wymiany walut. Bank Pekao SA przelicza je zgodnie z własnym kursem. Dla USD spread utrzymuje się na poziomie ok. 31 gr, czyli ok. 7,7%, natomiast w przypadku EUR wynosi on ok. 34 gr, tj. ok. 7,65%. W efekcie daje to koszt na poziome 3,7% – 3,75% wartości transakcji. Gdzie i jak najtaniej wymienić waluty, opisaliśmy w osobnym artykule.

Przelew z zagranicy na polskie konto PEKAO SA

Celem otrzymania przelewu zagranicznego na polskie konto w PEKAO musimy podać zlecającemu kilka danych m.in.:

 • Nr konta w formie IBAN, czyli numer naszego rachunku poprzedzony kodem kraju „PL”
 • kod BIC/SWIFT PEKAO: PKOPPLPW
 • Nasze dane: Imię Nazwisko lub nazwę firmy + adres.
 • Kraj odbiorcy: Polska/Poland

Taki komplet informacji powinien wystarczyć do przesłania nam pieniędzy. Warto zadbać, aby podawany rachunek był kontem walutowym zgodnym z przesyłaną walutą np. dla transferu USD konto walutowe w USD.

ile idzie przelew z zagranicy do Pekao SA?

To zależy od wybranego transferu, kraju nadawcy, banku nadawcy czy trybu realizacji. Bezpiecznym jest przyjęcie następujących okresów:

 • Przelew SEPA w EURO w trybie standardowym powinien do nas dotrzeć w kolejnym dniu roboczym lub w drugim dniu roboczym od wysłania pieniędzy. Czas otrzymania zależy m.in. od tego czy transfer został wysłany przed godziną graniczną w banku nadawcy. Zazwyczaj większość przelewów jest księgowana w trybie D+1 czyli kolejny dzień roboczy. W przypadku wybrania transferu ekspresowego, pieniądze mogą dotrzeć nawet w tym samym dniu roboczym.
 • Przelew SWIFT w USD – w trybie standardowym przelew dociera zazwyczaj od 2 do 3 dni roboczych po wysłaniu. Na czas realizacji ma m.in. wypływ bank nadawcy i odbiorcy (od tego zależy ilość banków pośredniczących). Oczywiście wybierając tryb pilny, możemy się spodziewać pieniędzy już w kolejnym dniu roboczym – realizacja D+1.

Czy w Pekao można otrzymać przelew EUR/USD na konto złotówkowe?

Możliwa jest także transakcja w drugą stronę, tj. przyjęcie transferu w EUR lub USD na konto złotówkowe. Wówczas najczęściej nie musimy martwić się prowizją za przelew, jednak nadal dotyczy nas przewalutowanie po tabeli kursowej Pekao i związane z tym koszty. Należy je wypełnić zgodnie z akapitem „jakie dane są potrzebne do przelewu zagranicznego”. Tu warto 2 razy sprawdzić, czy wybraliśmy odpowiedni rachunek np. walutowy. Pozwoli to na unikniecie ewentualnej prowizji za przewalutowanie.

Pekao SA przelewy zagraniczne godziny

Jeśli chcemy, by bank „zabrał się” za realizację naszego przelewu jeszcze tego samego dnia, musimy złożyć dyspozycję do określonej godziny granicznej. Przedstawiamy, jak wygląda to w Banku Pekao SA. I tak, przelewy:

 • w trybie zwykłym SEPA i SWIFT (dla walut dostępnych w ofercie banku) należy wysłać do godziny 17:00 (przez Pekao24) lub 15:00 (w placówce);
 • w trybie pilnym w walutach: USD, CHF, PLN, GBP, SEK, RON, NOK, HUF, DKK, CZK, BGN, EUR – do 17:00 (Pekao24) lub 15:00 (placówka);
 • w trybie pilnym w innych walutach niż podane wyżej – do 13:00 (Pekao24) lub 12:00 (placówka);
 • w trybie ekspres w walutach PLN, EUR, USD – do 13:45 (Pekao24) lub 12:00 (placówka).
Kiedy dojdzie przelew zagraniczny Pekao?

Przelew SEPA powinien dotrzeć do banku beneficjenta w kolejnym dniu roboczym od otrzymania zlecenia. Czas realizacji przelewu SWIFT w trybie zwykłym to 2 dni robocze, a w trybie pilnym 1 dzień roboczy. Środki wysłane w trybie ekspres trafią do odbiorcy jeszcze tego samego dnia.

Z jakich kont można wykonać przelew zagraniczny w Pekao?

W Banku Pekao SA można zlecać przelewy zagraniczne zarówno z kont walutowych, jak i złotówkowych. W drugim przypadku należy liczyć się z kosztami przewalutowania.

Do której godziny księgowane są wychodzące przelewy zagraniczne w Pekao?

Przelewy zagraniczne wysyłane za pośrednictwem serwisu Pekao24 w trybie zwykłym  i w trybie pilnym (waluty USD, CHF, PLN, GBP, SEK, RON, NOK, HUF, DKK, CZK, BGN, EUR) księgowane są do godziny 17:00; zlecenia w trybie pilnym w pozostałych walutach – do godziny 13:00; w trybie ekspres – do godziny 13:45.

Ile idzie przelew zagraniczny Pekao?

Czas oczekiwania na przelew SEPA to 1-2 dni robocze, natomiast na przelew SWIFT 1-3 dni robocze. Przy wyborze trybu ekspres pieniądze powinny trafić na konto odbiorcy tego samego dnia.

Źródło: https://www.pekao.com.pl/

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.6/5 (Ilość ocen: 7)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *