Czy firma może mieć konto za granicą?

0

W poszukiwaniu lepszych ram prawnych i podatkowych, by chronić oszczędności przed szalejącą inflacją, by usprawnić współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Powodów, dla których przedsiębiorca chce otworzyć rachunek poza Polską, może być wiele. Sprawdźmy więc, czy firma może mieć konto za granicą. A jeśli tak, to jakie warunki musi spełnić przed i po założeniu takiego rachunku.

Czy polska firma może mieć konto za granicą?

Zacznijmy od odpowiedzi na najważniejsze pytanie – czy polski przedsiębiorca może legalnie otworzyć konto firmowe w innym kraju? Może. Dotyczy to zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych polski rezydent ma prawo otwierać rachunki bankowe szczególnie w państwach członkowskich UE, OECD i EOG, ale także pod pewnymi warunkami w tzw. krajach trzecich.

Zezwala się na: otwieranie przez rezydentów rachunków w bankach i oddziałach banków mających siedzibę w krajach trzecich, w celu gromadzenia na tych rachunkach krajowych lub zagranicznych środków płatniczych uzyskanych w tych krajach zgodnie z ustawą lub zezwoleniem dewizowym lub przekazanych z kraju na cele zgodne z ustawą lub zezwoleniem dewizowym, pod warunkiem, że rachunki te będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania rozliczeń z nierezydentami z tytułów zgodnych z ustawą lub zezwoleniem dewizowym. (§2 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych)

Jak założyć konto firmowe za granicą?

Poznaliśmy już odpowiedź na pytanie, czy firma może mieć konto za granicą. Czas sprawdzić, jak otworzyć taki rachunek. Poniżej prezentujemy dostępne metody.

Sposób 1. – osobista wizyta w oddziale

Na wstępie, warto zaznaczyć, że nie wszystkie zagraniczne banki przyjmują obcokrajowców z otwartymi ramionami. Niektóre instytucje, zwłaszcza europejskie, kierują swoją ofertę wyłącznie do rezydentów. Wynika to z konieczności przestrzegania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Natomiast te, które mają propozycje także dla nierezydentów, wymagają od nich szeregu dokumentów i stawienia się osobiście w oddziale banku.

Co do listy niezbędnych dokumentów zależy ona od wewnętrznych procedur danej instytucji i przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Może to być, np.:

  • informacja o uzyskiwanych dochodach;
  • oświadczenie o przedmiocie prowadzonej działalności;
  • opinia bankowa.

Banki mogą pytać także o cel otwarcia rachunku firmowego za granicą i wymagać deklaracji wpłat o określonej kwocie. W wielu przypadkach bez założenia zagranicznego oddziału firmy, nie otworzymy konta za granicą.

Dlatego, zanim wybierzemy się z wizytą, warto (najczęściej jest to wymagane) skontaktować się wcześniej z wybranym bankiem. To okazja do wypytania, jakie warunki trzeba spełnić, by założyć taki rachunek. Poza tym wymagane dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Na to także potrzeba czasu.

Sposób 2. – zagraniczne konto firmowe przez pośrednika

Jeśli proces zakładania firmowego rachunku za granicą nas przerasta, można skorzystać z usług firm, które zajmują się tym profesjonalnie. Oczywiście, wymaga to większych nakładów finansowych, ale z pewnością pomaga zaoszczędzić czas i nerwy. A czasem nawet pozwala uniknąć osobistej wizyty w oddziale, ponieważ niektóre banki dopuszczają, by daną firmę reprezentował podmiot zewnętrzny.  

Sposób 3. – konto firmowe online za granicą

Na szczęście, istnieją także instytucje, w których da się założyć zagraniczny rachunek firmowy całkowicie online. Są to przede wszystkim banki internetowe i fintechy. Mamy tu na myśli, m.in.: Revolut, Wise, N26, bunq, ZEN itp.

Oczywiście, otwierając konto online, także musimy przedstawić szereg dokumentów oraz spełnić warunki danego serwisu. Unikamy natomiast wizyty osobistej w oddziale i nie ponosimy kosztów podróży. Na plus przemawia też fakt, że wspomniane instytucje najczęściej mają w ofercie podstawowe konto za darmo (chodzi przede wszystkim o koszt prowadzenia rachunku). Możemy zatem bez większych inwestycji przetestować dane rozwiązanie i ocenić, czy nam odpowiada. Oczywiście rachunki w fintachach, tak jak te w zagranicznych bankach, mają numer IBAN zagranicznego kraju.

Jak w praktyce wygląda zakładanie takiego konta?

Proces zakładania konta firmowego pokażemy na przykładzie Revoluta. Oto krótka instrukcja.

  1. Wypełniamy formularz na stronie internetowej Revolut. Tutaj podajemy informacje na swój temat i na temat firmy (np. opisujemy przedmiot działalności, dane dyrektorów, udziałowców) oraz wybieramy plan taryfowy.
  2. Dołączmy wymagane dokumenty (o tym, co będzie potrzebne, dowiemy się w trakcie składania wniosku).
  3. Przesyłamy wniosek i czekamy ok. 3 godziny (maks. 24h) na jego rozpatrzenie i instrukcje od Revolut. W tym miejscu konieczne może być dołączenie dodatkowych dokumentów lub potwierdzenie niektórych informacji.
  4. Teoretycznie cały proces powinien zakończyć się w ciągu 24h, jednak w przypadku bardziej złożonych firm może potrwać dłużej.

Konto firmowe Revolut założycie kićkając w link

Pamiętajmy, że powyższy opis to jedynie schemat. W każdej instytucji przebiega to trochę inaczej. Wymagane mogą być inne dokumenty. Czasem trzeba ściągnąć aplikację lub wykonać przelew. Różny jest też czas rozpatrywania wniosku, np. w Wise wynosi on do 10 dni.

Poza tym warto także wiedzieć, że każda tego typu instytucja może stawiać inne warunki. Dla przykładu konta w Revolut nie otworzą, m.in.: spółdzielnie, czy fundacje. Znaczenie ma nie tylko forma działalności, ale także branża. W Revolut z odmową spotkają się przedstawiciele, np. organizacji charytatywnych i funduszy powierniczych. Natomiast Wise dopuszcza otwarcie rachunków dla tych branż, ale tylko w niektórych krajach. Dlatego, zanim zabierzemy się za wypełnianie wniosku, warto przestudiować regulamin danego serwisu.

O czym musi pamiętać przedsiębiorca po otwarciu konta za granicą?

Razem z otwarciem zagranicznego rachunku przedsiębiorca nakłada na siebie pewne obowiązki. Musi przede wszystkim zawiadomić właściwy urząd skarbowy, że firma posiada nowe konto. Spółki zgłoszone do KRS mają na to 21 dni, a firmy działające na podstawie wpisu do CEIDG – 7 dni. To nie wszystko.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo dewizowe oraz §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej niektórzy rezydenci zobligowani są także do przekazywania do NBP okresowych sprawozdań. W zależności, m.in. od łącznej kwoty aktywów i pasywów trzeba je składać co miesiąc lub co kwartał.

Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. (art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo dewizowe)

Ponadto na potrzeby kontroli celno-skarbowej i kontroli NBP przedsiębiorca ma obowiązek  przechowywać dokumentację związaną z czynnościami obrotu dewizowego przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano danej czynności.

Konto firmowe za granicą a urząd skarbowy

Jak pisaliśmy wyżej, do urzędu skarbowego trzeba zgłosić każde konto firmowe, także to zagraniczne. Niedopełnienie tego obowiązku niesie za sobą konsekwencje w postaci mandatu lub grzywny. Nie warto więc liczyć na to, że fiskus nie dowie się o nowym rachunku, tylko dlatego, że otworzyliśmy je poza granicami Polski. Prędzej czy później i tak się dowie. Dlaczego?

W latach 2017-2018 większość państw (także tzw. rajów podatkowych) wdrożyło CRS (The Common Reporting Standard), czyli standard automatycznej wymiany informacji bankowych. Jednym z jego głównych założeń jest walka z unikaniem opodatkowania. I tak co roku informacje, m.in. o rachunku, jego saldzie oraz o posiadaczu tego rachunku są przesyłane przez instytucje finansowe do organów podatkowych właściwych dla kraju siedziby danej firmy. Oznacza to, że jeśli polska firma ma konto, np. w Niemczech, to niemiecki bank ma obowiązek poinformować o tym polskie organy podatkowe.

Zatem założenie firmowego rachunku nieważne gdzie, byleby za granicą nie zapewni nam anonimowości. Oczywiście anonimowe konto nie jest to zupełnie niemożliwe. Jednak obecnie trzeba się mocno „nagimnastykować”, aby zapewnić sobie wyższy poziom poufności i „schować się” przed fiskusem. Wymaga to doskonałej znajomości nie tylko polskiego, ale także międzynarodowego prawa oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań, a co za tym idzie sporych nakładów finansowych. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to działanie na granicy prawa. A szukając pomocy przy zakładaniu takiego anonimowego konta, można natknąć się po prostu na oszustów.

A czy polski urząd skarbowy może zająć konto firmowe za granicą?

Teoretycznie tak. W szczególności kraje UE mają obowiązek pomagać sobie w odzyskiwaniu, m.in. zaległości podatkowych. W przypadku innych państw wszystko zależy od umów międzynarodowych z Polską i przepisów obowiązujących w danym państwie. Jednak w praktyce, to, że polska skarbówka zajmie zagraniczne konto jest mało prawdopodobne.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dedykowanym artykule -konto za granicą a urząd skarbowy.

Zagraniczne konto firmowe w fintechu a urząd skarbowy

Wspomnieliśmy, że konto firmowe za granicą można otworzyć także w fintechu, np. w Revolut, Wise, N26 itp. W tym wypadku przedsiębiorca również ma obowiązek zgłosić fakt posiadania takiego rachunku do urzędu skarbowego. Fintechy także przesyłają informacje o rachunkach zgodnie ze standardem CRS, więc próba ukrycia takiego rachunku i tak wyjdzie na jaw.

Konto firmowe za granicą a komornik

System Ognivo służy do wymiany informacji między bankiem, a np. komornikiem. To dzięki niemu komornik może w łatwy sposób ustalić, gdzie dłużnik trzyma swoje oszczędności i wyegzekwować należną kwotę. Jednak system ten działa jedynie na terenie Polski.

W przypadku zagranicznych rachunków wierzyciel ma utrudnione zadanie. Nie dysponuje on żadnymi narzędziami, dzięki którym mógłby odszukać takie konto. A nawet, jeśli znajdzie taki rachunek nie ma prawa, by go zająć. Mogą to zrobić wyłącznie lokalne organy egzekucyjne. Jednak zanim to nastąpi, polski komornik musi uzyskać europejski tytuł egzekucyjny. Najczęściej jest to trudny i czasochłonny proces.

Oznacza to, że ściągnięcie długu z zagranicznego konta w europejskim banku jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Natomiast w przypadku państw spoza Europy jest to praktycznie niemożliwe.

Po więcej informacji na ten temat odsyłamy do artykułu Konto za granicą a komornik.

Zagraniczne konto firmowe w fintechu a komornik

A co z rachunkami, np. w Revolut, czy Wise? Czy komornik może je zająć? Jeśli taki rachunek ma polski numer IBAN, to tak. Natomiast w przypadku kont prowadzonych w walucie obcej w banku zagranicznym to obowiązuje wszystko, o czym pisaliśmy wyżej. Polski komornik nie ma prawa sięgnąć po zgromadzone na nich środki.

Czy firma może mieć konto za granicą? – podsumowanie

Podsumowując, polska firma może legalnie założyć zagraniczny rachunek. Da się to zrobić nie tylko podczas osobistej wizyty w oddziale banku, ale także online. Należy jednak pamiętać o zgłoszeniu takiego rachunku do urzędu skarbowego i przesyłaniu sprawozdań do NBP. Ze względu na CRS ukrywanie rachunku nie ma sensu. Natomiast konto firmowe za granicą może stanowić dobrą ochronę kapitału, np. przed komornikiem.

Czy polska firma może mieć konto w niemieckim banku?

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem polski podmiot gospodarczy może legalnie założyć rachunek w państwach UE, EOG i OECD, a pod pewnymi warunkami także w innych krajach.

Czy urząd skarbowy może zająć konto frimowe za granicą?

Polski urząd skarbowy nie może samodzielnie zająć środków zgromadzonych na zagranicznym rachunku. Może natomiast poprosić lokalne organy podatkowe o pomoc w egzekucji należności. Musi jednak wystąpić z odpowiednim wnioskiem i spełnić szereg formalności. Dotyczy to szczególnie UE. W przypadku innych państw wszystko zależy od umów międzynarodowych. Oznacza to, że fiskus może ściągnąć należność z zagranicznego rachunku, ale tylko przez pośredników. Najczęściej jednak jest to trudne lub nawet niemożliwe.

Jak założyć konto firmowe w Revolut?

By otworzyć konto firmowe w Revolut, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie (warto wcześniej zapoznać się z warunkami, jakie stawia Revolut), dołączyć wymagane dokumenty i poczekać na rozpatrzenie wniosku. Proces zakładania rachunku zamyka się zazwyczaj w ciągu 24h, jednak w wyjątkowych sytuacjach może potrwać dłużej.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Tomek Marczewski
Tomek Marczewski
Pozostałe publikacje autora
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *