Konto za granicą a urząd skarbowy

0

Prawo pozwala na to, by osoba płacąca podatki w Polsce mogła założyć konto za granicą, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także OECD. W pozostałych krajach zakładanie kont jest obarczone pewnymi ograniczeniami. Konto za granicą daje pewne korzyści, jak chociażby wewnętrzny spokój o to, że trudna sytuacja w Polsce nie wpłynie na nasze interesy. A także to, że polski komornik nie zajmie nam środków na zagranicznym rachunku. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, która może budzić wątpliwości osób rozważających założenie konta za granicą. Konto za granicą a urząd skarbowy, jak to wygląda w praktyce? Czy urząd skarbowy może sprawdzić i ewentualnie zająć zagraniczne konto?

Czy polski urząd skarbowy może zająć konto dłużnika za granicą?

Odpowiedź na to pytanie jest tak samo oczywista, jak w przypadku komornika. Oczywiście polski urząd skarbowy nie może prowadzić egzekucji długów podatkowych z zagranicznego konta dłużnika. Aby móc zając środki z zagranicznego konta dłużnika na poczet zadłużenia podatkowego, polski urząd skarbowy musi skorzystać z pomocy organów podatkowych kraju, w którym dłużnik posiada konto bankowe.

Ściąganie podatków z zagranicznego rachunku bankowego

W ramach Unii Europejskiej, międzynarodowa egzekucja podatkowa, regulowana jest przepisami Dyrektywy Rady nr 2010/24/UEa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Przepisy tej dyrektywy w Polsce implementowane zostały poprzez ustawę z 11 października 2013 roku o wzajemnej pomocy przy dochodzeniach podatkowych, należności celnych oraz innych należności finansowych. Jeśli konto zagraniczne dłużnika prowadzone jest w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej, polska skarbówka może wystąpić do organu podatkowego danego kraju z wnioskiem o odzyskanie należności podatkowych. Na podstawie tego wniosku egzekucję tych należności przeprowadzi zagraniczny urząd skarbowy. Międzynarodowej egzekucji podlegają zarówno zaległości w podatkach, jak i w opłatach celnych i inne należności pieniężne o łącznej wartości większej niż 1500 euro. Wystąpienie z wnioskiem o egzekucję przez polski urząd skarbowy może nastąpić w terminie 5 lat od dnia upływu terminu płatności. W niektórych krajach jest to nawet 10 lat. Ponadto polska skarbówka musi spełnić jeszcze szereg formalnych wymogów. Przede wszystkim musi przedstawić tak zwany jednolity tytuł wykonawczy. Dokument musi zostać sporządzony w języku kraju, którego organy podatkowe mają pomóc w odzyskaniu należności od dłużnika. Dłużnikowi jednak również przysługują zarzuty przeciwko jednolitemu tytułowi wykonawczemu.

Jednym słowem jest to procedura bardzo uciążliwa i raczej rzadko spotykana. Co więcej urząd skarbowy musi wiedzieć, że w danym kraju mamy konta. Ale to nie wszystko, US musi również podejrzewać, że na tym koncie „ukrywamy” pieniądze.

Urząd skarbowy a konta poza granicami EU

W przypadku zaś innych krajów, które nie należą do Unii Europejskiej kwestia egzekucji zaległości podatkowych z zagranicznego konta dłużnika zależy od treści umów międzynarodowych zawartych między Polską a danym krajem, w którym dłużnik ma konto. Znaczenie mają tutaj również wewnętrzne przepisy tego kraju. W niektórych przypadkach egzekucja długów podatkowych przez polską skarbówkę z konta zagranicznego dłużnika nie będzie w ogóle możliwa. Trzeba także pamiętać, że egzekucja z osobistego konta bankowego dłużnika, to zupełnie co innego, niż egzekucja z konta podmiotu posiadającego zdolność prawną odrębnego od dłużnika. W takiej sytuacji położenie prawne zarówno dłużnika, jak i wierzyciela nie różni się od egzekucji, jaka przeprowadzana jest w Polsce czy egzekucji międzynarodowej. Na przykład w momencie, gdy dłużnik jest posiadaczem wszystkich udziałów i jest jedynym członkiem zarządu w spółce zagranicznej, zajęcie konta tej spółki w celu egzekucji należności podatkowych nie jest możliwe.

Czy polska skarbówka wie w ogóle o zagranicznym koncie podatnika?

Jeszcze do niedawna polskie urzędy skarbowe nie były informowane przez zagraniczne odpowiedniki o rachunkach bankowych posiadanych przez Polaków w innych krajach. Jednak od 2017 i 2018 roku większość krajów na świecie, w tym również tak zwanych rajów podatkowych, zobowiązało się do wdrożenia u siebie standardu CRS. Common Reporting Standard to automatyczny system przekazywania informacji bankowych pomiędzy krajami. Zgodnie z zasadami działania tego systemu, każdy kraj, w którym konta bankowe posiadają osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, automatycznie przekazuje za pomocą tego systemu informacje o posiadaniu rachunku, a także stanie konta na ostatni dzień roku do polskiego urzędu skarbowego. Nie zmienia to faktu, że wciąż możliwe jest posiadanie anonimowego konta bankowego, o którym informacje nie będą przesyłane do polskiej skarbówki. Wymaga to jednak zastosowania odpowiednich rozwiązań, takich jak wybór odpowiedniego kraju oraz odpowiedniej struktury podmiotu posiadającego rachunek. Chcąc, żeby takie rozwiązanie było w pełni zgodne z prawem, nie tylko polskim, ale i międzynarodowym, należy dokładnie przeanalizować wszystkie regulacje prawne.

Podsumowując, urząd skarbowy może wiedzieć o posiadaniu przez podatnika konta zagranicznego, ale nie może go zająć w celu wyegzekwowania zadłużenia w spłacie podatków. Może wystąpić o to z wnioskiem do organów podatkowych kraju, w którym dłużnik ma konto. Wiąże się do jednak z dodatkowymi formalnościami, a do tego dłużnik objęty jest za granicą dodatkowymi środkami ochrony prawnej. Odzyskanie należności przez skarbówkę z zagranicznego konta jest więc możliwe, ale trudne do zrealizowania. Jest to więc kolejna rzecz, która przemawia za założeniem konta za granicą. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż wszystkie rachunki prowadzone przez polskie banki podlegają egzekucji przez US. W szczególności konta zaprezentowane w naszym rankingu konto osobistych mogą zostać zajęte.

Czy polski urząd skarbowy może zajrzeć na zagraniczne konto bankowe?

Generalnie, uprawnienia polskiego urzędu skarbowego względem zagranicznego rachunku są mocno ograniczone. Egzekucja możliwą, ale problematyczna. Sama wiedza o rachunkach raczej okrojona i na żądanie. Kolejną istotną kwestią jest możliwość zajrzenia na takie konto bankowe. Generalnie ot tak urząd skarbowy nie będzie mógł zajrzeć na taki rachunek (zarówno w przypadku EOG jak i innych krajów). Ewentualna możliwość pojawi się w przypadku, gdy podpadniemy pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W takim scenariuszy, wybrana instytucja finansowa może być zobowiązana do udostępnia wybranych informacji. Przy czym należy pamiętać, że wymaga to wszczęcia oficjalnego postępowania i skarbówka musi mieć uzasadnione podejrzenia. Więc takie konto jest znacznie bezpieczniejsze niż Polskie konta, na które Skarbówka może zajrzeć w dowolnym momencie.

Konto firmowe za granicą a urząd skarbowy

Na wstępie warto zaznaczyć, iż zmiana lub założenie nowego konta firmowego podlega raportowaniu do urzędu skarbowego. Wynika to z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, dotyczy zarówno działalności gospodarczych jak i spółek zarejestrowanych w KRS. Brak zgłoszenia takiej zmiany w ciągu 7 dni podlega karzę grzywny lub mandatu.

Rachunek firmowy Revolut, WISE czy ZEN, one wszystkie powinny być zgłoszone na odpowiednim formularzu do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobimy, to czy Urząd Skarbowy się dowie o nich? Tak, skarbówka uzyska te informację w związku z raportowanie CRS. Więc otrzyma informacje o posiadaczu jak i saldzie konta na koniec roku.

W pozostałych kwestiach jest podobnie jak dla kont osobistych. Urząd Skarbowy ma utrudniony wgląd na nie oraz egzekucja z tych rachunków jest trochę trudniejsza i bardziej pracochłonna. W tym kontekście można uznać te konta za bezpieczniejsza od np. krajowych ROR z rankingu kont firmowych.

Fintechy a urząd skarbowy

Co w przypadku fintechów typu – Wise, Revolut, Zen, Paypal, Aion Bank, N26 itp. Patrząc na miejsce rejestracji, będzie to klasyczne konto zagraniczne ( w ramach strefy EOG). Tym samym powyższy wpis będzie miał zastosowanie – utrudniona egzekucja, ograniczona wiedza US czy brak możliwości zajrzenia na konto – od tak.

Jednak pamiętajmy, iż te instytucję np. ZEN, Revolut, Paypal, Aion Bank czy Wise będą raportować informacje o nas i saldzie naszego rachunek na koniec roku zgodnie z CRS. Przy czym konkretne aktywności na koncie, nie będą raportowane do urzędu skarbowego (o ile nie podpadniemy pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). To w przypadku zgromadzenia wysokiego salda, mogą się pojawić pytania z urzędu skarbowego o ten fakt (oczywiście o ile nasze dochody, nie pozwalałby na zgromadzenie takich środków). Wniosek z tego jest następujący, konto za granicą będzie mniej widoczne dla urzędu skarbowego, a sama egzekucja znacznie utrudniona. Jest to bardzo ciekawa opcja na dywersyfikację źródeł, w których trzymamy pieniądze.

FAQ

Konto za granica – Zen/Wise/Revolut/Paypal/Aion Bank/N26 a urząd skarbowy?

Generalnie konto Zen/Wise/Revolut/Paypal/Aion Bank nie podlegają pod Polską Jurysdykcję, tylko Europejską (wybrane kraje). Zastosowanie będą miały Europejskie przepisy – znacznie utrudniona egzekucja, ograniczona wiedza o rachunku dla US. Wiecej przeczytacie w naszym artykule.

Czy urząd skarbowy wie o koncie za granicą?

W przypadku Unii Europejskiej urząd skarbowy może w relatywnie łatwy sposób uzyskać wiedzę o naszych zagranicznych rachunkach. W przypadku krajów poza UE, wszystko zależy czy kraj podlega pod CSR, jeśli tak to wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku Unii. Tyle tylko jest to bardziej ograniczona wiedza niż w przypadku polskich kont bankowych. Również możliwość „zajrzenia” na takie konto jest bardzo ograniczona.

Czy urząd skarbowy może sprawdzić nasze zagraniczne konto?

Generalnie w jednym przypadku „zajrzenie” na nasze zagraniczne konto przez Urząd Skarbowy jest możliwe – ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymaga to jednak uruchomienia odpowiednich procedur i nie dzieje się to ot tak – tylko w wybranych przypadkach, gdzie są uzasadnione podejrzenia.

Czy niemiecki urząd skarbowy może zablokować konto?

Zwykle to nie urząd blokuję konto tylko instytucja finansowa, gdy ma uzasadnione podejrzenie – iż nasze działania są nadużyciem. Zwykle w takim przypadku jesteśmy proszenie o udowodnienie pochodzenia środków – by potwierdzić iż pieniądze nie pochodzą z przestępstwa. Dopiero w kolejnym kroku, gdy nie będziemy w stanie wytłumaczyć się z działań na koncie – mogą zostać poinformowane inne instytucje US, Organy ścigania itp.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.4/5 (Ilość ocen: 24)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *