ZUS Składki społeczne w 2022 roku

0

ZUS Składki społeczne w 2022 roku! Sprawdź, jakie nastąpią zmiany.

Nowy Rok przyniesie dla przedsiębiorców niemałe zmiany związane z wchodzącymi w życie przepisami Polskiego Ładu. Przewiduje on wiele bardzo istotnych zmian nie tylko w przepisach podatkowych, ale również w tych dotyczących składek ZUS. Składki społeczne w 2022 to nie tylko coroczna podwyżka, ale także zmiany w wyliczaniu ich wysokości. Składka zdrowotna będzie teraz zależała od wybranej formy opodatkowania oraz osiąganych dochodów lub przychodów. Jak natomiast będzie wyglądała sprawa składek na ubezpieczenia społeczne?

Co już wiadomo z obwieszczenia ministerstwa?

Aby móc oszacować prawdopodobną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należy najpierw zapoznać się z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych oraz rentowych w 2022 roku. Dzięki temu obwieszczeniu wiadomo, że prognozowane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w wysokości 5922 złote.

Zaś limit składek, czyli roczne ograniczenie składek emerytalnych i rentowych wyniesie 177, 660 złotych, czyli trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od niego będzie też zależała wysokość miesięcznych składek społecznych. Podstawą ich wymiaru będzie 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc kwota 3553,20 złotych.

Wysokość składek społecznych w 2022 roku

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne będzie różniła się w zależności od czasu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności. Nowi przedsiębiorcy mogą bowiem korzystać z różnych ulg i obniżek, które ułatwiają start z działalnością, kiedy nie osiąga się jeszcze dużych dochodów i opłacenie składek w pełnej wysokości, czyli tak zwanego dużego ZUS-u bywa wręcz niemożliwe. Kwoty składek dużego ZUS-u są naprawdę bardzo wysokie i co roku rosną.

Szczegółowe kwoty składek społecznych w 2022 roku

Przypomnijmy jeszcze, że składki na ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także w przypadku dużego ZUS-u składki na Fundusz Pracy czy FGŚP, a więc Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dla przedsiębiorców, których nie obejmują już zniżki i muszą płacić duży ZUS wysokość składki emerytalnej wyniesie 693,58 złotych, wysokość składki rentowej 284,26 złotych, składki na ubezpieczenie chorobowe 87,05 złotych, składki wypadkowej 59,34 a składki na Fundusz Pracy zaś 87,05 złotych. Daje to sumę 1211, 28 złotych. Dużo, ale pamiętajmy o tym, że opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i jeśli zdecydujemy się nie opłacać tych składek, suma wszystkich wyniesie 1124,23 złote. W porównaniu do wysokości składek społecznych w 2021 roku, w 2022 wzrosną one o 125,86 złotych, a bez składki chorobowej o 116,12 złotych. Ponadto składka na Fundusz Pracy wzrośnie też o 9, 74 złotych.

Rodzaj składkiKwota
Emerytalna693,58 zł
Rentowa284,26 zł
Chorobowa87,05 zł
Wypadkowa59,34 zł
Fundusz Pracy59,34 zł
Razem1211,28 zł

Składki społeczne w 2022 to razem 1211, 28 złotych. Dużo, ale pamiętajmy o tym, że opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i jeśli zdecydujemy się nie opłacać tych składek, suma wszystkich wyniesie 1124,23 złote. W porównaniu do wysokości składek społecznych w 2021 roku, w 2022 wzrosną one o 125,86 złotych, a bez składki chorobowej o 116,12 złotych. Ponadto składka na Fundusz Pracy wzrośnie też o 9, 74 złotych. Pamiętajmy, że do tego należy dodać składkę zdrowotną, która obecnie jest uzależniona od dochodu (dla przedsiębiorców), co więcej nie podlega ona już odliczeniu od podatku. Więcej o składce zdrowotnej i Nowym Ładzie, przeczytacie w naszym artykule. 

Składki na ubezpieczenia społeczne dla nowych firm

Nowe przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg ulg i zniżek dotyczących składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Na początek przez pierwsze 6 miesięcy od otwarcia działalności można skorzystać z tak zwanej „ulgi na start”, dzięki której płaci się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po upływie tych 6 miesięcy dochodzą składki na ubezpieczenie społeczne, ale nadal obniżone, czyli tak zwany Mały Zus lub składki preferencyjne. Takie składki można opłacać jeszcze przez kolejne 24 miesiące. Jaka będzie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 dla przedsiębiorców objętych zniżkami?

Składki preferencyjne w 2022 roku

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać między innymi ze składek preferencyjnych, o ile spełnią pewne warunki. Preferencja daje możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na poziomie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wyniesie 3010 złotych. Podstawą wymiaru składek będzie więc kwota 903 złote. Przedsiębiorcy korzystający ze składek preferencyjnych zapłacą więc odpowiednio:

Rodzaj składkiKwota
Emerytalna176,27 zł
Rentowa72,24 zł
Chorobowa22,12 zł
Wypadkowa15,08
Razem285,71 zł

Składki społeczne w 2022 na preferencyjnych warunkach to razem z ubezpieczeniem chorobowym 285,71 złotych, a bez chorobowego 263,59 złotych. Dodając do tego minimalną składkę zdrowotną zapłacimy przynajmniej 534,49 zł. Jednocześnie czym wyższy dochód tym wyższa składka zdrowotna i wyższe ogólne obciążenia z tytułu ZUS.

Składki ZUS – ulga na start w 2022

Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian w przepisach dotyczących ulgi na start. Nowi przedsiębiorcy nadal będą mogli po założeniu działalności przez 6 miesięcy opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ze składek na ubezpieczenie społeczne takie osoby są zwolnione. Nie zmieniają się jednak także warunki korzystania z ulgi na start, czyli to, że może korzystać z nich jedynie przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy bądź podejmuje ją na nowo nie wcześniej niż 60 miesięcy, czyli 5 lat po zawieszeniu lub zakończeniu poprzedniej, a także nie podejmuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego zanim rozpoczął działalność wykonywał obowiązki takie same, jak przedmiot zakładanej działalności.

Składki społeczne a mały ZUS plus

Jeśli przedsiębiorca korzysta zaś z tak zwanego „małego ZUS-u plus”, podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz nie może przekroczyć 60% kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Trudno tu podać konkretne kwoty, gdyż jak widać, podstawa wymiaru może mieć różną wysokość.

Do kiedy należy opłacać składki ZUS?

Polski Ład przewiduje drobne zmiany w terminach opłacania składek ZUS, niezależnie od tego, czy są to składki na ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe mają termin na opłacenie składek do 5 dnia następnego miesiąca. Obowiązujący dotąd dla wszystkich termin do 15 dnia następnego miesiąca będzie obowiązywał już teraz tylko między innymi spółki kapitałowe, czyli akcyjne i spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenie czy fundacje. Pozostali płatnicy składek, na przykład opłacający tylko składki na własne ubezpieczenia, a nie pracowników oraz spółki jawne, partnerskie, komandytowe czy komandytowo – akcyjne.

Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa do płacenia dla każdego przedsiębiorcy, chyba, że ktoś jest zwolniony całkowicie z opłacania składek. Można uzyskać takie zwolnienie w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę w Polsce lub za granicą. Ewentualnie z opłacania składek zwalnia również prowadzenie działalności nierejestrowanej bądź start-upu. Jednak czy warto ich unikać? Nie są małe to fakt, ale da się coś uzyskać dzięki nim.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej, usług lekarzy specjalistów oraz szpitali i SOR-ów. Prywatne leczenie, zwłaszcza w przypadku regularnych wizyt u lekarzy, częstych badań, zabiegów i licznych leków potrafi być ogromnie kosztowne. Co dają natomiast ubezpieczenia społeczne? To składki emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe.

Składki emerytalne

Dzięki opłacaniu składek emerytalnych jest szansa odłożyć środki na poczet późniejszej emerytury i otrzymywać pieniądze do końca życia bez konieczności wykonywania już pracy zarobkowej, choć oczywiście dorabianie na emeryturze jest możliwe, jeśli tylko pozwala na to stan zdrowia.

Składki rentowe

Dzięki opłacaniu składek rentowych przysługuje renta, czyli świadczenie pieniężne w razie trwałej niezdolności do wykonywania pracy. Kwestią wyboru nawet w przypadku opłacania dużego ZUS-u jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Daje to możliwość otrzymywania świadczenia w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub innego uszczerbku na zdrowiu wymagającego czasu na wyleczenie. Oprócz tego w skład składek społecznych wchodzi także składka wypadkowa, która daje możliwość otrzymywania świadczenia w razie wypadku, na ewentualną rehabilitację i leczenie.

Przestrzeganie terminów

Pamiętaj również, że w przypadku obowiązku opłacania składek, jaki ma każdy przedsiębiorca, należy przestrzegać terminów. Za brak opłat albo nieterminowe, ZUS może naliczyć karę w wysokości nie większej niż 100% kwot nieopłaconych składek, co spowoduje po prostu ich podwojenie, a to już będzie naprawdę dużo. Prowadząc działalność należy również pamiętać o rzetelnym i terminowym opłacaniu składek ZUS dla wszystkich pracowników. Zwłaszcza przedsiębiorcy objęci zniżkami mogą się w tym pogubić, a nie można zapomnieć o tym, że zniżka obejmuje jedynie własne ubezpieczenia, a nie wszystkich osób w firmie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *