Zajęcie egzekucyjne na rachunku – ile może zabrać komornik?

0

Zajęcie z konta bankowego należącego do dłużnika to najczęściej stosowana forma egzekucji komorniczej, obok zajęcia pensji, emerytury, renty, nieruchomości i ruchomości. Przy czym nieruchomości i ruchomości w kolejnym kroku są sprzedawane w drodze licytacji komorniczej. Dowiedz się zatem co może zabrać komornik, ile musi pozostawić na koncie i jakie pieniądze wpływające na konto nie podlegają egzekucji. Zajęcie na koncie może się zdarzyć każdemu – także Tobie – z wielu różnych powodów, dobrze jest więc abyś wiedział, jak to wygląda i jak sobie z tym radzić. Wszystkich istotnych informacji dowiesz się z kilku poniższych akapitów dogłębnie przedstawiających temat, tak abyś nie był zaskoczony tym, co może się wydarzyć.

Zajęcie konta a zajęcie pensji

To dwa różne działania podejmowane przez komornika, które są dość powszechnie mylone przez wiele osób. W przypadku zajęcia z pensji komornik wysyła pismo do Twojego pracodawcy, który będzie wysyłał część Twojego wynagrodzenia na konto komornika. W przypadku zajęcia z konta bankowego komornik blokuje odpowiednie sumy na Twoim koncie. Co istotne, w przypadku zajęcia przewyższającego sumę środków na koncie, przyszłe wpływy na konto ulegną automatycznemu zajęciu. Kolejną ważna informacja, to wszystkie rachunki z rankingu kont osobistych podlegają zajęciu. Jeśli szukacie konta bez komornika, to wymieniamy je w artykule.

Jak wygląda zajęcie komornicze konta bankowego?

Co to dokładnie jest zajęcie komornicze konta bankowego? Powinieneś otrzymać od komornika pismo informujące o zajęciu środków na koncie. Blokada środków na koncie w banku została przez komornika zlecona przez Internet, więc nie ma możliwości zdążenia z wypłaceniem swoich pieniędzy. Zajęte sumy zostaną przelane na konto komornika i przekazane Twoim wierzycielom. Jeżeli nie miałeś na koncie wystarczających środków to zajmowane będą wpływające na nie kolejne pieniądze – oprócz świadczeń zwolnionych oraz sumy wolnej od egzekucji. Takie zajęcie ma także inne skutki takie jak na przykład uniemożliwienie wzięcia kredytu w banku czy na przykład wykonania z niego przelewu weryfikacyjnego często używanego do założenia kont w innych bankach. Co istotne, nie tylko komornik może przyczynić się do blokady naszego rachunku bankowego. W przypadku innych instytucji, możemy zostać odcięci całkowicie od środków, nie tylko do kwoty wolnej od zajęcia.

Zajęcie egzekucyjne na rachunku – rodzaj długu

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, od której zależy, co może zabrać z naszego konta komornik jest to, jakiego rodzaju dług próbuje on wyegzekwować. W przypadku, gdy masz wierzytelność powstałą z powodu niepłacenia alimentów komornik może zgodnie z prawem zająć wszystkie wpływy na Twoje konto bankowe. Nie ma tutaj znaczenia, jakie to są sumy i z jakiego tytułu je otrzymujesz – oprócz świadczeń wyłączonych spod egzekucji, których listę znajdziesz w następnych paragrafach. Dla wszystkich innych długów istnieje kwota, którą komornik musi pozostawić każdego miesiąca na Twoim rachunku bankowym. Suma ta nie przechodzi na kolejny miesiąc i zawsze liczona jest oddzielnie. Oznacza to, że komornik w następnym miesiącu znów zostawi Ci te same pieniądze, jeśli ich nie wypłaciłeś.

Ile może zająć komornik na koncie?

Komornik nie może zająć na koncie wszystkich Twoich pieniędzy, nie dotyczy to długów alimentacyjnych, jak już było podane wcześniej. Co miesiąc komornik musi Ci pozostawić tak zwaną kwotę wolną od zajęcia. W roku 2022 kwota ta wynosi dokładnie 2257,5 złotego. Pamiętaj, że jest suma łączna, jaka ma pozostać na wszystkich zajętych rachunkach. Jeżeli więc, masz oprócz zwykłego rachunku także takie z lokatami to one też będą wliczone do tej sumy. Zajęciu w całości podlegają natomiast takie wpływy jak zwrot podatku.

Kwota wolna od zajęcia – dlaczego akurat tyle?

Dlaczego kwota wolna od zajęcia wynosi dokładnie tyle a nie jakąś inną sumę? Kwota wolna od zajęcia jest ustalona przez artykuł 87 ustawy o Kodeksie Pracy z 26 czerwca 1974 roku. Wynosi ona dokładnie 75 procent z minimalnego wynagrodzenia brutto. Należy więc sprawdzić aktualną pensję minimalną (najlepiej na stronie rządowej gov.pl lub stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i przemnożyć ją przez 0,75. W ten właśnie sposób powstaje kwota wolna od zajęcia, która powinna pozostać na Twoim koncie.  

Jakie wpływy nie podlegają egzekucji komorniczej?

Nie wszystkie wpływy na Twoje konto wolno komornikowi zająć. Poniżej znajdziesz listę świadczeń, które zgodnie z prawem nie podlegają egzekucji komorniczej i powinieneś mieć do nich dostęp:

 • wypłaty z programu 500+;
 • alimenty;
 • świadczenia z pomocy społecznej;
 • świadczenia wychowawcze;
 • świadczenia integracyjne;
 • świadczenia rodzinne;
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów;
 • zasiłki dla opiekunów;
 • dodatki rodzinne;
 • dodatki pielęgnacyjne;
 • dodatki dla sierot zupełnych;
 • dodatki porodowe;
 • jednorazowa wypłata świadczenia ‘Za życiem’;

Lista tych świadczeń jest określana poprzez Kodeks Postępowania Cywilnego. 

Czy komornik znajdzie wszystkie moje konta?

Komornik dysponując Twoim numerem PESEL sprawdzi, czy posiadasz konta w polskich bankach. Najczęściej korzysta w tym celu z systemu OGNIVO do którego należą wszystkie polskie banki i SKOKi.  Nie ma zatem możliwości ukrycia swojego konta w polskim banku. Wszystkie banki muszą odpowiadać na zapytania wysyłane przez komorników, więc nic się nie ukryje. Jako dywersyfikację, warto mieć konto za granicą, które jest dużo ciężej zidentyfikować i zając (bardzo rzadkie przypadki).

Jak zapobiec zajęciu świadczeń zwolnionych od egzekucji?

Dość często zdarza się, że komornik zajmie sumę zwolnioną od egzekucji. Wtedy będziesz musiał przejść dość długą formalną drogę, aby te pieniądze wróciły do Ciebie. Aby uniknąć takich sytuacji możesz założyć tak zwane konto socjalne. Jest to specjalny rodzaj konta, które nie podlega zajęciu. Posiada ono jednak ograniczenie polegające na tym, że na takie konto przyjmowane są tylko wpłaty świadczeń wyjętych spod egzekucji. Z każdej instytucji, która wysyła Ci takie świadczenie będziesz musiał odebrać zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku, które złożysz w banku. Takie konta są darmowe z mocy obowiązującej ustawy i można z nich opłacać rachunki czy wypłacać pieniądze kartą z bankomatów. To wygodne rozwiązanie oferowane przez wiele różnych polskich banków. Są to między innymi:

 • bank PKO;
 • bank ING;
 • bank Alior Bank;
 • bank mBank;
 • bank Millenium;

Warto skorzystać z takiego konta, jeśli mamy obawy o dostępność świadczeń – poza tym to oszczędność, gdyż są to konta darmowe.

Najczęściej pojawiające się pytania w związku z zajęciem egzekucyjnym konta i odpowiedzi na nie(FAQ):

Czy komornik znajdzie moje konto w banku?

Jeżeli to konto w polskim banku to tak. Nie ma możliwości ukrycia konta i zostanie ono przez komornika zajęte. Komornik widzi taki rachunek w systemie OGNIVO.

Jaką sumę komornik musi pozostawić mi na koncie?

W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć wszystkie wpływy oprócz tych z listy świadczeń wolnych od zajęcia egzekucyjnego. W przypadku wszystkich innych długów komornik musi pozostawić Ci na życie kwotę wolną od zajęcia – w 2022 roku jest to suma 2257,5 złotego.

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Egzekucji nie podlegają świadczenia: typu 500+, świadczenia rodzinne, wychowawcze czy środki z pomocy społecznej. Z egzekucji wyłączone są również alimenty.

Jak długo trwa zajęcie egzekucyjne konta?

Zakończenie zajęcia następuje tylko dwóch przypadkach. Pierwszym, gdy nastąpi spłata całego długu. Drugim, gdy złożymy odwołanie i udowodnimy, że zajęcie było nałożone niesłusznie. Zatem blokada konta nie ma określonego czasu i nie zostanie zdjęta bez spełnienia jednego z tych dwóch warunków.

Jak założyć konto bez komornika?

Jeżeli obawiasz się, że komornik zajmie środki wyłączone z egzekucji możesz założyć tak zwane konto socjalne. Taki rodzaj konta nie podlega egzekucji komorniczej – posiada ono jednak wiele ograniczeń. Na takie konto mogą wpływać tylko pieniądze wyłączone spod egzekucji. Musisz w banku przedstawić zaświadczenie z każdej instytucji, która będzie Ci wpłacać świadczenia na to konto. To wygodne rozwiązanie, gdyż odzyskanie pieniędzy niesłusznie zajętych przez komornika jest bardzo pracochłonne i trwa czasami bardzo długo.
Możesz skorzystać także z oferty firm, które oferują konta poza granicami Polski do których komornik nie ma dostępu. Są to między innymi firmy Revolut, ZEN, Paysera, Monese, Wise czy N26 oferujące konta bankowe poza granicami naszego kraju i wygodne aplikacje mobilne do ich obsługi.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 3)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *