Do czego służy techniczny rachunek w banku?

0

Czasem w banku możemy usłyszeć: „Pana pieniądze znajdują się na rachunku technicznym”; „Jeśli w ciągu x dni nie wypłaci Pani środków z rachunku lub nie poda innego numeru konta, trafią one na rachunek techniczny”. Jest to zupełnie coś odmiennego od rachunków zaprezentowanych w rankingu kont osobistych. Podobne komunikaty możemy przeczytać na stronach internetowych banków. Przyznajemy, brzmi to tajemniczo. Bo, co to oznacza w praktyce i gdzie tak naprawdę są nasze pieniądze? Wyjaśniamy, czym jest i do czego służy techniczny rachunek w banku.

Co to jest rachunek techniczny i czym różni się od konta osobistego?

Przymiotnik „techniczny” stosowany w kontekście rachunku bankowego, może przywoływać skojarzenia typu: przejściowy, pomocniczy, ograniczony. I rzeczywiście, każde z tych określeń po części opisuje to pojęcie. Jedno konto techniczne ma zazwyczaj tylko jeden konkretny cel i jest powiązane tylko z jednym użytkownikiem. Jest rodzajem rachunku bankowego, ale nie jest rachunkiem płatniczym. Co prawda posiada własny numer, jednak jego funkcjonalność jest mocno ograniczona i zależy od jego przeznaczenia.

Zwykły rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jaki niemal każdy z nas posiada, otrzymujemy w pakiecie z kartą płatniczą. Razem z nim zyskujemy także dostęp do systemu bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Daje nam to mnóstwo możliwości realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – wpłaty we wpłatomatach, wypłaty z bankomatów, BLIK, płatności zegarkiem, kartą, różnego rodzaju przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty. Możemy także zarządzać tym rachunkiem (np. sprawdzać jego saldo, zmieniać ustawienia, sprawdzać historię operacji), a także przy jego użyciu załatwiać sprawy urzędowe i wnioskować o nowe produkty. Z takiego rachunku może korzystać jedna lub więcej osób (jeśli ustanowimy pełnomocnika do konta lub przekształcimy go w konto wspólne).

Do konta technicznego nie otrzymamy karty debetowej, a lista operacji możliwych do wykonania jest bardzo krótka, znacznie krótsza niż dla podstawowego rachunku płatniczego. Są to najczęściej (i to nie zawsze) jedynie przelewy wewnętrzne i zewnętrzne. Nie można ani ustanowić do niego pełnomocnika, ani zamienić na konto wspólne. Jego funkcjonalność zależy od celu, jaki ma spełniać dany rachunek techniczny.

Do czego służy techniczny rachunek w banku? – zastosowanie w praktyce

Konto techniczne najczęściej wykorzystywane jest do obsługi innych produktów – kredytów, lokat, czy kart przedpłaconych. Właśnie tutaj ujawnia się jego „pomocniczy” charakter. Omówmy po kolei, do czego służy techniczny rachunek w banku i jak to wygląda w praktyce.

Obsługa innych produktów

Jak już wspomnieliśmy, w zależności od tego, z jakim produktem finansowym jest powiązane dane konto techniczne, jego funkcjonalność może być mniej lub bardziej ograniczona.

Rachunek techniczny do obsługi kredytu

Kiedy zaciągamy kredyt w tym samym banku, w którym prowadzimy swój główny ROR, możemy zauważyć, że, co prawda jest on widoczny z poziomu bankowości elektronicznej, jednak jest powiązany z zupełnie innym numerem konta. Jest to właśnie numer rachunku technicznego. Kredytobiorca najpierw przelewa określoną kwotę na wskazane konto i dopiero z niego bank pobiera środki na spłatę zobowiązania. Jeśli upoważniliśmy bank do tego, aby automatycznie we wskazanym dniu „ściągał” z konta wartość kolejnej raty, nie zauważamy tego schematu. Wystarczy, że na naszym głównym rachunku będzie odpowiednio wysoka kwota.

Natomiast wspomniany schemat będzie lepiej widoczny w sytuacji, kiedy zechcemy dokonać nadpłaty. Dostrzeżemy go także, np. kiedy kupimy telewizor na raty, a dany sklep współpracuje z bankiem, w którym nie mamy rachunku. Wówczas otrzymujemy numer konta, na który samodzielnie według ustalonego harmonogramu musimy dokonywać wpłat. Dany bank nie otwiera ROR-u dla takiego kredytobiorcy, a właśnie rachunek techniczny.

Zazwyczaj na konto powiązane z kredytem kredytobiorca może wpłacać środki, sprawdzać historię wpłat. Nie da się jednak wypłacić pieniędzy, np. jeśli przelejemy za dużą kwotę. Taką nadwyżkę bank przeznaczy na poczet kolejnych rat. Nawet gdy po spłacie całego zobowiązania okaże się, że mamy nadpłatę, jedynie bank może zlecić przelew zwrotny na nasz ROR.

Lokata a konto techniczne

Kiedy wpłacamy środki na lokatę, najpierw lądują one na specjalnym koncie technicznym, a dopiero potem są transferowane na lokatę. Analogicznie, w momencie zakończenia lokaty bank najpierw przelewa pieniądze na rachunek techniczny. Następnie klient musi wskazać, na jaki rachunek osobisty mają trafić środki.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można mieć ROR w jednym banku, a lokatę w zupełnie innym bez konieczności zakładania kolejnego konta osobistego, które najczęściej generowałoby tylko zbędne koszty. Konto techniczne jest darmowe, jednak za niektóre operacje banki mogą naliczać opłaty. Dotyczy to, np. przelewu zewnętrznego, który trzeba zlecić, żeby wypłacić środki z lokaty na swój główny ROR. Warto mieć to na uwadze i przy wyborze lokaty, sprawdzić również tę kwestię.

Rachunek karty przedpłaconej, czyli rachunek techniczny

Na pierwszy rzut oka karta przedpłacona niewiele różni się od tradycyjnej debetówki. Przy jej użyciu zapłacimy za zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym, skorzystamy z wpłatomatu, czy bankomatu. Jest jednak jedna zasadnicza różnica.

Karta debetowa jest bezpośrednio połączona z bieżącym rachunkiem klienta i kiedy nią płacimy, to właśnie ten rachunek obciąża bank. Natomiast karta prepaid powiązana jest z oddzielnym kontem technicznym, które można zasilać wielokrotnie dowolną kwotą. Zrobimy to, dokonując wpłaty we wpłatomacie lub oddziale, albo zlecając przelew z głównego ROR-u.

Jak widać to na tym przykładzie, samo posiadanie karty, znacząco zwiększa funkcjonalność rachunku technicznego.

Warto wiedzieć!

Rachunkiem technicznym jest także rachunek karty kredytowej.

Do czego służy techniczny rachunek w banku? – pozostałe funkcje

Tego typu rachunki są przydatne także dla samych banków. W systemie bankowym każda nawet najmniejsza czynność musi być odnotowana i udokumentowana w odpowiednim terminie. Dzięki rachunkom technicznym łatwiej jest prowadzić ewidencję oraz archiwizację najważniejszych danych, kontrolować wydatki i zobowiązania banku, a także śledzić operacje swoich klientów.

Najczęściej kiedy bank nie wie, co zrobić z pieniędzmi klienta, przelewa je na specjalny nieoprocentowany rachunek, czyli konto techniczne. W niektórych bankach nazywa się go „dziesięcioletnim”, ponieważ właśnie przez ten okres klient może wypłacić przechowywane na nim środki. Można wyróżnić kilka najczęstszych sytuacji, w których nasze pieniądze mogą trafić na taki rachunek.

Kiedy klient składa wypowiedzenie umowy ROR-u, może podać numer rachunku, na który bank ma przelać środki. Ma prawo także samodzielnie zlecić przelew, czy wypłacić pieniądze w bankomacie lub oddziale. Jeśli po zakończeniu okresu wypowiedzenia na zamkniętym koncie osobistym nadal będą pieniądze, bank przetransferuje je na nieoprocentowany rachunek techniczny. Będą tam przechowywane przez 10 lat.

Podobny schemat ma miejsce w sytuacji, kiedy to bank likwiduje rachunek, np. z powodu braku aktywności ze strony klienta przez ostatnie 10 lat. Także, gdy bank dowie się o zgonie właściciela rachunku, może przenieść pieniądze z ROR-u na konto techniczne, by zabezpieczyć je do momentu, aż nie zgłoszą się po nie prawowici spadkobiercy.

Ten rodzaj konta banki wykorzystują także:

 • do obsługi przelewów weryfikacyjnych, które klienci zlecają przy zakładaniu ROR-u;
 • w przypadku zajęcia komorniczego na rachunku;
 • w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub, tzw. prania brudnych pieniędzy (częściej jednak bank po prostu dokonuje blokady);
 • do przechowywania (zabezpieczenia) środków ze zwrotu błędnego przelewu.

Rachunek VAT – specyficzny rodzaj konta technicznego

Klienci firmowi, logując się do bankowości internetowej, mogą zauważyć, że ich konto bankowe ma dwa numery – główny i numer rachunku VAT. Jak sama nazwa wskazuje, jest to specjalny rachunek techniczny do obsługi podatku VAT. Co ciekawe, nie ma tu znaczenia, czy przedsiębiorca jest, tzw. vatowcem, czy nie.

Od 2018 roku, czyli od momentu wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności, banki mają obowiązek zakładać je automatycznie każdemu przedsiębiorcy, który otwiera konto firmowe. Jeśli firma ma kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach, to z każdym będzie powiązane oddzielny rachunek VAT. Co ważne, z jego prowadzeniem nie wiążą się żadne opłaty. Tego typu subkonta są pod specjalnym nadzorem urzędu skarbowego, a zgromadzone na nich środki mogą być wykorzystywane wyłącznie na ściśle określone cele. Za ich pośrednictwem można:

 • realizować płatności VAT do US;
 • opłacać składki ZUS, KRUS, akcyzę, cło, podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych, odsetki za zwłokę;
 • przelewać środki na własne rachunki VAT prowadzone w innych bankach;
 • zapłacić podatek VAT z faktury zakupowej/kosztowej, korygującej;
 • uregulować należności w VAT na podstawie zajęcia egzekucyjnego;
 • opłacić inne zobowiązania podatkowe;
 • sprawdzić saldo rachunku VAT w bankowości elektronicznej.

Nie da się natomiast:

 • wypłacić gotówki;
 • samodzielnie zlikwidować rachunku;
 • przelać środków na konto firmowe.

Czy można wypłacić pieniądze z konta technicznego?

Jak już wspomnieliśmy, funkcjonalność danego konta technicznego zależy od jego przeznaczenia. Na rachunek karty prepaid można w dowolnym momencie wpłacić lub wypłacić środki – osobiście w oddziale, we wpłatomacie/bankomacie, czy za pomocą przelewu. Również z rachunku technicznego lokaty pieniądze da się wypłacić, np. zlecając przelew.

Bez problemu wyjmiemy też pieniądze, które bank przelał na tego typu konto po zamknięciu ROR-u lub, które zwrócił odbiorca błędnego przelewu. Pracownik banku zweryfikuje naszą tożsamość i wskaże termin oraz formę wypłaty.

Gorzej wygląda sytuacja w przypadku kont przeznaczonych do obsługi kredytu. Najczęściej klient może zlecić przelew tylko w jedną stronę, czyli dokonać spłaty. Zatem jeśli przez pomyłkę wpłacimy więcej, niż planowaliśmy, przelane środki pokryją kolejne raty. Możemy je odzyskać dopiero wtedy, kiedy po uregulowaniu całego zobowiązania, okaże się, że jest nadpłata. Jednak także wówczas tylko bank może zlecić przelew na nasz ROR lub zaproponować inną formę wypłaty.

Natomiast, chcąc wypłacić pieniądze:

 • po zmarłym członku rodziny – najpierw musimy przedłożyć dokumenty, które potwierdzą nasze prawo do spadku;
 • z rachunku VAT – najpierw trzeba uzyskać zgodę urzędu skarbowego (fiskus ma na to 60 dni od dnia złożenia wniosku o zwolnienie środków);
 • zwolnione spod zajęcia komorniczego – najpierw należy złożyć pismo do komornika, a potem przedstawić je w banku.

Jak łatwo można się domyślić, dopełnienie niezbędnych formalności, a co za tym idzie odzyskanie środków z rachunku technicznego, będzie możliwe, ale czasochłonne.

Do czego służy techniczny rachunek w banku? – podsumowanie

Przez ich ograniczoną funkcjonalność konta techniczne wydają nam się mało istotne. Warto jednak je docenić. Dla banków pełnią one swego rodzaju funkcję porządkową. Pozwalają posegregować pieniądze wedle ich przeznaczenia. Natomiast nam – klientom – otwierają drogę do różnych produktów bankowych. Z pewnością zakupy „na raty” nie cieszyłyby się taką popularnością, gdyby za każdym razem bank wymagał założenia oddzielnego ROR-u.

Rachunki techniczne zazwyczaj są darmowe. Jednak, w zależności od polityki banku, niektóre operacje mogą wiązać się z prowizją, np. za przelew z rachunku lokaty na główny ROR. Warto zatem dokładnie przestudiować Tabele opłat i prowizji i/lub skontaktować się z danym bankiem.

Co to jest rachunek techniczny?

Rachunek techniczny to specyficzny rodzaj konta bankowego. Banki tworzą je w konkretnym celu, np. do obsługi innego produktu finansowego. Ich funkcjonalność jest mocno ograniczona, np. jedynie do możliwości realizacji przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.

Jak zlikwidować konto techniczne?

Najczęściej bank zamyka konto techniczne automatycznie, kiedy nie jest już ono potrzebne, czyli, np. w momencie spłaty kredytu, zakończenia lokaty lub, gdy klient zgłosi się po pieniądze z zamkniętego ROR-u. Natomiast, jeśli zauważymy, że dany rachunek techniczny wciąż istnieje, należy zgłosić się do banku z dokumentem tożsamości i złożyć dyspozycję wypowiedzenia umowy.

Jak odzyskać pieniądze z konta technicznego?

Sposób i termin wypłaty środków z konta technicznego zależy od celu, w jakim zostało ono utworzone. Najłatwiej będzie w przypadku karty prepaid (wypłata z bankomatu lub w oddziale, przelew) oraz lokaty (przelew, wypłata w oddziale). Bez większego problemu wypłacimy środki, które znalazły się na rachunku technicznym po zamknięciu ROR-u lub w wyniku zwrotu z błędnego przelewu – wystarczy udać się do oddziału z dokumentem tożsamości. Natomiast pieniądze wpłacone na konto do obsługi kredytu, odzyskamy dopiero po spłaceniu całego zobowiązania, o ile powstanie nadpłata. W pozostałych przypadkach najczęściej najpierw konieczny jest kontakt (wniosek) z inną instytucją (np. fiskusem), a dopiero potem udajemy się do banku z niezbędnymi dokumentami.  
 

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *