Podstawowy rachunek płatniczy

0

Wprowadzenie podstawowego rachunku płatniczego wymogła dyrektywa PAD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady) nr 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Dyrektywa PAD została podpisana przez Polskę 30 listopada 2016 roku. Więc od kiedy możemy założyć podstawowy rachunek płatniczy? W Polsce od dnia 8 sierpnia 2018 roku wszystkie banki oraz SKOK-i muszą obowiązkowo posiadać w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony dla klientów indywidualnych.

Dyrektywa unijna przewiduje również kary pieniężne nakładane na instytucje, które nie będą posiadały w swojej ofercie podstawowego rachunku rozliczeniowego. Wysokość grzywny nałożonej na bank może wynieść nawet 1 000 000 zł, a w przypadku SKOK-ów 100 000 zł.

Co to jest podstawowy rachunek płatniczy?

Jest to najprostsze konto bankowe prowadzone w PLN. Jest niczym innym jak uproszczoną formą standardowego konta osobistego. Umożliwia klientom indywidualnym darmowy dostęp do podstawowych usług bankowych, takich jak: przelewy, wypłata gotówki czy płatności kartą. Ten ROR jest narzędziem w walce przeciw wykluczeniu społecznemu i finansowemu. Oferta skierowana jest przede wszystkim w stronę osób starszych lub nieposiadających dochodów, które pozwalałyby na utrzymanie zwykłego rachunku bankowego.

Liczba bezpłatnych operacji bankowych wykonywana na rachunku jest ograniczona. Użytkownicy nie mają też dostępu do niektórych produktów bankowych, dlatego oferta podstawowego rachunku płatniczego nie jest odpowiednia dla osób, które oczekują szerokiej oferty produktowej. W takim przypadku warto sprawdzić darmowe konta z porównywarki rachunków osobistych.

Operacje bankowe dostępne dla posiadaczy PRP

Właściciel podstawowego rachunku płatniczego ma dostęp nie tylko do podstawowych operacji bankowych, ale może również korzystać z innych opcji dostępnych dla posiadaczy standardowych ROR-ów. Może więc przykładowo:

 • wypłacać gotówkę z bankomatów zagranicznych
 • ustanowić polecenie zapłaty
 • zlecić przelew walutowy.

Wszystkie te czynności są płatne, a ich wysokość prowizji zależy od banku prowadzącego rachunek.

Czego nie wykonamy na podstawowym rachunku płatniczym

Niektóre usługi bankowe nie są w ogóle dostępne dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego. Nie skorzystają oni na przykład z debetu ani z linii kredytowej. Obecnie obowiązująca ustawa nie pozwala, aby produkty kredytowe były powiązane z podstawowym rachunkiem płatniczym. Dodatkowo trzeba liczyć się z tym, że dany bank posiada własną listę usług oraz produktów niedostępnych dla właścicieli PRP. Przykładowe wyłączenia w wybranych bankach komercyjnych:

 • Brak możliwości skorzystania z lokat/kont oszczędnościowych
 • Brak rachunków walutowych
 • Brak obsługi transakcji poza strefa EOG
 • Brak przelewów natychmiastowych
 • Brak wsparcia Google/Apple Pay
 • Brak dedykowanych aplikacji/usług np. Kantoru internetowego, możliwości wysłania wniosku 300+/500+

Kto może założyć takie konto?

Darmowe konto podstawowe przeznaczone jest wyłącznie dla klientów indywidualnych, również niepełnoletnich, którzy w momencie zakładania rachunku (złożenia wniosku) nie posiadają innego rachunku płatniczego prowadzonego w polskiej walucie w jakimkolwiek polskim banku. Posiadacz standardowego konta bankowego, który nosi się z zamiarem założenia podstawowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego musi zamknąć swoje obecne konto osobiste (o ile je posiada). W kolejnym kroku, nawet już następnego dnia, może złożyć wniosek o otworzenie rachunku podstawowego. Z kolei, jeżeli dana osoba posiada aktywny podstawowy rachunek płatniczy i dodatkowo otworzy zwykłe konto osobiste, to automatycznie rachunek podstawowy zostanie zamknięty. Osoba, która założy PRP może dodatkowo posiadać konto walutowe.

Konto podstawowe mogą założyć również cudzoziemcy. Nie ma znaczenia czy posiadają za granicą konto osobiste, czy też nie. Liczy się tylko fakt, aby nie był to ROR w innym polskim banku. Rachunek podstawowy mogą otworzyć zarówno osoby mające status rezydenta (cudzoziemcy, których czasowe miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce) jak i nierezydenta. Cudzoziemiec, który chce otworzyć PRP musi przedstawić wymagane dokumenty potwierdzające jego legalny pobyt oraz go identyfikujące, czyli ważny paszport, kartę pobytu i/lub pozwolenie na pracę.

Kiedy bank odmówi założenia PRP?

Zgodnie z przepisami banki mają prawo do weryfikacji statusu osoby, która złoży wniosek o założenie podstawowego rachunku płatniczego. Jeżeli klient posiada ROR w innym banku i złoży wniosek o podstawowy rachunek płatniczy, to może spotkać się z odmową. Banki pozyskują dane z centralnej informacji o rachunkach. Bank może odmówić założenia podstawowego rachunku płatniczego jeszcze w dwóch innych przypadkach:

 1. bank ma podejrzenia, że rachunek będzie służył do finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy
 2. bank posiada informację, że środki przesyłane na rachunek pochodzą z przestępstwa lub, że dany klient popełnił w przeszłości przestępstwo i wykorzystał do tego rachunek płatniczy.

Wykaz czynności zwolnionych z opłat, a za co trzeba zapłacić?

Niektóre czynności wykonywane w ramach podstawowego rachunku płatniczego zwolnione są z opłat. Samo prowadzenie konta i obsługa karty płatniczej są darmowe. Dodatkowo w ramach rachunku klient otrzymuje:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zawierają się zlecenia stałe). W praktyce wszystkie komercyjne banki, oferują za darmo nielimitowane przelewy internetowe. Jedynie zapłacimy za przelewy zlecone w oddziale.
 • nielimitowane darmowe operacje wypłaty/wpłaty wykonywane w bankomatach i wpłatomatach danego banku
 • 5 darmowych wypłat gotówki z bankomatów obcych.

Za inne czynności wykonywane w ramach konta podstawowego niestety, ale trzeba zapłacić. Są to między innymi sytuacje:

 • kiedy dojdzie do przekroczenia limitu przelewów i wypłat z innych bankomatów
 • przy transgranicznych transakcjach płatniczych
 • przy przelewach SEPA (przelew krajowy lub zagraniczny wykonywany w EURO w Jednolitym Obszarze Płatniczym EURO)
 • przy innych operacjach bankowych.

Banki nie mają prawa ustalać prowizji samodzielnie. Obowiązują je limity, których nie mogą przekroczyć. Pobierana prowizja nie może być wyższa od opłat najczęściej stosowanych przez daną instytucję przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do rodzaju transakcji.

Podstawowe rachunki płatnicze w wybranych bankach

Specjalnie dla was sprawdziliśmy, co oferują wybrane banki w przypadku podstawowego rachunku płatniczego. Oczywiście zweryfikowaliśmy prowizje i opłaty, które nie są regulowane ustawowo. Co ciekawe banki w różny sposób interpretują założenie ustawy mówiące, iż pozostałe prowizję nie mogą być wyższe niż dla standardowej oferty. W niektórych przypadkach warunki są znacznie lepsze np. Santander, Alior Bank, Millennium czy mBank. Z drugiej strony, naszym zdaniem, np. PEKAO oferuje gorsze warunki dla pozostały opłat, niż w standardowej ofercie. Poniżej prezentujemy informacje na temat wybranych rachunków dla najpopularniejszych banków komercyjnych, każdy rachunek wraz z kartą jest bezwarunkowo zwolniony z opłat. Dodatkowo otrzymujemy w pakiecie darmowe usługi zgodnie z ustawą (lista w akapicie wcześniejszym).

Konto prezentuje się całkiem nieźle, w pakiecie oprócz standardu otrzymujemy:

 • Darmowe przelewy internetowe (Do tego mamy 5 darmowych przelewów na m-c w oddziale lub na infolinii)
 • Darmowe wypłaty i wypłaty w oddziale
 • Darmowe bankomaty własne i EURONET (ewentualne wypłaty wliczają się do limitu 5 darmowych wypłat w m-c ze wszystkich krajowych bankomatów)
 • Darmowe Bankomaty w strefie EOG

Operacje jakich nie wykonamy na tego typu koncie w Alior Banku to m.in:

 • Limit odnawialny na rachunku
 • Przelewy Sorbnet oraz natychmiastowe
 • Przelewy zagraniczne SWIFT w trybie Pilnym, Express oraz opcji OUR
 • Przelewy zagraniczne oraz płatności kartą poza strefą EOG.
 • Płatności Google oraz Apple Pay

Więcej informacji o podstawowym rachunku płatniczym Alior Banku na dedykowanej stronie lub w Tabeli opłat i prowizji (4 rozdział, strona 11).

W przypadku Millennium warunki wyglądają całkiem ciekawie, ponieważ nie mogą być gorsze niż dla standardowego konta 360 stopni. W związku z tym otrzymujemy:

 • Darmowe przelewy internetowe (w ramach limitu 5 przelewów na m-c wszystkie formy realizacji są darmowe, powyżej limitu za darmo zrealizujemy przelewy internetowe)
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w oddziale
 • Darmowe bankomaty własne, wszystkie bankomaty powyżej limity 5 wypłat otrzymamy za darmo, jeśli spełnimy warunek aktywności – 1000 zł wpływy i 1 transakcja kartą w m-c
 • Darmowe bankomaty za granicą (w strefie EOG) po spełnieniu warunku aktywności jak powyżej.

Operacje jakich nie zrealizujemy na koncie to:

 • Nie skorzystamy z produktów oszczędnościowych (konta/lokaty) oraz kredytowych (limit w rachunku)
 • Brak płatności kartą poza strefą EOG

Więcej informacji w tabeli opłat i prowizji do Podstawowego rachunku płatniczego Millennium oraz w Regulaminie oferty.

 

Wygląda na to, iż warunki nie są gorsze od oferty konta Jakie Chcę. Pakiet darmowych usług to:

 • Bez limitu za darmo wyślemy przelewy internetowe, również te natychmiastowe i SEPA (EUR). Dodatkowo w ramach limitu 5 darmowych przelewów możemy realizować operacje w oddziale, jak również wysłać np. przelew SWIFT.
 • 0 zł wpłaty i wypłaty w oddziale. Za darmo możemy korzystać bez limitu z urządzeń własnych (wpłatomaty i bankomaty)

To czego nie zrealizujemy na rachunku to m.in:

 • Brak możliwości realizacji płatności poza strefą EOG
 • Brak obsługi płatności mobilnych np. Google/Apple Pay czy Fitbit.

Informacje nt. Podstawowego rachunku płatniczego Santander dostępne na stronie lub w Tabeli opłat i prowizji. 

mBank w dość ciekawy sposób podszedł do tego konta. Zgodnie z ustawą konto wraz z kartą jest darmowe. W pakiecie mamy 6 darmowych wypłat ze wszystkich bankomatowa czy 6 przelewów realizowanych w dowolny sposób. Zgodnie z informacją na stronie mBanku pozostałe opłaty lub te powyżej darmowego limitu są nie wyższe niż dla standardowej oferty (np. eKonta).

Tym samym, przelewy internetowe są darmowe. Wypłaty z Bankomatów obcych powyżej limitu powinny być darmowe w przypadku wypłaty powyżej 100 zl. itp. Oferta dla eKonta dostępna w naszym rankingu kont osobistych.

Co bank, to różnica jeśli chodzi o dostępne usługi. To co zrobimy a czego nie zrobimy na podstawowym rachunku płatniczym mBanku prezentujemy poniżej:

 • Możemy wnioskować o kredyt (gotówkowy, hipoteczny, samochodowy) ale nie zawnioskujemy o limit w rachunku czy kartę kredytową.
 • Możemy założyć konta oszczędnościowe czy walutowe, ale nie skorzystamy z Lokat
 • Nie skorzystamy z usług dodatkowych (SFI, Moje Cele, mkantor, eUrząd, wnioski 300+/500+)
 • Nie skorzystamy z bankomatów poza strefą EOG
 • Co ciekawe możemy używać BLIK, Google czy Apple Pay

Więcej informacji na dedykowanej stronie mBanku. 

W przypadku PEKAO dostajemy praktycznie tylko to co jest zapewnione w ustawie. Co ciekawe bank inaczej podchodzi do kwestii „warunki nie mogą być gorsze od warunków standardowego konta”. W tym przypadku wydają się być gorsze, bank nie daje możliwości spełnienia warunku aktywności, który w znaczący sposób obniża poziom prowizji dla standardowej oferty.

 • Poza pakietem 5 wypłat z bankomatu czy w oddziale. Od 6 wypłaty do dyspozycji mamy urządzenia własne,, pozostałe bankomaty są płatne tak samo jak wypłata w kasie banku. Taka sama sytuacja jest w przypadku bankomatów za granicą (strefa EOG). Od 6 wypłaty prowizja wynosi 2,3% min. 5 zł.
 • Powyżej limitu 5 darmowych przelewów, możemy realizować przelewy w bankowości internetowej
 • Do tego zapłacimy za potwierdzenia SMS 0,2 zł czy przelew BLIK 1 zł.

W przypadku PEKAO lepiej założyć ich standardowy rachunek Przekorzystny lub wybrać podstawowy rachunek płatniczy w innym banku (wychodzą korzystniej). Więcej informacji o opłatach w tabeli opłat i prowizji na stronie 11.

O samum rachunku dodatkowe informacje znajdziecie na dedykowanej stornie PEKAO.

Oferta PKO BP wygląda ok, ale tylko w przypadku korzystania na terenie naszego kraju. Za pewne operacje bank naliczy wysokie prowizje:

 • Powyżej limity 5 wypłat z bankomatów możemy korzystać za darmo z urządzeń własnych PKO BP
 • Za darmo bez limitu możemy dokonywać wpłat i wypłat w kasie banku
 • Przelewy SEPA powyżej limitu 5 sztuk, to koszt aż 5,99 zł. Z drugiej strony przelewy internetowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty wykonamy za 0 zł bez limitu
 • Teraz uwaga! Bankomaty obce w kraju powyżej limitu 5 sztuk to koszt aż 3% min. 5 zł. Ale to gdzie się robi naprawdę słabo to bankomaty za granicą, zgodnie z prowizją od już od pierwszej wypłaty zapłacimy 3% min. 10 zł oraz 3,5 % prowizji (przewalutowanie).

Pełna informacja na temat kosztów dostępna w dedykowanej tabeli opłat i prowizji.

Z czego nie skorzystamy w przypadku podstawowego rachunku płatniczego PKO BP:

 • limit/debet w rachunku
 • nie otworzymy konta wspólnego
 • rachunek dostępny jest od 13-stego roku życia.

Dodatkowe informacje o PRP PKO BP na stronie instytucji.

Podstawowy rachunek płatniczy w ING wygląda całkiem przyjemnie, oprócz standardu otrzymamy:

 • Powyżej 5 wypłat ze wszystkich bankomatów, możemy bez prowizji korzystać z urządzeń własnych i Planet Cash
 • Powyżej limity 5 przelewów, przelewy internetowe możemy realizować za darmo bez limitu
 • Wpłaty i wypłaty w oddziale są darmowe
 • Wypłaty gotówki za granicą w krajach SEPA to koszt 5 zł, w pozostałych krajach za granicą prowizja wynosi 3%

Z informacji na stronie wyniki, ze na koncie nie ma możliwość otrzymania debetu/limitu w rachunku (wymóg ustawy). Więcej informacji wraz z tabela opłat i prowizji znajdziecie na dedykowanej stronie ING. 

W BNP Paribas podstawowy rachunek płatniczy wygląda dość słabo, warto wiedzieć o kilku dziwnych prowizjach, żeby nie było nie miłego zaskoczenia:

 • Za dostarczenie karty płatniczej zapłacimy min. 35 zł (kurier). Dostarczenie Pin’u pocztą to kolejne 15 zł, a ponowne wygenerowanie pin’u 10 zł.
 • Powyżej limitu 5 wypłat w m-c ze wszystkich bankomatów, za darmo możemy korzystać z urządzeń BNP i Star Aliance.
 • Powyżej limitu, za darmo możemy wykonywać przelewy internetowe i zlecenia stałe.
 • Bankomaty w strefie EOG powyżej 5 wypłat to koszt 5 zł, pozostałe bankomaty za granicą to koszt 3% min. 10 zł.

To czego nie wykonamy na PRP BNP Paribas to m.in:

 • Nie skorzystamy z produktów oszczędnościowych (np. lokat)
 • Nie otrzymamy produktów kredytowych powiązanych z rachunkiem (np. kredyt w rachunku bieżącym)

Więcej informacji o koncie wraz z TOiP znajdziecie na stronie banku. 

W przypadku Getin Banku poziom opłat i prowizji jest znacznie korzystniejszy niż dla standardowej oferty (ze względu na maksymalne prowizje określone w ustawie).

 • Za darmo możemy korzystać bez limitu z bankomatów Planet Cash (własne),
 • Przelewy internetowe są darmowe bez limitu, dodatkowo za 0 zł zrealizujemy polecenia zapłaty i zlecenia stałe.
 • Wysokie opłaty poniesiemy jedynie w przypadku transakcji w walutach obcych. Gdzie i tak jest lepiej niż w standardowej ofercie – 3,5% zamiast 4,5% prowizji.
 • Dodatkowo zapłacimy za wypłatę z bankomatów za granicą – koszt 3,5% min. 5 zł (poza limitem 5 darmowych wypłat).
 • Co ciekawe wpłatomaty poza placówką kosztują 0,8% min. 1 zł, ale możemy z nich korzystać za darmo w ramach limitu 5 transakcji.
 • Obsługa gotówkowa jest darmowa bez limitu (tu jest znacznie korzystniej niż dla standardowej oferty)

Pełna lista opłat i prowizji w tabeli banku. Natomiast pozostałe informacje o rachunku na dedykowanej stronie Getin bank. 

Podstawowy rachunek płatniczy Credit Agricole mogą założyć zarówno osoby pełnoletnie jak i młodzież w wieku 13-18 lat. Usługi z których nie skorzystamy na tym koncie to m.in. Kredyt w rachunku bieżącym, konta walutowe, przelewy typu BLIK/Express Elixir czy karta płatnicza z wizerunkiem.

Poziom opłat i prowizji jest bardzo standardowy i pełne informacje znajdziecie na dedykowanej stronie banku. 

Ze względu na bardzo ograniczoną liczbę placówek tej instytucji, nie polecamy zakładania tego typu konta. Załatwianie ewentualnych spraw w oddziale, będzie uciążliwe dla potencjalnego klienta. Jeżeli chodzi o poziom opłat i prowizji to Citi Handlowy ma kilka dziwnych i drogich pozycji. Przykładowo przelew zlecony na infolinii lub w oddziale (po przekroczeniu limity 5 przelewów/m-c) kosztuje 1% min. 20 zł maks. 200 zł. Pełna informacja na temat opłat i prowizji dostępna w tabeli. 

W przypadku Nest Banku już podstawowe konto jest bezwarunkowo bezpłatne. Szczerze mówiąc chyba korzystniej je założyć, ze względu na brak dodatkowych ograniczeń (produkty kredytowe, płatności poza strefą EOG, dodatkowe usługi itp.). Jeżeli chodzi o prowizje to podstawowy rachunek płatniczy Nest Bank ma raptem tylko kilka prowizji korzystniejszych względem standardowej oferty (np. darmowe wpłaty/wypłaty w oddziale). Więcej informacji wraz z porównaniem do standardowej oferty znajdziecie na stronie Nest Banku. 

Alternatywa dla PRP

Tego typu rachunek będzie odpowiedni dla osób korzystających sporadycznie z bankowości. Zapobiega wykluczeniu obywateli, którzy nie chcą płacić lub ich nie stać na dostęp do bankowości. Warto wiedzieć, iż komercyjne rachunki bankowe nie rzadko oferują nawet korzystniejsze warunki od tych założonych w detektywie PAD. W naszym rankingu kont osobistych jest kilka bezwarunkowo darmowych kont, natomiast pozostałe oferty są prowadzone za darmo po spełnieniu prostego warunku aktywności.

Jak założyć podstawowy rachunek płatniczy

Większość banków pozwala założyć podstawowy rachunek płatniczy jedynie w oddziale banku. Najpierw klient musi złożyć w placówce bankowej pisemny wniosek o założenie rachunku. Może go pobrać ze strony internetowej. Niektóre instytucje umożliwiają wysłanie wniosku przez Internet, ale i tak na podpisanie umowy trzeba udać się do placówki bankowej. Zgodnie z dyrektywą PAD:

 • bank ma maksymalnie 10 dni od przyjęcia wniosku na otworzenie rachunku
 • bank musi zapewnić dostęp do konta na takich samych zasadach, jak w przypadku innych klientów, czyli w oddziale stacjonarnym i internetowo
 • bank nie może żądać określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek ani nie może zmusić do korzystania z innych produktów, jak np. z ubezpieczeniowych.
Co to jest podstawowy rachunek płatniczy?

To dedykowany rodzaj rachunku bankowego, skierowany do osób „wykluczonych” z bankowości. Ma on oferować bezpłatnie szereg podstawowych usług bankowych – w tym prowadzenie konta wraz z kartą, przelewy czy wpłatę i wypłatę środków. Skorzystać z oferty mogą osoby nie posiadające żadnego konta w banku.

Gdzie można założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Takie konto założymy w każdym banku komercyjnym, sama oferta produktu jest bardzo zbliżona dla każdej instytucji finansowej. Zakres usług na takim koncie wynika wprost z ustawy PAD. W ofercie otrzymujemy m.in. darmowe prowadzenie rachunku wraz z kartą, min. 5 darmowych przelewów (zwykle są to nielimitowane przelewy), darmowe wpłaty i wypłaty z urządzeń własnych instytucji oraz 5 darmowych wypłat/wpłat z urządzeń obcych. Oczywiście w tym przypadku mówimy o operacjach w skali miesiąca.

Kto może założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Aby móc skorzystać z oferty, osoba zakładająca takie konto nie może posiadać rachunku w jakimkolwiek banku w Polsce. Tu chodzi o rachunku objęte systemem OGNIVO. W takim scenariuszu możemy skorzystać z preferencyjnych warunków.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.6/5 (Ilość ocen: 7)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *