Zlecenie stałe – na czym polega?

0

Na co dzień korzystamy z wielu rodzajów usług, które trzeba regularnie opłacać, by mieć do nich dostęp. Ciągłe pilnowanie terminów płatności może być uciążliwe. Zwłaszcza że nie jest to jedyna rzecz, o której musimy pamiętać. Jak ułatwić sobie życie? Można, np. uruchomić zlecenie stałe. Wyjaśniamy, czym jest i jak wygląda ono w poszczególnych bankach.

Zlecenie stałe – co to jest?

Zlecenie stałe to forma polecenia przelewu, które ma charakter cykliczny. Ta usługa jest dostępna w niemal każdym banku w ramach konta osobistego lub rachunku firmowego. Po wydaniu dyspozycji przez właściciela rachunku bank będzie automatycznie w określonych odstępach czasu wykonywał przelew na ustaloną kwotę do wybranego odbiorcy.

Zlecenie stałe to narzędzie, które doskonale sprawdza się do regulowania należności, których wartość jest z góry ustalona. Mogą to być, np. rachunki za telefon, stałe raty kredytów, kieszonkowe dla dziecka, czy opłata za prenumeratę.

Inne rodzaje przelewów cyklicznych to:

Czy przy zmiennej kwocie można wykorzystać zlecenie stałe?

Zlecenie stałe najlepiej sprawdza się do regulowania zobowiązań o stałej wartości. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchomić je do opłacania faktur, których kwota jest zmienna. Wystarczy za każdym razem zmodyfikować dyspozycję. Pytanie, czy będzie nam się chciało ciągle tego pilnować i, czy to w ogóle ma sens. W takiej sytuacji bardziej sprawdzi się polecenie zapłaty.

Czym zlecenie stałe różni się od polecenia zapłaty?

Zarówno zlecenie stałe, jak i polecenie zapłaty zaliczamy do płatności cyklicznych. Nie są to, jednak takie same narzędzia.

W zleceniu stałym właściciel rachunku sam wskazuje nie tylko odbiorcę, ale także ustala kwotę przelewu oraz datę jego wykonania i częstotliwość, z jaką będzie on realizowany.

Przy poleceniu zapłaty rola płatnika ogranicza się do wyrażenia zgody na cykliczne obciążanie rachunku. Potem to dostawca usługi określa kwotę należności (oczywiście zgodnie z umową) oraz informuje bank, ile i kiedy ma pobrać z konta dłużnika.

Obie formy przelewów różni także sposób ich uruchomienia. Przy zleceniu stałym odbiorca nie musi w ogóle wiedzieć, że przelewy, które otrzymuje, wykonywane są w ramach tej usługi. Po prostu ją włączamy, a potem to bank czuwa nad tym, aby płatności były realizowane terminowo.

Jeśli chcemy opłacać rachunki, korzystając z polecenia zapłaty, usługodawca musi o tym wiedzieć. Po pierwsze, nie wszystkie firmy umożliwiają taką metodę płatności. Po drugie, bezpośrednio u dostawcy usługi lub w swoim banku (wówczas to bank kontaktuje się z usługodawcą), należy przekazać formularz, w którym zgadzamy się, aby bank pobierał z naszego konta wyznaczoną przez wierzyciela kwotę.

Podsumowując, zlecenie stałe służy do realizacji płatności, których wartość jest zawsze taka sama. Polecenie zapłaty sprawdzi się, jeśli kwota należności jest zmienna.

Jak ustawić zlecenie stałe?

Zlecenie stałe uruchomimy w placówce banku, telefonicznie, a także samodzielnie w bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej. Niezależnie od wybranego sposobu, będziemy musieli:

 • wskazać, do kogo chcemy wysyłać pieniądze (nazwa odbiorcy, numer rachunku);
 • podać kwotę i tytuł przelewu;
 • określić datę rozpoczęcia zlecenia;
 • ustalić datę zakończenia dyspozycji (podać konkretny termin; ilość przelewów lub wybrać opcjębezterminowo);
 • wybrać częstotliwość, z jaką mają być realizowane przelewy (np. codziennie, co miesiąc, co rok).

Niektóre banki udostępniają także dodatkowe opcje, np. ponawianie płatności przez kilka dni w przypadku braku środków na rachunku.

W dalszej części artykułu omawiamy szerzej, jak wygląda zlecenie stałe w poszczególnych bankach i jak je włączyć w bankowości elektronicznej.

Jak usunąć zlecenie stałe?

Zlecenie stałe można z łatwością anulować w bankowości elektronicznej, a często także w aplikacji mobilnej swojego banku. Po zalogowaniu się wystarczy z listy wszystkich zleceń, wybrać to, które chcemy odwołać.

Jeśli powodem cofnięcia dyspozycji jest, np. zbyt wysoka kwota, którą ustanowiliśmy na początku, nie trzeba usuwać całego zlecenia. Można je po prostu zmodyfikować. Samodzielnie zmienimy nie tylko kwotę przelewów, ale także ich częstotliwość oraz ustalimy inne terminy realizacji lub określimy datę zakończenia zlecenia stałego.

Oczywiście usuniemy je również osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii.

Czy zlecenie stałe jest płatne?

Zarówno uruchomienie, realizacja, jak i wszystkie zmiany są darmowe w większości banków, o ile wykorzystujemy do tego bankowość elektroniczną. Niektóre instytucje pobierają prowizję (od 2 do 20 zł) za ustanowienie, czy modyfikację zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości telefonicznej lub w placówce.

Prowizje za zlecenie stałe sprawdzicie w naszym rankingu kont osobistych.

Jak wygląda taka operacja w poszczególnych bankach i jak je ustanowić?

Prawie w każdym banku da się uruchomić zlecenie stałe osobiście w oddziale lub telefonicznie. Wówczas przez cały proces przeprowadzi nas doradca. Poniżej podpowiadamy, jak korzystając z bankowości elektronicznej, można w poszczególnych bankach ustanowić je samodzielnie.

By włączyć zlecenie stałe w mBanku, z menu wybieramy zakładkę Płatności, a następnie Zlecenie stałe. Potem podajemy dane do przelewu, datę pierwszego zlecenia i ustalamy częstotliwość (ostatni dzień miesiąca, co tydzień, co miesiąc lub co rok). Oprócz tego mamy szansę zdecydować, co stanie się ze zleceniem w wyjątkowych sytuacjach.

Możemy zaznaczyć opcję, by bank ponawiał próbę realizacji płatności przez 3 dni w przypadku braku środków na koncie. Decydujemy także o tym, kiedy powinno być wykonane zlecenie, jeśli wyznaczony dzień przypadnie w dzień wolny od pracy.

Jak usunąć zlecenie stałe w mBanku?

Po zalogowaniu się do bankowości internetowej/aplikacji mobilnej taka operacja będzie widoczna w „Płatnościach” –> „Nadchodzące”. Tam wybieramy ją z listy i po kliknięciu przez ikonę kosza możemy ją usunąć.

By uruchomić zlecenie stałe w Santanderze, należy wybrać Przelewy, a następnie z bocznego menu Zlecenia stałe. Po kliknięciu przycisku Dodaj zlecenie wyświetli się formularz do wypełnienia. Wpisujemy dane do przelewu i określamy termin płatności.

Wyznaczamy datę pierwszej płatności i wybieramy częstotliwość zlecenia (co ile dni lub miesięcy). Możemy też podać datę zakończenia lub zostawić puste pole, jeśli chcemy ustanowić zlecenie bezterminowe.

W Santander Bank Polska nie możemy samodzielnie zdecydować, co stanie się z przelewem, kiedy jego realizacja przypadnie w weekend lub dzień świąteczny. Bank informuje, że takie zlecenie zostanie wykonane w najbliższym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

W Alior Banku, aby ustanowić zlecenie stałe, możemy:

 • wybrać zakładkę Płatności>Płatności zaplanowane, a następnie zdecydować czy ma to być zlecenie krajowe, czy własne;
 • w czasie przygotowywania przelewu, kliknąć przycisk Dodatkowe opcje, a potem wybrać polecenie Ponawiaj płatność.

Następnie wypełniamy dane i określamy częstotliwość (dzień, tydzień, miesiąc) oraz cykl (co 1-12 miesięcy, co 1-4 tygodnie, codziennie lub co 2-31 dni). Jeśli wybierzemy cykl miesięczny, możemy zdecydować, kiedy ma być zrealizowany przelew, jeśli wskazana data wypadnie w dzień wolny.

Takiej możliwości nie ma przy wyborze cyklu dziennego lub tygodniowego. Wówczas dyspozycja przelewu do odbiorcy w innym banku zostanie wykonana w najbliższym dniu roboczym.

Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego Getin Banku wybieramy zakładkę Przelew, a następnie polecenie Zlecenia stałe. Wpisujemy dane do przelewu, określamy datę początkową i ustalamy, w jakich cyklach ma być realizowane zlecenie (co ile lat, miesięcy, kwartałów lub dni).

W Getin Banku dostępna jest opcja ponawiania płatności przez 3 dni w przypadku braku środków na koncie.

W bankowości elektronicznej wybieramy Płatności>Płatności cykliczne>Zlecenia stałe. W PKO BP do wyboru mamy zlecenie stałe Do funduszu inwestycyjnego lub Krajowe. Możemy określić częstotliwość przelewu: co 7 dni oraz co 1, 2, 3 lub 6 miesięcy. Ustalamy konkretny dzień i decydujemy, czy chcemy, by były to dni kalendarzowe, czy robocze.

PKO BP przewidział, że klient czasem będzie chciał przelać wyższą kwotę, niż wcześniej ustalił. Zamiast modyfikować całe zlecenie, można skorzystaćz funkcji Dopłać. Wówczas po dopisaniu dodatkowej kwoty, zostanie ona dodana do najbliższego zlecenia.

PKO BP oprócz zlecenia stałego udostępnia także usługę cyklicznego doładowania telefonu oraz Qlips

W serwisie transakcyjnym Banku Pekao SA odszukujemy sekcję płatności cyklicznych i wybieramy zlecenie stałe. Do dyspozycji mamy cykliczne doładowania telefonu, przelewy własne lub krajowe. Możemy także uruchomić nowe zlecenie w trakcie przygotowywania przelewu, wybierając odpowiednie polecenie z opcji dodatkowych.

Musimy określić, jak często mają być wykonywane przelewy: co tydzień, co rok, czy co 1, 2, 3 lub 6 miesięcy. Decydujemy także, kiedy zlecenie ma się zakończyć – po ustalonej liczbie przelewów, czy we wskazanym terminie.

Bank Pekao SA daje swojemu klientowi wybór, co do daty realizacji zlecenia, jeśli przypada ona w weekend lub dzień świąteczny (przed czy po).

W ING Banku Śląskim, by ustanowić zlecenie stałe,po podaniu danych do przelewu musimy zaznaczyć opcję stałe zlecenie. Wówczas podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, częstotliwość oraz daty realizacji przelewów.

Bank informuje, że jeśli do godziny 14 w dniu zlecenia nie będzie środków na koncie, wyślepowiadomienie o braku możliwości wykonania dyspozycji.

Aby ustanowić zlecenie stałe w Banku Millennium, trzeba przejść następującą drogę: Płatności>Centrum płatności>Zlecenia stałe. Możemy ustalić częstotliwość co 1, 2 lub 3 miesiące, a jeśli nam to nie odpowiada – wybrać dowolną liczbę dni lub miesięcy.

Bank udostępnia także opcję ponawiania przelewu przez kolejnych kilka dni w przypadku niewystarczającej ilości środków na koncie.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej klikamy Przelewy i kolejno – Zlecenia stałe. Do wyboru mamy kilka formularzy:

 • przelewy krajowe;
 • przelewy do TFI;
 • spłata karty lub kredytu.

Przy zleceniu stałym dla przelewu krajowego musimy określić jego częstotliwość (co ile dni, tygodni, miesięcy lub lat). Wskazujemy także konkretne dni w kalendarzu i przypisujemy im określone kwoty, tworząc tym samym harmonogram zlecenia stałego.

Po wybraniu zakładki Przelewy, a następnie Planowane płatności, możemy dodać nowe zlecenie stałe.Oprócz podania niezbędnych danych określamy także, co ile dni, tygodni, miesięcy lub kwartałów będzie ono wykonywane. Do wyboru jest także opcja co rok.

Już przy ustanawianiu zlecenia, mamy szansę zadecydować, kiedy zostanie zrealizowany przelew, który wypada w dzień wolny – wcześniej lub później niż ustalony termin.

W BNP Paribas zlecenie stałe jest także ciekawym narzędziem do oszczędzania. Bank oprócz możliwości wpisania dowolnej kwoty przygotował także dwie dodatkowe propozycje:

 1. określamy,jaki procent salda na rachunku, ma być przelewany na inne konto;
 2. ustalamy jakąś kwotę i każda nadwyżka wyląduje na wskazanym rachunku.

Możemy wybrać jedną z tych opcji i zlecić cykliczne przelewy na swoje konto oszczędnościowe w BNP Paribas lub w innym banku i w taki sposób odkładać na różne cele.

W tym banku zlecenie stałe uruchomimy w czasie przygotowywania przelewu. Jeśli chcemy, by była to płatność cykliczna, należy zaznaczyć opcję Zlecenie stałe. Musimy określić częstotliwość (co tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku) oraz datę zakończenia dyspozycji (lub bezterminowo).

Na Revolucie również mamy cos na wzór bankowego zlecenia stałego. W pierwszej kolejności definiujemy odbiorcę, tak jak w przypadku normalnego przelewu. Następnie z listy odbiorców wybieramy odpowiednią osobę. Wpisujemy kwotę i klikamy na ikonę kalendarza. Jak na screenie poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wybieramy datę realizacji oraz zaznaczamy w jakich cyklach dana płatność ma być realizowana:

To wszystko

Zlecenie stałe Podsumowanie

Ustanowienie zlecenia stałego nie jest trudną operacją. Wystarczy poświecić kilka minut, by je uruchomić, a potem cieszyć się, że rachunki płacą się same. Jedyne, o czym musimy pamiętać to zapewnienie wystarczającej ilości środków na koncie w dniu wykonania operacji.

FAQ

Co dzieje się ze zleceniem stałym po śmierci właściciela rachunku?

Zgodnie z art. 747 KC:

W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.

Założenie, że śmierć właściciela rachunku powoduje wygaśnięcie wszystkich złożonych przez niego dyspozycji, jest błędne. O ile zapisy w umowie nie przewidują inaczej, bank nawet po śmierci klienta, ma prawo realizować zlecenie stałe.

Śmierć właściciela rachunku jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia umowy. Dlatego oprócz przedłożenia aktu zgonu, spadkobiercy muszą wypowiedzieć umowę.

Jeśli tego nie zrobią ewentualne długi, wynikające z tego zobowiązania przejdą na spadkobierców

Jak wygląda realizacja zlecenia stałego przy braku środków na koncie?

Wszystko zależy od polityki danego banku. Czasem przelew po prostu nie zostanie wykonany. Niektóre banki wysyłają dodatkowo informację, że zlecenie nie zostało zrealizowane. Są też takie instytucje, które podejmują próbę wykonania zlecenia przez kilka dni z rzędu.

Czy można ustanowić zlecenie stałe do US lub ZUS?

Główny problem przy płatnościach do ZUS i US jest ich zmienna wartość. Od 2022 roku wysokość ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego uzależniona jest od dochodów, jakie osiągnęli w danym miesiącu.


Teoretycznie z opcji zlecenia stałego mogłyby skorzystać osoby, które rozliczają się na innych zasadach. Niestety, rzadko kiedy jest to możliwe, ponieważ banki najczęściej nie przewidują ustanowienia zlecenia stałego do ZUS i US.

Kiedy zostaną przesłane środki, jeśli termin zlecenia stałego przypada w weekend?

Najczęściej przelew zostanie zrealizowany w kolejnym dniu roboczym. W części banków można wcześniej ustalić, czy chcemy, by w takim przypadku pieniądze zostały wysłane przed ustalonym terminem, czy po.

Czy na Revolucie jest zlecenie stałe?

Tak, w przypadku popularnego Revoluta mamy coś na wzór zlecenia stałego. W opcjach danego transferu możemy ustawić cykliczność operacji. Tym samym płatność będzie realizowana w stałych okresach czasowych. Jak to zrobić wyjaśniamy w artykule.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.8/5 (Ilość ocen: 6)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *