Wakacje kredytowe – jak działają i kto może skorzystać?

0

Inflacja wciąż rośnie, więc Rada Polityki Pieniężnej co rusz podnosi stopy procentowe. To sprawia, że rosną raty kredytów, a w najtrudniejszej sytuacji są posiadacze kredytów hipotecznych. W ich przypadku raty pochłaniają już nawet połowę lub większą część miesięcznej wypłaty. Rząd postanowił więc wyjść naprzeciw takim osobom i wprowadził tak zwane wakacje kredytowe. Na czym polega to rozwiązanie i dlaczego każdy uprawniony kredytobiorca powinien skorzystać z wakacji kredytowych?

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie oferowane standardowo przez banki. Najczęściej spotykamy się z nimi w przypadku zakupów na raty, gdyż taka możliwość czyni je atrakcyjniejszymi. Jest to usługa, która umożliwia zawieszenie na jakiś czas spłaty rat. Okres odroczenia zależy od banku i wynosi od 1, przez 3 do nawet 6 miesięcy. Od banku zależy również to, czy oferta wakacji kredytowych dotyczy tylko części kapitałowej, czy także odsetek. Jeśli dotyczy tylko części kapitałowej, mimo wakacji kredytowych trzeba jednak spłacać przez cały czas odsetki, a także ewentualne koszty ubezpieczeń. Wakacje kredytowe niestety mogą wiązać się z wydłużeniem okresu spłaty kredytu o okres odroczenia bądź wzrostem wysokości kolejnych rat. Kredytobiorca, który zdecyduje się na wakacje kredytowe musi liczyć się z tym, że zwiększą się koszty odsetkowe, a tym samym wzrośnie całkowity koszt zobowiązania.

Jednak w przypadku wakacji kredytowych dla kredytów hipotecznych,, sytuacja jest dużo lepsza. Mechanizm samych wakacji jest zupełnie inny. W tym przypadku kredyt na okres wakacji jest zawieszany, tym samym za dany okres nie są naliczane odsetki.

Wakacje kredytowe 2022/2023 – na czym to polega?

Z powodu inflacji i wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie rat kredytów, rząd postanowił przygotować rozwiązanie, które choć trochę ulży właścicielom kredytów hipotecznych. 9 czerwca 2022 roku została uchwalona ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Według niej osoby posiadające kredyty hipoteczne będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych w 2022 oraz 2023 roku. 30 czerwca 2022 roku ustawa została ostatecznie przyjęta przez Senat po wprowadzeniu poprawek dotyczących między innymi kwestii tego, dla kogo dostępne będą wakacje kredytowe. 7 lipca poprawki zostały poparte przez Sejm, a 14 lipca ustawę podpisał Prezydent. Przepisy ustawy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Ustawowy projekt wakacji kredytowych przewiduje możliwość odroczenia spłaty ośmiu rat kredytu hipotecznego w 2022 oraz 2023 roku. Kredytobiorcy będą mogli składać wnioski o wakacje kredytowe od 28 lipca 2022 roku. Według ustawy okres odroczenia musi być odpowiednio podzielony. Nie można odroczyć 8 miesięcy naraz. Ustawa dozwala odroczenie spłaty dwóch rat w trzecim oraz czwartym kwartale 2022 roku, a także po jednym miesiącu w każdym kwartale roku następnego. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z 8 miesięcy wakacji, wniosek należy złożyć jeszcze w lipcu (w ostatnich 3 dniach). Zawieszenie dotyczy tutaj zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Kredytobiorca może w czasie zawieszenia spłaty ponosić jedynie koszty ewentualnych ubezpieczeń. Odroczone raty zaś zostaną przesunięte na koniec okresu kredytowania. To oczywiście wydłuży czas trwania umowy kredytowej. Bardzo ważne jest również to, że w przeciwieństwie do standardowych wakacji kredytowych oferowanych przez banki, podczas ustawowego zawieszenia spłaty rat nie będą naliczane żadne dodatkowe odsetki. Skorzystanie z wakacji kredytowych ma nieco ulżyć kredytobiorcom. Ich celem jest ułatwienie im spłaty zaciągniętych zobowiązań, a także odciążyć ich domowy budżet. Szacuje się, że z tego rozwiązania może skorzystać nawet 2 miliony Polaków. Naszym zdaniem. warto skorzystać z wakacji kredytowych i zaoszczędzone środki przeznaczyć np. na nadpłatę kredytu. W ten sposób oszczędzimy nawet 30 tyś zł, w przypadku kredytu na 500 tyś zł na 30 lat.

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Z ustawowych wakacji kredytowych będą mogli skorzystać jedynie posiadacze kredytów hipotecznych, zaciągniętych w celach mieszkaniowych. Ustawa nie przewiduje żadnego kryterium dochodowego. Są jednak pewne ograniczenia i nie wszyscy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z takiego odroczenia spłaty rat. Wakacje kredytowe będą przysługiwały tylko tym kredytobiorcom, którzy mają zaciągnięte kredyty w polskiej walucie i którzy zawarli umowy kredytowe z bankami jeszcze przed 1 lipca 2022 roku, o ile termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie więcej niż 6 miesięcy od tej daty. Wakacje kredytowe nie dotyczą kredytów denominowanych czy indeksowanych w innej walucie, a więc z tego rozwiązanie nie będą mogli skorzystać frankowicze. O wakacje kredytowe wnioskować będą mogli jedynie ci kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we własnych celach mieszkaniowych. Nie będą mogli skorzystać z tego rozwiązania ci, którzy posiadają kredyty inwestycyjne, na przykład pod wynajem czy zaciągnięte w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku osób posiadających więcej niż jeden kredyt, z ustawowych wakacji kredytowych można będzie skorzystać tylko dla jednego kredytu. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać również osoby, które kredyty zaciągnęły jeszcze zanim weszła w życie ustawa o kredytach hipotecznych w 2017 roku.

Od kiedy i w jaki sposób będzie można skorzystać z wakacji kredytowych?

Możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych ma być dostępna już od 28 lipca 2022 roku. Osoby chcące z nich skorzystać będą musiały przesłać odpowiedni wniosek albo pocztą, w postaci papierowej, albo w formie elektronicznej, w tym poprzez bankowość elektroniczną. We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

  • oznaczenie kredytobiorcy oraz kredytodawcy;
  • oznaczenie umowy kredytowej;
  • wskazanie okresu zawieszenia spłaty kredytu, o jaki się wnioskuje;
  • oświadczenie potwierdzające, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na własne potrzeby mieszkaniowe (własne mieszkanie lub dom nieprzeznaczony pod wynajem czy działalność gospodarczą);

Składając taki wniosek należy pamiętać o tym, że oświadczenie potwierdzające przeznaczenie nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W dokumencie powinna znaleźć się klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Spłata kredytu zostaje zawieszona w dniu doręczenia wniosku do banku w przypadku wysyłki wersji papierowej pocztą. Wersja elektroniczna dociera zaś do banku natychmiastowo, więc procedura powinna być szybsza. Bank ma natomiast 21 dni na przekazanie kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania wniosku, które powinno zawierać informacje o okresie, na jaki zostaje zawieszona spłata kredytu oraz wysokość ewentualnych opłat dotyczących ubezpieczeń, które kredytobiorca nadal będzie musiał uiszczać mimo zawieszenia kredytu.

W praktyce aby skorzystać z wakacji w maksymalnym wymiarze 8 miesięcy, wniosek należy złożyć jeszcze w lipcu (przed pobraniem raty w sierpniu). Na ten moment banki pracują nad wdrożeniem ustawy oraz udostępnieniem powyższych wniosków swoim klientom. W miarę zbliżania się daty 28 lipca, zalecamy kontakt z bankiem celem ustalenia formuły złożenia wniosku. Formalnie powinno być to możliwe w bankowości internetowej od 28 lipca.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Specjalnie dla czytelników przygotowujemy serię artykułów, jak krok po kroku złożyć wniosek o wakacje kredytowe w wybranych bankach. Wystarczy kliknąć w link poniżej, aby przejść do artykulu:

Ile można zaoszczędzić na wakacjach kredytowych

Poniżej wyjaśnimy dlaczego należy skorzystać z wakacji kredytowych i ile możemy zaoszczędzić na tym procederze. Zaprezentujemy 2 scenariusze, pierwszy bez wakacji kredytowych i drugi z wakacjami kredytowymi. W naszych założeniach przyjmujemy stopę procentowe + marże na poziomie 9%, sam kredyt jest wzięty na 30 lat na kwotę 500 tyś zł (raty równe). Warto zaznaczyć, iż przy tak wysokich stopach procentowych, na początku w danym kredycie spłacamy praktycznie same odsetki.

Symulacja spłaty bez wakacji kredytowych.

miesiącKredytRataOdsetkikapitał
08,2022500 000,004 023,113 750,00273,11
09,2022499 726,894 023,113 747,95275,16
10,2022499 451,734 023,113 745,89277,23
11,2022499 174,504 023,113 743,81279,30
12,2022498 895,204 023,113 741,71281,40
1.2023498 613,804 023,113 739,60283,51
2.2023498 330,294 023,113 737,48285,64
3.2023498 044,654 023,113 735,33287,78
4.2023497 756,874 023,113 733,18289,94
5.2023497 466,944 023,113 731,00292,11
6.2023497 174,834 023,113 728,81294,30
7.2023496 880,524 023,113 726,60296,51
8.2023496 584,014 023,113 724,38298,73
9.2023496 285,284 023,113 722,14300,97
10.2023495 984,314 023,113 719,88303,23
11.2023495 681,084 023,113 717,61305,51
12.2023495 375,574 023,113 715,32307,80
Suma68 392,8763 768,444 624,43

Jak widać powyżej, w okresie półtorej roku od 08.2022 do 12.2023 zapłacimy w sumie raty w wysokości 68 392,87 zł. Ze względy na wysokie stopy procentowe, spłacimy tylko 4 624,43 zł kapitału, natomiast pozostała część – 63 768,44 zł to odsetki!

Symulacja spłaty wakacje kredytowe

W przypadku wariantu wakacji kredytowych, zakładamy zawieszenie 4 rat w 2022 (od sierpnia do listopada) oraz 4 rat w 2023 (po 1 w każdym kwartale).

miesiącKredytRataOdsetkikapitał
08,2022500 000,00Wakacje00
09,2022500 000,00Wakacje00
10,2022500 000,00Wakacje00
11,2022500 000,00Wakacje00
12,2022500 000,004 023,113 750,00273,11
1.2023499 726,89Wakacje00
2.2023499 726,894 023,113 747,95273,11
3.2023499 451,734 023,113 745,89275,16
4.2023499 174,50Wakacje00
5.2023499 174,504 023,113 743,81279,30
6.2023498 895,204 023,113 741,71281,40
7.2023498 613,80Wakacje0296,51
8.2023498 613,804 023,113 739,60283,51
9.2023498 330,294 023,113 737,48285,64
10.2023498 044,65Wakacje00
11.2023498 044,654 023,113 735,33287,78
12.2023497 756,874 023,113 733,18289,94
Suma36 207,9933 964,862 243,13

Korzystając z wakacji kredytowych zapłacimy raty na sumę 36 207,99 zł, jak łatwo obliczyć w kieszeni zostanie nam 32 184,88 zł. W tym okresie spłacimy 2 243,13 zł kapitału, czyli o 2 381,3 zł mniej niż w wersji bez wakacji kredytowych. Najważniejszym punktem są jednak odsetki, gdzie w przypadku wakacji zapłacimy 'tylko’ 33 964,86 zł odsetek, co przekłada się na oszczędności 29 803,58 zł względem wersji bez wakacji.

Co najważniejsze zaoszczędzone raty możemy przeznaczyć na spłatę kapitału zaraz po zakończeniu całych wakacji kredytowych. Jeżeli całe zaoszczędzone środki przeznaczymy na spłatę kapitału, to kwota kredytu do spłaty spadnie do poziomu 465 571,99 zł, jest to o 29 803,58 zł mniej niż w przypadku wersji bez wakacji. I teraz najciekawsza cześć, tak wysoka nadpłata kredytu na tym etapie, wygeneruję gigantyczną oszczędność. Oczywiście tu musimy przyjąć jakieś założenia, wiec zakładamy stopy procentowe na poziomie 9% w calym okresie. Jeżeli wybierzemy skrócenie okresu kredytowania, efektywnie skrócimy nasz kredyt delikatnie ponad 5 lat, z 30 lat do 25 lat! Oszczędność dla tej wersji to ok. 215 tyś zł. Możemy też wybrać zmniejszenie raty, co pozwoli oszczędzić w skali miesiąca ok 240 zł. Jednak w przypadku oszczędności sugerujemy bardziej patrzenie na tu i teraz. Przy nadpłacie ok. 30 tyś zł, nasz miesięczny koszt odsetek spadnie o ponad 200 zł w skali miesiąca.

Jeśli chodzi o samą oszczędność, to możemy dodatków ją zwiększyć, jeśli zaoszczędzone raty wpłacimy na konto oszczędnościowe/lokatę w okresie przed nadpłatą kredytu. Samą nadpłatę najbardziej opłaca się zrobić na sam koniec wakacji kredytowych, bo im wyższa kwota kredytu tym więcej oszczędzimy na odsetkach. Z drugiej strony nie spłacone raty mogą pracować w tym okresie na lokacie.

Dlaczego każdy powinien wziąć wakacje kredytowe?

Jak widać powyżej, oszczędność przy skorzystaniu z wakacji kredytowych jest istotna. W obecnej wersji tego rozwiązania, czyli takiej jaka została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta. Nie da się stracić. Oszczędności dla kredytobiorców będą znaczące, dlatego każda uprawniona osoba, powinna złożyć stosowny wniosek jak tylko będzie miała taka możliwość.

Wakacje kredytowe – korzyści dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe mają pomóc kredytobiorcom hipotecznym w spłacie ich zobowiązań i podreperować ich domowy budżet. Wielu osobom obecnie po spłacie raty zostaje niewiele na życie i inne, równie ważne jak rata, wydatki. Odroczenie spłaty kredytu pozwoli zaoszczędzić trochę środków, choć wszystko zależy od sytuacji finansowej kredytobiorcy, który właśnie z uwagi na nią może podjąć decyzję o przeznaczeniu tych zaoszczędzonych środków. Jeśli taka osoba nie ma z czego odkładać na tak zwaną „czarną godzinę”, może utworzyć właśnie z tych środków „poduszkę finansową”, która będzie pełniła rolę funduszu bezpieczeństwa, który umożliwi przetrwanie jakiegoś niespodziewanego kryzysu finansowego. Natomiast w przypadku osób, które posiadają pewne oszczędności, dobrym rozwiązaniem będzie przeznaczenie zaoszczędzonych środków na nadpłatę kredytu hipotecznego. Dzięki nadpłacie zmniejszy się wysokość kapitału, a to z kolei wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych. Jeszcze innym rozwiązaniem może być na przykład przeznaczenie tych środków na jakieś cele inwestycyjne. Wybór zależy wyłącznie od woli kredytobiorcy oraz jego sytuacji finansowej.

Wakacje kredytowe to tylko jedno z proponowanych przez rząd rozwiązań dla kredytobiorców zmagających się z kryzysem finansowym z powodu inflacji. Oprócz tego zaplanowano jeszcze dofinansowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wprowadzenie alternatywy dla stawki WIBOR oraz przedłużenie działania tak zwanych tarcz antyinflacyjnych. Jednak to wakacje kredytowe póki co cieszą się największym zainteresowaniem kredytobiorców.

Korzystając z okazji, zachęcamy czytelników do sprawdzenia naszego rankingu kont osobistych. Prezentujemy w nim, m.in. promocje bankowe, dzięki którym można dorobić nawet kilkaset złotych w skali miesiąca.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych?

Zgodnie z przepisami z wakacji kredytowych można skorzystać łącznie 8 razy w 2022 i 2023 roku. Dwie raty w trzecim i dwie raty w czwartym kwartale 2022 roku oraz po jednej racie w każdym kwartale 2023 roku

Od kiedy można złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe możn składać od 29 lipca 2022 roku. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, aby w pełni skorzystać z tej ulgi i nie spłacić, aż 8 rat!

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *