Jak uniknąć – Oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu

0

Jak ominąć oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu.

Członek zarządu w spółce może otrzymać wynagrodzenie z tytułu odpowiedniego stosunku prawnego (umowa o pracę lub cywilnoprawna) lub z tytułu aktu powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Nowy Ład przewiduje oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu wybranych na mocy aktu powołania. Jak to będzie wyglądało w praktyce i czy można jakoś ominąć obowiązek opłacania składek ZUS przez członków zarządu?

Składka zdrowotna dla członków zarządu wybranych przez powołanie

Dotychczas obowiązek opłacania składek ZUS mieli jedynie członkowie zarządu spółek zatrudniani na umowę o pracę czy umowę zlecenie. Ci wybierani przez powołanie byli z tego zwolnieni.

Oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu

Niestety jednak od 2022 roku również członkowie zarządu wybierani przez powołanie będą musieli mieć odprowadzaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od swoich wynagrodzeń. Osoby te będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji. Już na etapie wypłaty wynagrodzenia, spółka będzie zobowiązana do pobrania 9% składki zdrowotnej, obliczonej od wysokości wynagrodzenia brutto.

Spółka jako płatnik składek

Spółka jako płatnik składek będzie więc musiała dokonać zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego, a także będzie zobowiązana do naliczania, pobrania z wynagrodzenia i odprowadzenia składki zdrowotnej do ZUS za każdego członka zarządu. Podstawą do naliczenia składki zdrowotnej będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu z tytułu powołania. Trzeba pamiętać również o tym, że w sytuacji, gdy osoba powołana na członka zarządu będzie posiadała jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, jej składki będą opłacane z wszystkich posiadanych przez nią tytułów. Obciążenia wynagrodzeń członków zarządu będą więc w nowym roku obciążone dodatkowo o 9%. Najwięcej stracą na tym oczywiście ci, którzy najwięcej zarabiają (powyżej 120 tyś zł).

Dla osób o przychodach przekraczających milion rocznie

Ich obciążenia mogą wynieść nawet 45% przy przychodach przekraczających milion złotych rocznie. W przypadku osób niebędących rezydentami podatkowymi korzystającymi z ryczałtowej stawki podatku, łączne obciążenia wyniosą do 29% ich wynagrodzeń.

Brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie

Należy bowiem pamiętać o wchodzącym również w ramach Nowego Ładu od 2022 roku przepisie o braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Warto również pamiętać o tym, że obowiązek opłacania składki zdrowotnej będzie dotyczył nie tylko członków zarządu polskich spółek, ale również spółek zagranicznych, o ile dana osoba będzie podlegała polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń ZUS. Będzie to więc wiązało się dla spółek z koniecznością rejestracji spółek zagranicznych dla celów polskiego ZUS-u.

Jak ominąć obowiązkowe składki zdrowotne?

Zmiany wprowadzane w ramach Nowego Ładu wydają się być mocno niekorzystne dla członków zarządów. Jednak prawnicy znaleźli pewien sposób na ominięcie tych przepisów i uniknięcie obowiązku odprowadzania składek członków zarządu. Dzięki tej optymalizacji jest możliwość obniżenia obciążeń podatkowych i parapodatkowych, gdzie dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku możemy zyskać nawet kilka tyś zł w skali roku!

Ile stracimy/zyskamy na zmianach?

Odpowiedz na to pytanie, zależy od wysokości osiąganych dochodów, jak również możliwości skorzystania z art. 176 Kodeksu spółek handlowych opisanych poniżej. Poniżej przedstawiamy bardzo uproszczone wyliczenia, które biorą pod uwagę dochody w skali roku z uwzględnieniem składki zdrowotnej i kwoty wolnej od podatku. W wyliczeniach nie bierzemy pod uwage ewentualnych kosztów uzyskania przychodu czy dochodów z innych źródeł, które będą miały wpływ na ewentualny podatek i rozliczenie końcowo roczne.

Wynagrodzenie roczne (brutto)2021 powołanie (netto)Nowy Ład Powołanie (netto)Nowy Ład art.176 KSH (netto)
30 000 zł25 425 zł27 300 zł30 000 zł
50 000 zł42 025 zł 42 865 zł46 600 zł
80 000 zł67 754 zł65 524 zł71 500 zł
120 000 zł94 954 zł95 736 zł104 700 zł
300 000 zł217 354 zł208 740 zł227 100 zł

Co wynika z powyższych wyliczeń, jak widać osoby, które będą mogły rozliczać się na podstawie Nowego Ładu korzystając z art. 176 KSH zyskają niezależnie do wysokości wynagrodzenia. Wynika to bezpośrednio ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku, do aż 30 000 zł. W przypadku klasycznego powołania, do 120 000 zł zmiany będą raczeni niewielkie. do 50 tys zł oraz w przedziale 110-120 tyś zł zyskamy, w przypadku kwoty miedzy 50 tyś zł a 110 tyś zł oraz powyżej 120 tyś zł będziemy stratni.

art. 176 Kodeksu spółek handlowych – dowiedź się więcej

Chodzi o art. 176 Kodeksu spółek handlowych. W momencie, gdy członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki, może zostać zobowiązany do powtarzających się niepieniężnych świadczeń. Może on za to otrzymywać wynagrodzenie. Sprawi to, że taki członek zarządu będzie nadal otrzymywał wynagrodzenie opodatkowane według skali podatkowej, ale nie będzie już ono oskładkowane. Mówiąc prościej, chodzi o zmianę rodzaju wynagrodzenia wspólnika będącego zarazem członkiem zarządu. Zamiast tradycyjnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu wystarczy przyznawać wynagrodzenie za świadczenie na rzecz spółki. W celu skorzystania z tej luki konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, która zaś staje się skuteczna dopiero w momencie, kiedy zostanie zarejestrowana w KRS. Do tej pory podobno urzędnicy nie robili problemów z taką zmianą formy wynagrodzenia. Mimo tego jednak wciąż nie jest to popularne rozwiązanie, przez co nie ma jeszcze doświadczeń opartych na przykład o wyroki sądów.

Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu

Gdy członek zarządu pełni tę funkcję na mocy powołania, uzyskiwane przez niego wynagrodzenie kwalifikowane jest jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Spółki z o.o. bądź inne spółki kapitałowe wypłacające członkom zarządu wynagrodzenie muszą więc odprowadzać jako płatnicy zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te pobierane są według najniższej stawki określonej w skali podatkowej, czyli 17%. Przy obliczaniu zaliczki na podatek stosowane są również koszty uzyskania przychodu wynoszące w tym przypadku 250 złotych miesięcznie lub nie więcej niż 3000 złotych za rok podatkowy. Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję jedynie na podstawie powołania, płatnik wyliczając kwotę miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy nie może zmniejszyć jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Nieco inaczej jest w przypadku, kiedy wynagrodzenie członka zarządu jest nie większe niż 200 złotych. W takiej sytuacji płatnik pobiera podatek zryczałtowany w wysokości 17% i nie pomniejsza go o koszty uzyskania przychodów. Teraz przy wyliczaniu podatku trzeba będzie jeszcze brać pod uwagę to, że nie będzie można odliczyć od niego składki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.2/5 (Ilość ocen: 22)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.