Odwieszenie działalności gospodarczej – jak to zrobić?

0

Zawieszenie działalności gospodarczej to okres przejściowy i nie powinien ciągnąć się w nieskończoność. W końcu trzeba podjąć jakąś decyzję – zamknąć firmę, czy dać jej drugą szansę? Jeśli uznamy, że opłaca się wrócić do prowadzenia biznesu, konieczne będzie złożenie wniosku o odwieszenie działalności gospodarczej. Podpowiadamy, gdzie i jak to zrobić.

Czy zawsze trzeba składać wniosek o wznowienie działalności?

Działalność firm wpisanych do CEIDG można zawiesić na konkretny okres (minimum 30 dni) lub bezterminowo. Dla spółek wpisanych do KRS maksymalny czas przerwy to 24 miesiące. Zatem jeśli przedsiębiorca we wniosku o zawieszenie działalności wskazał datę jej wznowienia lub minęły 24 miesiące (w przypadku spółek), odwieszenie nastąpi automatycznie.

Natomiast wniosek o wznowienie działalności należy złożyć:

 • w przypadku zawieszenia na czas nieokreślony;
 • jeśli chcemy wrócić do prowadzenia firmy przed terminem wskazanym we wniosku o zawieszenie.

Kiedy można wznowić działalność?

Wniosek o wznowienia działalności można złożyć w dowolnym momencie (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od daty zawieszenia) – przed, po lub w dniu planowanej daty wznowienia. W przypadku spółek wpisanych do KRS data odwieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Zatem mamy prawo wrócić do prowadzenia firmy nawet w trakcie miesiąca, jednak najkorzystniej będzie zrobić to z 1 dniem miesiąca. Dzięki temu nie zapłacimy składki zdrowotnej za ten okres.

Gdzie złożyć wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o odwieszenie działalności można złożyć:

 • osobiście (lub przez pełnomocnika) w urzędzie miasta/urzędzie gminy;
 • pocztą, wysyłając list polecony (wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie);
 • online za pośrednictwem portalu CEIDG.

W przypadku spółki cywilnej najpierw należy zgłosić się do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i urzędu skarbowego, a dopiero potem złożyć wniosek w CEIDG.

Jak odwiesić działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Kroki do wykonania są takie same jak w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Przechodzimy do odpowiedniej zakładki w CEIDG, a następnie logujemy się przy użyciu ePuap/profilu zaufanego. W pierwszym kroku wybieramy, w czyim imieniu składamy wniosek i której firmy on dotyczy (o ile mieliśmy/mamy podpiętą więcej niż jedną).

Jak odwiesić działalność gospodarczą przez internet.

W drugim kroku będziemy mieli 2-3 pola do wyboru, i jednym z nich będzie „Chcę odwiesić działność gospodarcza” Niestety nie mamy takiego zdjęci, ale ten proces przeszliśmy. Powinno to wyglądać mniej więcej tak, tyle tylko że zamiast „zawieszenia” będzie tam „odwieszenie”. Po kliknięciu tej opcji wypełniamy datę wznowienia i datę powstania zmiany.

W kolejnych krokach mamy mały quiz, dotyczący ZUS, US czy miejsca kierowania wniosku. Na samym końcu zostaje nam podpisać i wysłać wniosek. To tyle, cała czynność nie powinna zająć więcej niż 5 minut.

Czy odwieszenie działalności gospodarczej trzeba zgłaszać do ZUS?

Informacja o wznowieniu działalności trafia do ZUS automatycznie po złożeniu wniosku w CEIDG. Nie trzeba zatem składać żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS zgłosi płatnika na takich samych zasadach jak przed zawieszeniem. Istnieją, jednak dwa wyjątki, kiedy nie unikniemy kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwszy z nich związany jest ze zmianami, jakie zaszły w trakcie przerwy. Jeśli w tym czasie: pracowaliśmy na etacie, nabyliśmy prawo do emerytury, zakończył się okres ulgi na start lub tzw. małego ZUS-u albo zmienił się tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, należy w ciągu 7 dni od daty odwieszenia działalności samodzielnie zarejestrować się w ZUS.

Druga sytuacja dotyczy ubezpieczenia pracowników lub członków rodziny. Automatyczne zgłoszenie działa jedynie w przypadku przedsiębiorcy. Dlatego jeśli po wznowieniu działalności ponownie chcemy zatrudnić pracowników lub zarejestrować członków rodziny, należy złożyć w ZUS odpowiednie formularze:

 • ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie pracowników tylko do ubezpieczenia zdrowotnego);
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny).

W zależności od liczby osób, za które rozliczamy składki, dokumenty można przekazać:

 • w formie papierowej – 5 lub mniej osób;
 • jedynie w formie elektronicznej – powyżej 5 osób.

Odwieszenie działalności gospodarczej a sprawy podatkowe

Powrót do prowadzenia biznesu to także powrót obowiązków podatkowych. Informacja o wznowieniu działalności jest przekazywana automatycznie po złożeniu wniosku w CEIDG do właściwego urzędu skarbowego. Rozliczenia następują na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem.

W przypadku skali podatkowej lub stawki liniowej:

 • zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacać do 20 dnia każdego miesiąca;
 • przy wyliczaniu pierwszej zaliczki trzeba wziąć pod uwagę przychody oraz koszty uzyskania przychodów powstałe w trakcie zawieszenia (ewentualnie rozliczyć je w zeznaniu rocznym).

Przedsiębiorcy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych po wznowieniu działalności muszą uwzględnić przychody powstałe podczas zawieszenia i rozliczyć się z urzędem skarbowym. W zależności od trybu rozliczeń należy to zrobić do 20 dnia miesiąca lub do 20 dnia następującego po kwartale, w którym działalność została odwieszona.

Co z VAT-em po odwieszeniu działalności?

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca zazwyczaj nie musi rozliczać się z podatku VAT (istnieje kilka sytuacji, kiedy jest to konieczne). Wraz ze wznowieniem działalności należy wrócić do składania deklaracji JPK.

Teoretycznie, nawet jeśli po upływie 6 miesięcy od zawieszenia firma została wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT, to po wznowieniu działalności ponowny wpis powinien nastąpić automatycznie (bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego). Warto jednak upewnić się, czy rzeczywiście miało to miejsce (zwykle jest z tym problem).

Odwieszenie działalności gospodarczej a księgowość

Od dnia odwieszenia działalności należy wrócić do prowadzenia księgowości na takich samych zasadach jak przed zawieszeniem. W przypadku ewidencji przychodów przy ryczałcie lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów nową księgę zakładamy tylko w dwóch sytuacjach:

 • termin wznowienia działalności przypada 1 stycznia;
 • odwieszamy działalność w trakcie kolejnego roku po zawieszeniu.

Jeśli prowadzimy pełną księgowość, nowe księgi należy otworzyć, jeśli:

 • wznawiamy działalność na początku roku obrotowego;
 • księgi za rok obrotowy, w którym firma była zawieszona, zostały zamknięte.

O czym pamiętać w związku ze wznowieniem działalności?

Jak widać, większość spraw załatwiana jest automatycznie i po aktualizacji wpisu w CEIDG (tj. najczęściej w ciągu jednego dnia roboczego), można wrócić do prowadzenia biznesu. Istnieje jednak kilka spraw, o których warto pamiętać lub które warto samodzielnie dopilnować.

 • Warto skorzystać z tej sytuacji i ewentualnie zmienić rachunek firmowy na tańszy/lepszy. Najkorzystniejsze oferty można znaleźć w rankingu kont firmowych. Do zyskania nawet 2 000 zł za założenie konta i aktywności.
 • W przypadku działalności regulowanej, do prowadzenia której niezbędna jest licencja, koncesja bądź zezwolenie, warto sprawdzić, czy informacja o odwieszeniu dotarła do właściwego urzędu kontrolującego lub, czy w trakcie przerwy nie wygasła ważność danych uprawnień. Być może konieczne będzie oddzielne zgłoszenie, przedłużenie lub ponowna rejestracja.
 • Zawiesić działalność można jedynie wtedy, kiedy nie zatrudniamy pracowników. Jeśli w związku z tym zmuszeni byliśmy do ich grupowego zwolnienia, to w ciągu 15 miesięcy od momentu rozwiązania umowy mamy obowiązek ponownie ich zatrudnić. Jednak jest to konieczne tylko, jeśli w ciągu roku od zwolnienia zgłoszą oni chęć powrotu do pracy.
 • Urzędy wznawiają działalność na podstawie danych, którymi dysponowały przed zawieszeniem, dlatego jeśli w tym czasie nastąpiły jakiekolwiek zmiany, trzeba je zgłosić.
 • Jeśli działalność związana jest z obrotem produktami akcyzowymi, należy pisemnie zgłosić fakt wznowienia działalności organom celnym.
Ile kosztuje odwieszenie działalności?

Odwieszenie działalności jest bezpłatne.

Czy można odwiesić działalność z datą wsteczną?

Działalność firmy zarejestrowanej w CEIDG przedsiębiorca ma prawo wznowić wcześniej, później lub w dniu złożenia wniosku. Z datą wsteczną nie można odwiesić spółki wpisanej do KRS.

Kiedy najlepiej odwiesić działalność gospodarczą?

Najlepszym terminem odwieszenia działalności będzie 1 dzień miesiąca. Wówczas nie zapłacimy składki zdrowotnej za ten miesiąc.

Jak można odwiesić działalność gospodarczą?

By odwiesić firmę, trzeba złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. Można to zrobić osobiście w urzędzie miasta/gminy, listownie (list polecony) lub elektronicznie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.6/5 (Ilość ocen: 5)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *