Jaki limit wpłat na IKE i IKZE obowiązuje w 2024 roku?

0

Minimalna emerytura w 2024 roku wynosi około 1511 zł na rękę. Kwota ta często starcza jedynie na opłacenie rachunków i podstawowe artykuły spożywcze. By zapewnić sobie godną emeryturę, warto wcześniej pomyśleć o produktach finansowych, które ułatwią gromadzenie dodatkowych środków. Może to być, np. IKE lub IKZE. Niestety rząd nakłada ograniczenia co do wpłacanych kwot. Ile wynosi limit wpłat do IKE i IKZE w 2024 roku? Sprawdzamy. Jednocześnie warto sprawdzić jakie ulgi podatkowe zyskamy na IKE i IKZE oraz co się bardziej opłaca IKE czy IKZE.

Jak ustalany jest limit wpłat na IKE i IKZE?

To, ile maksymalnie zaoszczędzimy na rachunkach emerytalnych, zależy nie tylko od naszych dochodów, wydatków i chęci. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) są częścią III filaru systemu emerytalnego. W związku z tym to rząd ustala, ile kapitału na przyszłą emeryturę będzie mógł zgromadzić w danym roku każdy obywatel.

Co roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje obwieszczenie, w którym prezentuje limity wpłat na IKE i IKZE. Jest ono publikowane w Monitorze Polskim najczęściej w październiku lub listopadzie. Od czego zależy ta kwota? Wyjaśniamy.

IKE

W latach 2004-2008 maksymalny limit wpłat na IKE nie mógł być wyższy niż 150% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Od 2009 roku kwota ta została zwiększona do 300%.

IKZE

IKZE wprowadzono w 2012 roku, a aktualne zasady określania limitów wpłat obowiązują od 2014 roku (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Zgodnie ze wspomnianą ustawą co roku na IKZE można wpłacić kwotę nie wyższą niż 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok w gospodarce narodowej.

Dodatkowo, na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych został zwiększony limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wynosi on 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Przepis ten wszedł w życie dopiero w 2021 roku.

Osoby małoletnie

Na IKE lub IKZE mogą oszczędzać nawet małoletni od 16. roku życia, jednak mają prawo wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym byli zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku wpłat dokonywanych przez nieletnich obowiązują dwa ograniczenia. Wpłacona kwota nie może przekroczyć zarówno rocznego limitu narzuconego przez rząd, jak i osiągniętych w danym roku dochodów.

Warto dodać, że nie ma przeciwwskazań, by na konto IKE lub IKZE niepracującej osoby niepełnoletniej (bez żadnych limitów) trafiły pieniądze odziedziczone po zmarłym krewnym, który odkładał je na rachunkach emerytalnych (wypłata transferowa). Warto wiecej na ten temat przeczytać w dedykowanych artykułach „dziedziczenie na IKE, IKZE, PPK, PPE” oraz „Wypłata transferowa na IKE i IKZE„.

Ile wynosi limit wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z 4 grudnia 2023 roku ogłosił limity wpłat na IKE i IKZE obowiązujące w 2024 roku. Zgodnie z nim w bieżącym roku maksymalnie możemy oszczędzić na:

IKEIKZE
Limit wpłat23 4729 388,8 zł dla UoP i 14 083,20 zł dla JDG
  • IKE – 23 472
  • IKZE – 9 388,8 zł (zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) oraz 14 083,20 zł (osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą).

Jak wyglądały limity wpłat na IKE i IKZE w poprzednich latach?

IKE

W poniższej tabeli prezentujemy, jakie limity wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne obowiązywały od 2005 roku.

IKZE

W przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w latach 2012-2013 maksymalny limit wpłat był zależny od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za poprzedni rok (równowartość 4%). Osoby, które osiągały niskie dochody, a chciały wpłacać większą kwotę, mogły liczyć na limit w wysokości 4% równowartości 12-krotnosci minimalnego wynagrodzenia za pracę w zeszłym roku kalendarzowym.

W związku z tym maksymalna suma wpłat w danym roku na IKZE była inna dla każdego obywatela. Dopiero od 2014 roku obowiązuje jednakowy limit dla wszystkich obywateli.

Co grozi za przekroczenie limitu wpłat na IKE i IKZE?

Za przekroczenie maksymalnego rocznego limitu wpłat na IKE czy IKZE nie zostaniemy obciążeni żadną karą. Nie stracimy również tych pieniędzy. Istnieją dwa rozwiązania:

  1. kwota nadwyżki wróci na konto, z którego zrobiliśmy przelew;
  2. wpłaty powyżej limitu zostaną zaksięgowane na nieoprocentowanym rachunku, nie przynosząc tym samym zysków.

Jak widać, konsekwencje nie są bardzo poważne. Jednak, jeśli chcemy, by pieniądze dla nas pracowały, a nie po prostu leżały na koncie – musimy kontrolować swoje wpłaty.

W związku z tym, że każdy obywatel może posiadać tylko jedno konto IKE i jedno konto IKZE prowadzenie ewidencji nie powinno stanowić problemu. W tym celu można albo sprawdzać konto IKE lub IKZE, albo historię ROR-u, z którego zlecamy przelewy.

Podsumowanie

Oszczędzanie to coś, o czym wielu mówi i… odkłada na później. Wiemy, że powinniśmy to robić, ale trudno oszczędzać, kiedy cała wypłata pokrywa bieżące wydatki, a dookoła jest tyle pokus. Niektórzy wychodzą nawet z założenia, że nie ma co przejmować się starością, kiedy jest się młodym.

Jednocześnie wielu marzy, by na stare lata podróżować i realizować swoje pasje. Niestety często to „później” nigdy nie nadchodzi. Budzimy się zdani na marną kwotę wypłacaną przez ZUS i zamiast podróży musimy wybierać, czy kupić leki, czy chleb.

W związku z tym warto rozważyć oszczędzanie na IKE i/lub IKZE. Możemy, ale nie musimy wykorzystać roczny limit wpłat. To od nas zależy, z którego narzędzia (czy z obu) i jak będziemy korzystać. Jedno jest pewne – opłaca się pomyśleć o swojej przyszłości i odkładać nawet niewielkie kwoty. Biorąc pod uwagę fakt, że społeczeństwo się starzeje, powinniśmy traktować to jako obowiązek, a nie możliwość. Dodatkową motywacją powinien być fakt, że środki na IKE/IKZE można wypłacić przed terminem.

Jeżeli szukamy dodatkowego źródła dochodu, warto sprawdzić nasz ranking kont osobistych, gdzie za złożenie poszczególnych rachunków możemy otrzymać wysoką premię – nawet kilkaset złotych.

Ile można mieć kont IKE?

Jeden oszczędzający może mieć tylko jedno konto IKE.

Czego wielokrotnością jest limit wpłat na IKZE?

Zarówno limit wpłat na IKE, jak i IKZE jest wielokrotnością przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto na dany rok w gospodarce narodowej.

Czy można mieć jednocześnie IKE i IKZE?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do posiadania jednocześnie konta IKE i IKZE.

Jak wpłacać na IKE?

To oszczędzający decyduje, kiedy i ile wpłaca na IKE. Może to robić raz w miesiącu, raz na rok lub w ogóle. Warto jednak pamiętać o maksymalnym rocznym limicie wpłat ustalanym przez rząd. Niektóre instytucje prowadzące IKE narzucają także minimalną kwotę pojedynczej wpłaty, np. 50 zł.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.7/5 (Ilość ocen: 6)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *