Wypłata z IKE, IKZE, PPE, PPK przed terminem – co warto wiedzieć?

0

Środki na IKE, IKZE, PPE czy PPK lokujemy z myślą o emeryturze. Jednak nie możemy wykluczyć, że życie nie zmusi nas, by sięgnąć po te pieniądze przed ukończeniem wymaganego wieku. Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata z IKE, IKZE, PPE lub PPK? Z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć? Sprawdzamy.

Czy możliwa jest wypłata z IKE, IKZE, PPE, PPK przed terminem?

Zadaniem IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) oraz PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jest ułatwić Polakom gromadzenie kapitału, który ma stanowić uzupełnienie emerytury wypłacanej przez ZUS.

Wspomniane rozwiązania to elementy III filaru systemu emerytalnego. Z założenia są długoterminowe, dlatego z większości ulg podatkowych np. na IKE I IKZE można skorzystać dopiero po ukończeniu wymaganego ustawowo wieku. Podobnie jest z PPK i PPE.

Takie rozwiązanie z jednej strony ma zachęcić nas do regularnego oszczędzania (ewentualnie przyjmowania wypłat transferowych), z drugiej zaś – ma być swego rodzaju hamulcem, który zatrzyma nas przed ratowaniem się tymi środkami w razie problemów finansowych. Więcej o wypłatach transferowych z IKE i IKZE przeczytacie w dedykowanym artykule.

Wpłacając swoje oszczędności na IKE, czy IKZE lokujemy je na kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. Jednak życie potrafi zaskakiwać – nie zawsze pozytywnie. Może okazać się, że by móc myśleć o przyszłości, trzeba będzie najpierw ułożyć teraźniejszość. Biorąc pod uwagę takie podbramkowe sytuacje, ustawodawca stworzył oszczędzającym możliwość wypłaty przed terminem, czyli zwrotu środków.

Najczęściej nie musimy podawać przyczyny wcześniejszego wycofania naszych oszczędności emerytalnych. Jednak nie warto sięgać po te pieniądze z byle powodu. By podjąć świadomą decyzję, trzeba poznać wszystkie możliwe konsekwencje. Sprawdźmy, z czym wiąże się wypłata z IKE, IKZE, PPE, PPK przed terminem.

Wypłata środków a zwrot środków – różnice w nazewnictwie

By rozróżnić dwie z pozoru podobne operacje, ustawodawca posługuje się innymi nazwami.

O wypłacie środków mówimy wtedy, kiedy ma ona miejsce po ukończeniu wymaganego wieku i spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Natomiast zwrot środków oznacza ich wycofanie przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych.

Jakie są konsekwencje wcześniejszej wypłaty z IKE, IKZE, PPE, PPK?

Decyzja o wycofaniu środków z omawianych programów emerytalnych przed spełnieniem warunków wymaganych ustawowo oznacza utratę bonusów i ulg podatkowych. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

IKE wypłata(zwrot) przed czasem?

Ustawodawca przygotował oszczędzającym na IKE ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku Belki). Jednak będą mogli z nich skorzystać tylko, jeśli wypłacą środki po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku życia w przypadku uprawnień do wcześniejszej emerytury) oraz wypełnią jeden z dodatkowych warunków:

 • będą wpłacać środki przez co najmniej 5 lat kalendarzowych;
 • wpłacą ponad połowę wartości wpłat minimum 5 lat przed zleceniem wypłaty.

Zwrot środków z IKE, czyli wypłata przed terminem wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych (19%). Co ważne, naliczany jest nie od całej kwoty, a jedynie od zysku, jaki wypracowaliśmy lub jaki wypracował fundusz. By obliczyć zysk, należy od kwoty znajdującej się aktualnie na rachunku odjąć wartość wpłat.

Jednak to nie oszczędzający, a instytucja prowadzącą rachunek oblicza, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego należny podatek. Podatnik nie musi dopełniać żadnych formalności.

Oszczędzający na IKE może ubiegać się o zwrot:

 • częściowy;
 • całościowy.

W pierwszym przypadku wycofane pieniądze mogą pochodzić jedynie z dokonanych wpłat. Oznacza to, że nie mamy prawa sięgnąć po środki przetransferowane z PPE lub z IKE osoby zmarłej.

W drugim przypadku zwrot dotyczy całego zgromadzonego kapitału.

Niestety w obu sytuacjach nie otrzymamy całej sumy z naszego rachunku. Oprócz podatku Belki. Jeśli na naszym koncie IKE znajdują się środki z transferu z PPE, instytucja finansowa odejmie i przekaże do ZUS kwotę o wartości 30% sumy wpłaconych składek podstawowych. Zostaną one zapisane na indywidualnym koncie oszczędzającego w ZUS lub ujęte w podstawie wymiaru emerytury (dotyczy starych zasad przyznawania emerytury).

Zwrot powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć!

 1. Jeśli nie potrzebujemy zgromadzonych oszczędności, a chcemy zrezygnować z IKE, możemy zrobić transfer do PPE. Taka operacja nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku Belki oraz składek do ZUS.
 2. Wnioskując o zwrot, warto uwzględnić wartość podatku od zysków kapitałowych. Lepiej podać trochę wyższą kwotę, niż chcemy „pobrać”.

Sam zwrot jest stosunkowo prosty, składamy wniosek, podajemy nr konta i czekamy na pieniądze. W przypadku IKE, wszelkie formalności zostaną dopełnione przez instytucję, w której mamy rachunek.

likwidacja IKZE przed terminem

Wypłata środków z IKZE po spełnieniu wymaganych kryteriów, czyli ukończeniu 65 roku życia i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych oznacza, że zapłacimy jedynie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wcześniejsze wycofanie środków z IKZE to zwrot wszystkich zgromadzonych oszczędności (nie ma częściowego zwrotu) i zamknięcie rachunku. Jeśli za jakiś czas zechcemy znowu zacząć oszczędzać na emeryturę, trzeba otworzyć nowe konto IKZE i będą nas obowiązywały roczne limity wpłat.

Po dokonaniu zwrotu będziemy musieli rozliczyć się samodzielnie z fiskusem. W rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce PrzychódInne źródła należy wpisać kwotę wypłaconą z IKZE. Niestety oznacza to wzrost podstawy opodatkowania. W związku z tym może okazać się, że przekroczymy próg podatkowy i zamiast 10%, które zapłacilibyśmy przy wypłacie po spełnieniu ustawowych warunków, odprowadzimy do fiskusa aż 32% podatku dochodowego. Podstawą takiego rozliczenia tego wpływu jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art.20 ust. 1.

Zwrot środków z PPK

Decydując się na wycofanie oszczędności z PPK, musimy liczyć się z tym, że na swoje konto osobiste nie otrzymamy takiej kwoty, jaka znajduje się na rachunku PPK. Utracimy:

 • bonus powitalny od państwa;
 • dopłaty roczne.

Dodatkowo od wypracowanego zysku zostanie potrącone 19% podatku od zysków kapitałowych. To nie wszystko. 30% środków, które wpłacił pracodawca, nie trafi bezpośrednio do nas, tylko na nasze indywidualne konto emerytalne w ZUS.

Jednak ustawodawca przewidział dwie sytuacje uprawniające do wypłaty środków przed terminem bez wspomnianych strat.

 1. W przypadku ciężkiej choroby oszczędzającego, jego współmałżonka albo dziecka, stwierdzenia niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub całkowitej niezdolności do pracy można wypłacić do 25% zgromadzonego kapitału bez obowiązku zwrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Druga opcja zarezerwowana jest jedynie dla osób przed ukończeniem 45 roku życia. Zebrane oszczędności oszczędzający ma prawo (bez ponoszenia kosztów) przeznaczyć na wkład własny na dom lub mieszkanie (do kredytu hipotecznego). Możemy wówczas pobrać nawet wszystkie pieniądze, jednak musimy je zwrócić maksymalnie w ciągu 15 lat. Pierwsza rata powinna wpłynąć nie później niż 5 lat od dnia wypłacenia środków.

Nawet jak nie chcemy oszczędzać i nie po drodze nam z III filarem. Warto zapisać się do PPK i dokonywać wypłat nawet co miesiąc. Podczas wypłaty otrzymamy i tak cała nasza składkę plus istotną część wpłaty pracodawcy. Tym samym zarobimy więcej, niż gdybyśmy mieli nie uczestniczyć w tym programie. Szersze rozwarzania na temat opłacalności PPK znajdziecie w artykule – PPK, czy warto dołączyć do programu?

PPE wyplata(zwrot) przed czasem

Środki z PPE możemy wypłacić przed terminem tylko, jeśli:

 • rachunek zostanie zlikwidowany;
 • zakończymy pracę u pracodawcy, który prowadzi program.

Podobnie, jak w przypadku PPK zwrot oznacza pobranie podatku Belki od osiągniętego zysku oraz przekazanie do ZUS 30% podstawowych składek.

Jeśli w wyniku ww. sytuacji, nie chcemy ponosić kosztów zwrotu, możemy przetransferować środki z PPE na IKE.

Dlaczego wypłata z IKE, IKZE, PPE, PPK przed terminem się nie opłaca?

 1. Poleganie wyłącznie na świadczeniu z ZUS nie jest zbyt rozsądne, a oszczędzanie na emeryturę we własnym zakresie to konieczność. Dzięki temu na starość nie będziemy musieli liczyć każdego grosza. To pierwszy i najważniejszy powód, dla którego nie warto wypłacać środków przed terminem lub rezygnować z IKE, IKZE, PPE, czy PPK.
 2. Razem z wcześniejszą wypłatą całego zgromadzonego kapitału zostaje usunięta historia wpłat. Oznacza to, że jeśli zechcemy wrócić do oszczędzania, to od początku będziemy musieli spełniać ustawowy wymóg realizowania wpłat przez minimum 5 lat. Co ważne, częściowy zwrot (tylko IKE) nie kasuje informacji o wpłatach.
 3. Po zamknięciu IKE/IKZE mamy prawo otworzyć nowy rachunek i rozpocząć odkładanie od nowa. Dopiero rozpoczęcie wypłaty środków (po osiągnięciu wieku wymaganego ustawowo) blokuje możliwość dalszego oszczędzania.
Jaki podatek trzeba zapłacić od wypłaty z IKE?

Przedterminowa wypłata z IKE wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Jak sama nazwa wskazuje, podatek naliczany jest jedynie od wypracowanego zysku, a nie od całej kwoty. Odprowadzeniem należności do fiskusa zajmuje się instytucja prowadząca IKE.

Czy zwrot środków z IKZE jest opodatkowany?

Zwrot środków z IKZE należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT i odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy. W zależności od formy opodatkowania i progu podatkowego może on wynieść nawet 32%. Wypłacając pieniądze po 60 roku życia, zapłacilibyśmy jedynie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Co zrobić z PPE po zmianie pracodawcy?

W przypadku zmiany pracodawcy możemy: dokonać wypłaty transferowej (do IKE lub innego PPE u nowego pracodawcy), pozostawić środki w obecnym PPE do czasu osiągnięcia wymaganego wieku lub zlecić zwrot środków.  

Ile się czeka na zwrot z PPK?

Termin zwrotu ustalany jest przez instytucję prowadzącą PPK, dlatego warto dokładnie przestudiować statut funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego albo regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Najczęściej zwrot następuje do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.5/5 (Ilość ocen: 4)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *