Jak długo bank przechowuje historię rachunku?

0

Obecnie większość faktur otrzymujemy w formie elektronicznej. Również opłacamy je przez bankowość internetową lub mobilną. Każda z tych transakcji zostaje odnotowana na rachunku i zapisana. Jednak mało kto na bieżąco drukuje potwierdzenia przelewów, czy historię transakcji. Wydaje nam się, że zawsze możemy zalogować się do systemu i sprawdzić każdą operację. Czy rzeczywiście? Wyjaśniamy, jak długo bank przechowuje historię rachunku.

Co to jest i co zawiera historia rachunku bankowego?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest historia konta i co można z niej wyczytać. To zestawienie wszystkich operacji przeprowadzonych na rachunku w ustalonym przedziale czasowym. Zatem znajdą się w niej informacje o:

  • płatnościach bezgotówkowych, np. kartą, zegarkiem, opaską;
  • przelewach przychodzących i wychodzących;
  • prowizjach i opłatach pobranych, np. za wypłaty za wypłaty z bankomatów, za prowadzenie karty/konta itp.;
  • wpłatach i wypłatach gotówki;
  • pobranych opłatach subskrypcyjnych, np. za Spotify, Netflix itp.

Przy każdej transakcji widnieje data jej wykonania, kwota, dane odbiory i/lub nadawcy oraz tytuł operacji.

Przeglądanie historii możemy sobie ułatwić, ustawiając różne filtry (ich rodzaj zależy od banku). Dla przykładu, jeśli chcemy sprawdzić wysokość wynagrodzenia za ostatni rok, nie musimy przebijać się przez wszystkie transakcje z zeszłego roku. Wystarczy określić przedział czasowy i zaznaczyć, że interesują nas tylko wpływy/uznania lub wpisać jakąś frazę kluczową, np. „wynagrodzenie”. Takie zestawienie możemy zapisać, np. w formacie PDF i/lub wydrukować. C

Kiedy historia konta może się przydać?

Często nie doceniamy, jak ważna i przydatna może okazać się historia naszego rachunku bankowego. Jak widać, jest to kopalnia wiedzy nie tylko o naszych finansach i produktach bankowych, ale także preferencjach zakupowych, nawykach, czy zainteresowaniach. Dzięki tym informacjom możemy sprawniej zarządzać domowym budżetem, oszacować nasze miesięczne wpływy i poszukać źródła oszczędności. Upewnimy się także, czy rzeczywiście wykonaliśmy lub otrzymaliśmy ważny przelew i wydrukujemy potwierdzenie przelewu.

Historia konta może być pomocna także, np.:

  • by powtórzyć ostatnio wykonany przelew;
  • przy staraniach o pożyczkę lub kredyt w banku, w którym nie prowadzimy bieżącego rachunku (dla potwierdzenia regularności dochodów);
  • przy wypełnianiu PIT-u;
  • podczas kontroli skarbowej.

Te informacje są ważne także dla banku. Dzięki nim wie, jakie produkty finansowe mogą nas zainteresować w danym okresie.

Jak długo bank przechowuje historię rachunku?

Wiemy już, czym jest historia rachunku. Wiemy także, jak przydatne mogą okazać się zawarte w niej informacje. Nieograniczony dostęp do nich uznajemy za pewnik. Czasem niestety możemy się rozczarować, zwłaszcza jeśli zechcemy znaleźć transakcję sprzed kilku lat. Sprawdźmy, jak długo bank przechowuje historię rachunku.

Zgodnie z art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe banki mogą przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową nie dłużej niż przez 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, np. zamknięcia rachunku oraz przez 12 lat dla celów statystycznych.

Także art. 74. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. mówi o tym, że dowody księgowe oraz inne dokumenty muszą być przechowywane przez 5 lat „od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą”. Ta kwestia jest ściśle powiązana z podatkami (przedawnienie następuje po 5 latach. To czy urząd skarbowy sprawdza nasze konta bankowe opisywaliśmy w osobnym artykule.

Warto dodać, że niektóre banki umożliwiają dostęp do historii starszej niż 5 lat. Nie zawsze jednak zestawienie będzie widoczne od razu w systemie bankowości elektronicznej.

Jak widać, banki muszą przestrzegać wielu przepisów. Chodzi nie tylko o te krajowe, ale także europejskie takie jak dyrektywa PSD2. Jej celem jest, m.in. zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Zgodnie z tą dyrektywą niektóre operacje wymagają, tzw. silnego uwierzytelniania. Oznacza to, że bank może wymagać dodatkowej ochrony, np. w sytuacji, kiedy zechcemy sprawdzić w bankowości internetowej historię konta starszą niż 90 dni.

Historia rachunku bankowego ile lat wstecz?

Jak to często bywa, sporo zależy od polityki samego banku. Niektórych rachunków z rankingu kont osobistych np. Nest Banku otrzymamy historię od momentu założenia rachunku. W przypadku innych banków może to być krótsza historia np. jedynie sprzed 2 lat. By uzyskać dostęp do starszych danych, trzeba skontaktować się z bankiem i…uiścić opłatę. Przeanalizujmy teraz, jak wygląda to w poszczególnych bankach w Polsce.

PKO BP – jak długo bank przechowuje historię?

W iPKO można przeglądać historię transakcji nawet sprzed 10 lat (nie dotyczy kont innych banków, które zostały włączone do PKO BP). Możemy także zamówić wydruk historii w agencji lub oddziale banku. Pierwsze zestawienie w miesiącu dotyczące ostatnich 30 dni otrzymamy za dramo. W innych przypadkach trzeba zapłacić 6 zł za każdy miesiąc.

Santander Bank Polska – dostęp do historii konta

W Santander internet widoczna jest historia operacji co najmniej od 2017 roku (tak przynajmniej wygląda to dla starych rachunków przeniesionych z BZW BK). Jeśli otrzymujemy wyciągi w formie elektronicznej, możemy je przeglądać w archiwum poczty.

Natomiast, jeśli zechcemy, aby to bank sporządził zestawienie transakcji na rachunku, będziemy musieli zapłacić 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc.

Historia operacji w Alior Banku

W Alior Online sprawdzimy historię konta od 2016 roku (nie dotyczy kont przeniesionych z innych instytucji). Starsze informacje są dostępne w miesięcznych wyciągach (zakładka Wyciągi i opłaty).

Za wydruk historii rachunku w oddziale banku lub w placówce partnerskiej (dowolny okres) lub wyciąg za dowolny okres w formie papierowej trzeba zapłacić 5 zł.

ING Bank Śląski – historia konta

W Moim ING dostępna jest historia transakcji do 2011 roku.

Bank Pocztowy – jak długo bank przechowuje historię?

Klienci Banku Pocztowego mogą przeglądać historię operacji z 5 ostatnich lat. Za przygotowanie dokumentu z zestawieniem transakcji należy zapłacić 20 zł (za każdy dokument).

Dostęp do historii rachunku w Nest Banku

Posiadacze rachunków w Nest Banku mogą przeglądać historię transakcji od momentu otwarcia konta.

Historia transakcji w mBanku

Również klienci mBanku otrzymują dostęp do historii operacji od chwili założenia rachunku. Za przygotowanie zestawienia transakcji w formie papierowej mBank pobiera 10 zł prowizji. Dokument możemy za darmo odebrać osobiście w placówce lub otrzymać go listem poleconym. mBank oferuje także przesyłkę kurierską, jednak za taką usługę należy zapłacić 25 zł.

Co ważne, jeśli zestawienie zawiera więcej niż 2000 operacji, bank wysyła je w formie elektronicznej.

VeloBank a historia konta

Także klienci VeloBanku, czyli dawnego Getin Banku mogą sprawdzić historię od momentu założenia rachunku. Za sporządzenie dokumentu zawierającego zestawienia transakcji płatniczych lub odpisu wyciągu z rachunku płatniczego trzeba zapłacić 19,99 zł.

Citi Handlowy – jak długo bank przechowuje historię?

W przypadku Citi Handlowego historia dostępna jest do 5 lat wstecz, a sporządzenie dokumentu z zestawieniem transakcji z ostatnich 12 miesięcy kosztuje 20 zł.

Credit Agricole – dostęp do historii operacji

Credit Agricole także mogą przeglądać w bankowości elektronicznej historię z 5 ostatnich lat.

Historia konta w Banku Millennium

Posiadacze rachunków w Banku Millennium w Millenecie mają dostęp do historii sprzed 48 miesięcy, jednak wyciągi mogą pobrać jedynie z ostatnich 12 miesięcy. Starsze informacje możemy zamówić. Za sporządzenie zestawienia transakcji bank pobiera 5 zł (placówka) lub 8 zł (wysłane pocztą). Cena dotyczy danych z zakresu 1 miesiąca. Natomiast za wydanie archiwalnej kopii dokumentu bank liczy sobie aż 30 zł.

BNP Paribas – jak długo bank przechowuje historię?

W bankowości elektronicznej BNP Paribas sprawdzimy historię jedynie sprzed 2 lat. By uzyskać starsze dane, trzeba wybrać się do oddziału banku. Co więcej, za dokument do 20 stron przyjdzie nam zapłacić 15 zł, a powyżej 20 stron – opłata ustalana jest indywidualnie.

Czy można usunąć historię konta w banku?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Ania i Adam są małżeństwem. Mają konto wspólne. Oznacza to, że zarówno Ania, jak i Adam mogą podejrzeć w historii transakcji, kto, ile i na co wydaje. Żadne z nich nie posiada osobnego rachunku. Adam kupił Ani w prezencie urodzinowym biżuterię i odruchowo zapłacił za zakupy kartą. Do dnia urodzin chciałby zachować w tajemnicy swój zakup. Wołałby także, żeby Ania nie znała wartości prezentu. Jeśli zaloguje się do bankowości internetowej, niespodzianka się nie uda. Ania zobaczy, gdzie i ile wydał Adam. Czy Adam może usunąć tę transakcję z historii konta?

Niestety, nie. Zestawienie operacji na rachunku bankowym jest dokumentem bankowym, który jak wspomnieliśmy wyżej, musi być przechowywany przez co najmniej 5 lat. Zatem przed upływem tego okresu nie można go usunąć. Nie da się także w żaden sposób ukryć niewygodnych dla nas danych.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wgląd w historię naszych transakcji może mieć nie tylko mąż/żona, czy inna upoważniona osoba, ale także, np. urząd skarbowy, prokuratura, sąd, policja. W art. 105. ustawy – Prawo bankowe znajdziemy dość sporą listę instytucji, którym bank ma obowiązek udzielić informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Jak długo bank przechowuje historię rachunku? – podsumowanie

Jak widać, w życiu niczego nie można uznawać za pewnik. Wydaje nam się, że dostęp do historii rachunku powinien być darmowy i nieograniczony w żaden sposób. I rzeczywiście większość banków również wyznają taką zasadę. Jednak w systemach transakcyjnych niektórych instytucji widoczna jest historia operacji jedynie sprzed kilku lat. Co więcej, każą one sobie sporo płacić za dostęp do starszych informacji.

Jeśli chcemy uniknąć wizyt w banku i opłat za zestawienie transakcji, możemy cyklicznie (np. raz w roku) pobierać na swój komputer historię rachunku lub każdy miesięczny wyciąg, który otrzymujemy w formie elektronicznej. Możemy także poprosić o wysyłanie wyciągów na adres e-mail lub zamówić je w formie papierowej. Niestety ostatnia opcja może wiązać się z dodatkową opłatą.

Jak długo bank przechowuje dane po zamknięciu konta?

Zgodnie z art. 105a ustawy – Prawo bankowe banki mogą przechowywać informacje stanowiące tajemnicę bankową do 5 lat po zamknięciu rachunku lub do 12 lat dla celów statystycznych.

Jak uzyskać historię rachunku bankowego?

By uzyskać historię rachunku, trzeba zalogować się do bankowości elektronicznej i odszukać zakładkę Historia lub podobną. Następnie należy wybrać interesujące nas parametry, np. okres, rodzaj transakcji, itp. W kolejnym kroku odszukujemy polecenie Pobierz (lub podobne) i wybieramy interesujący nas plik, np. PDF. Zapisujemy na dysku i w razie potrzeby drukujemy. Po zestawienie transakcji możemy wybrać się także do oddziału lub zamówić je przez bankowość elektroniczną. Wówczas to bank przygotuje nam wydruk. Niestety, taka usługa z reguły jest płatna.

Czy da się usunąć historię z banku?

Historia rachunku jest dokumentem bankowych, który musi być przechowywany co najmniej przez 5 lat. Klient nie może ani usunąć, ani ukryć przeprowadzonych transakcji.

Czy można usunąć historię z zamkniętego konta bankowego?

Nie, taka historia będzie archiwizowana jeszcze przez co najmniej 5 lat. Wynika to m.in. z ustawy o rachunkowości. Co więcej wybrane instytucje publiczne, np. urząd skarbowy mogą weryfikować nasze operację już na zamkniętym koncie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *