Gwarancja BFG – czy nasze pieniądze są bezpieczne w bankach?

0

Niewiele jest dziś osób, które nie mają konta w banku. Praktycznie każdy w ten sposób przechowuje swoje pieniądze. Tylko, czy na pewno są one tam bezpieczne? Mało kto chyba zastanawia się nad tym, co stanie się z jego pieniędzmi, jeśli bank, w którym ma konto, zbankrutuje. Na szczęście nie musimy się o to martwić. Gwarancja BFG umożliwia szybkie odzyskanie pieniędzy z konta, twoje środki są chronione do kwoty aż 100 tys. euro. Czym jest BFG, kogo obejmuje ochroną i skąd BFG ma środki na wypłaty gwarancji?

BFG – co to takiego?

BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to podmiot, który gwarantuje depozyty ulokowane w bankach bądź SKOK-ach. Instytucja działa od 1994 roku, kiedy została powołana na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Od października 2016 roku zaś zasady funkcjonowania BFG określa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Podstawowym zadaniem BFG jest wypłata klientom środków objętych ochroną, kiedy bank lub SKOK ogłosi upadłość. Środki te otrzymują oczywiście klienci banków, a ich wysokość ściśle określają przepisy w ustawie. Instytucja ma również uprawnienia do kontroli oraz przeprowadzania restrukturyzacji podmiotów, którym grozi upadłość. Nadrzędną misją BFG jest zaś ochrona stabilności krajowego systemu finansowego.

Kogo obejmuje ochrona BFG, a kogo nie?

Ochroną BFG objęte są wszystkie depozyty klientów indywidualnych, a także niektóre depozyty klientów instytucjonalnych. Na ochronę środków mogą więc liczyć osoby fizyczne, prawne, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, rady rodziców oraz inne jednostki mające przyznaną zdolność prawną. W SKOK-ach zaś finansową ochronę mają zapewnioną osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe oraz kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe mające osobowość prawną. Wszystkie konta w naszym ranking kont osobistych oraz rankingu rachunków firmowych są objęte ochroną BFG. Ochroną objęte nie są natomiast wpłaty pochodzące z tytułu wkładów członkowskich, udziałów oraz opłat wpisowych do SKOK-ów i banków spółdzielczych. Ochronie nie podlegają również elektroniczne pieniądze czy środki na rachunkach do 2,5 euro, na których przez ostatnie 2 lata nie dokonano żadnego obrotu poza pobraniem prowizji czy dopisywaniem odsetek. Należy również pamiętać, że BFG nie chroni depozytów żadnych instytucji finansowych, czyli:

  • banków i SKOK-ów;
  • NBP i Skarbu Państwa;
  • TFI czyli funduszy inwestycyjnych;
  • zakładów ubezpieczeniowych;
  • jednostek samorządu terytorialnego;

Pamiętajmy również, że BFG nie obejmuje ochroną funduszy ulokowanych w firmach podszywających się pod banki, czyli tak zwanych parabankach. Czarna lista KNF pokazuje, że takich firm jest niemało. Wszyscy pamiętamy aferę Amber Gold, właśnie jednej z takich firm, której zaufało ponad 19 tys. osób i ulokowało w depozytach ponad 800 mln złotych nie przejmując się brakiem ochrony oraz zgody na prowadzenie takiej działalności. Dotąd jeszcze toczą się postępowania sądowe w tej sprawie. To najlepszy przykład, aby nie ufać firmie, która nie jest bankiem.

Maksymalna kwota gwarancji – co, jeśli na koncie jest więcej niż ona wynosi?

Maksymalna kwota jaką można uzyskać z BFG to 100 tys. euro dla każdego banku, w którym posiadamy depozyty. Jest to równowartość około 450 tys zł. Zwrot pieniędzy możemy otrzymać niezależnie od rodzaju rachunku. Większość ludzi nie musi więc przejmować się specjalnie możliwością bankructwa banku, bo pieniądze zostaną szybko zwrócone. Co jednak w przypadku, gdy na rachunku mamy kwotę większą niż 100 tys euro czyli 450 tys. zł? Niestety, otrzymamy tylko te 100 tys euro, a reszta pieniędzy możemy ewentualnie odzyskać w postępowaniu upadłościowym (jednak będzie to raczej tylko część środków).

Dlatego bardzo zamożne osoby lub firmy osiągające zyski przekraczające tę kwotę powinny rozlokować pieniądze na kilku rachunkach, tak by na żadnym z nich nie została przekroczona kwota 100 tys. euro. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre banki świadczą swoje usługi pod więcej niż jedną nazwą. Tak jest w przypadku banku PKO BP (Inteligo),  Alior Banku (T-mobile usługi bankowe), czy Banku Pocztowego (EnveloBank). Jeśli ulokujemy po 100 tys. euro w takich dwóch bankach, także przekroczymy kwotę objętą gwarancją i otrzymamy tylko połowę zwrotu.

Warto jednak pamiętać, że są pewne wyjątkowe przypadki, kiedy BFG może wypłacić więcej pieniędzy. W szczególnych przypadkach może to być nawet 200 tys euro. Może tak być, jeśli środki na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością, środki nabyte w spadku, wypłaty z ubezpieczeń, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej czy rentowej lub środki z podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, czyli po rozwodzie.  Szczególną ochronę posiadają także środki pochodzące z wypłat odszkodowań. Podwyższony limit obowiązuje przez okres 3 miesięcy od wpływu środków z wymienionych wyżej tytułów.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wypłatę z BFG?

Według obowiązujących przepisów, BFG wypłaca pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od daty wskazanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w decyzji jako dzień spełniania warunku gwarancji. Następuje ono z chwilą zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu bądź zarządcy komisarycznego. Klient upadłego banku nie musi specjalnie nic robić, by otrzymać wypłatę. To bank lub SKOK, który zbankrutował, przygotowuje listę klientów, którym należy się zwrot środków i przekazuje ją do BFG. Następnie Fundusz przekazuje termin i miejsce wypłat do publicznej wiadomości. Zazwyczaj informacja ta pojawia się na stronie internetowej Funduszu oraz w dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym w formie ogłoszenia. Klient musi jedynie zgłosić się do wskazanego podmiotu wypłacającego środki i okazać tam dowód tożsamości. Później może dokonać wypłaty wybierając preferowany sposób – przelew lub gotówka.

ile czasu na odbiór środków z BFG?

Odbiór środków jest możliwy na wniosek deponenta w biurze Funduszu w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym upłynie 5 lat od zaprzestania działalności przez bank lub SKOK. Po tym czasie roszczenie z tytułu gwarancji BFG ulega przedawnieniu. Jeśli więc ktoś jest za granicą i nie może od razu odebrać pieniędzy, które miał w polskim banku, nie musi się martwić. Może to zrobić nawet znacznie później. Trzeba tylko pamiętać, aby wyliczając kwotę do wypłaty przyjąć odpowiedni kurs euro, który obowiązywał w dniu ogłoszenia upadłości przez bank lub SKOK.

Jak BFG pozyskuje środki na wypłaty gwarancyjne?

Wszystkie instytucje będące członkami systemu gwarantowania depozytów zobowiązane są do opłacania comiesięcznych składek na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Kwota zależy od wysokości aktywów będących w dyspozycji danego banku lub SKOK-u czy jego kondycja finansowa. Na przykład bank PKO BP w 2020 roku musiał zapłacić prawie 300 mln. zł składek, zaś dla odmiany BOŚ Bank niecałe 16. Sam BFG jest jedynie operatorem organizującym zwroty środków pod kątem prawno-technicznym. Przelewy zwrotów zaś są realizowane z kont największych banków w Polsce, działających na zlecenie BFG.

Co z kredytami w razie bankructwa banku?

Kiedy bank bankrutuje, jedni martwią się o pieniądze na kontach i lokatach, a inni mają nadzieję, że już nie będą musieli spłacać zaciągniętych tam kredytów. Niestety z punktu widzenia syndyka masy upadłościowej kredyty są jednym z najważniejszych składników majątku banku i to on przeprowadza ich egzekucję. Dług więc raczej nie przepadnie, a prędzej kredyty zostaną sprzedane komuś innemu, kto będzie nadal oczekiwał ich spłaty. Nie zmieni więc to sytuacji dłużnika poza tym, że ulec zmianie może najwyżej numer konta do spłacania rat.

Na szczęście bankructw banków i SKOK-ów jest coraz mniej. Najpoważniejszym bankructwem banku, jakie miało miejsce w naszym kraju, była upadłość SKOK-u Wołomin, ponieważ pozbawiło klientów dostępu do ponad 2200 mln złotych oszczędności.

Przymusowa restrukturyzacja banku przez BFG

BFG może dokonywać również przymusowych restrukturyzacji banków, które popadną w finansowe tarapaty. Jest to narzędzie, które pozwala zapobiec upadłości banku i tym samym ochronić środki klientów w depozytach. Do tej pory przeprowadzone zostały trzy restrukturyzacje, a najgłośniej było o restrukturyzacji Idea Banku, który od dawna miał problemy z wypłacalnością, a jego upadłość zagroziłaby całemu systemowi bankowemu w kraju. BFG zdecydowało więc o przeniesieniu części środków do Banku Pekao. Dzięki temu zabezpieczone zostały środki wielu tysięcy ludzi. Restrukturyzacja jest opcją ostateczną, kiedy rezultatów nie przynoszą już inne działania naprawcze, takie, jak plany naprawcze czy kurator.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.5/5 (Ilość ocen: 6)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.