Uszkodzony banknot co zrobić?

0

Każdy może trafić na uszkodzony banknot, kiedy wybiera pieniądze z bankomatu albo otrzymuje resztę w sklepie. Czasem nawet może się zdarzyć, że sami niechcący doprowadzimy do jego uszkodzenia. Używanie takich banknotów jest możliwe, ale wiąże się z ryzykiem, braku akceptacji tej gotówki w punkcie handlowym lub usługowym. Sami mamy prawo odmówić przyjęcia takiego banknotu, co prawda w wilu przypadkach łatwo przeoczyć takie uszkodzenie. Czy i gdzie można wymienić uszkodzony banknot? Czy w każdym banku można wymienić uszkodzony banknot? Czy można wpłacić w oddziale taką gotówkę? Sprawdzamy

Uszkodzony banknot – co to w ogóle znaczy?

Kwestia wymiany uszkodzonych banknotów regulowana jest przez zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami, banki zobligowane są do wymiany uszkodzonych banknotów, w sytuacji gdy zachowało się co najmniej 45% pierwotnej powierzchni banknotu w jednym kawałku i możliwe jest rozpoznanie, jaki nominał ma banknot. Wymienić można również uszkodzone monety. Jak należy jednak rozumieć definicję uszkodzenia? W zarządzeniu wskazane jest, że wymianie podlegają banknoty, które są:

  • postrzępione lub naddarte;
  • podklejone;
  • przerwane na kawałki;
  • nadmiernie zabrudzone i zaplamione;
  • odbarwione;
  • uszkodzone w inny sposób, jak na przykład umieszczenie trwałego napisu, nadruku, rysunku czy innego znaku.

Wymienić można również monety oraz ich rdzeń czy pierścień, jeśli posiadają uszkodzenia mechaniczne, są wytarte, mają odbarwienia lub zmienioną barwę, są skorodowane lub uszkodzenie poprzez umieszczenie na nich trwałego napisu, nadruku lub innego znaku. Nie można natomiast wymienić monet, które zostały uszkodzone przy użyciu urządzeń przemysłowych, stosowanych do deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu bądź zatarcie wizerunku. Nawet najmniejszy napis czy skaza jest według prawa już uszkodzeniem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że można odmówić przyjęcia takich pieniędzy np. od sprzedawcy wydającego resztę w sklepie. To na posiadaczu banknotu lub monety bowiem ciąży obowiązek wymiany i nie powinien on przekazywać takiej gotówki dalej w obieg.

W jaki sposób i gdzie można wymienić uszkodzone pieniądze?

Najczęściej wymiany można dokonać bezpłatnie w każdym banku komercyjnym (np. tych prezentowanych w naszym rankingu kont osobistych) lub spółdzielczym działającym w Polsce, a także w okręgowych oddziałach NBP. Banknoty, które uległy znacznym zniszczeniom, na przykład w pożarze lub w wyniku zalania należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie doszło do jeszcze większych uszkodzeń ich powierzchni, a zwłaszcza, by nie okazało się niemożliwe odczytanie ich nominałów. To ważne, bo tylko banknoty, których nominał da się odczytać i które mają co najmniej 45% zachowanej powierzchni można wymienić. Banknoty porwane, naderwane czy zawierające inne niewielkie zniszczenia wystarczy włożyć do koperty albo podkleić za pomocą taśmy.

Zwykle wymiana jest dokonywana „od ręki”, zwłaszcza w przypadku niewielkich uszkodzeń. W razie podejrzenia co do autentyczności banknotów lub monet, kiedy są na tyle zniszczone czy zabrudzone, należy je przesłać do centrali NBP. Trzeba wtedy podać swoje dane osobowe oraz kontaktowe. O decyzji NBP poinformuje wtedy nas bank, w którym chcieliśmy dokonać wymiany pieniędzy. Jeśli nastąpi odmowa, otrzymamy z powrotem nasze zniszczone banknoty lub monety.

Wymiana uszkodzonego banknotu w banku np. PKO BP, PEKAO, ING, Santanderze, Alior Banku czy mBanku

Tak naprawdę, w teorii każda bank ma obowiązek wymienić nam zniszczony banknot. Więc teoretycznie najlepiej wybrać jeden z największych banków w Polsce (z największa liczbą placówek) i tam wymienić zniszczone pieniądze. Ewentualnie można wybrać dowolny oddział, dowolnego banku, blisko naszej lokalizacji. Zgodnie z ustawą, nie musimy być klientem danego banku, by wymienić uszkodzoną gotówkę.

To tyle z teorii, w praktyce, pracownicy oddziałów nie są chętni do współpracy w tej materii. Od pracowników banków możemy usłyszeć: „Nie wymieniamy pieniędzy”, „nie jest Pan klientem naszego banku, dlatego nie wymienimy Panu środków”, „Nie ma pan brakującej części banknotu” itp. Wymówek i powodu może być naprawdę wiele. Nie ma znaczenia czy wymieniamy zniszczone pieniądze w PKO BP, PEKAO, mBanku, Santanderze, Millennium, ING Banku Sląskim, BNP Paribas czy Aliorze. Z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć problem i pracownik oddziału nie będzie do końca wiedział jak się zachować.

W przypadku problemu warto powołać się na zarządzenie 31/2013 prezesa NBP, które już w pierwszym paragrafie wskazuję obowiązek wymiany zniszczonych pieniędzy:

Oczywiście w pewnych przypadkach taka wymiana może nie być możliwa – np. zbyt duży brakujący element banknotu. O tym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Wymiana uszkodzonego banknotu NBP (na miejscu lub korespondencyjnie)

W październiku 2020 roku weszło w życie kolejne zarządzenie Prezesa NBP, według którego uszkodzone pieniądze można wymienić również korespondencyjnie. Nie trzeba więc już nawet osobiście fatygować się do placówki banku. Wystarczy bowiem przesłać pocztą albo kurierem banknoty do centrali NBP na adres:

Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem: „DES – wymiana”

Osoba fizyczna może w taki sposób dokonać wymiany maksymalnie 2 tysięcy złotych, a należną kwotę otrzyma na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wymianę pieniędzy, który trzeba wypełnić i wysłać razem z banknotami. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy banknoty lub monety są uszkodzone w wyniku badań wykonywanych przez organy ścigania bądź w wyniku działających w urządzeniach do transportu zabezpieczeń. Takie pieniądze przyjmowane są tylko w oddziałach okręgowych NBP. Konieczna może być nawet opłata w wysokości 30 groszy za jeden banknot. Opłaty nie są pobierane, jeśli banknoty zostały uszkodzone na skutek przestępstwa lub usiłowania przestępstwa.

Czy otrzymamy nowe banknoty o takiej samej wartości?

Niestety wymiana uszkodzonych banknotów nie zawsze działa tak, że otrzymuje się w zamian nowe banknoty o takiej samej wartości. Zarządzenie prezesa NBP wskazuje, że wysokość wypłacanej kwoty jest uzależniona od stopnia uszkodzenia pieniędzy.

100% wartości można otrzymać jedynie wtedy, gdy banknoty są przerwane na maksymalnie 9 części, bez względu na to, czy są sklejone, czy nie, pod warunkiem, że wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu oraz nie mają ubytków powierzchni w miejscach przerwania. Możemy też otrzymać równowartość, gdy jeden fragment banknotu stanowi ponad 75% jego struktury oraz równowartość monet i dwóch rozłączonych elementów, gdy pochodzą z monety o tym samym nominale.

Za banknoty zaś, w przypadku których zachowało się od 45 do 75% struktury w jednym kawałku oraz za monety z zachowaniem jednego elementu otrzymamy już tylko 50% ich nominałów. Mogą jednak zdarzyć się problemy z oceną, jaki procent powierzchni jest uszkodzony i jaka kwota się należy do zwrotu. W takich sytuacjach bank przyjmuje je, ale przesyła do centrali NBP w celu profesjonalnej oceny.

Co jeszcze warto wiedzieć o wymianie uszkodzonych pieniędzy?

W razie konieczności wymiany uszkodzonych pieniędzy warto pamiętać także o obowiązywaniu specjalnych procedur. Jedną z nich jest konieczność wypełnienia wniosku o wymianę, a inną konieczność sporządzenia przez bank pokwitowania przyjęcia pieniędzy, które muszą zostać przesłane do oceny przez NBP. Niezbędne więc będzie w takiej sytuacji podanie danych osobowych oraz złożenie podpisu. Jeśli przyniesiemy do banku porwany banknot, pracownik banku musi w naszej obecności go posklejać i umieścić odpowiednią adnotację co do należącej się za niego kwoty. W przypadku podejrzenia, że banknoty mogą być fałszywe, trzeba wytłumaczyć, jak weszło się w ich posiadanie. Jeśli fałszywość zostanie potwierdzona podczas ekspertyzy nie dostaniemy rzecz jasna ani grosza, a sprawa trafi do organów ścigania. Jeśli więc banknot lub moneta budzą nasze wątpliwości, najlepiej od razu zgłosić się z tym na policję, a nie czekać aż wyjdzie to na jaw podczas zakupów albo w banku.

Wymiana uszkodzonych banknotów w walutach obcych np. EURO?

Można wymieniać banknoty i monety w innych walutach, ale jest to znacznie bardziej skomplikowane. Trzeba bowiem udać się w tym celu do oddziału banku centralnego kraju, którego walutą są banknoty, które chcemy wymienić. W przypadku euro może to być jakikolwiek kraj ze strefy euro.

Niestety w NBP nie dokonamy wymiany uszkodzonych banknotów w EURO. To samo tyczy się banków komercyjnych np. PKO BP, PEKAO, Santander’a, mBanku itp, które nie przyjmą uszkodzonej gotówki EURO. Jak widać zniszczone banknoty w innych walutach to spore kłopoty, więc pamiętajmy o możliwości uszkodzonego środka płatności.

Gdzie wymienić uszkodzony banknot EURO?

Jeśli chodzi o euro, wymianę uszkodzonych banknotów reguluje decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro. Ogólne zasady wymiany są podobne, jak w Polsce. Wymienić można jednak tylko banknot, który zachował powyżej połowy pierwotnej struktury. Jeśli zaś jest mniej, trzeba udowodnić zniszczenie pozostałej części. Tak samo trzeba udowodnić autentyczność banknotów, a także tytułu prawnego do ich posiadania czy okoliczności powstania uszkodzeń. Wymianie podlegają jedynie banknoty uszkodzone przez przypadek lub celowo, ale podczas działania w dobrej wierze, co trzeba także udowodnić. Niewielkie uszkodzenia czy dopisane napisy zwykle nie są uznawane za celowe. Jeśli zniszczenie zostanie uznane za celowe, bank zatrzyma banknoty, aby nie trafiły już do obiegu i by właściciel nie próbował ich wymienić w innym kraju. W przypadku banknotów uszkodzonych przez urządzenia zabezpieczające w transporcie, opłata za wymianę wynosi 10 eurocentów za banknot, a płaci się tylko wtedy, gdy wymienia się więcej niż 100 banknotów.

Czy wpłatomat przyjmie uszkodzony banknot?

W przypadku wpłatomatów i uszkodzonych pieniędzy zalecamy ostrożność. Urządzenie przed dokonaniem wpłaty, ostrzega klienta iż wpłata uszkodzonych pieniędzy może spowodować awarię wpłatomatu. W takim przypadku, sama wpłata może nie dojść do skutku, a my będziemy mieli kolejny problem (wyjaśnienie sprawy). Tu nie ma znaczenia czy to zwykła wpłata czy wpłata BLIK. Z takimi środkami lepiej udać się do oddziału i po prostu je wymienić.

Wymiana pieniędzy wycofanych z obiegu

Warto pamiętać, że czym innym niż wymiana uszkodzonych, jest wymiana banknotów i monet wycofanych z obiegu. W wielu krajach UE można to zrobić w dowolnym banku. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie funty mają ważność 10 lat od zakończenia emisji danych wzorów. W Polsce zaś banknoty używane przed denominacją, w okresie PRL, przestały być wymieniane w 2010 roku i mają obecnie wartością muzealną. Dobrze zachowane ówczesne banknoty stuzłotowe na licytacjach sprzedawane są za o wiele wyższe sumy niż ich nominalna wartość.

Czy NBP wymienia uszkodzone banknoty EURO?

Niestety, w NBP ani polskich bankach komercyjnych nie wymienimy uszkodzonych banknotów EURO. Można to zrobić w Bankach centralnych, krajów które przyjęły EURO np. Banki Centralne Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Francji itp.

Czy w każdym banku można wymienić uszkodzony banknot?

Tak, zgodnie z zarządzenie 31/2013 prezesa NBP paragrafem 1, każdy oddział każdego banku komercyjnego ma obowiązek wymienić nam uszkodzony/zniszczony banknot. W pewnych przypadkach wymiana może nie odbyć się „od reki”. W takim przypadku spisywany jest protokół, a same pieniądze wysyłane do NBP.

Gdzie można wymienić uszkodzony banknot?

Taki banknot możemy wymienić w dowolnym banku (nawet nie będąc jego klientem). Drugą opcją jest wymiana w NBP (fizycznie bądź korespondencyjnie). Oczywiście obowiązują pewne ograniczenia co do skali zniszczenia/uszkodzenia danego banknotu.

Co zrobić z uszkodzonym/podatrym banknotem?

Najlepiej będzie wymienić go na nowy. Taką operację dokonamy w dowolnym banku bądź Narodowym Banku Polskim (NBP). W przypadku tej drugiej instytucji można to zrobić fizycznie w oddziale lub drogą korespondencyjną.

Kiedy banknot jest uszkodzony?

Niestety jest to kwestia subiektywna, sprzedawca/kontrahent ma prawo odmówić przyjęcia banknotu, kiedy stwierdzi, że jest on uszkodzony i zniszczony. Choć takie pieniądze są dalej ważne.

Czy można dalej używać uszkodzonych banknotów?

Tak, takie pieniądze mogą być dalej w obiegu, np. możemy nimi płacić czy nawet mogą być nam wypłacone z bankomatu (delikatnie uszkodzone). Z drugiej strony należy pamiętać, iż sprzedawca może odmówić przyjęcia uszkodzonych pieniędzy.

Źródła:

NBP wymiana Banknotów

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.7/5 (Ilość ocen: 3)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *