Kredyt w rachunku bieżącym czym jest i jak działa?

0

Kiedy comiesięczne dochody nie są wystarczające, by pokryć nasze zobowiązania, zaczynamy szukać dodatkowego źródła gotówki. W przypadku jednorazowego wydatku możemy zdecydować się na kredyt gotówkowy, jednak jeśli potrzebujemy cyklicznych wpływów, warto pomyśleć o produktach odnawialnych, np. kredyt w rachunku bieżącym. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega takie rozwiązanie i kto może z niego skorzystać.

Jak działa kredyt odnawialny?

Kredyt w rachunku bieżącym to dodatkowe pieniądze, które bank udostępnia użytkownikom kont osobistych lub firmowych. W zależności od naszej zdolności kredytowej ustalana jest kwota limitu, powiększająca saldo rachunku. Jeśli nasz miesięczny dochód to, np. 4 tys. zł, a uzyskamy odnawialny kredyt w wysokości 6 tys. zł, to do dyspozycji mamy łącznie 10 tys. zł.

Z limitu możemy korzystać dopiero po wydaniu środków własnych i przeznaczyć go na dowolny cel. To od nas zależy, czy jednorazowo wydamy całą kwotę, czy częściowo będziemy wspierać domowy budżet pieniędzmi banku.

Kredytu w rachunku bieżącym nie spłacamy w stałych miesięcznych ratach. Każdy wpływ na konto pokrywa w pierwszej kolejności zaciągnięte zobowiązanie, a to, co zostanie, zasila nasze konto. Co ciekawe, każda wpłata powoduje automatyczne odnowienie limitu, dzięki temu możemy zachować płynność finansową. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które, np. muszą poczekać na dopływ środków własnych i jednocześnie pokryć bieżące wydatki.

na czym polega limit odnawialny?

Zanim przejdziemy do porównania, wskażemy określenia tożsame z omawianym zagadnieniem, które mogą być stosowane zamiennie. Kredyt w rachunku bieżącym możemy inaczej nazwać:

 • linią kredytową;
 • kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym.

Przejdźmy teraz do produktów finansowych, które, choć na pierwszy rzut oka wydają się takie same, w rzeczywistości sporo je różni.

Debet na koncie

Debet na koncie, tak jak limit w rachunku, powiązany jest z kontem bankowym. Tutaj podobieństwa się kończą, a zaczynają pojawiać się różnice. W przypadku debetu:

 • nie trzeba podpisywać dodatkowej umowy;
 • najczęściej jest on przyznawany na niewielkie kwoty;
 • obowiązuje krótszy okres spłaty – ok. 30 dni (przy kredycie w rachunku bieżącym – po upływie terminu wskazanego w umowie, który zazwyczaj wynosi ok. 12 miesięcy);
 • zwykle jest on zwolniony z prowizji i dodatkowych opłat.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy i kredyt w rachunku bieżącym łączy odnawialna linia kredytowa, jednak różnice zaczynają pojawiać się już na etapie grupy odbiorców. Limit odnawialny skierowany jest głównie do przedsiębiorców, a uzyskany limit może być wykorzystany na wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Do uruchomienia środków z kredytu rewolwingowego potrzebny jest odrębny rachunek kredytowy. Oznacza to, że klient nie korzysta najpierw ze środków własnych, jak ma to miejsce w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, a za każdym razem użytkuje pieniądze banku.

Kredyt obrotowy

Podobnie jak kredyt rewolwingowy przeznaczony jest dla firm do finansowania celów działalności. Może być odnawialny lub nieodnawialny. Uruchamia się go albo w rachunku bieżącym, albo w specjalnych rachunku kredytowym.

W przypadku wyboru charakteru odnawialnego przypomina on limit w rachunku bieżącym, jednak jest zupełnie innym produktem finansowym.

Z jakimi kosztami wiąże się kredyt w rachunku bieżącym?

Łatwo się domyślić, że bank nie da nam dodatkowych pieniędzy, nie licząc w ogóle na zyski. Warto dodać, że jest to jeden z tańszych sposobów na powiększenie stanu konta. Jedynie taniej wychodzi korzystanie z karty kredytowej (np. propozycji z rankingu kart kredytowych). Następnie korzystamy ze sposobu na wypłatę pieniędzy z karty kredytowej bez prowizji. Sama możliwość korzystania z odnawialnego limitu wiąże się najczęściej głównie ze spłatą naliczonych odsetek.

Wysokość oprocentowania różni się w zależności od banku. Może być ono stałe lub zmienne. W drugim przypadku ustalane jest ono zazwyczaj wg stawki referencyjnej NBP z uwzględnieniem marży banku (niskie kilkanaście procent przy obecnych stopach procentowych). Odsetki naliczane są tylko od kwoty, którą wykorzystamy, a nie od całego limitu. Zazwyczaj spłacamy je raz w miesiącu.

Niektóre banki pobierają także prowizję za uruchomienie kredytu. Inne w ogóle z niej rezygnują lub wymagają jej dopiero przy wznowieniu umowy. Zdarzają się także opłaty, np. za niewykorzystany limit.

Koszty takiego odnawialnego kredytu mogą być większe lub mniejsze. Podanie konkretnych kwot jest trudne, ponieważ każda instytucja ma swoje zasady. Często warunki kredytowania ustalane są indywidualnie i są inne dla klientów indywidualnych, a inne dla firm. Należy się liczyć z oprocentowaniem na poziomie WIBOR’u/WIBID’u oraz marży na poziomie kilku punktów procentowych. RRSO takiego produktu będzie wyższe niż same oprocentowanie, ponieważ uwzględnia dodatkowe opłaty za uruchomienie produktu czy jego utrzymanie.

W końcowej części artykułu przyjrzymy się bliżej ofercie poszczególnych banków.

Kto może skorzystać z limitu w rachunku? Jakie warunki trzeba spełnić?

O kredyt w rachunku bieżącym mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy posiadają rachunek bankowy. Niektóre instytucje finansowe umożliwiają uruchomienie kredytu od razu po otwarciu konta. Najczęściej wymagane jest posiadanie rachunku przez pewien okres i spełnienie kilku warunków. Głownem jest posiadanie zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie.

limit kredytowy w koncie osobistym

Zazwyczaj dopiero po 3 miesiącach prowadzenia ROR-u można ubiegać się o odnawialny kredyt. Na to, jaki limit zostanie nam przyznany, wpływa:

 • zdolność kredytowa, która zależy m.in. od średnich miesięcznych wpływów (wynagrodzenie, emerytura, inne świadczenia);
 • dobra historia w Biurze Informacji Kredytowej.

Do obliczeń nie są uwzględniane wpłaty własne oraz nie jest wymagany wkład własny.

Rachunek firmowy – limit odnawialny

W przypadku przedsiębiorstw banki są ostrożniejsze i stawiają większe wymagania. Przed przyznaniem limitu:

 • analizują historię rachunku;
 • sprawdzają dokumenty finansowe firmy;
 • czasem wymagają zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

To, na jakich zasadach dana firma uzyska limit i jakie warunki będzie musiała spełnić, zależy od banku. Poniżej dokonamy porównania oferty niektórych instytucji. Najlepiej posiadać konto firmowe w wybranym banku, przed wnioskowaniem o tego typu produkt.

Czy rolnicy mogą uzyskać kredyt w rachunku?

Zdecydowanie tak. Większość banków spółdzielczych oraz niektóre banki komercyjne posiadają w swojej ofercie kredyt w rachunku bieżącym dedykowany rolnikom. Powinien zostać on przeznaczony na prowadzenie działalności rolniczej. Warunki przyznania limitu najczęściej zbliżone są do tych, jakie muszą spełnić firmy.

Czym jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania i kiedy jest ono wymagane?

Najczęściej takie zabezpieczenie potrzebne jest w przypadku:

 • wnioskowania o wysoki limit kredytowy;
 • zbyt niskiej zdolności kredytowej;
 • niezadowalających obrotów firmowych.

Ma ono na celu zminimalizowanie ryzyka, jakie podejmuje bank, przyznając takiej osobie lub firmie kredyt w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązania może być, m.in.:

 • zastaw ogólny;
 • poręczenie o dobrej sytuacji finansowej wystawione przez osobę trzecią;
 • hipoteka na nieruchomości.

Co zrobić, by uruchomić kredyt w rachunku osobistym lub firmowym?

Zdarza się, że banki same przedstawiają klientowi propozycję skorzystania z linii kredytowej. Jednak, jeśli to my wychodzimy z inicjatywą (zarówno osoby fizyczne, jak i firmy), konieczne jest złożenie wniosku.

Następnie bank analizuje naszą zdolność kredytową i ustala, jaka kwota limitu będzie odpowiednia. Jeśli obie strony akceptują warunki, bank przygotowuję umowę, która zazwyczaj obowiązuje 12 miesięcy.

Jak wygląda księgowanie limitu w rachunku?

W księgach rachunkowych powinny zostać uwzględnione wszelkie operacje związane z uruchomieniem i wykorzystaniem limitu, a także opłaty pobrane przez bank (np. prowizję za udzielenie limitu) oraz odsetki od zadłużenia.

Wykorzystana kwota limitu tworzy saldo ujemne na koncie „Rachunek bieżący”. Jeśli taki stan obowiązuje także w dniu bilansowym, musi zostać to ujęte w bilansie po stronie pasywów.

Gdzie najlepiej uruchomić kredyt w rachunku bieżącym?

To, na jakich zasadach otrzymamy limit w rachunku bieżącym, zależy w głównej mierze od wyboru banku. Każda instytucja ustala swoje zasady, dlatego przyjrzymy się ofercie kilku banków (z naszego rankingu kont osobistych), by ułatwić Wam podjęcie decyzji.

ING Bank Śląski oferuje klientom indywidualnym limit zadłużenia w koncie na poniższych warunkach:

 • do 6-krotności dochodów netto wnioskodawcy, jednak nie więcej niż 50 tys. zł;
 • brak prowizji za udzielenie limitu;
 • oprocentowanie zmienne, ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży (od 4.01.2024 roku – 15,5%).

Dla firm ING Bank Śląski przygotował linię kredytową do 500 tys. zł, a do 200 tys. zł bez zabezpieczeń. Nie jest pobierana prowizja za niewykorzystane limity. Udzielenie i odnowienie limitu wiąże się z opłatą w wysokości 2,5% kwoty (min. 250 zł).

Oprocentowanie limitu z bez zabezpieczenia to marża od 6% + WIBOR 1M, a z zabezpieczeniem – marża od 4% + WIBOR 1M.

W ING Banku Śląskim dostępna jest także linia kredytowa z gwarancją BGK. Więcej o limicie w rachunku bieżącym ING, na stronie banku.

Klienci indywidualni mogą skorzystać z Indywidualnej Linii Kredytowej:

 • umowa na 6-12 miesięcy z możliwością odnowienia;
 • limit ustalany jest indywidualnie (do 50 000 zł);
 • przy zakładaniu konta możliwe jest skorzystanie z limitu w wysokości 500 zł;
 • opłata za przyznanie lub podwyższenie  limitu to 2,5% (min. 90 zł), która jest pobierana od wysokości limitu lub kwoty podwyższenia;
 • ww. opłaty można uniknąć, przenosząc limit w rachunku z innego banku;
 • w przypadku rozliczenia miesięcznego – 0,15% (min. 6 zł) od kwoty limitu
 • stałe oprocentowanie.

Firmy mogą skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym na następujących zasadach:

 • limit od 10 tys. zł do nawet 4 mln zł (w przypadku zabezpieczenia hipoteką);
 • okres kredytowania od 12 do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia;
 • indywidualnie ustalane limit, oprocentowanie i marża.

Oferta różni się w zależności od wyboru wariantu z zabezpieczeniem lub bez.

Credit Agricole przygotował także ofertę dla rolników – Kredyt Agro w rachunku bieżącym do 4 mln zł nawet na 5 lat.

Więcej o limicie w rachunku bieżącym Credit Agricole na stronie banku. 

Klienci indywidualni mogą skorzystać z kredytu odnawialnego w koncie bez prowizji za jego uruchomienie. Bez zabezpieczeń uzyskamy kwotę limitu od 1000 do nawet 100 000 złotych. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Można ją przedłużyć na kolejne roczne okresy, uwzględniając prowizję za odnowienie kredytu (wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju konta). Obowiązuje zmienne oprocentowanie (obecnie 20% w skali roku).

Kredyt odnawialny BNP Paribas.

Firmy spotkają się z takimi warunkami:

 • limit w kwocie do 1,3 mln zł;
 • oprocentowanie zmienne będące sumą stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży;
 • umowa obowiązuje 10 lat, ale bank udostępnia limit w okresach 12-miesięcznych;
 • konieczne jest zabezpieczenie w formie hipoteki lub umowy o przeniesienie środków pieniężnych na własność banku
 • BNP Paribas pobiera prowizję za uruchomienie i odnowienie kredytu oraz podwyższenie limitu.

Klienci indywidualni, którzy ubiegają się o kredyt w rachunku płatniczym, spotkają się z następującymi warunkami:

 • zmienne oprocentowanie uzależnione od stopy referencyjnej NBP powiększonej o 13,40 p.p.
 • minimalna kwota kredytu to 1000 zł;
 • maksymalna kwota limitu nie może być większa niż sześciokrotność dochodu netto klienta i zależna jest od kilku czynników, m.in. zdolności kredytowej;
 • umowa na 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu, za co pobierana jest opłata (1% min. 50 zł od kwoty odnowienia);
 • usługi przyznania i podwyższenia limitu za pośrednictwem Santander internet lub Santander mobile zwolnione są z prowizji.

Z kredytu w rachunku mogą skorzystać małe i średnie firmy, które prowadzą działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadają pełne dane finansowe za cały rok. Limit i warunki kredytowania ustalane są indywidualnie. Poza tym klienci firmowi mogą liczyć na:

 • wybór waluty kredytu – złoty, dolar amerykański, funt brytyjski, euro, frank szwajcarski;
 • zabezpieczenie stopy procentowej;
 • wykupienie ubezpieczenia Biznes Gwarant;
 • automatyczne odnawianie kredytu (przez 20 lat).

Santander Bank Polska kredyt w rachunku płatniczym

W mBanku kredyt w rachunku bieżącym nazywany jest kredytem odnawialnym. Klientom indywidualnym proponowane są następujące warunki:

 • umowa na 12 miesięcy z możliwością odnowienia;
 • oprocentowanie nominalne zmienne w wysokości 20% w skali roku;
 • jednorazowa prowizja za udzielenie limitu – od 3,1% do 5% kwoty kredytu (min. 99 zł);
 • prowizja za odnowienie limitu – od 3,1% do 3,5% (min. 99 zł) w zależności od konta bankowego.

Jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki mogą skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK na poniższych zasadach:

 • do 500 tys. zł limitu;
 • dzięki wekslowi in blanco z deklaracją wekslową na rzecz BGK uzyskujemy zabezpieczenie do 80% wartości kredytu;
 • automatyczne odnowienie limitu po 3 latach użytkowania;
 • odnowienie kredytu wiąże się z opłatą w wysokości 3% kwoty;
 • za udzielenie lub podwyższenie limitu bank pobiera prowizję (od 0 do 8%).

W PKO BP dla klientów indywidualnych dostępny jest limit odnawialny do 150 tys. zł ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stopy referencyjnej NBP (od 4.01.2024 roku – 17,75%/rok). Umowa zawierana jest na rok. Po tym okresie można ją przedłużyć. Prowizja za udzielenie, odnowienie lub podwyższenie limitu zależy od rodzaju konta.

Dla firm PKO BP zamiast typowego kredytu w rachunku oferuje kredyt obrotowy, który można zaciągnąć zarówno w polskich złotych, jak i w euro. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność powyżej 18 miesięcy, mają szansę na kredyt do 500 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych. Okres kredytowania to nawet 36 miesięcy.

Dla klientów indywidualnych Alior Bank przygotował kredyt w rachunku bieżącym na następujących zasadach:

 • przyznawany na 12 miesięcy z możliwością odnowienia;
 • limit jest ustalany indywidualnie;
 • oprocentowanie zmienne (obecnie 19%), ustalane po zsumowaniu stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży;
 • jednorazowo pobierana jest prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2% kwoty limitu (min. 75 zł);
 • za przedłużenie kredytu obowiązuje taka sama opłata.

Firmy, które mają zamknięty rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy, mogą liczyć na:

 • limit do 300 tys. zł bez zabezpieczeń lub nawet do 3 mln zł z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis (w zależności od wielkości firmy);
 • okres kredytowania do 24 miesięcy z możliwością odnowienia;
 • prowizja za przyznanie kredytu ustalana jest indywidualnie, jednak nie może być niższa niż 1500 zł.

Klienci indywidualni, posiadający rachunek w Pekao SA, na który stale wpływają dochody, do uruchomienia limitu potrzebują jedynie dowodu osobistego. Pozostałe osoby muszą dodatkowo dostarczyć historię wpływów z innego banku za ostatnie 6 miesięcy. Obowiązuje oprocentowanie zmienne. Limit ustalany jest indywidualnie po zbadaniu zdolności kredytowej klienta.

Pekao SA posiada w ofercie także kredyt w rachunku bieżącym dla firm, który jest przyznawany na 12 miesięcy z możliwością zabezpieczenia spłaty gwarancją de minimis. Bank zaznacza, że warunki i limit ustalane są po ocenie zdolności kredytowej i wykonaniu analizy kredytowej.

limit kredytowy na koncie Podsumowanie

Kredyt w rachunku bieżącym to prosty sposób na stały dopływ gotówki i zachowanie płynności finansowej. Dodatkowe pieniądze od banku są dostępne dopiero po wykorzystaniu środków własnych, a dług spłacany jest po każdej wpłacie na konto.

Odnawialny limit może  stanowić zastrzyk gotówki, np. kilka dni przed wypłatą lub w razie nieprzewidzianych wydatków. To także wsparcie dla firm, które, np. muszą czekać na wpływy od kontrahentów.

Każdy bank oferuje limit w rachunku na innych zasadach i zdarza się, że nazywa ten produkt kredytowy po swojemu, np. limit zadłużenia. Niektóre banki rezygnują z prowizji za udzielenie kredytu. Inne pobierają opłaty za wszystkie możliwe operacje w tym za niewykorzystane limity.

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy debetem na rachunku i kredytem odnawialnym?

Różnica jest dość istotna, oba instrumenty działają w trochę inny sposób. Zwykle debet przyznawany jest do otwieranego rachunku, jego kwota jest relatywnie niewielka i ma służyć krótkoterminowemu finansowaniu. W przypadku kredytu odnawialnego mówimy o większych kwotach i dłuższym okresie finansowania.

jak działa kredyt odnawialny?

Zazwyczaj kredyt odnawialny przyznawany jest na okres 12 miesięcy, Jest on powiązanych z rachunkiem bankowym i korzystamy z niego automatycznie po wykorzystaniu własnych środków. Na spłatę zadłużenia mamy nawet kilka miesięcy. Odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu.

Jak spłacić limit odnawialny na rachunku?

Taka spłata następuje automatycznie ze środków, które wpływają na nasz rachunek. Po spłacie limit jest natychmiast dostępny do naszej dyspozycji.

jak uruchomić limit odnawialny?

W celu uruchomienia takiego produktu należny podpisać stosowną umowę z bankiem. Po jej zawarciu produkt będzie widoczny np. w bankowości internetowej. Od tego momentu możemy korzystać z pieniedzy banku po wykorzystaniu środków własnych.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Tomek Marczewski
Tomek Marczewski
Pozostałe publikacje autora
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *