Jak wykonać przelew do ZUS?

0

Jeżeli prowadzisz swoją firmę, zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i np. spółkę z o.o. z zatrudnionymi pracownikami, musisz wykonywać regularnie przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak zatem wykonywać to prawidłowo, tak aby wszystkie Twoje wpłaty zostały odpowiednio zaksięgowane i żebyś nie musiał się później tłumaczyć. Nikt nie lubi być wzywanym do wyjaśnień i tłumaczenia się, dlaczego coś nie zostało zapłacone.  Obok przelewu do urzędu skarbowego, to kolejny ważny transfer. Przeczytaj poniższe akapity, które dostarczą Ci odpowiedniej wiedzy na tematy wykonywania przelewów do ZUS.

Jakie składki możesz zapłacić przelewem do ZUS?

Przy pomocy przelewu do ZUS możesz opłacić takie składki jak:

 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ubezpieczenie społeczno-rentowne, emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe;
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Gdzie wykonać przelew do ZUS?

Przelew do ZUS najwygodniej jest wysłać za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Twojego banku. Oczywiście możesz to zrobić także w oddziale swojego banku albo przekazem pocztowym po wypełnieniu właściwego druku na poczcie. W oddziałach lokalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie ma kas, ale często są tam lub w pobliżu zlokalizowane specjalne agencje umożliwiające dokonanie wpłat.

Gdybyśmy nie mieli akurat salda na rachunku tylko gotówkę w skarpecie. Warto sprawdzić jak wpłacić pieniądze na konto.

Skąd wziąć numer rachunku składkowego NRS?

Każdy płatnik składek posiada swój indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Numery rachunku składkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listem poleconym na adres płatnika. Pamiętaj, aby zawsze uaktualniać swoje dane w ZUS i dodawać tam adres do korespondencji. Numer NRS możesz także sprawdzić na specjalnej stronie ZUS eskladka.pl. W każdym oddziale ZUS możesz też odebrać go osobiście po sprawdzeniu Twojej tożsamości. Twój numer będzie także widoczny po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS.

Co ciekawe logowanie do ZUS pue możliwe jest np. przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Jest on dostępny dla kliku rachunków z naszego rankingu kont osobistych.

Jak wygląda i z czego składa się numer rachunku składkowego NRS?

Każdy indywidualny numer rachunku składkowego to ciąg 26 cyfr. Powstaje on według stałego schematu. Wygląda on tak:

NN 60000002026 NNN NNNNNNNNNN

Pierwsze dwie cyfry oznaczone jako NN to cyfry kontrolne przeznaczone do sprawdzania poprawności zapisu. Kolejne 11 cyfr to stały numer oznaczający Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po nim znajdują się 3 cyfry uzupełniające. Następne 10 cyfr to Twój numer NIP. 

Wykonywanie przelewu do ZUS

Najwygodniej przelew do ZUS wykonać po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Wybieramy tam opcję przelew lub ‘przelew ZUS’ jeżeli nasz bank udostępnia taką opcję. Przelew wypełniamy tak jak każdy inny wpisując jako odbiorcę po prostu ‘Zakład Ubezpieczeń Społecznych’ lub ‘ZUS’ – bez adresu i numeru oddziału. Wpisujemy odpowiednią kwotę oraz numer naszego rachunku składkowego NRS. Co wpisać w tytule przelewu podane jest w następnym akapicie. W przypadku korzystania z przelewu na poczcie wypełniamy druk tak samo, musimy tylko jeszcze wpisać tam dane nadawcy, które na stronie banku lub w aplikacji zostały dodane automatycznie. 

Jak zatytułować przelew do ZUS?

W rubryce tytuł przelewu wykonywanego do ZUS wystarczy wpisać słowo ‘składki’ można dodać za jaki okres na przykład ‘marzec 2023’. Wyjątkiem jest tutaj opłacanie zobowiązań nałożonych na podstawie decyzji urzędu – wtedy podajesz w tym polu numer decyzji, którą otrzymałeś. Jeżeli wpłacasz pieniądze za składki urząd sam decyduje, gdzie je zaksięguje. Jeżeli miałeś jakieś zaległości w opłatach lub naliczone odsetki to tam zostaną zapisane nowe wpłaty a nowa składka pozostanie nieopłacona.  

Przelewy do ZUS – terminy

Terminy, w których należy dokonać wpłaty składek ZUS, są różne dla konkretnych płatników składek. Składki należy więc wpłacać:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dotyczy to jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku płatników składek z osobowością prawną – takich jak na przykład spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie i tym podobne podmioty;
 • do 20 dnia następnego miesiąca – w przypadku płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – czyli osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe;

Jeżeli spóźnisz się z przelewem będziesz musiał doliczyć do wpłacanych kwot odsetki za zwłokę.

Przelewy do ZUS – obliczanie odsetek

Jeżeli spóźniłeś się z wysłaniem składek musisz doliczyć do kwot odpowiednie odsetki. Możesz to bardzo łatwo uczynić za pomocą specjalnego kalkulatora umieszczonego na stronie ZUS. Po podaniu kilku istotnych parametrów poznasz wysokość odsetek, jakie będziesz miał do opłacenia. Potrzebne dane to:

 • kwota składek, jakie miałeś zapłacić;
 • termin, w jakim miałeś dokonać płatności;
 • termin, w jakim rzeczywiście dokonasz płatności;
 • wybór stawki podstawowej lub obniżonej;

Strona z kalkulatorem po zatwierdzeniu wpisanych danych poda Ci:

 • wyliczone odsetki;
 • odsetki po zaokrągleniu;
 • pełną kwotę, którą masz wpłacić do ZUS;

Odsetki zgodnie z Ordynacją Podatkową naliczane są od następnego dnia po dacie niewykonanej wpłaty. Wyliczone odsetki są zaokrąglane do pełnych złotówek – do 50 gr końcówki w dół, powyżej w górę. Jeżeli cała suma odsetek nie przekracza 6 złotych i 60 groszy to nie ma konieczności ich opłacania.

Samemu możesz obliczyć odsetki za zwłokę według wzoru:

kwota odsetek = kwota zaległej wpłaty x liczba dni opóźnienia x wysokość odsetek ustawowych / 365 x 100

Aktualną wysokość odsetek ustawowych znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętaj o zaokrągleniu sumy odsetek, zgodnie z podaną wyżej zasadą, po wykonaniu ich obliczenia.

Co zrobić, jeśli zabrakło Ci pieniędzy na opłacenie składek ZUS?

Jeżeli zabraknie Ci pieniędzy na składkę ZUS, co może się zdarzyć każdemu, masz kilka możliwych wyjść z sytuacji. Najlepsze jest chyba pożyczenie brakującej sumy do rodziny, można także wystąpić o kredyt w banku lub wykorzystać do tego jedną ze specjalistycznych firm, które zajmują się udzielaniem takich pożyczek. W przypadku, gdy już masz zadłużenie możesz wystąpić z wnioskiem do ZUS o rozłożenie go na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie. Taki wniosek powinien być jednak dobrze umotywowany. Pamiętaj, że złożenie wniosku nie wstrzymuje działań egzekucyjnych urzędu.

Podania o rozłożenia zaległości na raty mogą składać:

 • przedsiębiorcy oraz byli przedsiębiorcy;
 • spadkobiercy, osoby trzecie oraz następcy prawni;
 • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie powstałe z tytułu składek współmałżonka;
 • pełnomocnicy powyższych osób;

Na raty może zostać rozłożona całość zaległych składek na:

 • ubezpieczenie społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • odsetki od powyższych zobowiązań;
 • koszty upomnień i dodatkowych opłat;

Na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz także telefony do doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy udzielą Ci pomocy oraz wyjaśnią twoją sytuację.

Przy krótkim okresie, ciekawą opcją może być wypłata środków z rachunku karty kredytowej bez prowizji i zapłata składek. W takim przypadku okres bez odsetkowy może wynosić nawet 56 dni. Ten czas ewentualnie pozwoli nam zorganizować wymagane środki.

Najczęściej pojawiające się pytania związane z przelewem do ZUS i odpowiedzi na nie(FAQ):

Gdzie mogę wykonać przelew do ZUS?

Przelewu do ZUS możesz dokonać w Swoim banku, za pomocą bankowości internetowej, aplikacji mobilnej banku lub też przekazem na poczcie – gdzie znajdziesz i wypełnisz odpowiedni druk.

Przelewy do ZUS jakie są terminy?

Podstawowe składki ZUS opłacane są do:
5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
15 dnia następnego miesiąca – dotyczy płatników składek z osobowością prawną – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie itp.;
20 dnia następnego miesiąca – dotyczy płatników, którzy nie mają osobowości prawnej – czyli osoby fizyczne z jednoosobową działalnością gospodarczą czy też spółki osobowe;

Jak wykonać przelew do ZUS z zagranicy?

Numer rachunku składkowego, który otrzymałeś od ZUS jest zgody z międzynarodowym system IBAN, więc bez problemu wykonasz na niego przelew z zagranicy. Jeżeli konieczny będzie również kod BIC/Swift to musisz wtedy wpisać w odpowiedniej rubryce: NBPL PLPW.

Ile wynoszą odsetki za zwłokę w ZUS?

Aktualne odsetki sprawdzisz zawsze na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W grudniu 2022 było to 12,25 procenta rocznie.

.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 3)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *