Zmiana danych w urzędzie skarbowym (ZAP-3)

0

Jak zgłosić zmianę danych do urzędu skarbowego?

Przeprowadzka, wejście w formalny związek czy założenie nowego konta bankowego. Powodów do aktualizacji naszych danych w urzędzie skarbowym może być wiele. Nasze dane, szczególnie w tak istotniej instytucji powinny być zawsze aktualne. Do aktualizacji danych podatników będących osobami fizycznymi służy formularz ZAP-3. Na jednym formularzu możliwa jest zmiana danych adresowych, nr konta czy danych kontaktowych. Co ważne, cały proces możemy przeprowadzić w 100% online.

Formularz ZAP-3 – jakie dane zmienia?

Zmiana danych z formularzem ZAP-3 możliwa jest jedynie dla osoby fizycznej – podatnika. Z tym dokumentem zmienimy następujące dane:

 • zmiany adresu zamieszkania, jeżeli miejsce pobytu jest inne niż adres zameldowania – część B.2
 • zmiany danych kontaktowych, e-mail lub telefon – część B.3
 • adresu do korespondencji, kiedy jest inny niż adres zamieszkania – część B 3.2
 • wskazania osobistego numeru konta bankowego, na który trafiać ma zwrot podatku lub nadpłata – część B.4
 • zmiany numeru konta bankowego – część B.4
 • rezygnacji z otrzymywania zwrotu podatku na rachunek bankowy – część B.4 poz. 38
 • zgłoszenie zagranicznego rachunku bankowego – część B.4 poz. 34 i 35.

Formularz ZAP-3 – kto może zmienić dane?

Dane za pomocą formularza ZAP-3 mogą aktualizować jedynie osoby fizyczne, które łącznie spełniają wymienione niżej warunki:

 • zostały zidentyfikowane za pomocą numeru PESEL
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) ani płatnikami podatków
 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku przedsiębiorców zmiana adresu jest możliwa do wykonania przez Portal CEIDG. Celem potwierdzenia tożsamości/podpisania wniosku niezbędny będzie przynajmniej ePuap. W przypadku spółek np. zmiana konta bankowego odbywa się na formularzu nip-8.

Formularz ZAP-3 – sposób składania

ZAP-3 składa się w urzędzie skarbowym, właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby fizycznej (podatnika). Dozwolona jest osobista wizyta w urzędzie lub dokument można wysłać poczta tradycyjna/formą elektroniczną (podatnik musi posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany). ZAP-3 powinniśmy złożyć w momencie wystąpienia zmiany danych, szczególnie w przypadku zmiany danych adresowych/kontaktowych. Jeżeli chcemy złożyć ZAP-3 online wystarczy przejść na stronę e-Urząd skarbowy. Sama autoryzacja możliwa jest przynajmniej na kilka sposobów: poprzez bankowośc elektroniczną (wybrane banki), profilem zaufanym, ePuap lub poprzez aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się wystarczy wybrać kafelek „złóż dokument” wybierając z listy „ZAP-3”. W kolejnych krokach postępujemy zgodnie z instrukcją, wypełniając odpowiednie dane.

W przypadku fizycznego złożenia druku ZAP-3, wystarczy wydrukować dokument z linku i zanieść go do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki, zalecamy wybranie listu ze stosownym potwierdzeniem. Tak, aby w przypadku jego ewentualnego zagubienia, pozostał nam przynajmniej dowód nadania.

Numer konta bankowego – informacja dla urzędu skarbowego

Podatnik posiadający nadpłatę podatku dochodowego wynikającą z rozliczenia rocznego może otrzymać zwrot podatku przelewem na zgłoszony numer rachunku bankowego. Właśnie dlatego warto mieć aktualne dane w systemie. Taka procedura zwrotu jest znacznie szybsza. Alternatywnie urząd przekaże zwrot podatku pocztą, co znacznie wydłuża cały proces.

Formularz ZAP-3 – zmiana numeru rachunku bankowego podatnika

Podatnik, który chce zmienić numer rachunku bankowego powinien wypełnić część B.4 formularza ZAP-3 („Rachunek osobisty do zwrotu podatku lub nadpłaty”). W tym celu będzie musiał uzupełnić informacje dotyczące takich danych, jak:

 • kraj siedziby banku – poz. 34 (tylko w przypadku banku zagranicznego)
 • kod SWIFT – poz. 35 (tylko w przypadku banku zagranicznego)
 • posiadacz konta – poz. 36
 • pełny numer rachunku – poz. 37.

Ze względu na to, że na wskazany rachunek bankowy będą przekazywane zwroty nadpłaty podatku, to podatnik zobowiązany jest do wskazania jedynie rachunku bankowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeżeli podatnik nie życzy sobie otrzymywania zwrotów na osobisty rachunek bankowy, to ma do tego prawo. W tym celu powinien zaznaczyć na formularzu ZAP-3 kwadrat z poz. 38.

Formularz ZAP-3 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W chwili obecnej obowiązuje jego nowa 6 wersja.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4/5 (Ilość ocen: 4)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *