Zmiana danych w urzędzie skarbowym (ZAP-3)

0

Jak zgłosić zmianę danych do urzędu skarbowego?

Czasami podatnicy z różnych powodów zmuszeni są do zmiany wcześniej podanych w urzędzie skarbowym informacji dotyczących np. adresu zamieszkania, czy numeru konta bankowego. Do aktualizacji danych podatników będących osobami fizycznymi służy formularz ZAP-3. Na jednym formularzu możliwa jest zmiana danych adresowych, nr konta czy danych kontaktowych. Co ważne cały proces możemy przeprowadzić w 100% online.

Formularz ZAP-3 – jakie dane zmienia?

Zmiana danych z formularzem ZAP-3 możliwa jet jedynie dla osoby fizycznej – podatnika. Z tym dokumentem zmienimy następujące dane:

 • zmiany adresu zamieszkania, jeżeli miejsce pobytu jest inne niż adres zameldowania – część B.2
 • zmiany danych kontaktowych, e-mail lub telefon – część B.3
 • adresu do korespondencji kiedy jest inny niż adres zamieszkania – część B 3.2
 • wskazania osobistego numeru konta bankowego, na który trafiać ma zwrot podatku lub nadpłata – część B.4
 • zmiany numeru konta bankowego – część B.4
 • rezygnacji z otrzymywania zwrotu podatku na rachunek bankowy – część B.4 poz. 38
 • zgłoszenie zagranicznego rachunku bankowego – część B.4 poz. 34 i 35.

Formularz ZAP-3 – kto może zmienić dane?

Dane za pomocą formularza ZAP-3 mogą aktualizować jedynie osoby fizyczne, które łącznie spełniają wymienione niżej warunki:

 • zostały zidentyfikowane za pomocą numeru PESEL
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) ani płatnikami podatków
 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku przedsiębiorców zmiana adresu jest możliwa do wykonania przez Portal CEIDG Celem potwierdzenia tożsamości/podpisania wniosku niezbędny będzie przynajmniej ePuap. 

Formularz ZAP-3 – sposób składania

ZAP-3 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby fizycznej (podatnika). Dozwolona jest osobista wizyta w urzędzie, poczta tradycyjna lub forma elektroniczna (podatnik musi posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany). ZAP-3 można złożyć w dowolnym terminie kiedy jest potrzeba aktualizacji danych. Jeżeli chcemy złożyć ZAP-3 online wystarczy przejść na stronę e-Urząd skarbowy, logując się bankowością elektroniczną, profilem zaufanym lub np. aplikacją mObywatel. PO zalogowaniu się wystarczy wybrać kafelek „złóż dokument” następnie wybrać „ZAP-3”. W kolejnych krokach postępujemy zgodnie z instrukcją, wypełniając odpowiednie dane.

W przypadku fizycznego złożenia druku ZAP-3, wystarczy wydrukować dokument z linku, zanieść go do urzędu skarbowego lub wysłać go pocztą.

Numer konta bankowego – informacja dla urzędu skarbowego

Podatnik posiadający nadpłatę podatku dochodowego wynikającą z rozliczenia rocznego może otrzymać zwrot podatku przelewem na podany numer rachunku bankowego. W związku z tym powinien poinformować urząd o numerze konta. Jeżeli tego nie zrobi, to urząd przekaże zwrot podatku pocztą.

Formularz ZAP-3 – zmiana numeru rachunku bankowego podatnika

Podatnik, który chce zmienić numer rachunku bankowego powinien wypełnić część B.4 formularza ZAP-3 („Rachunek osobisty do zwrotu podatku lub nadpłaty”). W tym celu będzie musiał uzupełnić informacje dotyczące takich danych, jak:

 • kraj siedziby banku – poz. 34 (tylko w przypadku banku zagranicznego)
 • kod SWIFT – poz. 35 (tylko w przypadku banku zagranicznego)
 • posiadacz konta – poz. 36
 • pełny numer rachunku – poz. 37.

Ze względu na to, że na wskazany rachunek bankowy będą przekazywane zwroty nadpłaty podatku, to podatnik zobowiązany jest do wskazania jedynie rachunku bankowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeżeli podatnik nie życzy sobie otrzymywania zwrotów na osobisty rachunek bankowy, to ma do tego prawo. W tym celu powinien zaznaczyć na formularzu ZAP-3 kwadrat z poz. 38.

Formularz ZAP-3 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W chwili obecnej obowiązuje jego nowa 5 wersja.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.