Najważniejsze zmiany Nowy Ład w 2022

0

Najważniejsze zmiany Nowy ład 

Od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzane w ramach tak zwanego Nowego Ładu. Zmieni się wiele, szczególnie dla przedsiębiorców i pracodawców. Między innymi zmiany obejmą podatki czy składki ZUS. Co jeszcze oprócz tego ulegnie zmianom?

Zmiany dotyczące podatków

Najważniejsze zmiany dotyczące podatków, to zwiększenie kwoty wolnej od podatku, a także drugiego progu podatkowego. Kwota wolna od podatku, która dotąd wynosiła 8000 złotych wzrośnie teraz aż do 30 000 złotych. Drugi próg podatkowy zaś wzrośnie z 85 528 złotych do aż 120 000 złotych. Będzie to miało wpływ na wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Obecnie jest to 43,76 złotych, a po zmianach będzie to aż 425 złotych. Ponadto ta kwota zmniejszająca będzie teraz dotyczyła również podatników przekraczających drugi próg podatkowy. Kolejną bardzo ważną zmianą w podatkach jest wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Mianem klasy średniej określani są pracownicy, którzy osiągają przychody nie niższe niż 5701 złotych i nie wyższe niż 11 141 złotych miesięcznie.

Dwie grupy – wyliczenia

Osoby te zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza z przychodami od 5701 złotych do 8549 złotych i druga  od 8549 złotych do 11 141 złotych. Dla każdej z grup wyliczenie kwoty ulgi dla klasy średniej będzie wyglądało nieco inaczej. W przypadku pierwszej grupy do wyliczenia posłuży wzór: (przychód * 6,68% – 380,50)/ 0,17. W przypadku drugiej zaś będzie obowiązywał wzór: [przychód * (-7,35%) +819,08]/ 0,17. Oprócz ulgi przewidziane zostały także nowe zwolnienia z podatku do wysokości pierwszego progu podatkowego w roku podatkowym dla kilku grup osób. Pierwsza grupa to rodzice co najmniej czwórki dzieci, druga to osoby wracające z zagranicy, a trzecia to podatnicy uprawnieni do otrzymania emerytury, ale podlegający ubezpieczeniom społecznym i niepobierający świadczenia emerytalnego ani renty rodzinnej. Więcej o wynagrodzeniach w Nowy ładzie przeczytacie w naszym artykule. 

Zmiany dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poza zmianami podatkowymi, drugą najistotniejszą jest ta dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przede wszystkim nie będzie można odliczać już jej części (7,75%) od podatku. Tym samym pracownicy zapłacą pełne 9% składki, a nie jak dotąd płacili 1,25%. Wprowadzone zostaną także nowe zasady opłacania składki zdrowotnej i wyliczania jej wysokości. Wysokość składki zdrowotnej będzie teraz zależała od wybranej formy opodatkowania, a także osiąganych dochodów lub przychodów (w przypadku ryczałtowców).

Składka na zasadach ogólnych/podatek liniowy

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa) zapłacą 9%, a podatkiem liniowym 4,9%, przy czym podstawą składki będzie dochód obliczany jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu w 1 miesiącu, a w kolejnych różnica między przychodami a kosztami od początku roku. Składka jednak nie będzie mogła być niższa niż 270,90 złotych,  więc 9% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy opodatkowani z kolei ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składki, których podstawą wymiaru będzie 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w zależności od uzyskiwanego przychodu. Więcej o Składce zdrowotnej w Nowy ładzie znajdziecie w naszym artykule. 

Dla opodatkowanych kartą podatkową

Dla opodatkowanych kartą podatkową stawka składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł. Od 2022 roku składkę zdrowotną będzie trzeba odprowadzić także od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia określonych funkcji w spółce na mocy aktu powołania, czyli na przykład członków zarządu. Dotąd takie osoby nie musiały ich płacić.

Precz z nielegalnym zatrudnieniem

Nowy Ład wprowadza również zmiany dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników oraz wynagrodzenie otrzymywane „w kopercie”, czyli bez odprowadzenia podatku czy składek. Dla przedsiębiorców zatrudniających nielegalnie przewidziane zostały nowe sankcje w postaci konieczności uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne w całości przez płatnika, czyli pracodawcę, włącznie z częścią pokrywaną przez pracownika. Ponadto składek tych nie będzie można ująć jako kosztów uzyskania przychodu. Sankcje te mają skłonić przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Oczywiście nie jest przewidziana likwidacja umów cywilnoprawnych, ale rząd chce, aby ludzie zatrudniani byli w pełni legalnie.

Zmiany dotyczące samochodów służbowych i firmowych

Nowy Ład określa nowe zasady dotyczące opodatkowania prywatnego użytkowania samochodów służbowych. Będą one prowadziły w przypadku pojazdów elektrycznych o mocy silnika do 60 kW do rozpoznania przychodu w wysokości 250 złotych, zaś w przypadku pozostałych pojazdów przychód będzie już wynosił aż 400 złotych miesięcznie.

Leasing zmiany Nowy ład

Kolejne zmiany przewidziano w opodatkowaniu wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne. Do końca 2021 roku można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku sprzedaży samochodu z leasingu po odczekaniu 6 miesięcy od wykupu. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na wykup samochodu z leasingu po Nowym Roku, zwolnienie z podatku z tytułu sprzedaży auta będzie przysługiwało po upływie dopiero 6 lat od momentu wykupu pojazdu. Przewiduje się, że te zmiany spowodują znaczny spadek popularności leasingu i wzrost popularności wynajmu samochodów. Niestety przewiduje się również jeszcze więcej na polskich drogach wiekowych pojazdów w coraz gorszym stanie technicznym. Szczegóły dotyczące zmian w leasingu w Nowym ładzie znajdziecie w naszym artykule. 

Zmiany Nowy Ład w najmie indywidualnym 

Przepisy Nowego Ładu przewidują również likwidację możliwości opodatkowania przychodów z najmu indywidualnego na zasadach ogólnych. Jednak wyjątkiem są przychody z takiego najmu uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Odtąd najem indywidualny zostanie opodatkowany jedynie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a stawka podatku wyniesie 8,5% dla przychodów niższych niż 100 000 złotych rocznie oraz 12,5 % dla przychodów wyższych niż 100 000 złotych. Wyłączenie możliwości opłacania podatku na zasadach ogólnych (skala podatkowa), uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu indywidualnego będzie skutkowało tym, że zapłacenie podatku stanie się koniecznością. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych istniała możliwość uwzględnienia amortyzacji czy odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Więcej o zmianach w najmie przeczytacie tu. 

Płatności bezgotówkowe będą obowiązkowe

Od 2022 roku w ramach Nowego Ładu będzie obowiązywał nowy limit płatności gotówkowych. Dotąd limit ten obejmował tylko transakcje B2B, między dwoma firmami, a teraz będzie dotyczył również transakcji B2C, czyli między firmą a klientem indywidualnym. Obowiązkiem więc już stanie się posiadanie terminali płatniczych.  W rezultacie od lipca 2022 terminale będą musiały zostać połączone z internetowymi kasami fiskalnymi, aby obsługiwać płatności bezgotówkowe zarówno B2B, jak i B2C. Limit transakcji między przedsiębiorcami zostanie zaś zmniejszony do 8000 złotych, podczas gdy dotąd wynosił 15 000 złotych. Oznacza to, że transakcja przekraczająca limit, niezależnie od liczby płatności wchodzących w jej skład, będzie musiała zostać opłacona bezgotówkowo, czyli na konto bankowe.

Zmiany dotyczące podatku VAT

Zmiany związane z Nowym Ładem nie ominą także podatku VAT. Pierwsza z nich to tak zwana grupa VAT. Będą mogły stworzyć ją firmy powiązane ze sobą organizacyjnie, finansowo czy ekonomicznie. Takie połączenie się w grupę zoptymalizuje rozliczenia pomiędzy firmami i zmniejszy ilość obowiązków sprawozdawczych.

Możliwość dobrowolnego opodatkowania VAT-em usług  finansowych

Kolejna zmiana to wprowadzenie możliwości dobrowolnego opodatkowania VAT-em usług  finansowych, które dotąd były z tego podatku zwolnione. Sprawi to, że firmy, które świadczą takie usługi dla innych firm staną się dla nich atrakcyjniejsze. Ponadto wybór dobrowolnego opodatkowania VAT-em będzie wiązał się z możliwością odliczenia VAT-u od faktur zakupu, co przyczyni się do optymalizacji podatkowej firm.

Czynny żal

Od 2022 roku nie będzie też trzeba już wysyłać czynnego żalu wraz z korektą JPK_VAT7 dotyczącą jedynie części ewidencyjnej. Będzie to niewątpliwe usprawnienie i zmniejszenie obowiązków podatników wynikających z podania błędnych kodów GTU lub ich nie podania wcale. Takie błędy nie mają wpływu na wysokość podatku VAT, więc wysyłanie czynnego żalu jest tylko problemem. Teraz już go nie będzie.

Więcej tematów powiązanych z nowym ładem i nie tylko

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *