Konsekwencje Ustawy o Konsumenckiej Pożyczce Lombardowej dla Przedsiębiorców Rolnych

0

W styczniu 2024 r. weszła w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, wprowadzając zmiany istotne dla przedsiębiorców rolnych. Ustawa ta przewiduje, że przedsiębiorcy rolni korzystający z pożyczek i kredytów będą objęci taką samą ochroną jak osoby zaciągające kredyt konsumencki. 

Konsumencka pożyczka lombardowa dla rolników

Na podstawie umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Wg definicji zabezpieczeniem lombardowym jest:

  • przeniesienie przez konsumenta własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę zawierającego tę umowę;
  • zobowiązanie konsumenta do przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę zawierającego tę umowę
  • w przypadku braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w terminie;
  • upoważnienie przedsiębiorcy zawierającego tę umowę do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego – w przypadku braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w terminie;
  • ustanowienie zastawu na rzecz przedsiębiorcy zawierającego tę umowę

Obecny zakres ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy w jednakowym stopniu rolnika małego, prowadzącego niewielkie indywidualne gospodarstwo, niezatrudniającego pracowników, jak i duże gospodarstwa.

Skutki

Wejście w życie przepisów ustawy lombardowej spowodowało:

  • objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także tych, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy,
  • ograniczenie dostępu rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych,
  • zaburzenie finansowania procesów inwestycyjnych w rolnictwie, ponieważ ustawa o kredycie konsumenckim (dotycząca prostych, masowych produktów kredytowych) nie jest dostosowana do finansowania skomplikowanych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, a także do udzielania kredytów ze wsparciem publicznym np. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosy społeczne

Ta inicjatywa legislacyjna spotkała się z krytyką i obawami ze strony przedstawicieli branży rolniczej.

Status konsumenta dla rolników może być postrzegany jako ograniczający ich możliwości finansowe. Parlamentarzyści wyrażają obawy co do nadmiernej ochrony konsumentów, szczególnie w kontekście niewielkiego odsetka gospodarstw rolnych (około 0,1%), które borykają się z problemami zadłużenia i wypłacalności. Tymczasem zmiany te mogą dotknąć znacznie większą liczbę gospodarstw, ponad 400 tysięcy, co może mieć negatywne skutki dla rozwoju rolnictwa.

Według nowych regulacji, umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej wiążą przedsiębiorcę zobowiązującego się do oddania środków pieniężnych do dyspozycji konsumenta, natomiast konsument zobowiązuje się do spłaty całkowitej kwoty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego. Zabezpieczenie lombardowe może obejmować przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczenia na przedsiębiorcę, upoważnienie przedsiębiorcy do sprzedaży przedmiotu w przypadku braku spłaty, lub ustanowienie zastawu.

Szczegóły o ustawie znajdziesz u źródła ->https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001285/O/D20231285.pdf

Wnioski te są ważne dla przedsiębiorców rolnych, którzy muszą dostosować się do nowych regulacji i poszukać alternatywnych środków finansowania dla swoich przedsięwzięć. Jednocześnie konieczne jest monitorowanie skutków tych zmian dla sektora rolniczego oraz reakcja na ewentualne problemy, jakie mogą wyniknąć z wprowadzenia nowych przepisów.

Ten wpis pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi żadnej formy porady prawnej, medycznej, finansowej ani jakiejkolwiek innej profesjonalnej porady. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niedokładności zawarte w treści tego wpisu. Korzystanie z informacji zawartych w tym wpisie odbywa się na własne ryzyko. Osoby podejmujące decyzje na podstawie tych informacji powinny skonsultować się z odpowiednim specjalistą lub ekspertem w danej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *