Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy

0

Brak terminala płatniczego w danym punkcie potrafi skutecznie zniechęcić klientów do zakupów. Polacy lubią płacić bezgotówkowo. Według danych NBP pod koniec 2023 roku wydanych było 45,2 mln kart płatniczych, a samych transakcji zbliżeniowych przeprowadzono 2,1 mld. Mimo to wciąż są miejsca, w których słyszy się komunikat: „płatność tylko gotówką”. Czasem taki stan rzeczy wynika z niechęci, czy braku zaufania przedsiębiorcy do nowych technologii. Jednak najczęściej chodzi o koszty związane z instalacją i obsługą terminala. A tych da się uniknąć, biorąc udział w Programie Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy. Wyjaśniamy, kto i na jakich warunkach może z niego skorzystać.

Czym jest Program Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy?

Program Polska Bezgotówkowa, a oficjalnie Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego to wspólny projekt Związku Banków Polskich, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych (Visa i Mastercard) oraz Ministerstwa Rozwoju. Jego główne cele to:

 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce;
 • zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z gotówkowymi.

By powyższe założenia mogły zostać zrealizowane, konieczne jest wsparcie rozbudowy sieci akceptantów płatności bezgotówkowych. Polega ono głównie na finansowanie zakupu i obsługi terminali płatniczych dla przedsiębiorców.

Pieczę nad programem sprawuje Fundacja Polska Bezgotówkowa, która pomaga wszystkim stronom, m.in.: przy podpisywaniu umowy oraz weryfikuje, czy jego uczestnicy działają zgodnie z zasadami programu. Fundacja prowadzi także działania informacyjno-edukacyjne na temat obrotu bezgotówkowego wśród obywateli.

Program Polska Bezgotówkowa – zasady uczestnictwa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wystartował 8 stycznia 2018 roku. Wstępnie plan działania rozpisano do końca 2020 r., jednak zgodnie z porozumieniem podpisanym 30 września 2020 r. program przedłużono co najmniej do końca 2025 r.

Co daje Program Polska Bezgotówkowa w 2024 roku?

Na przestrzeni lat kilka razy zmieniały się zasady uczestnictwa. W pierwszej edycji przedsiębiorcy posiadający do 5 placówek detalicznych mogli otrzymać maksymalnie 3 terminale (w tym 1 mPOS) za darmo na 12 miesięcy lub do 100 tys. obrotu na urządzenie.

Od marca 2022 r. można było otrzymać za darmo 1 terminal i tylko na 5 miesięcy lub do 42 tys. obrotu. Taki zabieg był podyktowany zwiększonym zainteresowaniem programem, które było związane, z wdrożeniem tzw. Polskiego ładu i pogłoskami na temat obowiązkowych terminali płatniczych.  

W styczniu 2023 r. częściowo wrócono do pierwotnych zasad. Aktualnie przedsiębiorca może liczyć na:

 • pokrycie kosztów związanych z:
  • zakupem/dzierżawą terminala płatniczego;
  • instalacją urządzenia;
  • obsługą płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy (licząc od momentu instalacji) lub do osiągnięcia 100 tys. zł obrotu na każde urządzenie;
 • interwencję serwisową terminala w ciągu 2 dni od roboczych od zgłoszenia;
 • całodobowy kontakt z obsługą klienta agenta rozliczeniowego (7 dni w tygodniu).

Dofinansowanie dotyczy 1 terminala płatniczego oraz 1 terminala w telefonie w ramach współpracy z 1 agentem rozliczeniowym. Jedynie przedsiębiorcy z sektora transportu osobowego (oprócz taksówek) mają szansę uzyskać do 20 terminali.

Po 12 miesiącach pobierane są standardowe opłaty zgodnie z umową z agentem rozliczeniowym.

Kto może skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy?

 Do programu może dołączyć przedsiębiorca, który:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego, tj. umowy z agentem rozliczeniowym;
 • będąc franczyzobiorcą, nie korzystał z terminala dostarczonego przez franczyzodawcę lub inny podmiot przez ostatnie 12 miesięcy;
 • wcześniej nie brał w nim udziału (można do niego przystąpić tylko raz).

Z udziału w programie wykluczeni są:

 • franczyzobiorcy, którzy otrzymują terminale od sieci franczyzowej lub innego podmiotu działającego na rzecz sieci;
 • franczyzobiorcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z terminali otrzymanych z tytułu uczestnictwa w sieci franczyzowej;
 • operatorzy samoobsługowych terminali przeznaczonych do obsługi parkomatów.

Program Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy. Jak go otrzymać?

By otrzymać darmowy terminal w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, przedsiębiorca musi przejść przez kilka etapów. Poniżej krótki schemat tego procesu.

 1. Wybór agenta rozliczeniowego spośród tych, które uczestniczą w programie (to m.in.: Polcard, PayTel, Elavon, eService, Polskie ePłatności).
 2. Kontakt z agentem rozliczeniowym i wybór terminala płatniczego.
 3. Dopełnienie formalności z agentem rozliczeniowym (m.in. złożenie oświadczeń i innych wymaganych dokumentów).
 4. Zawarcie umowy z agentem rozliczeniowym (na co najmniej 12 miesięcy).
 5. Zgłoszenie faktu zawarcia umowy (robi to agent).
 6. Weryfikacja, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do udziału w programie (przeprowadza ją Fundacja Polska Bezgotówkowa).
 7. Dostarczenie i instalacja terminala płatniczego (nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
 8. Poinformowanie Fundacji o zainstalowaniu terminala (robi to agent).

Po zainstalowaniu terminala przedsiębiorca może rozpocząć przyjmowanie transakcji bezgotówkowych.

Ponadto akceptant, czyli przedsiębiorca, który otrzymał terminal, musi:

 • zobowiązać się, że nie będzie ustalał minimalnej wartości dla transakcji bezgotówkowych i nie będzie stosował opłat surcharge;
 • oznakować terminal oraz placówkę logotypami organizacji płatniczych, akceptowanych kart itp.;
 • umieścić w widocznych miejscu emblemat z logo Programu Polska Bezgotówkowa.

Banki biorące udział w programie polska bezgotówkowa

Sprawdziliśmy, które banki z naszego rankingu kont firmowych biorą udział w programie Polska Bezgotówkowa, co pozwoli na pozyskanie terminala płatniczego na preferencyjnych warunkach. Co ciekawe, w niektórych przypadkach możemy się załapać na dodatkową promocje na start np. w formie nagrody pieniężnej za skorzystanie z usługi terminala płatniczego do konta firmowego. Jak to wygląda w wybranych bankach:

 • PEKAO – terminal płatniczy na preferencyjnych warunkach nawet przez 2 lata
 • Santander Bank Polska – oprócz 12 miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa, bank oferuje preferencyjne warunki przez dodatkowy okres
 • Alior Bank – można korzystać z preferencyjnych warunków w ramach programu.
 • mBank – dodatkowe preferencyjne warunki na start, oprócz programu Polska Bezgotówkowa.
 • Nest Bank – Tak jak w pozostałych bankach, dodatkowe preferencyjne warunki oprócz programu Polska Bezgotówkowa.
 • PKO BP – terminal w ramach programu Polska Bezgotówkowa.

Jak widać dla wszystkich głównych propozycji kont firmowych z naszego rankingu jest możliwość skorzystania z terminalu płatniczego na preferencyjnych warunkach. Sytuacja jest podobna dla wszystkich dużych banków komercyjnych, np. Millennium, BNP Paribas, Citi Handlowego czy ING.

Czy można zrezygnować z Programu Polska Bezgotówkowa?

Umowa z agentem rozliczeniowym musi trwać minimum 12 miesięcy. Również przez 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia Fundacja pokrywa koszty obsługi transakcji bezgotówkowych. Przez rok sporo może się wydarzyć. Przedsiębiorca może, np. uznać, że terminal nie jest mu potrzebny lub zakończyć działalność. Dlatego warto zadać sobie pytanie: czy da się odstąpić od umowy wcześniej i zrezygnować z uczestnictwa w programie?

Akceptant, tj. przedsiębiorca ma prawo rozwiązać umowę z agentem rozliczeniowym przed upływem 12 miesięcy, jednak musi liczyć się z konsekwencjami. Co prawda nie trzeba z tego tytułu zwracać kwoty dofinansowania, ale agent rozliczeniowy ma obowiązek nałożyć na akceptanta karę umowną. Kwoty są z góry ustalone przez Fundację Polska Bezgotówkowa i w 2024 r. wynoszą:

 • 910 zł brutto – dla terminali POS, mPOS, terminali PIN-pad programowalnych, samoobsługowych terminali płatniczych;
 • 400 zł brutto – dla terminali SoftPOS;
 • w wysokości odpowiadającej danemu terminalowi – dla Kasoterminali.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca kończy prowadzenie działalności. Wówczas agent nie musi obciążać akceptanta karą umowną.

Czy warto wziąć udział w Programie Polska Bezgotówkowa – darmowy terminal płatniczy?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, Polacy chcą płacić szybko i wygodnie, czyli bezgotówkowo. Zatem obecność terminala w firmie może przyciągnąć nowych klientów. Tych, którzy do tej pory wybierali konkurencję głównie ze względu na możliwość płatności kartą. Ponadto skraca się czas obsługi klienta. Oznacza to, że w tym samym czasie da się przeprowadzić więcej transakcji. A to wszystko przekłada się na wyższe obroty.

Należy zauważyć, że płatności gotówkowe rodzą wiele problemów. Trzeba przyjąć gotówkę od klienta, uważając, by nie było fałszywych banknotów, a następnie przeliczyć i wydać resztę. Na koniec dnia utarg trzeba znowu przeliczyć. Dochodzi jeszcze kwestia bezpiecznego przechowywania gotówki i transportu do banku/wpłatomatu. Terminal rozwiązuje większość tych problemów – rozliczenia z klientem stają się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze, a utarg trafia od razu na konto firmy.

Co najważniejsze uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Zatem dla przedsiębiorcy jest to szansa, aby bez zbędnych kosztów przetestować, czy płatności bezgotówkowe sprawdzą się w jego firmie.

Ile razy można skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa?

Z Programu Polska Bezgotówkowa można skorzystać tylko 1 raz.

Na czym polega Program Polska Bezgotówkowa?

W ramach programu każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki, może otrzymać za darmo terminal płatniczy. Nie będzie ponosił kosztów instalacji i uruchomienia usługi oraz opłat związanych z obsługą płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy od dnia instalacji lub do osiągnięcia 100 tys. zł obrotu na urządzeniu.

Ile terminali w Programie Polska Bezgotówkowa?

W 2024 roku przedsiębiorca ma szansę otrzymać 1 terminal płatniczy oraz 1 terminal w telefonie. Oba muszą być od tego samego agenta rozliczeniowego. Natomiast przedsiębiorcy z sektora transportu osobowego (oprócz taksówek) mogą liczyć na 20 terminali.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
Zostaw ocenę!
Autor artykułu
Tomek Marczewski
Tomek Marczewski
Pozostałe publikacje autora
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *