Private banking – co to jest i dla kogo?

2

Każdej osobie zależy na pełnym bezpieczeństwie gromadzonych środków oraz na nienagannej obsłudze przez bank. Szczególnie przedsiębiorcy, którzy dużo zarabiają szukają jak najlepszych ofert. Właśnie do takich przedsiębiorców, najbogatszych, kierowane są oferty tak zwanej prywatnej bankowości, czyli private banking. Co to takiego jest, dla kogo jest przeznaczone i jak wyglądają oferty private bankingu w największych bankach?

Czym jest private banking?

Private banking to pochodzące oczywiście z języka angielskiego określenie tak zwanej bankowości prywatnej. Jest to wyjątkowa usługa, która jest kierowana wyłącznie do najzamożniejszych osób, które są jednocześnie najbardziej wymagającymi klientami banków. W składzie tej elitarnej wręcz usługi znajduje się indywidualnie dopasowana oferta, własny doradca, a także niezawodność wszystkich usług bankowych. W przypadku usługi standardowej private banking, bogaty klient może otrzymać spersonalizowaną i długoterminową ofertę zarządzania zgromadzonymi pieniędzmi.

Oferta zawiera również bieżąca obsługa finansowania. Wszystko jest idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego takiego klienta. Zamożny klient otrzymuje również w ramach tych usług prestiżowe karty kredytowe, indywidualne programy oszczędnościowe i depozytowe czy też lokaty rentierskie. Najczęściej tak zamożne osoby są przedsiębiorcami, więc otrzymują zwykle również usługi prawno – księgowe, a w przypadku działalności filantropijnej mogą liczyć nawet na darmową opiekę medyczną czy wsparcie w inwestowaniu w nieruchomości.

Dla kogo jest private banking?

Jak już zostało wspomniane wyżej, private banking, to oferta usług bankowych dla najbogatszych osób, najczęściej przedsiębiorców i osób obejmujących wysokie stanowiska w firmach. Korzystać z tych usług mogą również sportowcy czy artyści, którzy osiągają bardzo wysokie zarobki. Dlaczego banki oferują takim osobom tak wyjątkowe usługi? Ponieważ bogaty klient to klient pewny, a więc ryzyko powstania dużego zadłużenia i problemów z jego spłatą jest w jego przypadku minimalne. Ma on bowiem na tyle pieniędzy, że jest w stanie łatwo spłacać wszelkie zobowiązania. Bank więc nie musi obawiać się strat wynikających z niespłacanego zadłużenia. Zamożny klient to również wysokie aktywa zdeponowane w banku po to, by je mnożyć i otrzymać z nich jeszcze większe zyski. Bank dzięki temu również inwestuje kapitał, co pozwala mu na finansowanie wszelkich kredytów udzielanych każdemu przeciętnemu klientowi, a takie kredyty już obarczone są znacznie większym ryzykiem niż te udzielane bogatym.

Czy ma znaczenie wysokość aktywów? Poniekąd tak, choć banki są bardzo elastyczne w tej kwestii. Najczęściej instytucje wymagają zdeponowania co najmniej 500 tysięcy złotych, aby klient otrzymał status VIP. Jednak w przypadku niektórych banków wymagany jest przynajmniej 1 milion złotych aktywów. Usługa private bankingu nie jest w żaden sposób ograniczona geograficznie. Produkty bankowe mogą się od siebie bardzo różnić. Usługi prywatności bankowej są więc dostosowywane indywidualnie do klientów w danym kraju. Zamożni ludzie w Niemczech, Holandii czy Szwajcarii mają znacznie wyższe zasoby majątkowe niż Polacy, więc usługi prywatnej bankowości w Polsce są dostosowane do zasobów majątkowych Polaków. W Polsce również najwięcej osób korzystających z private banking to przedsiębiorcy, więc oferty są dostosowane także dla nich. Polskie banki musiały też znacznie obniżyć progi wysokości aktywów dla klientów w porównaniu do banków w innych krajach, ponieważ Polacy osiągają znacznie niższe dochody niż mieszkańcy innych krajów.

Co oferuje bankowość private banking?

Podstawą private bankingu są długofalowe relacje klientów z bankami. Tylko to może zapewnić efektywne zarządzanie inwestycjami oraz zwroty z nich. Konieczne jest więc dokładne identyfikowanie rzeczywistych potrzeb klientów. Pozwala to odpowiednio dostosować ofertę oraz konstrukcję portfela inwestycyjnego. Wnikliwa analiza zawiera zazwyczaj informacje o statusie finansowym, źródłach majątku czy stylu życia klienta oraz jego rodziny. Istotna jest także kwestia, która dotyczy ochrony od strony prawnej inwestowanych środków. Banki muszą więc opracowywać rekomendacje dotyczące nadzoru nad usługami inwestycyjnymi, które świadczą oraz udostępniać odpowiednie zasoby czy kontakty to umożliwiające. Bardzo ważne jest także wsparcie w sprawach podatkowych, ponieważ klienci private banking, to zazwyczaj przedsiębiorcy, a także informacje o przepisach prawnych dotyczących dziedziczenia w danym systemie finansowym czy pomoc prawna przy przebudowywaniu struktury majątku.

Kluczem tutaj jest przede wszystkim zaufanie klienta do banku. Bank musi o to zadbać, ponieważ podczas długofalowej współpracy zachodzą różne zmiany w usługach, zmiany personalne, pojawiają się nowi doradcy, a dotychczasowi odchodzą. Zachodzi więc konieczność przejęcia klienta przez nowego doradcę, co dla klienta nigdy nie jest komfortowe. Banki muszą więc budować zaufanie do siebie, jako instytucji, w której doradca znajduje się na końcu łańcucha. Jest takim ostatnim ogniwem.

Zarządzanie majątkiem

W ramach private banking instytucje oferują nie tylko przechowywanie aktywów majątkowych (tutaj nie chodzi tylko o same pieniądze, ale cały majątek), ale także umiejętne pomnażanie kapitału z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Doradcy private banking muszą brać pod uwagę cykl inwestycji klienta długofalowo oraz nie tylko maksymalizację jego zysków, ale także stabilne podnoszenie wartości majątku, przy czym należy uwzględniać zdarzenia pozarynkowe, których nie można w żaden sposób przewidzieć. Nie da się przewidzieć na przykład śmierci klienta, więc istotne są kwestie związane z dziedziczeniem majątku. Inna sprawa to moment, kiedy klient przejdzie na emeryturę. Też nie wiadomo, kiedy będzie chciał to zrobić, bo wejście w wiek emerytalny do tego nie zmusza. Przejście na emeryturę wiąże się jednak ze zmianą potrzeb klienta, której banki muszą sprostać.

Wszyscy pamiętamy wielkie afery, takie, jak na przykład Amber Gold, gdzie wielu bogatych klientów straciło miliony złotych. Dziś klienci, którzy to pamiętają nie podchodzą zbyt chętnie do nowych inwestycji. Doradcy private banking nie oferują więc na siłę żadnych inwestycyjnych nowości. Przejrzystość i posiadanie pod kontrolą wszystkich inwestycji jest dla klientów private banking najważniejsze. Klienci private banking mogą mieć więc pewność przejrzystości portfela inwestycyjnego, sprawdzonych form inwestowania, braku skomplikowanych struktur czy wehikułów finansowych. Klient może więc widzieć na bieżąco, co zostało kupione, a co sprzedane i w jaki sposób jego majątek jest pomnażany oraz chroniony. Private banking oferuje więc bezpieczne sposoby przechowywania środków pieniężnych, a także inwestowania w inne zasoby majątkowe.

Produkty private bankingu

Warto zaznaczyć, iż produkty w private bankingu to zupełnie inna kategoria. Przykładowo oferta kont bankowych jest inna od propozycji zaprezentowanych w naszym rankingu kont osobistych. W tym przypadku możemy liczyć na znacznie szerszy zakres usług. Przykładowo, jeżeli w zwykłej ofercie bank nie posiada karty wielowalutowej, negocjowanych kursów wymiany walut czy limitu w rachunku bieżącym. To w ofercie privat bankingu, takie propozycję mogą się już znaleźć.

Bardzo dobrze ta różnica jest zaprezentowana w naszym rankingu kart kredytowych. Kredytówki dla klientów pivate bankingu oferują zupełnie inny poziom usług (bardzo wysokie ubezpieczenie, darmowe saloniki na lotniskach, darmowe przewalutowania czy darmowe przelewy z rachunku karty kredytowej). Otrzymanie tego typu usługi jest nie osiągalne dla przeciętnego klienta banku. W przypadku kart kredytowych, możemy liczyć na darmowy Priority Pass, taki jak ten poniżej.

Jakie banki w Polsce oferują usługę private banking?

W Polsce tylko kilka banków oferuje bankowość private banking. Znanym podmiotem na rynku jest Velo Bank, czyli bank powstały z wyodrębnienia aktywów Getin Banku, stworzona wyłącznie dla najzamożniejszych klientów biznesowych. Tutaj trzeba zdeponować minimum 1 milion złotych, aby móc korzystać z usług Velo Bank. Kolejną opcją jest oferta private bankingu w mBanku, znana z naprawdę wysokich standardów bankowości, zarówno elektronicznej, jak i mobilnej. Oprócz standardowych usług private bankingu, mBank oferuje również zamożnym klientom pakiet Wealth Management. W skład tego pakietu wchodzi:

 • zarządzanie inwestycjami;
 • doradztwo finansowe;
 • optymalizacja podatkowa;
 • kontakt z certyfikowanymi doradcami EFPA (Eksperci Planowania Finansowego);
 • usługi dodatkowe;

Oprócz Vevo Banku oraz mBanku, usługi private bankingu wysoko ocenione przez Forbes oferują także: Santander Bank Polska, Citi Handlowy, Bank Pekao, a także ING Bank Śląski, Bank Millenium, PKO BP oraz BNP Paribas.

Standardowe usługi w ramach private banking oferowane przez mBank, to sprawna i dyskretna obsługa z możliwością wyboru sposobu kontaktu z doradcą, opieka osobistego doradcy oraz zespołu ekspertów od zarządzania majątkiem, a także indywidualne warunki cenowe, wygoda i swoboda w codziennym korzystaniu z bankowości (m.in. płacenie jedną kartą w 15 walutach bez przewalutowania). Nieoceniona jest również pomoc w załatwianiu spraw dzięki usłudze mBank Private Concierge. Konto osobiste w private banking jest całkowicie zwolnione z opłat. Zdeponować można minimalnie milion złotych. Oczywiście mBank oferuje także wyżej wspomniany pakiet Wealth Management.

Więcej informacji na temat privat bankingu na stronie mBanku.

W Velo Banku należącym do Getin Banku usługi private banking oferowane są dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, których aktywa wynoszą minimum 200 tysięcy złotych bądź wpływy na konto w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oferta jest oparta na trzech kluczowych filarach – kompetencji, komforcie oraz wyjątkowych przywilejach. Velo Bank zapewnia profesjonalną oraz wygodną obsługę dzięki Doradcom Klienta Velo , telefonicznemu Centrum Obsługi Klienta Velo , a także bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej. Klienci private banking zyskują także dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej, a także prestiżowych kart płatniczych.

W banku Santander private banking obsługiwany jest przez profesjonalnych bankierów prywatnych posiadających europejski certyfikat doradztwa finansowego (EFPA, EFA). W ramach private bankingu tutaj są oferowane usługi bankowe, inwestycyjne, kredytowe oraz maklerskie. Każdy klient zostaje objęty wraz z rodziną indywidualną opieką prywatnego bankiera. Jeśli chodzi o konto w private banking, oferowany jest pakiet walutowy ze specjalną kartą Visa Private Banking, którą można połączyć z kontami w euro, funtach i dolarach. Nie ma tutaj żadnych opłat, a klient zyskuje opłacone członkostwo w programie LoungeKey oraz dostęp do saloników VIP na lotniskach całego świata. Oprócz tego klient ma do dyspozycji program benefitów Visa LuxuryHotelsCollections, umożliwiający rezerwację pokoi w luksusowych hotelach na całym świecie wraz z dostępem do dodatkowych przywilejów. Klient może korzystać również z lokat terminowych, rentierskich oraz kont oszczędnościowych

BNP Paribas świadczy usługi bankowości prywatnej pod marką BNP Paribas Wealth Management. W ramach pakietu dla klientów Wealth Management oferowane jest konto osobiste oraz prestiżowe karty płatnicze oraz karta kredytowa World Elite. Rachunki mogą być prowadzone w złotówkach lub w najważniejszych walutach. Klienci otrzymują także dostęp do rachunków oszczędnościowych oraz lokat z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Karta kredytowa zaś obejmuje wyższy limit kredytowy, bogaty pakiet ubezpieczeniowy AXA Assistance obejmujący nawet zachorowania na koronawirusa, a także dodatkowe, elitarne korzyści, jak LoungeKey oraz całodobowe usługi Concierge. Oczywiście bank oferuje również usługi planowania majątku, finansowanie potrzeb czy rozwiązania inwestycyjne, w tym passion inwestments, a więc nowoczesne instrumenty finansowe dla działalności filantropijnych czy doradztwo przy zakupie nieruchomości we Francji.

Bank Citi Handlowy oferuje w ramach private bankingu szeroki zakres usług. Przede wszystkim o klienta dba wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspercki z sześciu różnych dziedzin finansowych, na czele z osobistym opiekunem klienta wyszkolonym przez Citi. Klient provate banking w Citi Handlowym może liczyć na konto bankowe z prestiżowymi kartami, kompleksowe zarządzanie majątkiem (inwestycje, ubezpieczenia, rozwiązania hipoteczne czy walutowe na indywidualnych warunkach). Oprócz tego bank oferuje korzyści i przywileje dla rodziny klienta, takie, jak sukcesja majątku czy oferta rodzinna Citigold. Dodatkowymi przywilejami dostępnymi dla klientów private banking są także usługi motoryzacyjne, turystyczne, związane ze sztuką, rozrywką, zdrowiem, a także zniżki na zakupy w wiodących sklepach modowych oraz butikach.

Bank Pekao zapewnia dyskretną opiekę doświadczonego doradcy, a nawet obsługę w czasie zagrożenia epidemicznego. W ramach konta private banking klient PEAKO może wykonywać wygodne płatności krajowe i zagraniczne. Otrzymuje też wielowalutową kartę World Elite Debit Mastercard. Oprócz tego klient ma zapewniony bogaty pakiet Assistance wraz z opieką asystenta Concierge. Konto prowadzone jest za darmo dla osób z aktywami powyżej miliona złotych.

Bank PKO BP chwali się, że z usług w ramach private banking korzysta już 150 tys. klientów. W ofercie banku jest program bankowości osobistej Aurum wraz z rachunkiem Złote Konto, a także program bankowości prywatnej Platinium z rachunkiem Platinium. Popularne są także kredyty Aurum i Platinium. Bank oferuje również alternatywne formy inwestowania, takie, jak produkty strukturyzowane w formie obligacji. Do dyspozycji klientów jest ponad 600 doświadczonych konsultantów, a każdy klient ma osobistego doradcę. Poza tym w ramach private banking jest naprawdę rozbudowany pakiet usług od właśnie doradców, przez produkty niefinansowe w ramach programu przywilejów (zniżki, rabaty itp.). PKO BP jako pierwszy w Polsce wprowadził prestiżową kartę PKO Visa Infinite. W 2004 roku został zainaugurowany także program „Dom Platinium”

Oferta private banking ING jest skierowana do klientów, którzy zgromadzą w banku aktywa powyżej miliona złotych lub zainwestują minimum 500 tys. zł lub równowartość w wymienialnej walucie. Usługi cechuje indywidualne podejście do klienta, profesjonalne doradztwo, Konto Active z możliwością założenia konta oszczędnościowego, lokat czy wzięcia kredytów, a także karta Visa Infinite z dużymi limitami, a także usługami Concierge i przywilejami dostępu do saloników VIP na lotniskach.

Na koniec został już tylko bank Millenium, który oferuje private banking dla klientów z aktywami większymi niż milion złotych. Każdy klient zyskuje partnera w postaci doradcy bankowości prywatnej Millennium. W ramach konta dostępne są profesjonalne usługi finansowe, rozwiązania inwestycyjne, produkty oszczędnościowe, kredyty oraz trzy rodzaje kart: Millennium World Debit MasterCard, Millennium MasterCard World oraz Millennium MasterCard Prepaid. Poza tym można liczyć na dodatkowe usługi maklerskie czy doradztwo podatkowe.

Private banking podsumowanie

Opisywana przez nas usługa, to tak naprawdę szersza i bardziej dostosowana oferta bankowa. Celem banku jest zarabianie na kliencie i w tym przypadku nie jest inaczej. Przechodząc do bankowości prywatnej, nie liczmy na to, że trafiamy do wąskiego grona bardzo majętnych osób. Usługa, tak naprawdę dostępna jest dla wyższej klasy średniej, próg wejścia to niekiedy kwoty rzędu 200 tyś zł, czyli mniej niż mała kawalerka na obrzeżach Warszawy. Samo PKO BP chwali się, że z tego typu usług korzysta u nich już 150 tyś klientów, a to tylko jeden bank. Realnie w skali kraju, z takich usług może korzystać nawet kilka % populacji osób pracujących.

Nie zrozumcie powyższego przekazu źle, jeśli mamy tylko możliwość, warto skorzystać z tej opcji. Niektóre produkty w ofercie privat bankingu są bardzo ciekawe i korzystne. Np. segment kart kredytowych oferujących darmowe ubezpieczenie w podróży z sumą ubezpieczeniową nawet 10 mln zł oraz darmowymi salonikami lounge dla właściciela i osoby towarzyszącej. Jest to tylko jeden przykładowy produkt, których w ofercie jest znacznie więcej.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
3.2/5 (Ilość ocen: 4)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze
2 komentarzy on “Private banking – co to jest i dla kogo?”
 1. Przem

  Wrzucenie w lipcu 2023 opisu konta w Noble banku nie świadczy o poziomie tego artykułu zbyt dobrze

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Panie Przem, artykuł jest z 2022 roku i powstał przed wydzieleniem aktywów do Vevo Bank. Przeglądu niektórych artykułów dokonujemy raz do roku, w lipcu w skutek dodania nowej funkcji na stronie, artykuł automatycznie został „Zaktualizowany” stąd data lipiec 2023. Jak najbardziej w najbliższym czasie będziemy dokonywać przeglądu i zaktualizujemy informacje. Jednocześnie dziękujemy za słuszną uwagę i przepraszamy za zamieszanie.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *