Pełnomocnictwo do konta bankowego

0

Jeżeli jesteś właścicielem rachunku bankowego, możesz upoważnić osobę trzecią do korzystania z niego. Masz możliwość napisania pełnomocnictwa do rachunku w banku, konta oszczędnościowego, czy lokaty oszczędnościowej. Wskazana osoba będzie miała możliwość wykonywania pewnych działań. Ich zakres musisz wskazać podczas tworzenia dokumentu. W dzisiejszym poradniku podpowiadamy, jak napisać pełnomocnictwo do rachunku. Co warto wziąć wtedy pod uwagę i jakie mogą być konsekwencje upoważnienia kogoś do konta?

Co to jest pełnomocnictwo do konta?

Istnieje wiele rodzajów pełnomocnictw. Termin ten oznacza działanie, którego efektem jest upoważnienie osoby trzeciej do wykonywania pewnych działań w twoim imieniu. Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, która wymaga odpowiedniej formy i ma określone konsekwencje. Regulują to polskie przepisy, zawarte m.in. w Kodeksie Cywilnym. Aby pełnomocnictwo było skuteczne, musi mieć określoną formę i treść.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego oznacza więc danie osobie trzeciej uprawnień do korzystania z Twojego konta. W pełnomocnictwie do rachunku bankowego należy uwzględnić jego zakres. Wtedy osoba upoważniona do konta może podejmować w związku z rachunkiem pewne działania. Przez bank będzie to traktowane na równi z sytuacją, gdy to właściciel zarządza swoim kontem. Ważne jest więc rozsądne dysponowanie takim pełnomocnictwem. Nadanie uprawnień do swojego konta osobie postronnej lub niegodnej zaufania mogłoby nieść ryzyko utraty swoich pieniędzy z konta.

Co ważne, ta opcja jest dostępna dla wszystkich rachunków prezentowanych w naszej porównywarce konta bankowych.

Pełnomocnictwo
RodzajOgólne – do wszystkich produktów w wybranym bankuRodzajowe –np.  do wybranych produktów lub czynności.Szczególne – np. tylko do płatności wybraną kartą debetową.
Czas trwaniaJednorazoweCzasoweBezterminowe

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – jakie są rodzaje?

Pełnomocnictwa do ROR (ale też inne) możemy podzielić na pełnomocnictwa ogólne i pełnomocnictwo rodzajowe. Oba rodzaje pełnomocnictwa dają osobie upoważnionej nieco inne uprawnienia co do dysponowania środkami na koncie bankowym mocodawcy.

Ogólne pełnomocnictwo do konta upoważnia wskazaną w nim osobę do zarządzania rachunkiem mocodawcy niemal na równi z nim samym. Pełnomocnik może wtedy dysponować środkami zgromadzonymi na koncie. Ma możliwość realizacji polecenia przelewu, wypłacać gotówkę, ale też wpłacać nowe środki na rachunek bankowy. Może zarządzać listą zdefiniowanych odbiorców przelewów, dodawać zlecenia stałe, czy mieć wgląd do historii rachunku. Osoba upoważniona ogólnie może też pobrać wyciąg z konta, czy zaświadczenie o rachunku. Mając osobną umowę z bankiem, pełnomocnik może też korzystać z bankowości elektronicznej. W zależności od konkretnego banku, takie pełnomocnictwo może dać pełen dostęp do e-bankowości lub do wskazanych w upoważnieniu elementów.

Czego nie może zrobić posiadacz pełnomocnictwa ogólnego do konta?

Osoba upoważniona poprzez pełnomocnictwo ogólne, może zarządzać wieloma kwestiami na rachunku mocodawcy. Nie ma jednak następujących uprawnień:

 • udzielenie pełnomocnictwa kolejnej osobie
 • złożenie dyspozycji na wypadek śmierci
 • wypowiedzenie umowy rachunku
 • zmiana treści umowy rachunku
 • otworzenie kredytu odnawialnego w rachunku

Wiele zależy jednak od postanowień i procedur, które ma dany bank. Niektóre instytucję nakładają na pełnomocnika więcej ograniczeń. Często jest to blokada możliwości zmiany/edycji danych osobowych i kontaktowych w banku. W niektórych bankach pełnomocnik nie może też zawrzeć umowy o prowadzenie karty do rachunku, ani z niej zrezygnować. Szczegóły zawsze są dostępne w regulaminach danego banku, czy w umowie o prowadzenie konta bankowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe i pełnomocnictwo szczególne – co oznaczają te terminy?

Pełnomocnictwo ogólne jest jednym z rodzajów upoważnień. Kolejnym jest pełnomocnictwo rodzajowe do rachunku bankowego. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą przyznawać pełnomocnikowi tak dużego zakresu uprawnień. Mocodawca wpisuje więc konkretne czynności, które pełnomocnik będzie miał do swojej dyspozycji. Często są to jedynie operacje gotówkowe – wpłaty i wypłaty, albo zlecenia przelewów. Mocodawca może też ustalić limit dla transakcji wykonywanych przez pełnomocnika. Zwykle jest to po prostu maksymalna kwota wypłat w danym miesiącu.

Ważne jest, aby tworząc pełnomocnictwo rodzajowe wskazać precyzyjnie na zakres uprawnień. Przykładem mogą być przelewy. Uwzględnij w pełnomocnictwie, czy chodzi o przelewy wewnętrzne, zewnętrzne, przelewy do ZUS, Urzędu Skarbowego, czy do konkretnej osoby. Warto określić ich maksymalną wysokość.

szczególne Pełnomocnictwo do konta

W celu zawężenia listy uprawnień jeszcze bardziej, warto wybrać natomiast pełnomocnictwo szczególne. Takie pełnomocnictwo do rachunku nie daje pełnomocnikowi wglądu do szczegółów konta, serwisu transakcyjnego. Pozwala tylko na płatności z konta mocodawcy przy pomocy konkretnej karty debetowej.

Jaka jest ważność pełnomocnictwa do konta?

Do kiedy pełnomocnictwo do rachunku bankowego jest ważne? Masz do wyboru trzy możliwości:

 • pełnomocnictwo jednorazowe
 • okresowe pełnomocnictwo do rachunku bankowego
 • pełnomocnictwo stałe

Dzięki temu możesz ustalić, czy pełnomocnik będzie mógł skorzystać z nadanych mu uprawnień jeden raz, przez pewien czas, czy stale. Każde pełnomocnictwo możesz też odwołać.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego jest ważne od momentu otrzymania go przez bank. Jeżeli pełnomocnictwo ma ograniczenie czasowe, bank musi zweryfikować to przy próbie skorzystania z niego przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do rachunku – do jakiego konta można je ustanowić?

Do jakich kont bankowych można ustanowić pełnomocnictwo? Jeśli masz kilka kont w danym banku, wskaż konkretne z nich w upoważnieniu. Zwykle chodzi o konto oszczędnościowe, lokatę lub ROR. Wtedy mówimy o pełnomocnictwie do rachunku.

Co to jest pełnomocnictwo do modulo? To upoważnienie do wszystkich rachunków mocodawcy. Mowa również o rachunkach w danym banku, które zostaną założone w przyszłości. Nie wszystkie banki oferują jednak taką opcję.

Kto może upoważnić do konta?

Aby napisać upoważnienie do rachunku, należy być jego właścicielem. Jeżeli to rachunek wspólny, pełnomocnictwo może napisać jeden z właścicieli. Czasami jednak wymagana jest zgoda pozostałych właścicieli konta. Dotyczy to jednak tylko rachunków prowadzonych przez osoby fizyczne.

Pełnomocnictwo do konta firmowego może stworzyć właściciel firmy lub osoba reprezentująca ją.

Pełnomocnik do konta – kto może nim zostać?

Czy każdy może zostać upoważniony do konta bankowego? Właściwie tak, choć są pewne warunki. Pełnomocnik musi mieszkać na terenie Polski – być rezydentem. Musi mieć też pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi być to jednak osoba spokrewniona z właścicielem rachunku.

Dla osób powyżej 13 roku życia, a nie posiadających jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnej (osoby niepełnoletnie) możliwe jest wykonanie częściowego upoważnienia. W takiej sytuacji bank ma jednak pewne ograniczenia co do zakresu upoważnienia.

Czy można ustanowić pełnomocnictwo do konta dla niepełnoletnich?

Konta dla dzieci, czy konta dla nastolatków są dziś dość popularne. Choć osoba poniżej 18 roku życia może być właścicielem rachunku, ma pewne ograniczenia podczas ustanawiania pełnomocnika na zasadach ogólnych.  Może być nim jedynie prawny przedstawiciel – rodzic lub opiekun. Dzięki takiej konstrukcji oboje rodziców mogą mieć wgląd do konta swojego dziecka. Zwykle jeden rodzic jest wtedy przedstawicielem prawnym, a drugi – pełnomocnikiem.

Niektóre banki stosują ciekawą praktykę. Gdy właściciel konta kończy 18 lat, pełnomocnictwo rodzica wygasa. Oczywiście, właściciel konta może upoważnić go znów do swojego rachunku. Czasem takie działanie wymaga aktywności osiągającego pełnoletniość właściciela konta.

Wzór upoważnienia do konta bankowego

Jak napisać upoważnienie do konta? Pełnomocnictwo do rachunku bankowego ma formę pisemną. Jest oświadczeniem woli, które posiada własnoręczny podpis właściciela konta. Wymagany jest też podpis osoby upoważnionej. Można skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa do rachunku dostarczonego przez bank. Często znajdziemy je na stronie instytucji. Inna opcja to samodzielne sporządzenie  upoważnienia do konta. Musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL  posiadacza konta
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL  osoby upoważnionej do konta
 • numer dowodu osobistego wraz z serią i datą ważności osoby upoważnionej. Jeśli nie ma dowodu (np. w przypadku obcokrajowców) – dane paszportu i data ważności, dane karty pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie UE
 • zakres upoważnienia
 • okres ważności upoważnienia

Niektóre banki dodatkowo wymagają podania takich informacji, jak imiona rodziców osoby upoważnionej. Czasem wymagane są też dane kontaktowe – zwykle telefon komórkowy, e-mail i adres korespondencyjny.

Jak można upoważnić kogoś do konta?

Pełnomocnictwo do rachunku można dostarczyć na dwa sposoby: osobiście lub pocztą. W przypadku pełnomocnictwa nadawanego w oddziale banku, należy stawić się tam wraz z pełnomocnikiem. Pracownik banku może wtedy zweryfikować jego tożsamość. Upoważnienie dostarczone drogą poczty tradycyjnej musi natomiast zostać wysłane listem poleconym. Wymagane jest wtedy upoważnienie poświadczone przez notariusza.

Niektóre banki mają też dodatkowe formy przekazania pełnomocnictwa. Czasem dostępna jest opcja telefoniczna (przez infolinię) lub przez Internet. Wtedy bank zapewne zastosuje dodatkowe metody weryfikacji.

Czy można ustanowić pełnomocnika będąc za granicą?

Nieco bardziej problematyczne może być ustanowienie pełnomocnika, jeśli przebywasz za granicą. Wtedy bank będzie wymagał dodatkowej weryfikacji autentyczności dokumentu – pełnomocnictwa do konta. Bank może wymagać potwierdzenia pełnomocnictwa podpisem złożonym w konsulacie RP. Czasem dopuszczalne jest złożenie go w kancelarii notariusza w danym miejscu. Bank często wymaga też:

 • klauzuli legislacyjnej – konsul RP stwierdza zgodność dokumentu z prawem miejscowym w danym kraju
 • poświadczenia apostille od zagranicznego notariusza, lecz tylko gdy dane państwo jest członkiem konwencji haskiej, która znosi wymóg legalizacji urzędowych dokumentów

Czy pełnomocnictwo do konta bankowego jest płatne?

Ile kosztuje ustanowienie pełnomocnika do konta bankowego? Pełnomocnictwo do rachunku może być darmowe lub wiązać się z niewielką, jednorazową opłatą. Wiele zależy od konkretnego banku, w którym posiadasz konto. W PKO BP pełnomocnictwo wymaga wniesienia opłaty prowPizyjnej w wysokości 25 złotych. W Pekao Banku i BOŚ Banku opłata wynosi 20 złotych. Velo Bank ma prowizję za pełnomocnictwo w wysokości 19,99 złotych. Inne banki jeśli wymagają opłaty, wynosi ona kilka do kilkunastu złotych.

Cena może zależeć też od zakresu przyznanego pełnomocnictwa. Im więcej uprawnień chcesz nadać pełnomocnikowi, tym prowizja będzie wyższa.

FAQ

Czy pełnomocnik może przelać pieniądze na własne konto?

To zależy od nadanego zakresu pełnomocnictwa. W przypadku, gdy ma on możliwość zlecania przelewów. To transfer środków na jego własny rachunek jest jak najbardziej możliwy.

Czy osoba mająca pełnomocnictwo do konta może wypłacić pieniądze?

Tak, jeśli dane pełnomocnictwo obejmuje tego typu operację to zarówno wypłata gotówki w oddziale jak i wypłata z bankomatu powinna być możliwa.

Czy pełnomocnictwo do konta ważne jest po śmierci własciciela?

Niestety, z chwilą śmierci pełnomocnictwo wygasa. Ewentualna wypłata środków będzie nielegalna i może być uznana za przywłaszczenie. W tym przypadku spadkobiercy mogą taki rachunek zmarłego znaleźć w systemach bankowych i będzie on częścią postępowania spadkowego.

Czym różni się pełnomocnictwo do konta od współwłasności?

W przypadku współwłasności obie strony posiadające konto mają równe prawa i obowiązki, to do nich należą środki na rachunku. Dla konta z pełnomocnikiem, to właściciel rachunku jest w posiadaniu środków. Dodatkowo jego prawa względem rachunku są znacznie szersze i może w dowolnym momencie wycofać pełnomocnictwo

Czy właściciel rachunku odpowiada za zobowiązania (długi) pełnomocnika?

Nie, właściciel konta bankowego nie będzie odpowiadał za długi pełnomocnika. Sam pełnomocnik nie jest właścicielem pieniędzy zgromadzonych na koncie mocodawcy. Komornik pełnomocnika, nie będzie miał prawa ich zajęcia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.6/5 (Ilość ocen: 5)
Autor artykułu
Z wykształcenia finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych i bankach. Czuwa nad merytorycznymi aspektami artykułów. Potrafi w jasny i prosty sposób wyjaśnić nawet zawiłe aspekty świata finansów. Na bieżąco śledzi nowości w świecie Fintechów i podpowiada jak najlepiej wykorzystywać funkcje poszczególnych z nich. Lubi Podróże, zainteresowany jest światem inwestycji i jest pasjonatem Lotnictwa.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *